lördag 28 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 15 - Kvaerner

Kvaerner är ett bygg- konstruktions, utvecklings- och projektledningsföretag som är nischat mot större projekt inom olje- och gasindustrin och andra mycket komplexa byggnationer. Man äger alltså inga riggar likt Seadrill utan man bygger och konstruerar och projektleder i mycket stora och komplexa projekt.

Bolaget har en kort historik som "eget bolag" då det knoppades av från Aker Solutions 2010. Verksamheten har dock bedrivits inom sedan tidigt 1900-tal. Bolaget är noterat på Oslobörsen.

Bolaget spår starka resultat för 2013 och 2014 men har en något tunnare orderbok för 2015 och framåt. Det är just den oron som nu återspeglar sig i aktiekursen som har sjunkit runt 50 %. Det finns även oro från lågprisaktörer på marknaden som gör att bolaget har haft svårt att vinna nya stora projekt.

Kvaerner är inget stort innehav i portföljen än så länge. Jag avvaktar bolaget utveckling ett tag då jag känner en viss oro för orderbok och marginaler. Inköpet gjordes runt 9,40 NOK tidigare i våras.

Bolaget förväntas ge en direktavkastning på 11-15 % för 2013 och 2014 då orderboken är tjock. Man kan dela ut stora delar av resultatet då balansräkningen är stark (nettokassa) och man har små investeringsbehov.

Hemsidan hittar ni här

Övriga delar i serien om aktieportföljen finns här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...