måndag 30 december 2013

Nyårssummering

Dags att summera 2013.

Nu är grunden i vår privatekonomi på plats efter hårt sparande och hårt arbete i några år. En kraftig skuldsättning för 3 år sedan är förbytt till en nettoförmögenhet på 1,5 miljoner. Vi har nu en stabilitet i vår privatekonomi som gör att vi kan sova mycket gott på natten. Nu ska vi jobba vidare mot målet att äga vår tid. Fokus framöver blir att hitta nya bolag som kan vara med och bidra till vår kassaflödesmaskin som på sikt ska göda oss med en passiv inkomst, i form av utdelning, som kan försörja oss. Här kommer några utvalda väsentliga händelser under 2013.

Årets flipp: De danska bankerna, utan tvekan. Det är var dessa som gjorde att portföljen sköt i höjden!

Årets flopp: RSA Insurance. Vinstvarning, sänkt utdelning och diverse problem som eskalerat under året. Jag är glad att jag sålde aktien i samband med utdelningssänkningen, tidigt i våras.

Årets inlägg: Hur mycket kan vi spara med en svensk medelinkomst Inlägget är det överlägset mest lästa inlägget sedan jag började att blogga.

295 blogginlägg har jag lyckats producera. Inte illa alls.

Utöver blogg och aktier så har jag hunnit med att bli pappa. Det var den bästa dagen under året!

Jag har lyckats göra "ofrivillig karriär", 2 gånger...

Det är inte lätt att sammanfatta ett helt år med några rader... Det har hänt så mycket. Jag har blivit pappa. Jag har bytt jobb. Börsen har stigit i höjden. Portföljen har stigit nästan 50 %. Bloggen är vid liv trots stor tidsbrist.

Jag har lärt mig väldigt mycket och är idag en bättre investerare än för ett år sedan. Detta ser jag som det viktigaste. Att utvecklas som investerare och bli bättre. Hård träning ger resultat, precis som när det gäller idrott, studier eller arbete.

Jag vill passa på att tacka för alla kommentarer och för att ni läsare gör bloggen levande. Nivån på diskussionen är så hög så att jag får nypa mig i armen. Ett stort tack! Jag kommer att fortsätta att skriva och dela med mig av mina tankar och hoppas att vi kan fortsätta utbytet. Lycka till under 2014!

ägamintid


söndag 29 december 2013

Passiv inkomst december

Så här ser vår passiva utdelning ut per december. Vi ligger på ca 52 000 kr i beräknad utdelning för 2014. Denna kommer att öka i takt med nya insättningar och utdelningshöjningar. Men med befintliga innehav är det denna passiva inkomst som jag förväntar mig. Jag skulle tippa på den vid nästa årsskifte har stigit till ca 75 000 kr.


Som framgår i diagrammet nedan så täcker vi ca 20 % av våra levnadskostnader med vår passiva inkomst. Vid årets början så låg vi på ungefär 18 %. Det är alltså bara en modest ökning under året vilket beror på att jag sålde några högutdelare tidigt under 2013 vilket sänkte vår årliga utdelning ganska kraftigt. Senare delen av året har vår utdelning stigit igen i takt med nya inköp.Slutligen en sammanställning över vår utdelning på årsbasis och vår yield on cost (YC). YC har också minskat något under året i takt med att fokus flyttades från utdelning mot att köpa kassaflöde. Jag bedömer att den kommer att ligga runt 4 % ett tag framöver då utdelninghöjningar kommer att öka YC medan nya inköp kommer att ligga på ett snitt på runt 3-4 %. Man lever inte av %:en utan av pengar så det viktiga är att utdelningen i pengar ökar. På sikt kommer både YC och pengar öka i takt med att innehaven höjer utdelningarna och varje inköp slår mindre mot YC.


Jag är sagolikt nöjd med året och ser fram emot att uppdatera mina många diagram under 2014. Det är ett stort nöje att månadsvis gå in och uppdatera diagrammen och få ett kvitto på att utvecklingen går enligt plan.

ägamintid

lördag 28 december 2013

Mål 20142013 års mål var följande:

Spara 360 000 kr
Amortera 40 000 kr

Vad blev då facit?

