torsdag 29 maj 2014

Datastrul

Jag har idag varit inne och svarat på en mängd kommentarer i mina 3 senaste inlägg. Jag sitter med en lånad dator efter en datakrasch.

Om ni har skrivit kommentarer eller följt tidigare inlägg så har jag nu svarat på en hel del av kommentarerna.

Under nästa vecka förväntas jag vara på banan igen med ny dator.

Trevlig helg!

ägamintid

tisdag 27 maj 2014

Inköp Vardia Insurance

Jag har köpt in en mindre post i Vardia Insurance. Efter att ha läst Aktiefokus analys så har jag läst in mig ordentligt och finner bolaget spännande.

Vardia Insurance är ett "bet" på att de kan bli lönsamma i nivå med peers vilket inte borde vara omöjligt. En CR på 90 % ger en mycket låg värdering, till dagens kurs, även om bolaget inte når sina prognoser.

Idag värderas Vardia betydligt lägre än samtliga aktörer sett till GPW (gross premiums written). I takt med att bolaget når lönsamhet bör denna rabatt raderas ut. Adderar vi dessutom en makalös tillväxt så ser det ännu mer spännande ut.

Enligt Q1 så förväntar sig bolaget nå lönsamhet under året. Det ska bli intressant att se om de gör detta. Dels för värderingen av aktien men det ger även en indikation om ledningens förmåga att kommunicera och nå uppsatta mål. Jag ska tillägga att Q1 öven stärkte också min tro på att bolaget är på rätt väg.

För mer info besök Aktiefokus fina analys av Vardia. Aktieposten jag tagit in motsvarar 3 % av portföljen vilket ger en hint om risknivån i bolaget. Risken med snabb tillväxt är ytterligare kapitalbehov och att tillväxten sker genom att man tummar på kvalitén. Innehavet kommer att byggas på om bolaget rör sig i rätt riktning. En mer utförlig sammanfattning av mina antaganden kommer att presenteras när bolaget har en något längre historik och har mognat något.

För övrigt noteras av det andra norska försäkringsbolaget Protector går som en raket på börsen. Är det norska försäkringsbolag som är framtiden? ;)

Trevlig eftermiddag och kväll!

lördag 24 maj 2014

Börsen kontra aktier

Börsen känns ganska högt värderad. P/E talet ligger`väl kring 15-16 på svenska börsen vilket innebär teoretiska avkastningar på ca 6-8 %. Många verkstadsbolag känns riktigt högt värderade och de indextunga bankerna känns relativt fullvärderade. Går vi till USA känns det också högt värderat. Många av de större bolagen på t.ex. Dow Jones värderas till 15-20 gånger årsvinsten trots rätt svag vinsttillväxt. Börsen har stigit i stort sett sedan 2009 och noterar nya toppnivåer. Det finns ganska lite moln på himlen om ens några.

Ska man vara orolig för en större korrigering?

Jag har givetvis inte svaret på frågan. Jag kan inte spå framtida börsutveckling. Jag försöker istället spå vinstutvecklingen på enskilda bolag.

Börsen som helhet kan vara högt värderad vilket jag tycker att den är idag. Men enskilda aktier kan vara undervärderade. Jag försöker att skilja på hela marknaden och på de bolag jag själv äger.

Ett exempel är följande:

AIG har enligt mig en uthållig vinstnivå, i dagsläget, på ca 6 USD årligen (bygger på ROE 10 %)
Citigroup 6 USD årligen (bygger på ROE 10 %)
Protector har en uthållig vinstnivå på ca 3,6 kr

Jag anser att följande bolag är värda en bra bit över de kurser som de idag handlas till. Så länge de handlas på en nivå där jag finner bolaget undervärderat så kommer jag att köpa oavsett om börsen gått upp eller ner eller stått still. Därför kommer jag troligen att ligga ganska fullinvesterad under långa perioder. Finns det inga köpvärda bolag kommer jag att ligga likvid. Trots börsuppgång under många år nu kan jag räkna upp ett 20-tal bolag, som jag följer, som jag anser vara köpvärda.

Jag kommer alltid ha en del likvider för att fånga upp aktier vid större nedgångar eller extrema bolagshändelser men i övrigt litar jag på de insättningar som jag gör månadsvis och den utdelning som portföljen producerar. Att köpa regelbundet i en nedåtgående marknad under en längre period kommer bli riktigt bra. Även om aktiekurserna kommer att gå ner långt under dagens kurser så kommer de på sikt återhämta sig om min uthålliga vinstnivå är korrekt beräknad.

Jag är inte tillräckligt bra på att spå hur börsen ska röra sig som helhet utan får förlita mig på mina värderingar av mina innehav. Jag tror att det kommer att kosta mig mer att försöka spå framtida börsutveckling än att sitta med hela vägen ner några gånger.

