tisdag 14 maj 2013

Delårsrapport Nordjyske Bank

För en stund sedan kom rapporten från Nordjyske Bank.

Allt nedan i miljoner danska kronor, föregående år inom parantes.

Intäkter 127 (126)
Kostnader 70 (69)
Basintjäning 57 (57)
Nedskrivningar 29 (32)
Övrigt 0 (0)
Resultat före skatt 28 (25)
Resultat efter skatt 20,8 (18,5)

Vinst per aktie 2,7 (2,4)
Vinst per aktie årsjusterat 10,8
P/E 9,0

Eget kapital 1316 (1258)
ROE 6,4 % (5,9 %)
K/I 0,55 (0,545)
P/B 0,57

Rapporten var enligt min mening stark. Deras prognos låg på en basintjäning på 175-210 och nu har man dragit in 57 miljoner första kvartalet vilket pekar mot 220-230.

Förhoppningsvis kan kreditförlusterna sjunka löpande under året vilket kan öka resultatet kommande kvartal.

Jag ska läsa vidare i rapporten men tycker mig se vissa ljuspunkter och jag vidhåller att värderingen inte är utmanande trots att kursen stigit rätt bra den sista tiden.

Nedanstående stycke är hämtat från rapporten och det är ett mycket viktigt stycke.

"Tilfredsstillende første kvartal. De senere års negative udlånsudvikling er vendt til en lille udlånsvækst i første kvartal 2013".

Att de har ökat utlåningen är väldigt positivt och antyder kanske ökad aktivitet hos kunderna och/eller att de tar marknadsandelar. Det är också ökad utlåning som kommer driva lönsamheten ordentligt uppåt så jag hoppas att trenden håller i sig även om jag tvekar att det har vänt redan.

Lite kuriosa. Om vi antar att banken tjänar 57 miljoner i varje kvartal före nedskrivningar så blir det 228 miljoner. Nedskrivningarna bortser vi ifrån. Sen tar jag skatt med 25 % på vinsten. Då får jag en vinst per aktie efter skatt, exklusive nedskrivningar på 22 danska kronor per aktie. Där har vi potentialen i den här banken när nedskrivningarna klingar av.

Jag förväntar mig att kursen stiger på den här rapporten.

Ha en trevlig kväll!

Länk till rapporten 

2 kommentarer:

  1. Jag tycker också att rapporten såg bra ut och håller i stort sett med dig. Jämför man med en annan jordbukstung bank, Djurslands, så ser Nordjyske mycket bättre ut i det första kvartalet. Djursland ökade nedskrivningarna med 66 % YoY medan Nordjyske minskade nedskrivningarna med 9 %.

    Om man gräver lite i noterna (not 9) så ser man först att återvinningarna minskade kraftigt. Detta är inte nödvändigtvis negativt. Därefter ser man att de konstaterade kreditförlusterna minskade kraftigt (mer än 60 %) och detta är mycket positivt. De ackumulerade reserveringarna fortsätter att öka (uppe på 8 % av total utlåning och garantier). I värsta fall är dessa verkliga kreditförluster och påverkar inte framtida resultat, men i bästa fall kan delar av dessa reserveringar återvinnas vilket i sådana fall kommer göra stordåd för framtida resultat. Detta ser jag som en joker (likaså i Lollands bank som har ännu mer ackumulerade reserveringar).

    SvaraRadera
  2. En stark rapport i mitt tycke. Kul att banken utvecklas enligt plan, även om det givetvis kommer dröja innan investeringstesen realiseras. Men tålamod är en dygd.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...