torsdag 27 februari 2014

Inköp Bröderna A & O Johansen (AOJ-P)


Jag frigjorde en del pengar i samband med försäljningen av Vivendi och Talanx och plockade in aktier i AOJ-P. AOJ-P är en byggvarugrossist med verksamhet i Danmark och Sverige och kan jämföras med B&B Tools, Swedol och Wurth t.ex. AOJ-P har ca 50 butiker i Danmark, 6 butiker i Sverige och 1 i Estland.

Jag fångade upp bolaget genom ett tips på bloggen och har den senaste tiden ägnat mig åt att analysera bolaget. Min slutsats är att bolaget är mycket lågt värderat och jag har passat på att köpa in en post i bolaget motsvarande ca 8 % av portföljen.

Vad är det då som lockar mig?

Bolaget har en 100-årig historia och har därmed bevisat att de har klarat av både med- och motgång och har en affärsmodell som fungerar. Jag gillar bolagets verksamhet som är enkel att förstå sig på och de säljer produkter av förbrukningskaraktär som alltid kommer att behövas. Investeringsbehovet är litet vilket gör att bolaget uppvisar ett otroligt fint kassaflöde. Värderingen är för låg i absoluta termer och relativt branschkollegor vilket gör att jag kan köpa in mig till ett mycket bra pris. Lägg där till en mycket stark balansräkning så faller ytterligare en sten på plats. Någon vallgrav av större dignitet finner jag inte men verksamhetens natur, priset på aktien, den starka finansiella ställningen och bolagets historik gör att jag finner aktien köpvärd.Finanserna

Bolagets finansiella mål är nå en marginal före skatt på 6 % och en ha en soliditet på 40 %.

Hur ser det då ut?


Resultaträkning

Bolagets bokslut för 2013 visar följande siffror (miljoner danska kronor):

Länk

Omsättning 2310
Resultat före skatt 125

Marginalen före skatt landar alltså på 5,6 % vilket är något under bolagets egna mål om 6 %. Bruttomarginalen landar på ca 30 % vilket är samma nivå som de senaste 5 åren. Vinsten per aktie landar på 198 danska kronor.

De senaste 3 åren har vinsten före skatt legat på mellan 106 till 125.

Balansräkning

Den finansiella ställningen är stark med en soliditet på 60 % och en god likviditet
Bolaget äger delar av sina egna lokaler vilka skrivs av enligt plan vilket gör att balansräkningen är ganska konservativ. Justerad soliditet är troligen högre än den beräknade soliditeten med beaktande av marknadsvärdet på fastigheterna. Bolaget har bankfinansiering uppgående till 169. Balansräkningen har stärkts upp väsentligt senaste åren genom stora amorteringar och nu är den i mycket gott skick.

KassaflödeBolaget har ett kassaflöde före förändring av rörelsekapital, men efter finansnetto och skatt, på 130. Det är här det börjar bli riktigt intressant. Börsvärdet är vid en aktiekurs på 1450 danska kronor ca 720 miljoner danska kronor. Bolaget handlas alltså till ca 5,5 gånger kassaflödet från den löpande verksamheten motsvarande en cash-flow-yield på 18 %.

Kassaflödet på 130 ska dock täcka investeringar och det som sedan blir över är det fria kassaflödet. År 2013 var det fria kassaflödet svagt beroende på att bolaget investerade 126 vilket är i stort sett hela årets kassaflöde. 114 av dessa 126 avsåg investeringar i nya butiker och lager varav ca hälften avser fastigheter och hälften inventarier. Man lånar alltså inte till dessa investeringar utan finansierar sina fastigheter med eget kassaflöde. De föregående 4 åren har investeringarna legat på i snitt 35 årligen.

Utöver byggnation av nya butiker/lager och inredning till dessa så har bolaget mycket små investeringar vilket borgar för ett riktigt fint fritt kassaflöde. Jag ser ett fritt kassaflöde årligen på ca 90-100 vilket innebär 180-200 danska kronor per aktie.