Vad säger ni? Tar ni hänsyn till hur börsen som helhet går? Känner ni oro för ett fall efter en så stor uppgång som vi haft?

tisdag 20 maj 2014

Delårsrapport AO Johansen

Jag hoppades att AO Johansen skulle överraska och det gjorde bolaget. Åt det negativa hållet... Så kan det gå. Resultatet blev lägre än vad jag förväntat mig och bolaget sänker även helårsprognosen.


AO Johansen når ett resultat före skatt på 16,5 (miljoner danska kronor) mot 20,9 föregående år. Jag hade hoppats på ett resultat i linje med 2013. Låt oss titta lite på detaljerna.

Omsättningen ökar 3,5 % jämfört med samma kvartal föregående år, främst drivet av fler arbetsdagar.

Bruttomarginalen landar på 29,5 % mot 30,4 % föregående år. Här är den stora anledningen till att resultatet inte når upp till förväntningarna. 18 miljoner högre omsättning än föregående år ska ge ett bruttoresultat som är 6 högre högre med en oförändrad bruttomarginal. Nu ger omsättningsökningen inget bidrag till bruttoresultatet som ligger still på 159.

Något högre personalkostnader, övriga kostnader och avskrivningar gör sedan att man landar ca 4 lägre än samma period föregående i resultat före skatt.

Kassaflödet före förändring av rörelsekapital hamnar på 27,7 mot 29,4 föregående år. Kassaflödet håller sig bättre då resultatet är belastat med avskrivningar vilket inte kassaflödet är.

Stora investeringar har gjorts i ett nytt lager vilket bolaget har kommunicerat tidigare. 140 kvarstår innan investeringen är färdig.

Bolaget spår ett resultat på 75-100 mot 125 som var den tidigare prognosen.

Kursen faller idag och handlas nu kring 1350 kronor vilket är en nedgång på hela 10 %.

Rapporten är inte så hemskt som den ser ut. Det som oroar mig något är att bruttomarginalen går ner. Den är enligt mitt tycke viktigast i den här typen av bolag och ger fint tryck i resultatet vid en stigande omsättning. Prognossänkningen beror antagligen på att ledningen tror på hård konkurrens resten av året och en fortsatt pressad bruttomarginal.

Jag gör ingen förändring i mina antaganden utan förväntar mig att bolaget kan tjäna ca 200 kronor årligen per aktie. Eget kapital uppgår till 1536 kronor vilket gör att bolaget handlas en bit under nettotillgångarna.

Jag får vänta några månader och hoppas på en ny överraskning. Överraskningen får gärna vara en stigande bruttomarginal.

Rapporten i sin helhet


måndag 19 maj 2014

Försäljning Kvaerner och nya investeringsidéer

Då var Kvaerner såld. Ca 35 % avkastning där 1/3 var utdelning och 2/3 var kursuppgång. Kvaerner var ytterligare ett litet innehav som åkte ur portföljen i samband med min renodling. Jag vill ha 5 % vikt som minst för varje innehav och Kvaerner låg på ca 2 %. Om jag inte tänkt att öka upp ytterligare i bolaget så åker det ur. Kvaerners framgång, eller fall, beror mycket på hur stor del av kakan de kommer att få av Statoil och Lundin Petroleum framöver. För min portfölj gör det mindre skillnad då aktien väger för lite.

Jag funderar på att testa ett nytt angreppssätt men jag vet inte när jag ska börja testa det. En del av portföljen ska investeras i mindre svenska/nordiska lågt värderade micro-cap bolag. Det handlar om bolag med ett marknadsvärde från 0-200 MSEK.

Jag har den senaste tiden scannat av marknaden och det finns några riktiga godbitar med låga börsvärden, fin verksamhet, god tillväxt och stark finansiell ställning. Förhoppningen är att följa med på dessa bolags resa mot att bli större bolag. Jag är i dagsläget inte nära att investera i något av dessa bolag men det är något som jag funderar på.

Tillvägagångssättet kommer att likna Kennys net-nets då jag har för avsikt att köpa en korg med 4-8 bolag som sammanlagt kommer utgöra 5-10 % av portföljen.

Några av de här mindre bolag är väldigt lönsamma och växer fint och har ganska låga värderingar vilket lockar mig. Dock är bolagens historik ibland kortare och de är mer känsliga vilket gör att de endast kommer att utgöra en mindre del av portföljen till att börja med. Likviditeten i aktierna är också i några fall mycket låg men påverkar inte särskilt mycket då investeringen kommer att vara liten. Förhoppningen är att de ska växa till sig och kunna nå 15-20 % på längre sikt.

söndag 18 maj 2014

Magisk utdelningstillväxt

Idag ska jag via ett exempel visa på magin med utdelningstillväxt vilken stor betydelse den har.

