torsdag 8 maj 2014

Delårsrapport MekonomenIdag presenterade Mekonomen Q1 och det var en helt ok sådan. I stort som jag förväntat mig. Den danska verksamheten går fortsatt svagt och förlusten accelererade under Q1. Övriga länder tuggar dock på bra och ökar vinsten jämfört med samma period föregående år. Nedan några höjdpunkter från rapporten.

1 januari - 31 mars 2014
● Intäkterna för kvartalet ökade med 3 procent till 1 441 (1 405) MSEK.
● Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 3 procent till 133 (129) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9 (9) procent.
● Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 103 (103) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 7 (7) procent.
● Bruttomarginalen ökade till 54,1 (53,9) procent.
● Resultatet efter finansiella poster ökade till 99 (87) MSEK. Övriga finansiella poster påverkades positivt av engångseffekter om 5 (0) MSEK.
● Resultat per aktie såväl före som efter utspädning ökade till 1,83 (1,77) SEK.
● Nettoskulden uppgick till 1 738 (1 854) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 642 MSEK vid årsskiftet.

VD Håkan Lundstedt betonar att det är organisk tillväxt som huvudfokus under 2014 tillsammans med satsning på e-handel. Effektivitetsprogrammet som löper beräknas ge besparingar på 30 MSEK från och med 2015.

Jag noterar att bruttomarginalen stärks från 53,9 till 54,1 %. Ingen stor förändring men väl åt rätt håll. Bruttomarginalen ser jag som mycket viktigt då en förstärkning av denna bör nå enda ner till bottenraden.

Kassaflödet är negativt beroende på ökade kundfordringar och mindre leverantörsskulder. Investeringarna fortsatt låga vilket är det fina med affärsmodellen.

Sammantaget en ok rapport och marknaden andas ut med en uppgång runt 4-6 % hittills under dagen.


2 kommentarer:

  1. Visst är det tråkigt när aktier går upp, jag vill ju köpa mer Mekonomen men hade hellre sett -5% än +5% idag:-)

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...