Ägarbild

Familjen Johansen har med 52 % av rösterna kontrollen över bolaget. Största ägare (kapitalandel) är Sanistål med 39 % av kapitalet. Det har tidigare spekulerats i uppköp av Sanistål eller en fusion men detta känns i dagsläget ganska långt borta med tanke på Saniståls egna problem. Jag skulle snarare tro att AOJ-P skulle kunna tänka sig återköpa delar av Saniståls aktier. Men det är spekulation från min sida.

Några utvalda nyckeltal

Antal aktier ca 500 000 st
Aktiekurs 1450 danska kronor
Börsvärde 720 miljoner danska kronor
EV ca 840 miljoner danska kronor
EV/EBT 6,7
EV/EBIT 6,6
EV/EBITDA 5,2
ROE 12 %
ROA 7 %
P/B ca 0,85
P/E ca 7,4
P/FC ca 8,0
Soliditet 60 %
Räntetäckningsgrad 64
Direktavkastning 0 %

Riskerna

Risken, som jag ser det, är ökad konkurrens i en bransch som redan är pressad. Det finns många aktörer son konkurrerar om kunderna. Bolaget har de senaste åren haft stabila bruttomarginaler runt 30 % vilket är en god indikation. Det finns mycket saker man kan jobba med internt för att stärka konkurrenskraften. Nu bygger bland annat bolaget nytt lager och utvecklar sin elektroniska handel vilket är några åtgärder för att bibehålla eller stärka bruttomarginal och lönsamhet. Expansionen i Sverige är jag ingen fan av men de får gärna bevisa att jag har fel när jag anser att den inte är nödvändig och att den kommer att kosta lönsamhet under en tid. Trots allt så tycker jag värderingen tar hänsyn till de risker som finns.

Kort om 2014

Bolaget förväntar sig ett resultat före skatt i nivå med 2013, dvs ca 125. Under 2014 ska man bygga ett nytt lager, en investering på ca 175. Positiva effekter från detta ska enligt bolaget realiseras 2015.


Summering och riktkurs

Låg värdering till en relativt låg risk. Stora kassaflöden och en stark finansiell ställning borgar för aktieägarvänliga åtgärder framöver (2015 och framåt). Jag ser fritt kassaflöde på ca 90-100 miljoner danska kronor baserat på ett årligt investeringsbehov på ca 35-40 miljoner danska kronor. Det innebär ett fritt kassaflöde till aktieägarnas favör på ca 180-200 danska kronor per aktie. 2014 blir ytterligare ett år av investeringar medan åren framöver bör bli mer av en skördetid för aktieägarna. Dålig likviditet i aktien och att bolaget lever en bortglömd tillvaro är antagligen några av orsakerna till den skeva värderingen. En aktiesplitt hade inte skadat... En värdering på 12 gånger fritt kassaflöde är inte orimligt, vilket skulle motsvara en kurs på ca 2500 danska kronor (jämför gärna med svenska konkurrenter). Det här är ingen raket utan får ligga till sig i portföljen under några år.

Slutligen ett förslag till styrelsen...

Bolaget är idag redan välskött och lågt värderat (för lågt) men det går alltid att göra mer. Ett ordentligt återköp av egna aktier hade inte varit alls fel. Ett återköp med 150 miljoner danska kronor skulle minska aktieantalet med knappt 20 %, öka vinsten per aktie till över 230 dkr och öka ROE till 15 %. Soliditeten skulle stanna en bit över 50 % vilket är klart över deras finansiella mål. Detta skulle bolaget utan vidare kunna göra med beaktande av den starka finansiella ställningen och kassaflödet. Problemet är att man då måste köpa Saniståls aktier, eftersom free-floaten är så liten. Men varför inte göra ett försök?

Länk till danska hemsidan

Länk till svenska hemsidan

onsdag 26 februari 2014

Delårsrapport Protector FörsäkringIdag kom Protector med bokslutet för 2013. Ett fantastiskt år för bolaget som avslutas med en saftig utdelningsökning från 1,20 nkr till 1,75 nkr.