Jag tar min egen portfölj som exempel. Vi kommer vid årsskiftet att ha ca 60 k i utdelning på årsbasis. Utdelningstillväxten i portföljen för 2015 uppskattar jag till 12-15 %.

Jag förväntar mig därför att de 60 k per sista december 2014 blir ca 67-69 k för 2015 (exklusive ytterligare insättningar), en ökning med 7-9 k. Det låter inte så mycket. Men för att illustrera hur mycket 7-9 k är så tar vi ett exempel.

8 k ligger mitt emellan 7-9 k. För att nå 8 k per år i utdelning så krävs det ca 200 k i kapital (200 k * 4 % direktavkastning). Det krävs alltså att man sätter in ca 200 k för att få ihop till 8 k i utdelning. Det ger lite perspektiv till utdelningstillväxten på 8 k.

Kraften i utdelningsökningar är alltså mycket stor och när man får fart i utdelningstillväxten så kommer den utklassa effekten av de egna insättningarna. Betänk när man har 200 k i utdelningar årligen och får en utdelningsökning med 10 %. Då får man 20 k mer i utdelning året efter. För att få 20 k i utdelning krävs 800 k i insättning. Då börjar det alltså bli mycket stora belopp som man måste sätta in för att kunna mäta sig med utdelningstillväxten. Exempelvis så sätter vi in ca 360 k per år till portföljen. Vi kan alltså inte konkurrera med utdelningstillväxten trots att vi sätter in ganska stora pengar till aktiedepån.

En ökning av utdelningen med 10 % årligen ger en fördubbling på ca 7 år. Efter ytterligare 7 år har man fördubblat fördubblingen. Ni förstår poängen. Det blir mycket pengar med ränta på ränta.

Som jag många gånger skrivit tidigare om så ska man leta lågt värderade bolag med starka kassaflöden och en stark marknadsposition för att säkerställa en stabil och stigande utdelning. Utdelning är bolagets "överflödiga" kassaflöde. Bolag som saknar överflödigt kassaflöde har ingen utdelning eller en mycket låg sådan.

tisdag 13 maj 2014

Försäkringsbolagens investeringsportföljer visar Protectors undervärdering

Försäkringsbolag är intressanta av flera anledningar. Själv gillar jag dom för att de säljer en produkt som vi måste ha. De flesta av oss anser att en hemförsäkring, bilförsäkring eller olycksfallsförsäkring är nödvändig för att vi ska känna oss trygga. 

Försäkringspremier betalas dessutom i förskott vilket gör att försäkringsbolagen har en mycket god likviditet som de förvaltar med låg risk. Delar av dessa förinbetalda premier kommer sedan betalas ut till försäkringstagarna när olyckan är framme. 

Innan utbetalning sker så förvaltar försäkringsbolagen dessa pengar och erhåller en avkastning på "våra" premier. Ofta allokerar försäkringsbolagen runt 90 % i säkra papper och en mindre del i aktier. Det måste finnas pengar kvar när olyckan är framme... 

Sedan har vi själva huvudrörelsen, försäkringsdelen. Försäkringsresulatet är skillnaden mellan vad bolagen får in i premier och vad man betalar ut till försäkringstagarna. Till detta läggs också kostnader för att bedriva verksamheten. 

I regel är avkastningen på investeringarna större än på försäkringsdelen då konkurrensen är relativt hård (dock inte i norden med combined ratio på ca 90 %). Försäkringsbolagen tjänar alltså pengar både på försäkringsdelen och på investeringarna. 

Nedan ser ni storleken på investeringsportföljen för några nordiska bolag. Det ser i stort sett likadant ut i resten av världen.Vad ska man då dra för slutsatser av ovanstående tabell?

För det första kan man konstatera att investeringsportföljen för försäkringsbolagen i de flesta fall är större än börsvärdet. När man köper ett försäkringsbolag så köper man också de investeringar som försäkringsbolagen gör.

För det andra ska man ha i åtanke att stora delar av försäkringsbolagen resultat kommer från investeringarna (se p/e tal ovan avseende ROI). Försäkringsdelen är en källa till att få in kapital som sedan förvaltas på ett relativt tryggt och lönsamt sätt.

I min analys av Protector har jag gjort ett antagande om att bolaget kan nå en avkastning på sina investeringar på ca 4 % per år i genomsnitt. Detta bygger jag på att de har en "säker" portfölj med en mindre del aktier. Antagandet tycker jag är rimligt men jag förväntar mig stora svängningar mellan åren.

Det som man kan utläsa ovan är att Protectors investeringar i förhållande till börsvärdet är betydligt högre jämfört med övriga bolag. Det innebär att en 4 %-ig avkastning på investeringarna ger ett bra resultat i förhållande till börsvärdet. Som man kan utläsa ovan så värderas Protector till p/e 13 bara utifrån resultatet från investeringarna. Till detta kommer en lönsam försäkringsverksamhet som genererar nästan lika mycket pengar.