Jo, vi har satt av 384 000 kr till aktier (och köpt en bil). Vi har amorterat ca 60 000 kr. Målen för 2013 kan jag bocka av som avklarade!

För 2014 kommer jag bara att sätta upp 2 mål:


  • Vi ska sätta in 360 000 kr till aktiedepån
  • Jag ska fortsätta min utveckling och bli en ännu bättre investerare


Mål nr 2 är diffust. Jag vet inte riktigt hur jag ska mäta målet. Vi får se när 2014 är slut om jag kan bocka av målet som avklarat eller inte...Jag läser många finansböcker och det finns en bok som har fångat mitt intresse extra mycket. Det är boken Margin Of Safety med Seth Klarman. När jag läser boken så känner jag igen mig själv. Jag tänker i liknande banor. Det är troligen också därför som jag dras till bolag i kris och turn-around.case, omstruktureringscase t.ex. Jag ska under 2014 fortsätta att fokusera på den typen av bolag men givetvis hålla ögonen öppna andra case.

Lycka till med era investeringar.

ägamintid

torsdag 26 december 2013

Portföljen inför 2014

Den portfölj som jag går in med 2014 ser ut enligt följande:

Immofinanz
AIG
Citigroup
Protector Försäkring
Amhult 2

Vivendi
Talanx
Banco Santander
Kvaerner
Chesnara
Banknordik
Lollands Bank
Omega Healthcare Investors
American Realty Capital Properties
Prospect Capital
Van Lanchot

De 5 översta bolagen är de största innehaven. Jag känner mig fortsatt bekväm med fastighet, bank och försäkring. De ska bli väldigt spännande att se vad 2014 har att erbjuda.

Här kommer några spådomar:

AIG dubblar utdelningen
Citigroup höjer utdelningen kraftigt till 80 cent (årligen)
Immofinanz knoppar av BUWOG
Konsolideringen i den danska banksektorn fortsätter
Vivendi knoppar av SFR
Amhult 2 säljer samtliga bostadsrätter


onsdag 25 december 2013

2013 - en återblick på börsåret

2013 har varit ett bra börsår och ett bra privatekonomiskt år.

De stora indexen världen över har stigit kraftigt. Vår portfölj är i dags dato upp ca 49 % vilket är smått fantastiskt. Jag måste säga att man blir lite "rädd" då det känns lite för bra. Samtidigt när jag tittar på värderingen på innehaven så blir jag inte avskräckt. Det finns fortfarande möjlighet till ytterligare uppvärdering. Det gäller att koppla bort psykologin och fokusera på värderingen av bolagen. Man måste ha ett räcke att hålla sig i för att inte tappa fokus. Räcket är analysen av bolaget och den bedömda uthålliga vinstförmågan.

2013 började med att jag viktade om från högutdelare och köpte in mig i den danska banksektorn. Med facit i hand så var det detta som lade grunden till den goda utvecklingen 2013. Försäljningen av RSA, efter deras vinstvarning, i februari var mycket lyckad. Istället köptes en mängd mindre danska banker in. Banknordik, Spar Nord, Lollands Bank, Nordjyske Bank, Nordfyns Bank, Danske Bank och Sydbank köptes in till mycket låga värderingar tidigt under året. Samtliga dessa aktier gick som tåget under året medan RSA har fortsatt att sjunka.

Under andra halvan av året har jag minskat något i bankerna i takt med de kraftiga uppgångarna och har idag bara Lollands Bank och Banknordik kvar.

Sorgebarnet Vivendi kom äntligen till skott och genomför just nu den omstrukturering/renodling som jag väntat på ganska länge. I takt med att marknaden insåg att Vivendi menade allvar så har en ordentlig uppvärdering skett. Tålamod belönade sig.

Under sommaren så köpte jag in ett nytt stort innehav. Protector Försäkring som numera tillhör basen i aktieportföljen. Utvecklingen har varit god men det finns mer att hämta i aktien. Det amerikanska försäkringsbolaget AIG köptes in och tillhör tillsammans med Citigroup också stommen i portföljen.