Highlights 2013 and Q4
Best year ever

2013 shows following development compared to 2012:
• Gross premiums written NOK 1.860,6m, up 23% from NOK 1.517m
• Net combined ratio 86,7% up from 86,2%
• Operating profit NOK 430,3m, up from NOK 393,7m
• Return on investments NOK 256,7m (7,0%), up from NOK 245,6m (8,9%)

Q4 2013 shows following development compared to Q4 2012:
• Gross premiums written NOK 237,7, up 20% from NOK 198,2m
• Net combined ratio 93,0% down from 101,3%
• Operating profit NOK 106,6m, up from NOK 56,9m
• Return on investments NOK 83,9m (2,2%), up from NOK 61,2m (2,0%)

Based on the company’s dividend policy, strong results for the full year 2013 and strong financial position,
the Board considers recommending a dividend of NOK 1.75 per share for 2013.

Några tankar kring rapporten. Ska läsa mer utförligt senare under dagen.

Eftersom omsättning och resultat för 2013 redan var känt och även tillväxten för 2014 så är rapporten ganska odramatisk. Utdelningen är något högre än vad jag hade hoppats på, annars inte mycket överraskningar.

Verksamheten i Danmark och Sverige har mycket hög tillväxt men CR ligger över 100 %. Dock skriver de att kostnadskomponenten i CR kommer att stabiliseras och minska kraftigt under 2014. De skriver även att man kommer ha 16 % omsättningstillväxt under 2014 och 2015 beroende på fortsatt expansion i Danmark och Sverige.

Prognosen för 2014 är ett operativt resultat på 330 miljoner jämfört med ett utfall på 430 miljoner för 2013. Detta kan tolkas som svagt. Men man ska komma ihåg att 2013 är enormt starkt. Prognosen bygger på CR på 90 % jämfört med ca 87 % för 2013 och en lägre avkastning på den finansiella portföljen. Tidigare år har bolaget höjt prognosen så de har en vana att vara ganska försiktiga.

Allt som allt är rapporten enligt mina förväntningar och prognosen också enligt mina förväntningar. Jag hade inte räknat med att de kan nå 2013 års resultat även 2014. Men om aktie- och räntemarknad går åt rätt håll och utvecklingen i Danmark och Sverige går åt rätt håll så kan de matcha 2013 års resultat även i år. Oavsett om de matchar 2013 eller inte så är bolaget lågt värderat med ett förväntat operativt resultat på 330 miljoner.

Länk till rapport och presentation


tisdag 25 februari 2014

Imorgon blir det finfrukostImorgon är en mycket intressant dag. Lollands Bank och Protector Försäkring rapporterar.

Protector Försäkring är mitt näst största innehav så självklart ska det bli riktigt intressanta att läsa deras bokslut. Framtidsutsikterna och utdelningen känns intressant men även hur utvecklingen i Sverige och Danmark har varit under året är av stor vikt.

Avseende Lollands Bank ska det bli extra intressant med deras årsbokslut då jag hoppas få veta mer av effekterna av fusionen.

Som brukligt vid stora rapportdagar så går jag upp tidigt och förbereder mig noga med en riktigt fin frukost i lugn och ro och en god kopp kaffe, eller två. Sen är det bara att vänta och klicka och klicka och klicka på hemsidorna tills rapporterna publiceras... :)

Protectors rapport brukar komma innan öppning medan Lollands Bank, likt många andra danska banker, har den dåliga vanan att publicera rapporten när som helst under dagen.

Trevlig kväll!

lördag 22 februari 2014

Scania uppköp och vinstvarning från ägamintid

Det har varit händelserika dagar den här veckan. Fullt upp på jobbet och fullt upp på aktiemarknaden. Jag har sålt Vivendi och Talanx och sitter nu i slutskedet med en analys av ett nytt innehav. Mer info om bolaget inom kort. Det ser väldigt intressant ut så här långt och jag tror att det kommer att få en rimlig andel i portföljen. Det är bara en pusselbit kvar att kika på innan jag slår till. Vidare så publicerade Amhult 2 ett ganska slätstruket årsbokslut med få överraskningar.