Jag vill hävda att Protector idag har en värdering som bara tar hänsyn till investeringsresultatet och inte deras lönsamma försäkringsdel. Eller beskrivet på ett annat sätt. Värderingen av Protector tar inte hänsyn till investeringarna utan bara till försäkringsdelen.

Med ovanstående resonemang vill jag också hävda att Protector har en väsentlig uppsida. Rent av en dubblering av kursen om man tillämpar p/e 13-14 vilket får anses vara rimligt för en snabbväxare som Protector.

Övriga bolag ovan är stora och välanalyserade. Protector är mindre och inte alls lika genomlyst. Dessutom har Protector en tillväxt som de andra bolagen saknar och en cost ratio som är betydligt lägre vilket leder till en bättre combined ratio.

Protector är undervärderat och jag kommer att handla mer aktier så länge aktien befinner sig under 30 kr.
Försäljning Prospect Capital

Prospect Capital åkte ur porföljen igår. Anledningen till försäljningen är att SEC (amerikanska finansinspektionen) har startat en undersökning av bolaget kring bolagets redovisning. Jag kan inte förutsäga vad man kommer fram till men det känns inte bekvämt att ligga kvar i bolaget.

Kursen har backat runt 5 % sedan informationen blev känd. Det finns en viss oro i marknaden om effekterna av en eventuell förändring av redovisningen.

Jag är egentligen inte jätteorolig då kassaflödet som delas ut är riktiga pengar och ska inte påverkas av balansräkningen Dock tror jag att undersökningen kommer att ligga som en våt filt över kursen och risken finns på nedsidan.

Jag väljer att ta hem mitt lilla innehav på ca 2 % av portföljen. Prospect har inte givit någon jätteavkastning under perioden som jag ägt aktien men ca 15 % inklusive utdelningar är ändå helt ok.

Pengarna från försäljningen ska in i något annat bolag. Jag har några alternativ som jag tittar på. Mer Protector eller AIG är möjliga alternativ Jag har även börjat ytterligare ett bolag som jag kikar på. Mer info om detta den närmaste tiden.

Mer om Prospect Capital finner ni här

ägamintid

lördag 10 maj 2014

Protector Försäkring - tankar kring Q1 och funderingar kring värdering

Protector redovisade igår det bästa kvartalsresultatet någonsin. Det operativa resultatet landade på 162 (miljoner norska kronor) jämfört med 142 föregående år. Operativt resultat är det resultat som jag tycker är mest intressant att titta på för att förstå Protectors finansiella utveckling. Definitionen av operativt resultat är resultat före skatt och säkerhetsavsättningar. Det operativa resultatet "tvättas" rent från säkerhetsavsättningen som varierar kraftigt mellan kvartalen. Säkerhetsavsättningen ligger som en skuld i balansräkningen och hänger ihop med att man sätter av en buffert för oförutsedda kostnader för eventuella kostnader för större katastrofer t.ex.

2013 landade det operativa resultatet på 430 vilket är den guidning som bolaget ger för 2014. Man förväntar sig alltså nu ett resultat i nivå med 2013. Resultatet efter skatt landade 2013 på 3,50 kronor. Med samma skatt och säkerhetsavsättning för 2014 kan vi alltså förvänta oss en vinst på denna nivå.

Dock är säkerhetsavsättningen lägre i år, än så länge, vilket kan indikera ett högre resultat per aktie för 2014 än för 2013. Försäkringsbranschen är volatil vilket gör att det inte går att säga än hur 2014 kommer att sluta. Mer än hälften av Protectors resultat kommer från förvaltningen av finansiella tillgångar och dessa varierar över tid liksom försäkringsverksamheten.

Danmark och Sverige gör ännu förlust i försäkringsverksamheten då de inte nått en tillräckligt volym. Bolaget flaggar för att de kommer att nå en tillräcklig volym under 2014 och cost ratio kommer då falla drastiskt. Detta är spännande. Bolaget tjänar mycket stora pengar redan nu och blir man lönsam i Sverige och Danmark kommer detta addera ytterligare resultat.

Jag tror att Protector kommer höja prognosen ytterligare under året så länge aktie- och obligationsmarknaden är stabil. Det operativa resultatet kommer bli högre än under 2013. Protector har en historik av höjda prognoser vilket innebär att man är försiktig och preciserar sig löpande under året. Det känns tryggt.

Vad har då bolaget för en uthållig lönsamhet och vad är aktien värd?