Under hösten så gjorde jag en gedigen genomgång av Amhult2 och har plockat in ett ganska stort antal aktier i bolaget. Amhult2 är ett spännande bolag som jag tror kan överraska under 2014, i positiv bemärkelse. Jag hoppas att de kan fortsätta att öka substansvärdet och kanske nå ca 50 kr per aktie under nästa år.

Sammanfattningsvis så har året varit magiskt bra. Jag har inga förhoppningar om att 2014 ska bli lika bra men förutsättningar finns för ytterligare ett bra börsår.

Jag återkommer med en sammanfattning av den privatekonomiska utvecklingen under året.

måndag 23 december 2013

lördag 21 december 2013

Att förvalta andras pengar

Jag hanterar vår familjs investeringar. Sedan några år tillbaka förvaltar jag min morfars pengar och numera även min mormors. Jag förvaltar mina syskons portföljer, min mammas och min svärfars portfölj.

Vad är nästa steg? Ja, det skulle vara att förvalta mina vänners pengar?

Jag har fått förfrågningar att förvalta stora pengar av några vänner. En del nära vänner och en del vänner till vänner och ytligt bekanta personer. Jag har tom fått förslag att förvalta helt okända personer pengar via min blogg.

En viss skepsis känner jag att förvalta andras pengar. Det är lätt att hamna i en situation där man känner press att leverera. Jag märker att förväntningarna är höga, allt för höga. Detta beror mestadels på okunskap om vilka förväntningar som man ska ha på aktieavkastning.

Jag brukar säga till mina potentiella investerare att jag försöker slå den riskfria räntan vilket är deras alternativ till att investera på börsen. Men att kunna erbjuda några % överavkastning är för lågt för att någon av dom ska vilja ta risken att köpa aktier.

Att ta betalt för mina tjänster känns främmande. Jag är inget proffs även om jag lägger stora delar av mina lediga tid på att analysera diverse aktier.

Jag vill inte känna mig ansvarig för andras pengar och må dåligt om det inte går som man har tänkt. Tills vidare kommer jag att avstå att förvalta vänners pengar. Det är ingen bra risk/reward.

Hur tänker ni när det gäller att investera andras pengar? Gör ni det? Har ni tackat nej!? Är det en bra idé?

Ha en trevlig helg!


fredag 20 december 2013

Triggers

En aktie kan vara övervärderad och undervärderad under längre perioder. Det har jag lärt mig under de år som jag har sysslat med aktier. Det krävs ofta någon form av bolagsspecifik nyhet eller större makroekonomiska förändringar för att det ska ge utslag på aktiekursen.

Det senaste året har jag börjat lägga större vikt vid att hitta "triggers", alltså hitta bolag där det finns saker i pipeline som kan förändra "marknadens" syn på bolaget. Jag har märkt att detta driver aktierna åt rätt håll. Om aktiemarknaden har en morot som hänger och dinglar lite längre fram så brukar det löna sig.

Exempelvis har Immofinanz en trigger i IPO:n eller spin-off av BUWOG som kommer att ske H1 2014. AIG har försäljningen av flygplansleasingen och återupptagen utdelning och återköp. Citigroup har kommande återköp och utdelning som triggers. Danska bankerna har minskande kreditförluster och Vivendi har en renodling av verksamheten som trigger.

Jag gillar denna typ av bolag, där det pågår förändringar till det bättre. Där det finns morötter en bit framåt i tiden. Jag tror, utan att kunna bevisa det empiriskt, att det är ytterst viktigt med ett positivt framtida nyhetsflöde och att bolagen visar att de genomför åtgärder som gynnar aktieägarna.
onsdag 18 december 2013

Julklappar

Julklappar är ett elände. Det känns som att blir svårare och svårare för varje år som går att hitta något som passar. Vad ska man köpa till någon som har allt?

Till barn kan man köpa något men till övriga i släkten är det svårare. Tidigare år har jag mest känt ångest när det gäller julklappar.

I år har vi gjort det enkelt för oss. Vi köper en sak var och rimmar sedan till denna och så får vi på något roligt sätt fördela julklapparna Eftersom vi inte är ensamma om att ha svårt att köpa julklappar så är vi alla överrens.