Igår kväll kom informationen att Scania köps upp av VW. 200 kr kontant erbjuds. Budet är föga förvånande då VW länge varit på kollisionskurs med minoritetsägarna. Premien mot senaste betalkurs är bra men jag är inte övertygad om att det räcker för att ta kontrollen över detta fantastiska bolag. Att det sker större affärer som den här är i grund och botten bra för aktiemarknaden. Det behövs investeringar och förvärv för att få fart på tillväxten. Mer sånt här vore önskvärt! Det vore också önskvärt om våra svenska större företag tar tillfället i akt och positionerar sig genom uppköp av utländska bolag.

Med anledning av mina försäljningar av Talanx och Vivendi så sjunker den årliga utdelningen från 56 k till 47 k. Med anledning av detta så vinstvarnar ägamintid för helåret och den nya bedömningen är nu att utdelningen kommer att uppgå till ca 65 k vid årsskiftet. Jag gillar bolag som är tydliga i sin kommunikation till aktiemarknaden och jag försöker därför själv vara lika tydlig. :) Det är ingen fara på taket för aktieportföljen går bra och mina innehav är lågt värderade. Den passiva inkomsten kommer stiga tids nog. Det viktiga är ju att äga kassaflödesstarka bolag.

Portföljvärdet är uppe i dryga 1,7 MKR och uppgången hittills i år ligger på ca 9 %. En bra årlig avkastning är uppnådd till dags dato.

Trevlig helg!


fredag 21 februari 2014

Delårsrapport Amhult2Igår kom Amhult 2 med bokslutet för 2013.

Det var en gäspning måste jag säga.

Inga stora nyheter och ingen uppvärdering av fastigheterna. Aktien backade ca 3 % på rapporten. Det fanns antagligen förhoppningar om en uppvärdering av fastighetsvärdet och att fler bostadsrätter skulle varit sålda.

Rapporten förändrar inte min bild av caset utan jag kommer att ligga kvar ett antal år för att vara när bolaget realiserar värdet av den värdefulla mark som man besitter.

Substansvärdet uppgår till 39 kr vilket är ganska exakt vad jag beräknade att det skulle uppgå till i min tidigare analys. Nästa intressanta event är bolagsstämman framåt vårkanten som kan bli riktigt intressant.

Från och med mars startar den bästa tiden på året när det gäller försäljning av fastigheter och jag hoppas att bolaget då kan knyta ihop säcken och få merparten av bostadsrätterna sålda.

Länk till delårsrapporten

torsdag 20 februari 2014

Försäljning TalanxTidigare i veckan sålde jag Talanx. Aktien gick upp över 3 % så jag passade på att sälja av. Avkastningen blev ca 35 % på 15 månader.

Talanx är inte högt värderat men jag ser andra alternativ som ser bättre ut. Det som jag främst är skeptisk till avseende Talanx är deras egna verksamhet som inte är särskilt lönsam. Deras guldkorn är ju att de är majoritetsägare i Hannover Re som är ett riktigt fint bolag.

Tidigare i veckan såldes även Vivendi. Utdelningen sjunker från ca 56 k till 47 i och med försäljningen.

Likviderna från försäljningen kommer att sättas i arbete. Jag har ett nytt, ganska litet bolag, som ligger nära till hands för ett inköp och sen sitter jag och tittar på lite svenska bolag för eventuellt inköp.

Utöver detta så kan jag tänka mig att öka ytterligare i AIG, Citigroup, Immofinanz och Protector Försäkring.

Ha en trevlig kväll!

måndag 17 februari 2014

Försäljning VivendiIdag sålde jag Vivendi. Omstruktureringen är i stort sett färdig och värderingen känns rimlig i dagsläget. Som det ser ut i dagsläget kommer kvarvarande del av Vivendi (exklusive SFR) värderas till ca 10 gånger EBITDA vilket jag anser är en väl tilltagen värdering.

Jag ser andra alternativ som är klart bättre än Vivendi just nu.

