torsdag 30 oktober 2014

Delårsrapport Protector FörsäkringIgår kom Protector med rapporten för Q3.

Jag tycker rapporten var mycket bra. Tillväxt i GWP på 26 %, CR 89 %. En fortsatt stark tillväxt och bättre CR än föregående år. Kostnaderna sjunker också ordentligt även om de ännu inte har lönsamhet i Sverige och Danmark.

Det operativa resultatet (vilket jag tycker är viktigast) landar på 75 MNOK mot 97 MNOK samma period föregående år. Det innebär en minskning med 22 MNOK. Det kan tyckas svagt men då ska man beakta att resultatet från de finansiella investeringarna är 48 MNOK lägre än samma period föregående år. Försäkringsrörelsen tjänar alltså betydligt mer pengar medan den volatila kapitalförvaltningen genererar mindre pengar. Om jag får välja vilken del jag helst vill ska gå bra så är det givet att utvecklingen i försäkringsverksamheten ska gå bra.

Det är utvecklingen i försäkringsverksamheten som bygger upp investeringsportföljen och på sikt kommer att skapa framgång för Protector. Investeringsportföljen har nu växt till 4,8 miljarder norska kronor och kommer att fortsätta att växa kommande år i takt med att försäkringsrörelsen växer. På sikt kommer portföljen att generera stora pengar till Protector.

Värt att notera är att förnyelsegraden ligger på ca 100 % både i Norge och Sverige och Danmark. Detta är också en väldig viktig punkt i rapporten.

Den stora nyheten i rapporten var att bolaget planerar intåg i ytterligare ett land. Vilket kan det då vara? Ja, inte är det Finland, som är en mycket svår marknad. UK är en väldigt svag marknad som jag inte tror att de vill in i. USA likaså och den känns avlägsen.

Tyskland, Benelux eller Baltikum är min bästa gissning. Antar att vi får mer information i samband med årsbokslutet. Jag tycker inte att det är fel att testa en ny marknad. För mig indikerar det att de nu är trygga med utvecklingen i Danmark och Sverige och vågar ta ytterligare ett steg. De har både finansiella muskler och lönsamhet för att ta steget och de har en affärsmodell som är bevisat gångbar.

EDIT: Nästa nya land ska, enligt en artikel jag läste, bli Belgien, Holland eller England. Intressant. 

Att kursen dippar tar jag med ro. Den operativa utvecklingen och intåg i ny marknad signalerar styrka och framtidstro. Jag tycker rapporten var riktigt bra. Det är en fröjd att vara delägare i det här välskötta bolaget.

Delårsrapport

Presentation

onsdag 22 oktober 2014

Portföljutveckling 2011-2014

Jag ägnade mig i helgen åt att kika lite på den historiska avkastningen på aktieportföljen sedan jag började redovisa avkastningen på bloggen.

Det har gått ganska bra trots att portföljen senaste tiden har sjunkit från ca 40 % avkastning ner till 27 %.

Så här ser avkastningen ut (jämförelse sker mot six portfolio return index) Båda graferna nedan inkluderar utdelningar.

                 ägamintid                         SIX PRI

2011          3,7                                  -13,5
2012         -2,0                                  16,5
2013          48,5                                 28,0
2014          27,0 (22 oktober)            5 (22 oktober)
Ack            192                                 135
Snitt           18 %                                8 %


4 år är inte tillräckligt lång tid att mäta på (krävs 10 år) men visst är jag nöjd med avkastningen. Att nå en avkastning på 18 % årligen över tid tvivlar jag på att det går att klara av men målet är att nå 15 % och det är en hög målsättning det. 

Viktigt att poängtera, när man jämför sig mot ett index, är att man inte blir fet på en god relativ avkastning. Om SIX PRX sjunker -40 % och jag klarar - 39 % så blir jag inte välmående. Det är viktigt att jobba med absolut avkastning. Det är också viktigt att inte stirra sig blind på enskilda år utan mäta över en längre period. Med få, ganska små bolag, så kommer svängningarna mellan åren att bli stora. Inget indexkramande här inte!