Jag tänkte istället lägga några hundralappar på de som behöver en julklapp mer än vad vi behöver. Ett par olika organisationer kommer att få en insättning och sen tänkte jag köpa en julklapp till "stadens" mer behövande. Jag har sett att det samlas in paket lite här och där, i stan, till personer som inte själva har någon möjlighet att köpa julklappar.

För övrigt ger jul- och nyårshelgen i år riktigt fina möjligheter till en välförtjänt ledighet. Det kanske är den finaste julklappen. Att få några extra dagar ledigt och umgås med familj, släkt och vänner.

måndag 16 december 2013

AIG - Mycket goda nyheterAIG meddelar idag att man säljer ILFC (flygleasingenheten) till AerCap Holdings för 5,4 miljarder USD.

Jag har tidigare skrivit om att detta är den sista pusselbiten i AIG:s renodling. Nu är AIG ett "rent" försäkringsbolag.

Kursen är upp 2 % pre-market. Nedan har ni en länk till pressmeddelandet.

Efter många turen med kinesiska investerare så är äntligen affären i hamn med en annan motpart.

Jag hoppas att detta tillsammans med förbättrad lönsamhet i försäkringsdelen nu lyfter AIG mot nya nivåer, till att börja med en värdering runt book value som ligger på ca 63 USD.

Länk

söndag 15 december 2013

Nya aktier på bevakningslistan

Den senaste tiden har jag läst in på 1 nytt företag 2 företag som jag tidigare haft på bevakningslistan.

Det nya bolaget heter Uniqa och ett är Österrikiskt försäkringsbolag. Jag fick upp ögonen för bolaget när Labrusca Global köpte in bolaget. De skriver lite om caset på följande länk. Uniqa är inget "P/B-case" utan bygger på att de kan öka lönsamheten på sin befintliga verksamhet.

De andra två som är nere på intressanta nivåer är Standard Chartered (STAN) som jag tidigare varit intresserad av. Nu ligger de under 1300 pence vilket ger ett P/E-tal på ca 10. Det känns ganska rimligt/prisvärt för en kvalitetsbank som STAN. Deras geografiska exponering lockar mig mycket.

Det tredje bolaget är Raiffeisen Bank som jag tidigare skrivit en del om. Se länken här. Skagen har tagit in banken och jag är fortfarande sugen på den. Trots att jag bedömer att de behöver ta in pengar, med utspädning som effekt, som är de ändå väldigt billiga på nivåer under 30 EUR.

Ovanstående 3 bolag ligger nära till hands för inköp framöver om börsen fortsätter att vara svag kommande månader.

Vad har ni själva för bolag på inköpslistan?

Trevlig helg!

lördag 14 december 2013

Barron´s 10 favorite stocks for 2014

Så här runt jul/nyår så kommer det en mängd "spådomar" om 2014 från banker och affärstidningar. Barrons underbygger sina analyser väl och den här artikeln är välskriven.

Aktierna som Barrons väljer för 2014 är:

Barrick Gold
Canadian Natural Resources
Citigroup
Deere
GM
Intel
MetLife
Nestlé
Simon Property Group
US Airways Group

Barrons skriver att dessa kan producera 15 % avkastning under 2014.

Jag känner inte till samtliga bolag men jag äger Citigroup och det är inget dåligt val. Deere har jag analyserat översiktligt och det känns intressant på nuvarande nivåer. MetLife känns ganska billiga. Nestlé är tryggt och stabilt men ganska högt värderat.

Eftersom man man måste prenumerera på tidningen så hittar ni artikeln så här: Googla "barrons top 10 stocks 2014" så kommer artikeln fram.

Trevlig helg!

torsdag 12 december 2013

Inköp Lollands Bank

Ökade en skvätt i Lollands Bank. Innehavet gick från att vara litet till lite mindre litet.

Första gången köptes Lollands Bank runt 110 dkr. Nu är kursen knappa 200 dkr men jag bedömer ändå att det finns god uppsida kvar.

