söndag 29 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 16 - Lollands BankLollands Bank är en mycket liten dansk banks om ingår i min "portfölj" av danska banker. Banken ska, om allt fungerar, fusionera med Vordingborg Bank och bilda en större bank med namnet Vor Bank.

Caset Lollands Bank liknar de andra danska bankerna. Ett mycket besvärligt läge för bankerna har gjort att värderingarna, främst för de mindre bankerna, är mycket låga. Lollands Bank är trots sin relativt starka finansiella ställning väldigt lågt värderad.

Fusionen ska enligt uppgift från bankerna ge besparingar på minst 10 miljoner danska kronor. Går detta i lås så kommer Vor Bank att vara både större och mer lönsam än de två bankerna var för sig.

Lollands handlas till P/B på 0,5 och p/e på ca 7. Jag bedömer att den uthålliga vinstnivån ligger på ca 35-40 dkr per aktie. Detta ska ställas till dagens aktiekurs på ca 160 dkr.

För att Lollands Bank och de övriga danska bankerna ska återgå till normal lönsamhet (ROE 10 %) så krävs att den danska ekonomin stabiliseras och kreditförlusterna återgår till mer normala nivåer. Jag tycker mig se tecken på att det går åt rätt håll vilket gör mig hoppfull.

Hemsidan hittar ni här

Övriga delar i serien om aktieportföljen hittar ni här

lördag 28 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 15 - Kvaerner

Kvaerner är ett bygg- konstruktions, utvecklings- och projektledningsföretag som är nischat mot större projekt inom olje- och gasindustrin och andra mycket komplexa byggnationer. Man äger alltså inga riggar likt Seadrill utan man bygger och konstruerar och projektleder i mycket stora och komplexa projekt.

Bolaget har en kort historik som "eget bolag" då det knoppades av från Aker Solutions 2010. Verksamheten har dock bedrivits inom sedan tidigt 1900-tal. Bolaget är noterat på Oslobörsen.

Bolaget spår starka resultat för 2013 och 2014 men har en något tunnare orderbok för 2015 och framåt. Det är just den oron som nu återspeglar sig i aktiekursen som har sjunkit runt 50 %. Det finns även oro från lågprisaktörer på marknaden som gör att bolaget har haft svårt att vinna nya stora projekt.

Kvaerner är inget stort innehav i portföljen än så länge. Jag avvaktar bolaget utveckling ett tag då jag känner en viss oro för orderbok och marginaler. Inköpet gjordes runt 9,40 NOK tidigare i våras.

Bolaget förväntas ge en direktavkastning på 11-15 % för 2013 och 2014 då orderboken är tjock. Man kan dela ut stora delar av resultatet då balansräkningen är stark (nettokassa) och man har små investeringsbehov.

Hemsidan hittar ni här

Övriga delar i serien om aktieportföljen finns här

fredag 27 september 2013

Tog ut pengarna från Trustbuddy

Mitt test av Trustbuddy är avslutat. Jag tog i veckan ut alla pengar (5000 kr).

Avkastningen blev 520 kr på 6 månader. En mycket bra avkastning får jag lov att säga.

Nu ska det bli intressant att se hur uttaget fortlöper.

Blir det några problem med detta?
Får jag ut allt?
Är det några avgifter?

Min tidigare inlägg kring Trustbuddy hittar ni här.

Trevlig kväll!


torsdag 26 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 14 - Spar Nord BankSpar Nord Bank är en ganska stor bank i Danmark, börsvärde 5 miljarder danska kronor. Spar Nord Bank är den 4:e största noterade banken efter Danske Bank, Jyske Bank och Sydbank.

Banken går relativt övriga banker i Danmark ganska bra och avkastar över 10 % på eget kapital första halvåret 2013. Man växer också, delvis via förvärv.

Framgångarna har gjort avtryck i aktiekursen som rusat 58 % under året. Jag själv har varit med sedan 28-29 dkr och kan konstatera att utvecklingen har varit fantastisk.

Trots kursuppgången så värderas banken under p/e 10 och P/B på 0,85. Banken är inte billig men inte heller dyr. Jag tror på ytterligare resultatförbättring nästa år och utdelning 2015.

