tisdag 20 maj 2014

Delårsrapport AO Johansen

Jag hoppades att AO Johansen skulle överraska och det gjorde bolaget. Åt det negativa hållet... Så kan det gå. Resultatet blev lägre än vad jag förväntat mig och bolaget sänker även helårsprognosen.


AO Johansen når ett resultat före skatt på 16,5 (miljoner danska kronor) mot 20,9 föregående år. Jag hade hoppats på ett resultat i linje med 2013. Låt oss titta lite på detaljerna.

Omsättningen ökar 3,5 % jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av fler arbetsdagar.

Bruttomarginalen landar på 29,5 % mot 30,4 % föregående år. Här är den stora anledningen till att resultatet inte når upp till förväntningarna. 18 miljoner högre omsättning än föregående år ska ge ett bruttoresultat som är 6 högre högre med en oförändrad bruttomarginal. Nu ger omsättningsökningen inget bidrag till bruttoresultatet som ligger still på 159.

Något högre personalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar gör sedan att man landar ca 4 lägre än samma period föregående i resultat före skatt.

Kassaflödet före förändring av rörelsekapital hamnar på 27,7 mot 29,4 föregående år. Kassaflödet håller sig bättre då resultatet är belastat med avskrivningar vilket inte kassaflödet är.

Stora investeringar har gjorts i ett nytt lager vilket bolaget har kommunicerat tidigare. 140 kvarstår innan investeringen är färdig.

Bolaget spår ett resultat på 75-100 mot 125 som var den tidigare prognosen.

Kursen faller idag och handlas nu kring 1350 kronor vilket är en nedgång på hela 10 %.

Rapporten är inte så hemskt som den ser ut. Det som oroar mig något är att bruttomarginalen går ner. Den är enligt mitt tycke viktigast i den här typen av bolag och ger fint tryck i resultatet vid en stigande omsättning. Prognossänkningen beror antagligen på att ledningen tror på hård konkurrens resten av året och en fortsatt pressad bruttomarginal.

Jag gör ingen förändring i mina antaganden utan förväntar mig att bolaget kan tjäna ca 200 kronor årligen per aktie. Eget kapital uppgår till 1536 kronor vilket gör att bolaget handlas en bit under nettotillgångarna.

Jag får vänta några månader och hoppas på en ny överraskning. Överraskningen får gärna vara en stigande bruttomarginal.

Rapporten i sin helhet


3 kommentarer:

  1. Blev aldrig något köp för mig tidigare under året även om caset såg spännande ut. Frågan är om man bör gå in nu eller avvakta ytterligare?

    SvaraRadera
  2. Svårt och säga vad som kommer hända framöver. Det är nog ingen panik att komma in i aktien. 2014 blir ett mellanår med stora investeringar och en sänkt prognos. Men jag tycker inte aktien är dyr och betingar ett klart mycket högre marknadspris än idag.

    SvaraRadera
  3. Funderar på att köpa AO snart, men vad är det för prat om att detta bara är preferens aktier?

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...