söndag 9 februari 2014

Protector vs Gjensidige

Jag ägnade några minuter mot att jämföra ovanstående bolag.

En mycket enkel jämförelse där jag kikade på premieintäkter och investeringsportföljen för att få fram ett uthålligt resultat för de båda bolagen, och sätta dessa i relation till varandra.

Gjensidige

Jag utgår från 2013 års resultat avseende Gjensidige (miljarder norska kronor).

Premieintäkter ca 20,0
Resultat från försäkringsverksamhet vid CR 90 % är ca 2,0
Investeringsportfölj 58,0
Resultat från investeringsportfölj vid en avkastning på 4 % är ca 2,3
Totalt uthålligt resultat före skatt uppgår till ca 4,3.
Börsvärde 60,3

Man betalar idag alltså ca 14 gånger resultatet före skatt för Gjensidige vid en kurs på 120 kr.
Resultatet före skatt avseende 2013 landade på 4,6 ska jag tillägga. Min beräkning, utifrån de parametrar jag använder, ligger ganska nära verkligheten. Jag tycker att det är rimligt att räkna med en uthållig combined ratio på ca 90 % och en avkastning på investeringsporföljen på ca 4 %.

Protector

När det gäller Protector utgår jag från deras nyligen uppdaterade siffror för 2013 (miljarder norska kronor).

Premieintäkter ca 1,4
Resultat från försäkringsverksamhet vid CR 90 % är ca 0,14
Investeringsportfölj 4,0 (uppskattning vid årsskiftet)
Resultat från investeringsportfölj vid en avkastning på 4 % är ca 0,16
Totalt uthålligt resultat före skatt uppgår till ca 0,3
Börsvärde 2,1

Man betalar idag alltså ca 7 gånger resultatet före skatt för Protector vid en kurs på 26 kr.
Resultatet efter skatt avseende 2013 landade på 0,293 ska jag tillägga. Min beräkning, utifrån de parametrar jag använder, ligger en bit under verkligheten vilket beror på att bolaget har uppnått ett bättre försäkringsresultat (combined ratio 86,7 %) och investeringsresultat under 2013.

Sen ska man beakta tillväxten i Protector vilket gör att investeringsportföljen troligen kommer att öka upp mot 5,0 under 2014 vilket kommer att ge 0,2 (baserat på en avkastning på 4 %) i resultat från investeringsdelen. Intäktsökningen kommer också att generera ett högre resultat med oförändrad combined ratio (ca 0,2).

Jag skulle säga att Protector har en intjäningsförmåga idag på ca 0,4 vilket är i nivå, eller något under, vad man tjänar under 2013 (resultat före skatt 0,430). Det gör att man betalar ca 5 gånger resultatet före skatt.

Summering

Värderingen på Protector ligger på ca hälften jämfört med Gjensidiges, eller ytterligare lägre med nuvarande lönsamhet. Det går att debattera om det är korrekt eller inte. Det finns en större stabilitet och historik i Gjensidige som självklart ska premieras. I Protector finns istället en kortare historik men också en betydligt högre tillväxt (16 % för 2014 och 10-15 % 2015). De har dessutom bevisat under ett antal år att de kan växa både snabbt och lönsamt. Detta borde väga upp för Gjensidiges premievärdering jämfört med Protector.

Jag kan inte hävda att Protector ska värderas till 14 gånger vinsten före skatt. Jag tycker Gjensidige är för dyrt. Jag tycker snarare att båda aktierna bör värderas till ca 10 gånger resultatet före skatt. Det skulle innebära en värdering av Gjensidige på ca 90 kr och Protector 37-49 kr beroende på hur jag räknar (uthållig vinst 0,3 eller 0,4).

Notera att detta är en räkneökning där jag inte beaktat kvalitativa aspekter. Jag har enbart använt 2 trubbiga nyckeltal som jag tycker är lämpliga för att bedöma den nordiska försäkringsbranschen.

Notera också att jag inte beaktar säkerhetsavsättningen utan tittar på det operativa resultatet (vad rörelsen generar för kassaflöde före skatt). Säkerhetsavsättningen är en avsättning mot eget kapital och byggs upp för att stärka den finansiella stabiliteten och ingår i solvenskapitalet som består av eget kapital + säkerhetsavsättning (jag har inte lyckats få fram någon information om hur denna beräknas men antar att den blir större ju större verksamheten blir).

6 kommentarer:

 1. Protector ser ju helt klart attraktivt prissatt ut. Självfallet viss "småbolagsrabatt", men den verkar omotiverat hög.

  Det enda jag egentligen är lite orolig för i detta fall är NOKSEK, då Protector har sin primära intjäning i NOK. Hur ser du på detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser ingen större oro i detta. Verksamheten utanför Norge blir större och på sikt borde Norge vara ett starkt land med tanke på välståndet. Kan de ta nästa steg och gå in i Finland har de också ett 4 ben att stå på och kanske kan få ner den norska delen till 1/3 av verksamheten inom 5 år. Riskerna finns även i Sverige medan Finland och Danmarks valutor styrs av annat än de egna ländernas utveckling då danskan kronan är kopplad mot EUR och Finland har EUR.

   Radera
 2. Vad är eget kapital per aktie i Gjensidige respektive Protector? Värdering av vinsten är intressant men skulle gissa att Gjensidige har ett klart större eget kapital per aktie. Det är ju en av anledningarna till att värderingen av vinsten är högre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värderingen är liknande mellan bolagen avseende P/B

   Radera
 3. Hur ser du på den kortsiktiga utvecklingen fram till rapporten nu i februari? Tänkte på, påfyllnings möjligheter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har ingen åsikt om detta. Är inte så kortsiktig. Jag ser det på längre sikt och då ser det intressant ut.

   Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...