Spar Nord vill säkerligen fortsätta att medverka i konsolideringen av den danska bankmarknaden och det ska bli intressant att se hur de kommer att agera framöver. Jag behåller banken så länge jag ser att utvecklingen går åt rätt håll.

Hemsidan hittar ni här

Övriga inlägg i serien om aktieportföljen hittar ni här


onsdag 25 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 13 - SantanderBanco Santander är en global bank med verksamhet i Europa, Sydamerika och USA.

Den största verksamheten finns i Europa och Sydamerika. 

Banken har tagit mycket stryk under finanskrisen främst genom mycket stora nedskrivningar i Spanien, där banken har sitt huvudsäte. Den senaste tiden har även Brasilien gått svagare och nedskrivningarna ökar där även om det inte är någon fara i dagsläget. 

I Spanien verkar det som att botten är nådd och det skönjs nu svaga tecken på en stabilisering. Banken har även en stark marknadsposition i Mexico, Chile, UK och Polen där det tuggar på bättre. Just diversifieringen har varit bankens styrka genom hela krisen.

Jag gillar bankens breda verksamhet och stora diversifiering och tror att banken har goda möjligheter att kunna tjäna stora pengar när lönsamheten i Europa återkommer till mer normala nivåer. Sydamerika är en tillväxtmotor även om man får räkna med stora hack i kurvan kommande år.

Banken avkastade under de goda åren före finanskrisen 20 % på eget kapital. Jag har inga förhoppningar att de kommer tillbaka dit men de borde kunna återgå till ROE på 10-15 % då banken har mycket låga omkostnader. Med ett eget kapital per aktie på 7,75 EUR så skulle de kunna tjäna 0,8-1,0 EUR vid en stabilisering i Europa. Dagens aktiekurs på 5,9 EUR är därmed inte särskilt hög för en kvalitativ bank som Santander.


tisdag 24 september 2013

Genomgång av aktieportföljen del 12 - TalanxNästa bolag i genomgången av aktieportföljen är det tyska försäkringsbolaget Talanx.

Talanx noterades hösten 2012 och har handlats upp en bra bit från introduktionskursen som jag tror låg runt 18-19 EUR. Aktien handlas idag kring 24-25 EUR. Jag plockade tidigt i år in aktien kring 20 EUR.

Talanx äger drygt 50 % av aktierna i ett annat stort tyskt försäkringsbolag, Hannover Re. Hannover Re är ett mycket lönsamt och kvalitativt bolag. Övrig verksamhet i Talanx består av deras egna verksamhet.

Talanx har samma risker och möjligheter som övriga försäkringsbolag. Större katastrofer gör att vinsterna fluktuerar mellan åren. 

Det som fångade mitt intresse för Talanx var deras notering. Bolaget var inte lika genomlyst som de större tyska försäkringsbolagen som varit börsnoterade länge. Skagen Fonder köpte också på sig aktier och det var då jag fick upp ögonen för bolaget.

Värderingen är relativt låg, då deras intjäning ligger på 3,0-3,30 EUR för 2013 och 2014. Hannover Re går dessutom riktigt bra vilket borgar för stora utdelningar till Talanx som de sedan kan slussa vidare till sin ägare. Utdelningen landade 2013 på 1,05 EUR och jag räknar med en höjning för 2014. De ska enligt policyn dela ut 35-45 % av nettoresultatet.

Börsvärdet idag ligger på ca 6 miljarder EUR och deras andel i Hannover Re är på börsen värderat till ca 3,4 miljarder EUR. Talanx egna verksamhet värderas därmed till ca 2,6 miljarder EUR.
Dessa 2,6 miljarder försvaras av intäkter på 11 miljarder EUR och ett resultat på ca 1,1 miljard EUR. Talanx verksamhet värderas för lågt enligt min syn. 

Talanx kommer inte bli någon kursraket men jag köper rätt mycket vinst för pengarna även vid dagens aktiekurs. Jag är lite sugen på att öka på min position i Talanx om kursen ligger på nuvarande nivåer.


lördag 21 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 11 - Chesnara

Chesnara är en udda fågel i portföljen som jag ägt i snart 2 år.