Bolagets investeringsportfölj ligger på ca 4,7 miljarder norska kronor och kommer öka ytterligare under året. Säg att den kommer att ligga på ca 5 miljarder vid årsskiftet. En uthållig avkastning sätter jag till ca 4 %. Detta skulle innebära 200 miljoner norska kronor årligen i resultat från investeringsportföljen.

Försäkringsdelen borde kunna ge ca ca 170-200 miljoner norska kronor på intäkter på ca 1,7-2,0 miljarder norska kronor (CR 90 %).

Det ger ett resultat före säkerhetsavsättning och skatt (operativt resultat) på ca 370-400 miljoner, något lägre än bolagets nuvarande prognos. Verksamheten tuggar i dagsläget på i en högre takt än vad jag räknar med är uthållig. Det beror på mycket god avkastning på investeringsportföljen samt lägre combined ratio än 90 %. Det är möjligt att detta är uthålligt men inget jag räknar med i min prognos. Med Danmark och Sverige lönsamma kanske CR ligger närmare 85 % än 90 %? Det återstår att se.

Skatt tillkommer med ca 25 % vilket ger ca 300 miljoner i nettoresultat, 3,60 kr per aktie.

Det finns 83 miljoner aktier i Protector vilket ger ett börsvärde på 2,4 miljarder norska kronor till aktiekursen 29 norska kronor. Bolaget är idag värderat till ca 8 gånger uthållig årsvinst och ca 6 gånger operativt resultat. Det är lågt (för lågt), enligt min mening. Både utifrån nuvarande vinstnivåer och framtida vinstnivåer. Värderingen beaktar inte att resultatet kommer att stiga kommande år i takt med att tillväxten fortsätter i Danmark och Sverige och att bolaget uppnår lönsamhet i dessa länder.

Jag vill påstå att aktien är värd mellan 40-50 kronor i dagsläget men betydligt mer om den goda utvecklingen fortsätter. Jag har tidigare sagt att Protector är ett intressant byte för något större försäkringsbolag och den teorin kvarstår. Ett uppköp över tid är troligt. Dock ser jag själv hellre att bolaget fortsätter att växa organiskt på egen hand och kanske intar ytterligare någon marknad när Sverige och Danmark har uppnått lönsamhet. Finland kanske kan vara av intresse? Möjligen Holland, England eller Tyskland? Det återstår att se vad de har i kikaren framöver.

Protector är ett av de mest kvalitativa bolagen som jag har analyserat. Jag är mycket imponerad av hur bolaget driver verksamheten och jag är dessutom mycket imponerad över hur proffsigt bolaget kommunicerar med marknaden. Detta sker dessutom när bolaget växer kraftigt vilket gör det än mer imponerande.

Till sist så är utdelningspotentialen mycket stor i bolaget och på sikt borde större delen av årsresultatet kunna delas ut. 3 kronor i utdelning ger en mycket god årlig ränta vid dagens aktiekurs.

Länk delårsrapport Q1 2014

Länk presentation Q1 2014

fredag 9 maj 2014

Delårsrapport Protector FörsäkringJag vet inte vad jag ska säga men det här bolaget är helt fantastiskt. Vilken rapport! Vilket bolag!

Nedan några höjdpunkter från rapporten.

1 2014 shows following development compared to Q1 
2013:

- Gross premiums written NOK 1 208,6m, up 34% from 
  NOK 904m

- Net combined ratio 79,9%, up from 77,4%

- Operating profit of NOK 162,4m, up from NOK 143m

- Return on investments NOK 83,8 (1.9%), up from 
  NOK 77,9m (2.2%)

The overall expectations to 2014 are an operating 
profit of NOK 430m up from previously guided NOK 
330m, a 20% growth (up from 16%) in GWP and a net 
combined ratio of 88% (down from 90%).

Guidningen ger nu en vinst per aktie på ca 4 norska kronor för 2014. I den prognosen antar jag att det ligger i korten att DK och SE kommer gradvis bli lönsamma under andra halvan av året. Länderna har fortfarande inte riktigt nått upp till de volymer som krävs för att skapa lönsamhet.

Rapporten verkar vara genomgående bra. Jag ska ägna helgen till att läsa in mig mer på den och återkommer med ytterligare kommentarer. Nu återstår att se vad marknaden tycker om rapporten.

Länk till rapport och presentation

torsdag 8 maj 2014

Whitney Tilson ser 40 % uppsida i Berkshire Hathaway

Jag måste bara få länka till analysen av Berkshire som är gjord av Whitney Tilson, en känd värdeinvesterare.

Analysen är lärorik och ger en intressant bild av Berkshire historiskt och idag. Det ger också en bild av hur en värdeinvesterare ser på Buffett och en eventuell efterträdare.

Jag nöjer mig så här. Nedan är länken till analysen som jag själv finner väldigt intressant. Den är daterad 6 maj så den är helt färsk.

