fredag 14 juni 2013

Inköp SydbankJag plockade igår in ett gäng med Sydbank runt 122 danska kronor. Jag har köpt färdigt i de danska bankerna för tillfället. Jag kommer inte att köpa fler banker men kommer eventuellt att öka upp ytterligare i någon eller några av dom.

Just nu äger jag, i "börsvärdeordning", Danske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Banknordik, Nordjyske Bank, Nordfyns Bank och Lollands Bank.

Sydbank är Danmarks tredje största noterade bank efter Danske Bank och Jyske Bank. Börsvärdet är ca 9 miljarder danska kronor.

Jag tror och hoppas att Sydbank kan ta tillvara på sin storlek och starka finansiella ställning och bli ytterligare starkare i takt med att många danska banker har stora problem. Jag hoppas och vill att de ska ta del av konsolideringen av den danska bankmarknaden.

Jag räknar grovt med en vinst per aktie 2013 på ca 9 kronor för att stiga till 13 kronor nästa år och därefter öka ytterligare kommande år i takt med lägre kreditförluster och en modest utlåningstillväxt.

P/E 9 på 2014 års vinst samt P/B på ca 0,85 är ett lågt pris för en bank i Sydbanks kaliber med historiskt mycket god lönsamhet.

Ha en trevlig kväll!

ägamintid

5 kommentarer:

 1. Vilken av de danska bankerna ser du störst uppsida i?

  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är svårt att säga och jag vill inte ge några gissningar. Men rent generellt är de mindre bankerna lägre värderade än de större och lär ha betydligt större uppsida. Men risken är troligen också större då banken är beroende av färre kunder.

   Radera
 2. Frågan som jag ställer mig, och som du kanske har tankar kring, är vilka banker som egentligen tjänar mest på den pågående och fortsatta konsolideringen. Den danska bankmarknaden har minskat från 150 till 110 banker. I Sverige har vi som bekant fyra storbanker. Dessa har ungefär två tredjedelar av inlåningen och resten är utspritt på övriga bankaktiebolag (gissar att Danskes svenska dotterbolag är störst här), sparbanker, utländska banker och övrigt.

  I Spanien har man gått från 50 till 10 banker.

  Danmark har MYCKET långt kvar till en situation som liknar den svenska eller ens den spanska. Frågan är hur långt den danska konsolideringen tar och hur lång tid det tar. Följdfrågan är vilka som tjänar på det eftersom det är långt till en oligopolsituation där parterna är "överens" om att inte konkurrera med låga priser eller bättre erbjudanden, utan delar på kakan till gemensamt hög lönsamhet.

  Om jag får spekulera lite så borde konkurrenssituationerna vara (och utvecklas till) lokala och unika i Danmark och jag är inte säker på att bigger is better alltid gäller. Visst borde en stor organisation kunna slimma kostnaderna betydligt, men då är det Danske som är stor nog. Skillnaden borde inte vara enorm mellan Sydbank, Spar Nord Bank eller Nordjyske och då är frågan om det råder prispress eller "kartell" på de lokala marknaderna. Går man ner i storlek till typ Lollands och Nordfyns börjar nog all tung byråkrati som ska in till myndigheter kännas jobbig då flera procent av personalstyrkan ska jobba med sådana frågor blandat med annat medan Danske kan ha hela avdelningar som ändå blir en marginell kostnad i sammanhanget.

  På Lolland verkar det exempelvis finnas fyra banker: Lollands, Jyske/Spar Lolland, Danske och Nordea. Finns det inte fler än tre-fyra på en marknad (som man kan definiera en region som) kan det tyda på att det finns inträdeshinder. Kanske går den danska bankmarknaden mot tre-fyra banker per region/stad/ö och jag vet inte hur många banker som blir kvar när en sådan konsolidering är kvar. Färre än 110 i alla fall, kanske ska vi ner till hälften?

  De som missgynnas borde vara de som är svaga i sina lokalområden, dvs. småbanker som är starka borde kunna överleva men svaga småbanker (eller mellanstora banker - tänk Vestjysk) går under eller slukas i konsolideringen. Med andra ord är jag inte på ett enkelt sätt övertygad om att Spar Nord och Sydbank med nödvändighet gynnas av konsolideringen. Däremot Danske och de småbanker som är starka i sina respektive områden.