Utvecklingen har varit mycket god sedan inköp. Inklusive utdelning är avkastningen 75 %. Då jag köpte in aktien på runt 1,75 GBP så är yield on cost hela 10 % på dagens utdelning. Bolaget har en utdelningspolicy där man årligen höjer utdelningen och de senaste åren, trots svag konjunktur, har man lyckats höja den med 3-5 % per år.

Chesnara är ett brittiskt livförsäkringsföretag som består av 3 bolag där 2 av bolagen är verksamma i UK och ett i Sverige.

CA
S&P
Movestic (tidigare Moderna försäkringar)

Bolaget är finansiellt starkt och har mycket fina kassaflöden. Aktien är i dagsläget ganska fullvärderad men jag säljer inte då jag inkasserar fin utdelning varje år och jag bedömer att det finns fortsatt uppsida och en begränsad nedsida. Bolaget har flaggat för att de söker aktivt efter nya förvärv. Detta är intressant då det kan öka vinsten framöver, de har historiskt varit mycket framgångsrika på att förvärva bolag.

Chesnara klarade sig igenom finanskrisen utan att sänka utdelningen, den höjdes istället under hela krisen. Jag har stort förtroende för ledningen i detta "lilla" bolag (börsvärde 310 miljoner GBP).

Länk till bolagets hemsida

Övriga delar i serien om aktieportföljen finner ni här


torsdag 19 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 10 - BanknordikBanknordik är en relativt liten dansk bank baserad på Färöarna. Banken bedriver verksamhet på Färöarna, Danmark och Grönland och även en mycket lönsam försäkringsverksamhet.

Jag köpte in banken tidigt i våras kring 85-90 dkr och utvecklingen sedan dess har varit mycket bra men med stora fluktuationer. Likviditeten i aktien är godkänd men inte optimal. Jag har stort förtroende för ledningen och jag tycker de sköter den här banken på ett mycket bra sätt.

Banknordik lider av ganska höga nedskrivningar liksom övriga banker men deras verksamhet skiljer sig något från övriga banker. Banknordik köpte de friska delarna av Amagerbanken och etablerade sig genom köpet i Danmark. Än så länge har det inte varit så lyckat och lönsamheten lyser med sin frånvaro. Dock besitter man här stora möjligheter om man kan vända verksamheten. Lönsamheten på Färöarna är god och försäkringsverksamheten är mycket lönsam.

Jag ser en uthållig vinstnivå på ca 20-25 dkr per aktie för Banknordik vilket till dagens kurs (123 dkr) ger en mycket låg värdering. Man kan redan 2014 nå en vinst på knappa 20 dkr enligt min tro. Men det är först när den danska verksamheten vänder som det börjar se riktigt bra ut.

Med en ROE på över 10 % så ska banken handlas i nivå med eget kapital vilket idag ligger på ca 215 dkr och kommer att öka till runt 225 dkr till årsskiftet. Det finns en god potential om danska ekonomin fortsätter att stabilisera sig. Värderingen av banken är låg, i likhet med många andra mindre danska banker, och jag ser att aktiemarknaden tar fortsatt höjd för diverse problem. Min syn är att problemen som finns är diskonterade och det finns god möjligheter till en uppvärdering kommande år.

Banken har betalat tillbaka delar av hybridkapitalet vilket ökar räntenettot väsentligt då räntan ligger på ca 10 % på lånen Jag ser att de kommer att betala tillbaka ytterligare kommande 6-12 månader.


Länk till bolagets hemsida

Länk till övriga delar i serien om aktieportföljen

onsdag 18 september 2013

Jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt

Regeringen föreslår nu ett 5:e jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt. Rent ekonomiskt betyder detta ca 1 200 kr mer i plånboken varje månad för oss. Det känns lite som att vinna på lotto eller något. Vi som redan har mycket får mer.

Jag kan ifrågasätta, till viss del, om detta ger önskade effekter. När det gäller familjen äga min tid så sparar vi pengarna, så någon hjälp till ökad konsumtion kommer inte från oss. Men samtidigt vet jag att vi inte har samma konsumtionsmönster som många andra. Andra höginkomsttagare spenderar kanske dessa pengar och på så sätt får man ut en effekt av skattesänkningen? Ökad konsumtion.

