fredag 4 oktober 2013

Utdelning september

Utdelningen i september uppgick till 903 kr.

Utdelningar trillade in från AIG, ARCP och PSEC.

För oktober ser det bättre då det inkommer utdelning från bl.a. Kvaerner och Immofinanz.

Utdelningen på årsbasis ligger med nuvarande portfölj på ca 46 000 kr och yield on cost uppgår till drygt 4 %. Ni ser utvecklingen i diagrammet nedan.


"Yield on insatt kapital" är ett bättre mått på "framgången". Nyckeltalet säger hur mycket utdelning vi får på vårt insatta kapital. Då vi återinvesterar erhållen utdelning så ökar vårt anskaffningsvärde på aktierna vilket sänker yield on cost. När vi säljer aktier med vinst och köper nya så ökar anskaffningsvärde vilket sänker yield on cost. Därför är yield on insatt kapital ett mer rättvisande mått.

Jag har ingen uppföljning på detta nyckeltalet månadsvis men jag har gjort en mindre detaljerad beräkning där det visar sig att nyckeltalet ligger på ca 4,4-4,5 %.

Ha en trevlig kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...