Länk till analysen

Delårsrapport MekonomenIdag presenterade Mekonomen Q1 och det var en helt ok sådan. I stort som jag förväntat mig. Den danska verksamheten går fortsatt svagt och förlusten accelererade under Q1. Övriga länder tuggar dock på bra och ökar vinsten jämfört med samma period föregående år. Nedan några höjdpunkter från rapporten.

1 januari - 31 mars 2014
● Intäkterna för kvartalet ökade med 3 procent till 1 441 (1 405) MSEK.
● Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 3 procent till 133 (129) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9 (9) procent.
● Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 103 (103) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 7 (7) procent.
● Bruttomarginalen ökade till 54,1 (53,9) procent.
● Resultatet efter finansiella poster ökade till 99 (87) MSEK. Övriga finansiella poster påverkades positivt av engångseffekter om 5 (0) MSEK.
● Resultat per aktie såväl före som efter utspädning ökade till 1,83 (1,77) SEK.
● Nettoskulden uppgick till 1 738 (1 854) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 642 MSEK vid årsskiftet.

VD Håkan Lundstedt betonar att det är organisk tillväxt som huvudfokus under 2014 tillsammans med satsning på e-handel. Effektivitetsprogrammet som löper beräknas ge besparingar på 30 MSEK från och med 2015.

Jag noterar att bruttomarginalen stärks från 53,9 till 54,1 %. Ingen stor förändring men väl åt rätt håll. Bruttomarginalen ser jag som mycket viktigt då en förstärkning av denna bör nå enda ner till bottenraden.

Kassaflödet är negativt beroende på ökade kundfordringar och mindre leverantörsskulder. Investeringarna fortsatt låga vilket är det fina med affärsmodellen.

Sammantaget en ok rapport och marknaden andas ut med en uppgång runt 4-6 % hittills under dagen.


onsdag 7 maj 2014

Delårsrapport Amhult 2Så kom då delårsrapporten från Amhult 2. Kanske en av årets tunnaste rapporter. Det var inte mycket till information i rapporten. Resultat och ställning är ju känd sedan tidigare och knappast av större intresse. En kryptisk skriven mening är värd att ta upp och det är väl för övrigt den enda texten i rapporten...

"Under perioden har arbetet med försäljning av bostadsrätter fortsatt enligt prognos och vid mars månads utgång var 30 lägenheter sålda av 52 i Brf Luftseglaren. Arbetet med projektet fortgår med planerad första inflyttning den 19 maj 2014. Så vitt vi nu kan bedöma kommer projektet att avslutas enligt budget, om inget oförutsett inträffar kommer detta att innebära en inte oväsentlig resultatförbättring i kvartal 2".

"En inte oväsentlig resultatförbättring i kvartal 2". Det är en märklig skrivning. Varför inte istället skriva. När bostadsrätterna vinstavräknas förväntas en väsentlig resultateffekt/resultatpåverkan.

Hur som helst. Det som de syftar på är förstås att bostadsrätterna vinstavräknas nästa kvartal vilket kommer ett ge en vinst på flera kronor per aktie och senare också ge likviditetstillskott som ska täcka fortsatt expansion.

Jag tror att bolagets substansvärde kommer stiga väsentlig under kvartal 2 och vid årsskiftet borde vi kunna vara uppe vid 50 kr.

Caset är oförändrat. Det ser ljust ut och kvartal 2 kommer påvisa värdet i bolaget. Jag är inte säker på att marknaden har insett vilken resultateffekt som försäljningen kommer att få och vad det säger om bolagets kvalité. Facit kommer innan sommaren.

tisdag 6 maj 2014

Delårsrapport AIG

Igår, efter börsens stängning kom AIG med sin delårsrapport. Nedan några höjdpunkter från rapporten.

  • First quarter 2014 after-tax operating income attributable to AIG of $1.8 billion$1.21per diluted share
  • First quarter 2014 insurance pre-tax operating income of $2.7 billion
  • Share repurchases of approximately $867 million in the first quarter of 2014
  • Book value per share grew 6 percent from first quarter 2013 to $71.77; book value per share excluding accumulated other comprehensive income (AOCI) grew 10 percent from first quarter 2013 to $65.49
  • $1.7 billion of cash dividends from AIG Life and Retirement in the first quarter of 2014
Aktien sjunker ca 2 % på efterbörsen.

Resultatet var bättre än väntat med försäljningen lägre än väntat. AIG combined ratio ligger över 100 vilket innebär att de förlorar pengar på försäkringsverksamheten. Här har de fortfarande mer att jobba med. Valutakursförändringar gör att omsättningen minskar mot föregående år, exklusive dessa så ökar omsättningen 2-3 %.

ROE ligger på ca 7 % och de har en bit kvar upp till 10 % där de borde ligga. Eget kapital per aktie stiger till 65 USD. De har en intjäningsförmåga på ca 6,50 USD per aktie med ROE på 10 %.