Hur som helst. Eftersom vi planerar oförändrade kostnader kommande åren, exklusive ökade kostnader för barn, så är detta pengar som kan hjälpa oss att öka vårt sparande eller se till att vi upprätthåller det på nuvarande nivåer.

Det återstår att se om förslaget går igenom. Det finns ett motstånd mot dessa skattesänkningar bland några av de övriga partierna. Framför allt förslaget att höja brytpunkten för statlig skatt kan bli svårt att få igenom.

Jag har svårt att veta vad jag tycker om förslagen. Ser både för- och nackdelar. Det ska löna sig att jobba men samtidigt ser jag hål i välfärden som bör täppas till.

Denna blogg handlar inte om politik så jag konstaterar fakta. Förslaget skulle ge oss ca 1 200 kr mer i plånboken.
tisdag 17 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 9 - Nordfyns BankNordfyns Bank är en liten dansk bank baserad på Fyn.

Jag köpte in banken tidigt i våras kring 340-350 dkr och utvecklingen sedan dess har varit mycket bra men med stora fluktuationer. Likviditeten i aktien är inte den bästa, milt sagt.

Nordfyns Bank lider som övriga danska banker av sviterna av en fastighetsbubbla och en kraftig lånkonjunktur i Danmark vilket har medfört stora nedskrivningar.

Dessa nedskrivningar kommer inte att fortgå i all evighet utan kommer att avta. Vi ser redan tendenser till detta då de flesta banker som har rapporterat har minskat sina nedskrivningar.

Nordfyns Bank har nedskrivningarna under ganska god kontroll och de ligger just nu på ca 1,5 % av utestående lån vilket inte är bra men inte heller någon katastrof.

Jag ser en uthållig vinstnivå på ca 90-110 dkr per aktie för Nordfyns Bank vilket till dagens kurs (490 dkr) ger en mycket låg värdering. För 2013 når man inte upp till denna nivå om inte nedskrivningarna avtar väsentligt andra delen av året. Men nästa år kan man vara uppe och nosa på 70-80 dkr.

Med en ROE på över 10 % så ska banken handlas i nivå med eget kapital vilket idag ligger på ca 775 dkr och kommer att öka till runt 800 dkr till årsskiftet. Det finns en god potential om danska ekonomin fortsätter att stabilisera sig. Värderingen av banken är låg, i likhet med många andra mindre danska banker, och jag ser att aktiemarknaden tar fortsatt höjd för diverse problem. Min syn är att problemen som finns är diskonterade och det finns god möjligheter till en uppvärdering kommande år.

Banken har betalat tillbaka delar av hybridkapitalet vilket ökar räntenettot och jag ser att de kommer att betala tillbaka ytterligare kommande 6-12 månader.

Den danska bankkonsolideringen som pågår är intressant och jag är inte förvånad om även Nordfyns Bank blir inblandad i denna kommande åren.

Länk till bolagets hemsida

Länk till övriga delar i serien om aktieportföljen

måndag 16 september 2013

Danske Banks CEO sparkasIdag byter alltså Danske Bank CEO med omedelbar verkan. Ny CEO blir Thomas F Borgen. Nedan några citat ur pressmeddelandet.

"Today, the Board of Directors of Danske Bank has appointed Thomas F. Borgen as new Chief Executive Officer. Thomas F. Borgen replaces Eivind Kolding, who will resign effective as of today".

"The Board of Directors notes that the management change is not based on the economic development of the bank and the bank's outlook for the current financial year is unchanged".

"The Chairman of the Board of Directors Ole Andersen says: “We are now in a phase, where the key focus is to transform the bank into being even more customer-oriented".

Jag är inte förvånad att Kolding får sparken då han har fått ganska mycket kritik. Det intressanta är att han får gå på dagen vilket ger en väldigt tydlig signal. Man vill visa handlingskraft.

Att utläsa ur pressmeddelandet varför han får sparken går inte att göra. Det är som vanligt skrivet så diplomatiskt som det bara går. Uppenbarligen är inte styrelsen nöjd.