Jag tackar för den resa som jag varit med på. Vivendi har, efter en långsam start, gjort detta väldigt bra.

Avkastningen på 2 år landade på ca 55-60 % inklusive utdelning vilket är mycket bra.


söndag 16 februari 2014

Utdelningshöjning Kvaerner och AIGI veckan kom både AIG och Kvaerner med boksluten.

Två rapporter som var ganska bra. Kvaerner levererade ett stabilt resultat och kursen gick upp några tio-öringar. När det gäller Kvaerner så är resultaten mindre viktiga just nu. Det viktigaste är hur stor del av kakan de kommer att få när Statoil och Lundin ska investera i Johan Sverdrup. Här hoppas jag givetvis att Kvaerner kan få en stor del av kakan.

Utdelningen höjdes från 1,16 till 1,22 vilket ger en mycket god direktavkastning till dagens kurs. Kan de vara med under uppbyggnaden av Johan Sverdrup så borgar detta för goda utdelningar även kommande 10 år.AIG rapport har jag diskuterat i ett tidigare inlägg. I samband med bokslutet höjdes utdelningen med 25 % till 50 cent. Till detta ska AIG återköpa egna aktier. Marknaden blev något besviken över framförallt återköpen som var i minsta laget. AIG har betydligt större potential att berika ägarna men av någon anledning så är man än så länge ganska försiktiga. Jag räknar med att man kommer att öka utdelningarna och återköpen väsentligt kommande år.

Utdelningen på årsbasis ligger nu runt 56 000 kr med ovanstående utdelningsökningar.
lördag 15 februari 2014

Finansaktier och diversifiering

Det har väl inte gått obemärkt förbi att jag ligger väldigt tung i bank, fastighet och försäkring. Portföljen är hårt viktad mot dessa branscher för att jag för närvarande finner mest värde i sektorerna.

Det går att argumentera om det är bra eller dåligt. Själv bortser jag från branschexponering och väljer att fokusera på värderingen på varje enskilt innehav, oavsett bransch.

Rätt eller fel.

Jag vill köpa det som är billigast och jag säljer det som är övervärderat.

Idag är det svårt att hitta mycket värde i många branscher. Jag vill inte påstå att allt är övervärderat men många bolag känns rimligt värderade.

Att värderingarna är rimliga gör också att jag bara har 1 bolag som är noterat i Sverige. Jag tycker mycket här är dyrt och jag söker mig mot andra länder istället.

Det är då lätt att hamna i USA eller Europa då utbudet av aktier är mångdubbelt större än i Sverige.

Portföljen består idag av 15 bolag varav 5 bolag står för ca 60 % av portföljvärdet. Jag har en stor slagsida (medvetet) mot bank, fastighet och försäkring men känner mig trygg med portföljsammansättningen avseende både branscher de olika innehavens storlek.

Vad anser ni om diversifiering? Behöver man diversifiera sig genom investeringar i olika branscher?

Nedan aktuell portfölj:


fredag 14 februari 2014

Delårsrapport AIGIgår, efter börsens stängning, kom AIG med sin delårsrapport.

Det var en rätt bra rapport. Nedan några av höjdpunkterna.

Vinst per aktie Q4 1,15 USD
Vinst per aktie helår 4,56 USD
Book value ökar till 64,28 USD, +11 % jämfört med 2012
Utdelningen höjs med 25 % till 50 cent per år
Återköp av aktier för 1 miljard USD
Fortsatta kostnadsbesparingar

Jag tycker utvecklingen går åt helt rätt håll men det finns mer att göra. Combined ratio är fortfarande för högt. En annan sak som jag är lite missnöjd med är att de inte tar i mer när det gäller återköpen av aktier. De har möjlighet att trycka på mer med detta då aktien handlas en bra bit under eget kapital och de har de finansiella musklerna.

En sak som är värd att notera är att återbetalar en hel del dyra lån vilket sänker räntekostnaderna kraftigt. Detta är ett annat sätt att optimera kapitalstrukturen.

