fredag 12 december 2014

Inköp Vardia - i övrigt inte mycket actionJag har inte gjort särskilt mycket senaste tiden. Det har blivit några mindre kompletterande köp i Vardia, som jag ser som det mest intressanta innehavet just nu. De norska försäkringsbolagen Protector och Vardia har tagit stryk i takt med att Oslo-börsen har störtdykt. Det är förstås oljepriset som gör att börsen i Oslo har det lite tufft just nu. Utöver fallet på börsen så har också norska kronan rasat och man behöver nu bara betala 1,03 SEK för att köpa en norsk krona.

Vardia påverkas inte alls av nedgången i oljepriset så en lägre norsk krona och sjunkande aktiekurs gör aktien billigare. Vardia har ca 60 % av intäkterna i norska kronor och antagligen ungefär samma fördelning av kostnaderna. Det innebär att en sjunkande norsk krona ger ökade intäkter i Sverige och Danmark. Jag spekulerar inte i valuta men en försvagning av norska kronan är, allt annat lika, fördelaktigt om man köper regelbundet. Vardia har ingen investeringsportfölj vilket gör att de är skyddade från börsnedgång och annat "stök". Pengarna finns i tryggt förvar hos banken. Detta är över tid något som kommer att ändras i takt med att bolaget ökar risken från dagens riskminimeringsstrategi. Det finns en stor potential för Vardia att använda sin float (se Protector nedan) för att öka intjäningen väsentligt framöver. Vardia går från klarhet till klarhet och kommer senast Q1 2015 att visa vinst. GWP per aktie kommer vid årsskiftet att ligga på ca 35 kr per aktie och vid nästa årsskifte 55 kr med nuvarande tillväxttakt. Min tes är att aktien över tid ska följa GWP per aktie.

Protector har en investeringsportfölj med exponering mot både aktier och obligationer och det ger ett sämre investeringsresultat i nuvarande "miljö". Det går inte att spå utvecklingen på ett försäkringsbolags investeringsportfölj varje år utan jag utgår från att bolagen kan nå en "säker" avkastning på 3-4 % årligen när jag gör mina estimat. Protectors portfölj kommer vid årsskiftet att ligga på nästan 5 miljarder norska kronor vilket innebär en potentiell vinstkapacitet på 150-200 miljoner norska kronor årligen över tid. Sen har vi ju kärnverksamheten som har en intjäning på mer än så och växer vidare med hälsosamma "tvåsiffrig-tillväxt".

Närmast till hands ligger ytterligare ökning i Vardia och att bygga på innehavet i Banknordik som nyligen köptes in. Amhult och Protector får ligga kvar och växa till sig.

Trevlig helg!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...