Kan det vara Cevian som trycker på för en förändring? Cevian tog ju sig in i styrelsen tidigt i våras. Oavsett anledning så hoppas jag att styrelsen gör rätt och att nye CEO fortsätter arbetet för att förbättra lönsamheten. Aktiekursen tog ett kliv uppåt. Jag har svårt att avgöra hur mycket som har med bytet av CEO att göra och hur mycket som har med den allmänna börsyran att göra.

Det är spännande att vara ägare av danska banker, den saken är säker...

Här är Danske Banks pressmeddelande

söndag 15 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 8 - Prospect Capital

Prospect Capital är ett "BDC" (Business Development Company) noterat på Nasdaq. Ett BDC investerar i små och medelstora företag samt lånar ut pengar till små och medelstora företag. Man kan väl säga att det är en blandning mellan bank och riskkapitalbolag.

Prospect Capitals framgång eller misslyckande beror på hur duktiga de är på att låna ut, och givetvis få tillbaka pengarna. De måste också vara duktiga på att investera då de är delägare i en mängd företag i olika utvecklingsfaser.

Eftersom de investerar ganska tidigt i företag så får de ganska stora andelar i företagen för ganska små pengar. De tar ju också en ganska stor risk då vissa av företagen är i tidiga faser i sin utveckling. Man skulle kunna likna verksamheten med svenska tv-serien "Draknästet" där kända svenska finansmän investerar i "framtidsföretag".

Prospect har en mängd olika företag i portföljen i olika utvecklingsfaser vilket gör att risken för större förluster begränsas.

För att slippa skatt måste ett BDC dela ut minst 90 % av vinsten och det är detta som gör att Prospect Capital har en mycket hög direktavkastning. Runt 11 % i dagsläget. Bolaget har en mycket fin historik då man inte sänkte utdelningen under hela finanskrisen. Ett styrketecken att de är duktiga på att bedöma risk.

Prospect är inte särskilt räntekänsliga då de deras inlåning och utlåning följer ränteläget. Stiger deras inlåningsränta så höjer de utlåningsräntorna. De borde därför klara av att tjäna pengar i både lågränte- och högränteklimat.

Prospect kommer jag att behålla så länge de inte sänker utdelningen nämnvärt. Hittills har aktien gått bra och eftersom utdelningen är så hög så krävs det egentligen ingen kursuppgång utan man inkasserar 11 % årligen bara på utdelningen.

Hemsidan har ni här

Övriga aktier i serien om aktieportföljen har ni här

onsdag 11 september 2013

Vivendi förbereder sig för en split

Idag kommer det igen uppgifter om att en split av aktien är på gång.

"Vivendi SA (VIV) said it will begin preparation to split itself into two companies and proposed billionaire Vincent Bollore to become vice chairman of its supervisory board.
Vivendi will examine a proposal to divide itself into two entities: French mobile-phone carrier SFR and a new international media group based in France, the company said in an e-mailed statement today. A final decision on the split will be made at the beginning of next year".
Det handlar om att teleoperatören SFR kommer att bli ett noterat bolag och Vivendi behåller övriga delar.
Jag är positiv till denna uppdelning och hoppas att det ska synliggöra värden i Vivendi. 
Idag kom även nyheten om att Maroc Telecom affären kommer att vara färdig inom 1-2 månader. För några veckor sedan sålde Vivendi Activision Blizzard. Det börja röra lite på sig och det var sannerligen på tiden... puh....
Jag har varit skeptisk mot ledningen men Bollore är en skarp man och sitter säkerligen i förarsätet för att kräma ur aktieägarvärden ur Vivendi. Det känns betydligt bättre nu att äga Vivendi.

söndag 8 september 2013

Utdelning augusti 2 100 kr

Augustis utdelningar summerade till 2 100 kr och bestod av Santander, Prospect Capital och Citigroup.

Hittills i år har vi erhållit 28 100 kr i utdelningar.

Rullande 12-månader ligger utdelningen nu på ca 47 000 kr.

I oktober kommer en stor portion utdelning då bl.a. Immofinanz, Kvaerner och Chesnara har utdelning. Räknar med att det blir över 10 000 kr i oktober vilket är den nästa bästa månaden efter maj.