  Med detta sagt har jag faktiskt sålt Sydbank och Spar Nord med +/- 0-resultat för att behålla Danske, Nordjyske, BankNordik, Nordfyns och Lollands. Jag ser fram emot dina funderingar kring hur och varför vissa bolag gynnas respektive missgynnas av en konsoliderande marknad! :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror som du att Danmark kan delas in i 3 eller 4 regioner, Jylland, Själland och Fyn är t.ex. 3 regioner. Där kan banker vara starka på sin marknad men vissa banker kommer att vara stora i samtliga regioner. Nordfyns bank och Lollands bank borde kunna dra nytta av sin starka position på sina hemmamarknader.

   De stora bankerna, dit jag räknar, Danske, Jyske, Sydbank och Spar Nord tror jag kommer att tjäna på konsolideringen genom att de kommer att växa genom förvärv och sammanslagningar. Detta har redan skett till viss del men kommer nog att pågå under ytterligare några år. Många mindre banker kommer att vara svaga under ytterligare många år och det ger fortsatta tillfällen för de större bankerna.

   Stordriftsfördelar finns givetvis på många områden men jag ser inte att de mindre skulle ha stora problem bara för att de är små. Det händer inte mycket i bankbranschen. Man behöver ett kontor och en internetbank och komptens som saknas kan köpas in.

   Jag äger mest aktier i Danske följt av Spar Nord, Sydbank, Nordfyns, Banknordik, Norjyske och Lollands.

   Fördelningen beror främst på att jag ser lägre risk i de större bankerna även om uppsidan också är mindre. Men jag vill inte förlora pengar och försöker att hålla nere risken.

   Satsningen på danska banker kan sammanfattas med ett ord: Succé! Det ska bli intressant att se om jag kommer att säga samma sak om 3 år. Min horisont i dessa banker är 3-5 år. Det kan ta tid, framförallt för de mindre bankerna att nå sitt korrekta värde. De större tror jag kommer att nå sitt korrekta värde tidigare.

   Lycka till Kenny!

   Radera
 3. Succé eller "so far so good", samma här! Instämmer även i att ju större, desto mer bevakning och därmed rätt värde tidigare. Bankerna ska bara upp till bevis. Om Q2:orna är i linje med Q1:orna kommer säkert kurserna att gå upp mer.

  Jag ser också stor potential i Sydbank och Spar Nord, men större i de övriga och jag vill inte spreta för mycket. Jag är osäker på om jag vill sitta med banker koncentrerade till bara Danmark på lång sikt och tror att Danske kan erbjuda bra möjligheter på lång sikt då de trots allt är marknadsdominanten i Danmark men även har verksamhet i andra länder. Min övriga portföljsammansättning, med bl.a. de andra danska bankena och Santander, sade mig att jag klarar mig utan Sydbank+Spar Nord.

  Jag har för övrigt försökt göra en undersökning om konstaterade kreditförluster under perioden 2008-2012 och kunde konstatera att vissa banker inte redovisar konstaterade kreditförluster, utan antingen bara årets nettoreserveringar eller ingenting alls. BankNordik och Spar Nord bank hör till de som inte redovisar. Varför, kan man fråga sig?

  Nordjyske är den bank jag har undersökt som har näst lägst konstaterade nedskrivningar (efter Grönlandsbanken). En möjlighet är att Finanstilsynets hårdare regler har drabbat dem hårdast och att de egentligen inte skulle ha behövt skriva ned lånen, även om kunderna (lantbruk) säkert inte är superstarka. Småbankerna Lollands och Nordfyns hade ganska höga konstaterade kreditförluster men värre var faktiskt Sydbank, om jag tolkade deras noter rätt. Ganska svagt av en så stor bank, om jag får säga det själv. Och starkt av Nordjyske. Jag ska skriva lite om saken när jag får tid och även kolla på Danske plus några till.

  Lycka till själv! Även om jag vill tona ned "lyckobiten" ;-)

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...