CEO Benmosche medverkade i CNBC igår med anledning av rapporten. Han är nöjd med resultatet och menar att det tar tid att sänka combined ratio men att arbetet går framåt. 

Rapporten är ok men inte lysande. Jag väntar fortfarande på att de ska få ordentlig fart i verksamheten. Aktien har gått starkt ett tag nu så jag räknar med en rekyl ner när börsen öppnar idag. Caset är oförändrat sedan tidigare och jag ser fortsatt stor uppsida i aktien.

Idag har bolaget en webcast som jag tänkte lyssna på för att få en större förståelse för hur Benmosche ser på verksamheten.

Länk till rapporten

söndag 4 maj 2014

Mycket intressant vecka väntar

Imorgon är det dags för delårsrapport från AIG. Rapporten kommer efter stängning. Förväntningarna ligger på en vinst per aktie på ca 1,10 USD. Helårsvinsten beräknas landa runt 4,30 USD. Det ska bli väldigt intressant att få ta del av rapporten. AIG är ett mina större innehav så det kan bli stora svängningar i portföljen.

På tisdag är det dags för Amhult 2 att släppa sin Q1. Det finns väl egentligen bara en sak av intresse i rapporten och det är antalet sålda lägenheter samt lite mer info om vad de tror om försäljningen av bostadsrätterna. I övrigt tror jag inte att det finns så mycket annat av större dignitet.

På torsdag är det dags för Mekonomen. Jag har inga speciella saker som jag ska titta på utan ska se allmänt hur utvecklingen går i de olika länderna. Hur mycket engångskostnader som de har och hur åtgärdsprogrammet fortskrider.

Fredag så rapporterar Protector. Jag anar en mycket stark rapport med gott resultat i både försäkringsdelen och förvaltningsdelen. Främst ska det bli intressant att ta del av utvecklingen i Sverige och Danmark och ägarskiftesförsäkringarna i Norge. Protectors rapport blir veckans stora höjdpunkt.

Kommande vecka blir den intressantaste rapportveckan den här rapportsäsongen.

lördag 3 maj 2014

Delarka och Kallebäck - bättre än preferensaktier?

Jag vet inte om Ni noterat att det finns ett par nya mindre fastighetsbolag noterade på First North? Bolagen heter Delarka Holding och Kallebäck Property Invest AB och är "noterade fastigheter". Bolagen äger en stor fastighet vardera och kan knappast kallas för fastighetsbolag.

Delarka äger Postnords huvudkontor i Stockholm.
Kallebäck äger SAABs lokaler i Kallebäck utanför Göteborg.

Affärsidén är ny men kan nog bli populär. Bolagen köper alltså en stor lokal som är anpassad för en stor hyresgäst. Sen tar man in kapital via finansmarknaden och noterar aktien.

Delarka har skrivit ett långtidskontakt med Postnord till 2026. Avtalet med ett stort och stabilt företag gör att Delarka har ett förutsägbart kassaflöde vilket också gör att de kan dela ut stora pengar under ett antal år. Delarka delar ut 8 kr årligen, 2 kr per kvartal. Utdelningen ger en direktavkastning på ca 7 % till aktiekursen 111 kr.

Kallebäck har skrivit ett långtidskontakt med SAAB till 2021 och har samma affärsidé som Delarka. Kallebäck kommer att börja dela ut pengar 2015 med en beräknad direktavkastning på ca 9 % (kurs 107 kr).

Risken med aktierna är uppenbar, även om den är låg. Att bolagens hyresgäster inte kan betala hyran och bolagen har alla ägg i samma korg. Hur bolagen påverkas av räntan vet jag inte. Har inte läst in mig tillräckligt. Men har de låst den på samma löptid som hyresavtalet så ger det ytterligare stabilitet.

Fördelen med bolagen är att de har en mycket stabil hyresgäst och förutsägbara intäkter och kassaflöde. Detta medger stora utdelningar under avtalsperiodens löptid. Det finns också stora möjligheter att hyresgästerna förlänger kontrakten vilket kan ge ytterligare 5-10 år med förutsägbara vinster.

Hyran höjs årligen (indexhöjning) vilket gör att investeringen inflationsskyddas. Kanske höjs även utdelningen årligen. Till skillnad från preferensaktier finns ingen förutbestämd kurs då bolaget kan återköpa aktierna. Uppsidan är alltså inte begränsad, även om aktierna i praktiken inte kommer stiga särskilt mycket då hela kassaflödet delas ut och vinsterna är stillastående.

Aktierna lämpar sig som en ränteplacering där man kan räkna med stabila utdelningar och möjligen någon mindre uppgång eller nedgång i aktiekursen. Inga hissnande avkastningar på dessa aktier men möjligen 5-10 % årligen. Jag har inte tänkt att köpa något av bolagen men kommer att hålla lite koll på dom och se om det blir en framgångsrik modell.