Nedan visas utfall för 2011 och 2012 och prognos för 2013 och 2014. 2014 avser utdelningen med de innehav som äger just nu.torsdag 5 september 2013

Ökat upp i Protector Försäkring

Protector Försäkring har jag skrivit om i två tidigare inlägg, se här. Aktien tillhör nu ett av mina större innehav. Aktien har gått starkt sedan Q2 men ett kvartal är inget att hänga upp sig för mycket på.

Det som gör Protector intressant som innehav är:

Combined ration ligger runt 90 % historiskt vilket innebär att de tjänar bra med pengar på försäkringsverksamheten. Många försäkringsbolag tjänar, tro det eller ej, mest pengar på investeringsdelen.

Bolaget kommer att växa med 10-15 % 2014 och 2015 i takt med att de slår sig in på den svenska och danska marknaden. Det finns betydande tillväxtpotential i Sverige och Danmark och dessutom är jag övertygad om att marginalförbättringarna kommande år i dessa länder kommer att leda till mycket stor vinstökning för Protector.

Bolaget har en mycket hög kundnöjdhet vilket också återspeglas i att de flesta kunder väljer att förlänga sin försäkring hos Protector.

Deras investeringsportfölj ligger nu runt 4 miljarder NOK vilket ska jämföras med börsvärdet på 1,6 miljarder NOK. Det finns alltså en stor hävstång här om man kan nå en rimlig avkastning på dessa pengar. Jag måste säga att jag är något skeptisk kring denna del. Jag tror att bolaget är bättre på försäkringar än man är på investeringar men de får gärna överbevisa mig.

En spretig ägarbild gör bolaget till ett uppköpsobjekt.

Som jag tidigare har skrivit om så motiverar idag bara försäkringsdelen en värdering på dagens kursnivå. Om de kan nå en avkastning på 4 % på investeringsdelen så adderar detta lika mycket till. Sen ska tillväxten adderas. Jag tror att bolaget omsätter 50 % mer om 3-4 år och tjänar 50 % mer än idag. Om bolaget finns kvar om 4 år, vilket jag inte tror, så kommer nog aktien att handlas till dubbla priset. Medan man väntar på uppvärderingen så kan man förvänta sig en saftig utdelning.

Försäkringsbolag har oftast ingen stabil vinstutveckling vilket beror på svängningar i investeringsresultateten samt katastrofer mm. Men Protector har en intjäningsförmåga som motiverar ett mycket högre pris än idag, det är min absoluta övertygelse. Jag ökade därför upp i aktien och den är nu en väsentlig del av portföljen.

Det återstår att se om några år om det var rätt eller inte.

tisdag 3 september 2013

Inköp American Realty Capital Properties (ARCP)

Jag har köpt en mindre post i ARCP då Dividend Mantra nyligen skrev om bolaget. ARCP är en reit och liknar, mer kända, Realty Income avseende verksamheten. Nedan finns en beskrivning av bolagets verksamhet som jag plockat från bolagets hemsida.

American Realty Capital Properties, Inc. (NASDAQ: ARCP) is a leading real estate investment trust (“REIT”) that acquires, owns and operates single-tenant, freestanding commercial real estate properties. Our high-quality property portfolio is leased to corporate tenants. These tenants are primarily investment grade rated occupying properties located at the corner of “Main & Main” and in other strategic locations. Our investment strategy emphasizes durable, reliable income, delivering dependable monthly dividends.2

As of June 30, 2013, we own 1,181 properties comprising 19.4 million square feet leased to 180 tenants in 21 distinct industries. Our portfolio is 100% occupied, and the weighted average remaining lease duration is 10.0 years. Approximately 69% of our rents are paid from companies which are investment grade rated.

I likhet med många andra ränteberoende bolag så har ARCP aktiekurs sjunkit kraftigt. Aktierna har tagit mycket stryk beroende på att räntorna har stigit kraftigt i USA. Bolagets affärsidé är ju att nå en högre avkastning på fastigheterna än finansieringskostnaden, precis som för vilket fastighetsbolag som helst. När finansieringskostnaden stiger så sjunker vinsten.