Fusionen med Vordingborg är positiv och gör att banken nu blir en än starkare lokal bank, men något mindre finansiellt stark. I den danska banksektorn äger jag nu Lollands Bank och Banknordik

Protector har haft en svag utveckling. Sitter i lite funderingar i att öka ytterligare i bolaget. Vi får se hur börsen utvecklar sig och om det kan dyka upp några köplägen framöver.

Har haft en del datastrul och väldigt mycket jobb vilket har gjort att jag ligger lite efter med blogguppdateringarna.

Trevlig kväll!
måndag 9 december 2013

Inköp Banknordik, försäljning Nordjyske Bank

Köpte tillbaka Banknordik som tidigare såldes, och sålde Nordjyske Bank.

Banknordik har hela tiden varit min favoritbank bland de danska bankerna. Jag sålde aktien när de gick lite väl snabbt till 150 dkr. Nu är den nere igen på bra nivåer och jag har tänkt att hålla den till den uppnår min målkurs, som är 250 dkr

Nordjyske är stabil och trygg bank men jag finner potentialen större i Banknordik, om än till något högre risk. Sedan tidigare har jag Lollands Bank där jag fortfarande finner uppsidan stor.

Nu är det färdigt med justeringar i portföljen. Den känns bra balanserad inför 2014.

Ha en trevlig kväll!


fredag 6 december 2013

Aktieinnehaven och målkurser

Bolag Kurs Motiverad kurs K/M Uppsida
Protector Forsikring 19 35 0,54 84%
Van Lanchot NV 18,5 34 0,54 84%
Amhult2 28 50 0,56 79%
AIG 50 84 0,60 68%
Citigroup 53 84 0,63 58%
Immofinanz 3,5 5 0,70 43%
Santander 6,5 9 0,72 38%
Lollands Bank 200 275 0,73 38%
Kvaerner 11,2 15 0,75 34%
American Realty Capital 13 17 0,76 31%
Talanx 24,5 32 0,77 31%
Nordjyske Bank 116 150 0,77 29%
Omega Healthcare 33 40 0,83 21%
Vivendi 18,5 22 0,84 19%
Chesnara 300 330 0,91 10%
Prospect Capital 11,5 12 0,96 4%

Jag har gått igenom innehaven och noterat de kurser som jag finner motiverade på de innehav som jag äger per idag. Som synes ovan så finns det en stor spridning i uppsida.

Eftersom mina 5 största innehav står för ca 50 % av portföljen så är det avgörande hur dessa bolag kommer att utveckla sig.

De största innehaven är för närvarande Protector, Immofinanz, Citigroup, AIG och Amhult 2. Dessa bolag har enligt mina beräkningar en förväntad uppsida på 43-84 %. Protector Försäkring har den största uppsidan följt av Amhult 2. 

Mina motiverade kurser är beräknade utifrån lite olika parametrar men utgångspunkten är vilken uthållig vinstgenereringsförmåga bolagen har och hur bolagen bör handlas i förhållande till sina nettotillgångar.

Vissa bolagen kommer kanske aldrig nå mina motiverade kurser, andra kommer att nå dom snabbt och andra kommer att nå dom men det kommer att ta lång tid. Tidsaspekten är viktig. Om en aktie dubblas på 5 år så motsvarar det en årlig avkastning på 15 %. Tar det längre tid så blir avkastningen lägre. En stor uppsida i en aktie behöver inte innebära hög avkastning om det tar lång tid för aktien att uppnå den.måndag 2 december 2013

Månadsbokslut november

Ännu en månad har gått. November blev en bra månad. Vi satte in 35 000 kr till aktier amorterade 2 000 kr. Vårt egna kapital ökade med 93 000 kr vilket är riktigt bra. Snittökningen per månad sedan vi startade ligger nu på ca 52 000 kr.

Under november så bidrog bl.a. Citigroup ordentligt då aktien gick starkt andra delen av månaden. Aktieportföljen är upp drygt 50 % i år vilket jag är "ganska" nöjd med.... :)

Jag sitter och väntar på en rekyl som aldrig kommer. Kanske blir 2014 ett något svalare år. Låt oss hoppas så man kan plocka in aktier i nedgång.

Trevlig kväll!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...