tisdag 27 oktober 2015

Inköp Travelers Companies (TRV)

Jag har köpt in ett gäng TRV runt 105 USD. TRV är ett sakförsäkringsbolag och säljer försäkringar för 24 miljarder USD årligen. TRV är relativt okänt i Sverige, har aldrig läst om bolaget på någon blogg vad jag kan minnas. Påminn mig gärna om jag har fel.

TRV är ett av de mest lönsamma och stabila bolagen, i branschen i USA, och ska väl jämföras med ACE och Chubb som numera håller på att gå samman. Det är starkt fokus på lönsam försäkring och mindre fokus på tillväxt. En strategi som varit lyckosam. Man kan stoltsera med en mycket fin combined ratio.

Vinsterna som bolaget gör levereras rakt ner i plånboken till aktieägarna. Hela resultatet används årligen till att återköp av aktier och utdelning.

Bolaget har höjt utdelningen de senaste 11 åren. Utöver en utdelning som förväntas öka 10 % årligen så har man ett återköpsprogram som finansierar utdelningshöjningarna. Färre aktier ger ju högre utdelning trots samma utflöde av pengar. Bolaget har halverat antalet aktier sedan 2009. Under 2015 förväntas bolaget återföra ca 4 miljarder USD till ägarna till största delen genom återköp av aktier. Börsvärdet är 33 miljarder USD.

PE ligger på ca 10-11 för ett bolag som är bäst i branschen tillsammans med den nya jätten ACE/Chubb. Det tycker jag är en ganska rimlig värdering. Risken är låg och man kan nog förvänta sig en avkastning på runt 10 % årligen till låg risk.

Läs mer om bolaget på följande länk

Ferrari noterades nyligen i New York. I kommande nr av Värdepappret som släpps på fredag analyserar vi bolaget. Utöver detta gör vi bl.a. en ordentlig genomgång av bloggfavoriten Protector Försäkring. Är det fortfarande köpvärt eller har tåget gått? Om du inte är prenumerant så ta och bli det via vår hemsida www.vardepappret.se  Protector har för övrigt rapport på torsdag vilket ska bli mycket spännande.

Ha en trevlig dag!


lördag 10 oktober 2015

Portföljutveckling i år och senaste 3 år

Portföljen fick sig en rejäl smäll i samband med Vardias chockbesked i början av året men har nu återhämtat sig och ligger för närvarande på +17 för året. En utveckling som jag är mycket mer än nöjd med utifrån förutsättningarna. Se utdrag från Avanza nedan.

I dagsläget är Vardia största innehav efter en ordentlig uppgång senaste månaden. Jag köpte på mig ordentligt med aktier runt ca 1 kr och idag står i aktien i drygt 1,4. Protector och Amhult 2 är andra större innehav.

Sedan strategiförändringen från utdelning- till värdeinvestering så har utvecklingen varit mycket god. Avkastningen sedan förändringen 2012 är 118 % vilket vida överstiger index, en avkastning på över 30 % på årsbasis. Se graf nedan.

En avkastning på 30 % ser jag inte som rimligt över tid. Man ska beakta att börsen har varit positiv denna tid. Målet är en avkastning på 15 % årligen genom stockpicking i lågt värderade bolag. Det finns alltid lågt värderade bolag oavsett marknadsläge och man får betalt förr eller senare. 

Under 2016 så ser jag Amhult 2 i 75 kr, Protector i 90 kr och Vardia i 2 kr. Det skulle ge en god fortsatt utveckling för portföljen.

Glädjande är också att TGS har börjat röra sig uppåt i takt med en mindre återhämtning i oljepriset. 

Ska försöka få fram lite nyckeltal och grafer kring vår balansräkning också framöver. Ska bara lista ut hur det ska presenteras. Vi har ett bra drag i ekonomin nu trots föräldraledighet. Vår är på god väg mot målet att äga tiden men några tuffa år återstår.

Ha en riktigt skön helg!

ägamintid

lördag 3 oktober 2015

Uppdatering av estimat Protector Försäkring - jämförelse med 2013-07-032013-07-03 var ett fint datum för det var då jag köpte mina första aktier i Protector Försäkring, den hittills bästa investeringen som jag har gjort och den som gjort att jag ligger långt över index de senaste 3 åren.

Så här löd första meningen i inlägget som jag då skrev på bloggen: "Ett kort avbrott i semestern. Jag "kastade" mig på köpknappen och tog in några aktier i Protector Forsikring".