En sak jag konstaterat under de senaste två åren är att det krävs inte att allt man tar i blir till guld. Kan man pricka in 1-2 vinnare så får det stor effekt på totalavkastningen om man inte har mer än 5-12 bolag i portföljen. Under 2013 prickade jag in ett gäng danska banker som stod för största delen av avkastningen för att under 2014 pricka in Protector och Amhult 2 som står för en stor del av avkastningen. 

Frågan är vem som blir 2015 års vinnare? Kan det bli Vardia som lyfter portföljen mot nya höjder? Eller blir det några riktiga bottennapp som sänker portföljen? Jag har inte facit givetvis men ser goda möjligheter till en fortsatt stark utveckling för portföljbolagen.

Trevlig kväll!
söndag 19 oktober 2014

Att inte göra någonting är också att göra någonting

Den 14 augusti skrev jag ett inlägg om att inte göra någonting (se inlägget nedan). Att inte göra någonting är just vad jag ägnar mig åt nu. Jag har inte gjort särskilt mycket i den senaste tidens börsras. Jag har ökat något i Vardia och i övrigt beskådat en granska kraftig nedgång i de norska försäkringsbolagen.

Jag ser inga fundamentala förändringar i bolagens verksamhet och ser därför ingen anledning att göra särskilt mycket just nu. Istället för att ägna största delen av tiden på att stirra på en röd börsskärm så ägnar jag ganska mycket tid åt att leta efter nya case. Börsnedgången senaste tiden har gjort att ett stort antal bolag snabbt har kommit ner till betydligt lägre värderingar och börjar bli riktigt intressanta. Antal köpvärda bolag har på bara några veckor ökat kraftigt. Detta är något väldigt positivt om man ska vara nettoköpare kommande 10 åren.

När jag hittar något nytt spännande så kommer jag att skriva om det på bloggen.Att inte göra någonting

På återhörande!

torsdag 9 oktober 2014

Portföljuppdatering - inköp Vardia

För tillfället är aktiviteten på bloggen låg. Dels har jag skrivkramp och dels händer det inte särskilt mycket i portföljen mer än att aktiekurserna backar. Det har varit ont om nyheter sista tiden.

Världens börser har tagit en del stryk och norska försäkringsbolag har fått sin beskärda del av stryket. Både Protector och Vardia har backat ordentligt.

Jag har köpt på mig lite Vardia i omgångar under nedgången. Jag trodde inte att det skulle bjudas på lägen att komma in runt nuvarande nivåer på 25-26 NOK men aktier är volatila...

I tider av volatilitet är det viktigt att fokusera på verksamheten och försöka att inte bli påverkad av aktiekursens utveckling. Jag ser inga kursdrivande nyheter i något av mina innehav. En svag börs kombinerat med att aktierna har gått bra under en längre period leder till ett säljtryck. 

Imorgon rapporterar Vardia försäljningssiffror för september. Jag har förhoppningar om en försäljning över 100 MNOK. Det vore ytterligare ett bevis på att bolaget är på rätt väg. Och kanske vaknar då marknaden. Ju fler månader som går och ju fler rapporter som släpps ju mer synligt blir Vardia. Bolaget lever idag en undanskymd tillvaro på norska börsen som är väldigt fokuserad kring energi. Protector led, och lider fortfarande, av detta men har blivit mer känt senaste året. Som en känd investerare har sagt: En aktiekurs kommer slutligen att motsvara värdet i bolaget. 

I nuläget ser portföljen ut enligt nedan.

Bolag                          Första inköpsdatum    Anskaffningskurs (snitt)    Andel

Vardia Insurance         Maj 2014                    27,50 NOK                   33 %

Protector Forsikring    Juli 2013                      18,10 NOK                   30 %

Amhult 2                     Oktober 2013              23,30 SEK                    36 %

Likvida medel                                                                                     1 %


Trevlig kväll!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...