Bolaget expanderar kraftigt och har en kort men framgångsrik historik. Det återstår att se hur framtiden ser ut. Men jag tycker verksamheten i grunden är intressant och affärsmodellen är förutsägbar med stabila kassaflöden.

Bolaget betalar ut utdelning månadsvis och direktavkastningen ligger i dagsläget på ca 7 %.
Bolaget prognosiserar AFFO (kassaflöde) på 1,14-1,18 USD per aktie för 2014. Utdelningen ligger idag på 0,94 USD per aktie. De täcker med andra ord utdelningen för nästa år.

Om ARCP är "ett nytt" Realty Income är för tidigt att säga då bolaget har en kort historik. Det man kan säga är att Realty Income har en mycket imponerande historik vilket påvisar att det går att driva en god business på fastighetsuthyrning.

Ytterligare ett bolag är på väg in i porföljen, mer om det bolaget inom kort.

Här har ni bolagets hemsida

ägamintid
söndag 1 september 2013

Ökat i Citigroup och AIGDen senaste veckan har jag ökat upp positionen i Citigroup och AIG och de väger nu tyngst i portföljen.

Jag kommer att fortsätta öka upp så länge aktierna befinner sig på nuvarande nivåer.

AIG kommer nå en vinst per aktie på ca 7-8 USD per aktie om 2-3 år om man kan nå ROE 10 %. Jag bedömer detta fullt möjligt och ser en stor uppsida i aktien.

Citigroup kommer att nå 6-7 USD i vinst per aktie om 2-3 år, kanske tom mer vilket också ger en ganska saftig uppsida.

Det finns gott om triggers framöver i båda bolagen.

Citigroup

- Kraftigt höjd utdelning
- Ett stort återköpsprogram av egna aktier
- Fortsatta avbetalningar på dyra lån vilket höjer räntenettot
- Förbättrat räntenetto i takt med stigande räntor

AIG

- Höjd utdelning från nuvarande nivå på 40 cent per år
- Kraftiga återköp av egna aktier
- Försäljning, IPO eller spin-off av ILFC (flygplansleasing) vilket är sista "non-core verksamheten"

Risker finns givetvis men bolagens uthålliga vinstförmåga motiverar klart högre kurser än idag, enligt min bedömning.

Genomgång av aktieportföljen - del 6 - Vivendi


Jag råkade missa del 6 så här kommer den...

Vivendi är ett franskt konglomerat baserat i Paris. Bolaget äger bl.a. en stor teleoperatör i Frankrike som heter SFR. Man äger ett betal-tv företag i Brasilien som heter GVT. Man äger Canal +, Maroc Telecom och Universal Music. Tidigare ägde man även speltillverkaren Activision Blizzard men man sålde nyligen majoriteten av sina aktier i bolaget.

Vivendi har varit ett styckningscase i många år men det är först senaste 2 åren som företagsledningen på allvar har gjort slag i saken och börjat agera. Maroc Telecom är under försäljning, Activision Blizzard såldes nyligen och GVT är under försäljning.

SFR planerar man att särnotera som ett eget företag.

Hela omstruktureringen av Vivendi bygger på att bolagen var för sig har en högre värdering än om de ingår i samma grupp.

Mitt case här bygger på att företagsledningen kommande år på ett effektivt sätt kan stycka upp konglomeratet och visa de dolda värden som finns.

Vivendi ger en skaplig utdelning (1 EUR) vilket gör att man får en helt ok ränta medan man väntar på "action". Jag kan med handen på hjärtat säga att det inte har varit särskilt mycket action kring Vivendi trots att företagsledningen gång på gång påtalat att de omstruktureringen har högsta prioritet. Mitt tålamod är inte slut än utan jag kommer att vänta och se vad som händer med bolaget. Försäljningen av Activision Blizzard visar att man menar allvar med styckningen.

Lyckas det med att stycka upp bolaget tror jag att det finns en väsentlig uppsida i aktien. Noterbart är att ganska många fonder (även hedgefonder) har köpt aktien utifrån samma case som jag beskriver ovan. Seth Klarman, Skagen Fonder, Bolloré och Labrusca är namn som inger respekt.

Hemsidan har ni här

Övriga inlägg i serien om aktieportföljen finner ni här

ägamintid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...