Kursen var vid första köptillfället 15 kr och jag köpte sedan på mig successivt under hösten och våren upp till dryga 20 kr.

Drygt två år senare kan jag konstatera att detta var den bästa affär jag gjort då kursen idag står i 60 kr och har varit uppe på över 75 kr. Under vägen har jag sålt av aktier på 60 kr och uppåt och nu senast återköpte jag aktier för ca 60 kr.

I snabbväxande Protector har det hänt en del sedan jag skrev mitt första inlägg. Nedanstående är ett utdrag från vad jag skrev 2013-07-03.

"Jag bedömer att Protector kan nå en vinst på ca 250-350 miljoner norska kronor per år utan någon tillväxt alls. På försäkringsrörelsen kan man nå ca 150-200 miljoner (combined ratio 90 %) före skatt och investeringsportföljen kan man nå ca 3 % per år vilket ger 100-150 miljoner. Resultat efter skatt bör kunna hamna på (30 % skatt) ca 175-250 miljoner vilket ger en vinst per aktie på ca 2,1-3,0 NOK.

Aktien handlas idag till 15 norska kronor. På 3-5 år ser jag en omsättning på 2-2,5 miljarder norska kronor och bra mycket högre vinst. Med svag ägarbild så ser jag inte att Protector kommer att finnas allt för länge. De lär bli uppköpta förr eller senare. Värderingen idag är hälften jämfört med de större bransch-kollegorna. Detta för ett bolag med ROE på 20-40 %. Utdelningen ligger idag på 1,20 norska kronor per aktie vilket ger 8 % i utdelning. Jag räknar med en utdelning för 2013 på minst 1 krona vilket ger drygt 6,5 %".


Jag var ganska konservativ och idag tjänar Protector 5-6 kr per aktie lite beroende på utvecklingen i investeringsportföljen.

Vad är då intjäningen för Protector idag och framöver?

Idag beräknar jag att Protector tjänar minst ett uthålligt resultat på ca 300 MNOK på försäkringssidan. Till detta kommer en investeringsportfölj som har ökat från 3,5 miljarder från när jag skrev första inlägget till idag drygt 6 miljarder. Om vi säger att de kan nå en avkastning på denna på 3-4 % så ger det ytterligare 200-250 MNOK. Resultat före skatt beräknar jag alltså till 500-550 MNOK i dagsläget. Efter skatt blir detta ca 400 MNOK. 

Idag har Protector 86 miljoner aktier och värderas alltså i drygt 5 miljarder norska kronor. Således en värdering kring 12 gånger uthålligt resultat (väljer att sätta en % på investeringsportföljen då det varierar från år till år. 3-4 % känns rimligt att nå över tid på säkra placeringar). 

Framöver förväntar jag mig fortsatt tillväxt på +10 % då Sverige och Danmark fortfarande bidrar med god tillväxt och förbättrade resultat. Satsningen i England kommer att addera modest omsättning och negativt resultat 2016 men bättre 2017 och framåt. Det är England som kommande 10 år ska driva tillväxten för Protector och lyckas de där kan jag garantera 2-siffrig tillväxt kommande 10 år. Initialt kommer det att kosta, precis som det gjorde i Sverige och Danmark men på sikt kan det bli riktigt bra.

Vad talar då för att de ska lyckas i England? Ledningen har visat att modellen fungerar i Sverige och Danmark och har metodiskt växt sig starkare och starkare och lönsammare och lönsammare. Deras låga kostnader gör att de har mycket goda chanser att ta sig in i England är många bolag slåss med höga kostnader. Ledningen är duktiga och om någon ska klara att etablera sig i England så tror jag att det är Sverre med sitt team.

Riskerna - ja, det är att satsningen i England misslyckas och man får dra sig tillbaka med ett antal miljoner i förlust. Det är inte hela världen. Värderingen idag räknar inte in något alls från Englandssatsningen.

Än så länge är den i uppstartsfasen men när den har kommit igång mer kommer mina ögon att dra sig till just skrivningarna om satsningen i England. För det är där den stora uppsidan i Protector finns. Lyckas de där så kommer dagens kurs på 60 kr vara ett minne blott. Protector är i portföljen för att stanna och tryggare är svårare att känna sig än i detta mycket välskötta och lönsamma bolag.

Spännande tider väntar i bolaget framöver. Jag kommer att hålla er uppdaterade. Be sure!

ägamintid

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...