Har någon av läsarna köpt eller tittat närmare på bolagen?


torsdag 1 maj 2014

Kommersialiserad

Lundaluppen skrev idag ett inlägg om ämnet kommersialisering. Ämnet har blivit mer aktuellt i samband med att Avanza  startade ett samarbete med ett antal bloggar, bl.a. ägamintid.

Hur står det då till med bloggen ägamintid?

Bloggen startades sommaren 2011 skrivs av herr ägamintid (1 eller 2 inlägg har skrivits av fru ägamintid).

Syftet med bloggen är att dokumentera vår resa mot att äga vår tid. En dagbok om de beslut och funderingar som vi har under resan. Kommentarfunktionen, som är den bästa funktionen med bloggen, ger mig dessutom en bra diskussion och ifrågasättanden och utvecklar mig både som investerare och privatperson. Utan alla kommentarer hade det inte varit en bråkdel så roligt att skriva.

Vilka samarbeten har då bloggen ägamintid?

Under de snart 3 åren som jag drivit bloggen så har jag testat reklam från olika företag. Med handen på hjärtat så kan jag säga att den enda reklam som ger något att hänga i julgranen är google adsense och det är nu den enda reklamen som finns kvar på bloggen.

Tidigare testade jag mer reklam men den förstörde mer av innehållet än den gav intäkter. Att jag använder reklam är mer för att det är spännande att se om det går att tjäna några pengar på den än att den ger stora intäkter. Reklampengarna är småpotatis. Att driva en blogg med den inläggsfrekvens som jag har ger inte någon hög timlön, den saken är helt säker.

Utöver google adsense så har jag ett samarbete med avanza där jag ibland (mycket sällan) länkar till deras sida när det är relevant. Det finns egentligen inget motkrav från Avanza. För detta får jag förmåner värda ett par tusen kronor årligen.

I övrigt finns inga andra samarbeten. Jag får mängder med erbjudanden men har än så länge inte nappat på något. Jag skriver inga sponsrade inlägg och gör i övrigt ingen reklam för bloggen i tidningar eller liknande.

Den största reklamen kommer från andra bloggar och aktieforum då det ibland länkas till bloggen.

Än så länge är jag anonym och kommer troligen att vara det en lång tid framöver. Jag är intresserad av att någon gång i framtiden skriva för en tidning eller jobba inom finansbranschen. Jag kan också tänka mig att skriva en bok någon gång i framtiden. Kanske en bok om vår resa att äga vår tid?

Ni som läser bloggen kan vara helt säkra på att allt som skrivs är mina egna tankar och mina egna beslut. Jag kommer alltid att skriva om det som jag just nu tänker på eller det eller de beslut jag just tagit. Ni kan också vara säkra på att jag får några kronor från Google varje månad i reklamintäkter. Ni kan också vara säkra på att Avanza ger mig förmåner värda ett par tusen kronor årligen.

Vad som händer kommande år med bloggen eller vårt liv kan jag inte svara på men jag lovar att informera på bloggen om några större förändringar sker.

ägamintidVåren firas in med deklarationsarbete

Demonstration blir det ingen för familjen ägamintid. Våren ska firas in med att göra deklarationer. I och för sig hade det inte blivit någon demonstration ändå. Det är inte vår kopp av te att demonstrera.

Förutom våra egna deklarationer så gör jag även flera släktingars för en mindre ersättning. Dagen kommer att ägnas åt detta. Jag tycker inte att det är tråkigt att deklarera och det är inte heller särskilt svårt. Då all historik finns hos nätmäklarna och tom färdiga filer så är det ganska enkelt att deklarera. Annat var det när man fick papper hem och var tvungen att hålla reda på dessa när man skulle deklarera. Det är främst aktier som ska deklareras utöver kontroll av förtryckta uppgifter.

När jag kikar i min egen så blir det restskatt. Av någon anledning har för lite skatt dragits på min förvärvsinkomst. Ett par tusen att betala. Fru ägamintid får istället tillbaka ca 10 k så ingen fara på taket.

Utöver deklarationsarbetet så ska vi även delta i ett "kosläpp". Något jag inte gjort tidigare. Men nu när vi har barn så vidgas vyerna och man får hitta på nya saker, vilket är roligt. Det ska bli spännande att få skåda detta spektakel. Vi passar på att ta med oss kaffe i termos och mackor så att vi kan fika i naturen.

Senare ikväll är det även tänkt att jag ska knyta ihop månadsbokslutet för april. Jag har förhoppningen att kunna publicera detta imorgon på bloggen.

Jag vill önska alla mina trogna läsare en riktigt skön dag.

ägamintid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...