Några rader från CEO:

“AIG’s strong performance in both the fourth quarter and the full year of 2013 represents another successful milestone in our journey to further build on AIG’s core insurance operations,” said Robert H. Benmosche, AIG President and Chief Executive Officer. “Global demand for our products and services, combined with our reputation for innovation, has helped to reestablish AIG as one of the world’s preeminent insurance companies.
“I am also pleased to announce the Board’s capital management decisions to increase AIG’s quarterly dividend by 25 percent and authorize the repurchase of up to an additional $1.0 billion worth of AIG Common Stock, both of which reaffirm the Board’s confidence in our strategy and allow us to return a portion of our success directly to our shareholders,” added Mr. Benmosche.

Länk

torsdag 13 februari 2014

Immofinanz - BUWOG klar för spin-offIdag kom beskedet att BUWOG, ett dotterbolag till Immofinanz, köper 18 000 lägenheter i Tyskland. Bolaget har nu uppnått en tillräcklig storlek för att knoppas av och noteras i Frankfurt.

Som aktieägare i Immofinanz kommer jag att erhålla en aktie i BUWOG för varje 20 som jag äger i Immofinanz. Immofinanz behåller 49 % av aktierna och men de förväntar sig att reducera andelen på medellång sikt.

BUWOG äger bostäder i Österrike och Tyskland och Immofinanz kommersiella lokaler i central- och östeuropa.

Jag tycker sedan tidigare att spin-off är logisk och kommer förhoppningsvis att synliggöra värden. Immofinanz handlas idag till 0,6 gånger book value. BUWOG bör värderas högre, kanske 0,9-1,0 gånger book value. Sen återstår att se vad kvarvarande del i Immofinanz blir värderat till.

Spin-off ska beslutas på en extra stämma. Jag antar att det är en formalitet att klubba igenom den.

"The Executive Board and Supervisory Board of IMMOFINANZ AG have therefore approved a proposal that will be made to shareholders at an extraordinary general meeting, which calls for the spin-off of the wholly owned subsidiary BUWOG and the subsequent listing of BUWOG on the stock exchange. In connection with the spin-off, IMMOFINANZ shareholders will receive one BUWOG share for every 20 IMMOFINANZ shares, such that 51% of BUWOG will be owned by free float investors. This proposal to shareholders includes the admission of the BUWOG share for trading on the stock exchanges in Frankfurt (main listing), Vienna and Warsaw (in each case, the regulated market). After the spin-off IMMOFINANZ will hold a financial investment of 49% in BUWOG AG, which is expected to be reduced over the medium-term".

Länk

tisdag 11 februari 2014

Skagen Fonder månadsrapport januari

Varje månad går jag igenom diverse fonders inköp och försäljningar. Nedan några kommentarer kring Skagens förändringar under januari.

Skagen global

Skagen Global har ökat i AIG och Raiffeisen Bank. Jag är delägare i AIG och har Raiffeisen under bevakning.

"The fund’s position in AIG was increased in January. The share price has come down but we still see significant upside from higher profitability. Improvements will be driven by internal
improvements in costs, pricing, and product mix".


Skagen Kontiki säljer Maersk. Vad säger Lundaluppen om detta? ;)

"We took advantage of strong share price performance during the first half of the month and reduced our position". 


Skagen Vekst har köpt läkemedelsbolaget Teva och sålt Continental. Jag tycker båda bolagen är intressanta men är inte ägare i något av dom för tillfället.

Läs gärna Skagens rapporter. Det är intressant att läsa deras tankar.

Trevlig kväll!


måndag 10 februari 2014

Försäljning Omega Healthcare

Innehavet är försvinnande litet så jag väljer att avyttra det.

Jag har inte tänkt att öka upp i aktien i närtid då jag har andra innehav som ser mer attraktiva ut.

Affären har givit 5-6 % avkastning sedan inköp.

Jag behåller aktien på bevakningslistan men förväntar mig inte att återköpa bolaget den närmaste tiden.

Likviderna kommer att användas till att bygga på innehaven i AIG och Citigroup bl.a.

Efter försäljningen ser portföljen ut enligt nedan.Ha en trevlig kväll!


söndag 9 februari 2014

Protector vs Gjensidige

Jag ägnade några minuter mot att jämföra ovanstående bolag.

En mycket enkel jämförelse där jag kikade på premieintäkter och investeringsportföljen för att få fram ett uthålligt resultat för de båda bolagen, och sätta dessa i relation till varandra.

Gjensidige

Jag utgår från 2013 års resultat avseende Gjensidige (miljarder norska kronor).

Premieintäkter ca 20,0
Resultat från försäkringsverksamhet vid CR 90 % är ca 2,0
Investeringsportfölj 58,0
Resultat från investeringsportfölj vid en avkastning på 4 % är ca 2,3
Totalt uthålligt resultat före skatt uppgår till ca 4,3.
Börsvärde 60,3

Man betalar idag alltså ca 14 gånger resultatet före skatt för Gjensidige vid en kurs på 120 kr.
Resultatet före skatt avseende 2013 landade på 4,6 ska jag tillägga. Min beräkning, utifrån de parametrar jag använder, ligger ganska nära verkligheten. Jag tycker att det är rimligt att räkna med en uthållig combined ratio på ca 90 % och en avkastning på investeringsporföljen på ca 4 %.

Protector

När det gäller Protector utgår jag från deras nyligen uppdaterade siffror för 2013 (miljarder norska kronor).

Premieintäkter ca 1,4
Resultat från försäkringsverksamhet vid CR 90 % är ca 0,14
Investeringsportfölj 4,0 (uppskattning vid årsskiftet)
Resultat från investeringsportfölj vid en avkastning på 4 % är ca 0,16
Totalt uthålligt resultat före skatt uppgår till ca 0,3
Börsvärde 2,1

Man betalar idag alltså ca 7 gånger resultatet före skatt för Protector vid en kurs på 26 kr.
Resultatet efter skatt avseende 2013 landade på 0,293 ska jag tillägga. Min beräkning, utifrån de parametrar jag använder, ligger en bit under verkligheten vilket beror på att bolaget har uppnått ett bättre försäkringsresultat (combined ratio 86,7 %) och investeringsresultat under 2013.

Sen ska man beakta tillväxten i Protector vilket gör att investeringsportföljen troligen kommer att öka upp mot 5,0 under 2014 vilket kommer att ge 0,2 (baserat på en avkastning på 4 %) i resultat från investeringsdelen. Intäktsökningen kommer också att generera ett högre resultat med oförändrad combined ratio (ca 0,2).

Jag skulle säga att Protector har en intjäningsförmåga idag på ca 0,4 vilket är i nivå, eller något under, vad man tjänar under 2013 (resultat före skatt 0,430). Det gör att man betalar ca 5 gånger resultatet före skatt.

Summering

Värderingen på Protector ligger på ca hälften jämfört med Gjensidiges, eller ytterligare lägre med nuvarande lönsamhet. Det går att debattera om det är korrekt eller inte. Det finns en större stabilitet och historik i Gjensidige som självklart ska premieras. I Protector finns istället en kortare historik men också en betydligt högre tillväxt (16 % för 2014 och 10-15 % 2015). De har dessutom bevisat under ett antal år att de kan växa både snabbt och lönsamt. Detta borde väga upp för Gjensidiges premievärdering jämfört med Protector.

Jag kan inte hävda att Protector ska värderas till 14 gånger vinsten före skatt. Jag tycker Gjensidige är för dyrt. Jag tycker snarare att båda aktierna bör värderas till ca 10 gånger resultatet före skatt. Det skulle innebära en värdering av Gjensidige på ca 90 kr och Protector 37-49 kr beroende på hur jag räknar (uthållig vinst 0,3 eller 0,4).

Notera att detta är en räkneökning där jag inte beaktat kvalitativa aspekter. Jag har enbart använt 2 trubbiga nyckeltal som jag tycker är lämpliga för att bedöma den nordiska försäkringsbranschen.

Notera också att jag inte beaktar säkerhetsavsättningen utan tittar på det operativa resultatet (vad rörelsen generar för kassaflöde före skatt). Säkerhetsavsättningen är en avsättning mot eget kapital och byggs upp för att stärka den finansiella stabiliteten och ingår i solvenskapitalet som består av eget kapital + säkerhetsavsättning (jag har inte lyckats få fram någon information om hur denna beräknas men antar att den blir större ju större verksamheten blir).

American Realty Capital Properties höjer utdelningen

Samgående med Cole Real Estate Investments är klart och utdelningen höjs nu från 94 cent till 100 cent, en ökning med drygt 6 %.

Direktavkastningen ligger vid dagens kurs på ca 7,2 %. 

ARCP guidance för utdelningsbart resultat för 2014 ligger på 1,13-1,19 USD per aktie.

Utdelningsandelen är med andra ord ganska hög. 

Jag räknar inte med några gigantiska höjningar kommande år men en utdelningstillväxt som är ett par procentenheter högre än inflationen.

Det bör finnas stora synergier i deras stora förvärv, även om det också är förknippat med risker, vilket gör att man kan förvänta sig 4-5 % tillväxt kommande 3-5 år.

Jag hoppas att de nu lugnar sig lite med förvärven och suger ut synergier och finslipar bolaget under några år tills man är mogna för fler förvärv. Bolaget är ganska ungt och har lite att bevisa innan jag går in med några stora pengar i bolaget.

Då innehavet är ganska litet i portföljen så ger utdelningsökningen inget större klirr i kassan men om samtliga mina innehav skulle höja 6 % så skulle det hända mer i portföljen. Ränta på ränta effekten är enorm över tid.

Trevlig söndag

ägamintid

fredag 7 februari 2014

Utdelning januariJanuari är ingen fantastisk månad när det gäller utdelningar. Utdelning har erhållits från Prospect Capital och ARCP. Båda aktierna delar ut månadsvis och skapar ett litet men jämt flöde av utdelningar i portföljen.

Annars är det stor slagsida mot våren då de flesta bolag delar ut.

Just nu ligger utdelningen i årstakt på 55 000 kr. Jag förväntar mig att den stiger mot 70-75 000 kring årsskiftet med nya insättningar och utdelningshöjningar från några av bolagen.

Ha en riktigt trevlig helg!

ägamintid


tisdag 4 februari 2014

Inköp AIGJag ökade på en skvätt i AIG.

AIG och Citigroup är två bolag som jag gärna bygger upp större positioner i och jag tog tillfället i akt att även plocka in några AIG.

Att plocka in bolaget till 0,65-0,75 gånger book value känns tryggt.

Jag räknar med att bolaget kan nå ROE 10 % om 2-3 år.

Dessutom ökar book value med 4-6 USD per aktie årligen.

Stora återköp av egna aktier väntar och höjd utdelning.

Läste att Bank of America/Merryl Lynch räknar med återköp på 10 miljarder USD kommande 2 åren. Det motsvarar ca 15 % av utestående aktier.

Jag köper i mindre portioner nu och försöker sprida ut köpen över en period av några månader. Jag har ingen tro på att jag ska kunna tajma marknaden utan försöker bedöma vad bolagen är värda istället och ta fasta på det. Då blir det regelbundna köp i de bolag som jag anser ger mig mest värde för tillfället.

Trevlig kväll!

ägamintid

måndag 3 februari 2014

Inköp CitigroupIdag tog jag in ytterligare några aktier i Citigroup.

Bolaget tillhör sedan tidigare ett av mina 5 största innehav.

Det känns väldigt bra att kunna öka på dessa nivåer. Som jag tidigare sagt så ser jag gärna att marknaden förblir svag under några månader så att man kan bygga upp sina positioner i lugn och ro. Det är roligare att fånga bolag på väg ner än att jaga bolag i uppgång.

Det ligger även nära till hands med en ökning i AIG som är svag just nu.

Trevlig kväll!

ägamintid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...