fredag 31 maj 2013

Ändrade oss om barnsparandet....

Jag skrev i ett tidigare inlägg att vi skulle integrera barnsparandet i vårt egna sparande för att undvika ytterligare administration och kostnader som förknippade med att öppna ett aktie- och fondkonto till.

Vi har ändrat oss och kommer att öppna ett aktie- och fondkonto och köpa fonder och aktier till vår son.

Det är tänkt att pengar som vi erhåller från släktingar t.ex. ska sättas in på kontot och med dessa ska vi sedan köpa fonder och aktier. I dagsläget lutar det åt att vi kommer att köpa fonder. Avanza zero, Didner & Gerge småbolag, Skagen Global t.ex. är några av de fonder som jag funderar på.

Reklamen som jag får in på bloggen, vilket inte är så mycket, kommer också sättas in på grabbens aktie- och fondkonto. Det blir några kronor varje månad som kan överföras till hans konto.

Sammantaget kommer vi kunna sätta in några tusen varje år till hans konto. Det ska bli intressant att se om han kan slå pappas avkastning genom investeringar i diverse "bra" fonder...

Ha en skön helg!

Imorgon kommer månadsbokslutet för maj!

ägamintid

torsdag 30 maj 2013

Konsolidering på den danska bankmarknaden


Den spretiga danska bankmarknaden fortsätter att konsolideras. De små och svagare bankerna plockas upp en efter en av större och mer välmående banker.

I veckan köptes Sparekassen Faaborg upp av Sparekassen Själland. Sparekassen Själland betalar 175 danska kronor för Sparekassen Faaborg, en värdering på 195 miljoner danska kronor, vilket motsvarar en premie på ca 50 %. Köpet gjordes till 0,4 gånger eget kapital vilket antyder att Faaborg lär ha en del lik i garderoben. Dock är det intressant att det ändå blir en ordentlig premie.

Det här är sannerligen inte sista samgåendet. Det finns fler svaga banker på tur. Diba Bank, Totalbanken och kanske Vestjysk Bank kan vara på tur. Det har även skett större aktietransaktioner i Lollands Bank den senaste tiden vilket kan antyda att större ägarförändringar.

Bland de större bankerna så har det tidigare spekulerats om att Nykredit ska köpa upp Spar Nord Bank. Jag är mer tveksam till detta då Spar Nord är en ganska stor bank och väldigt välmående.

Idag kom det även nyheter om att priserna på bostadsrätter i Köpenhamn stiger. Detta är ett gott tecken för bankerna och för hårt belånade konsumenter. Köpenhamn har liksom hela Danmark haft en boprisbubbla som har spruckit men nu kanske bomarknaden är på väg tillbaka igen? Nedan ett utdrag från artikeln.

"Priserne steg med hele 4 pct. fra fjerde kvartal 2012 til første kvartal 2013, og set over det seneste år er priserne på andelsboliger i hovedstadsområdet nu steget med hele 7,3 pct".

Den danska bankmarknaden innehåller väldigt många banker, både starka och svaga. Om några år är jag övertygad om att den kommer att innehålla färre, men starkare, banker. Värderingen av bankerna är skeva och det går fortfarande att hitta kvalitativa, både stora och små, banker till låga värderingar.

Det ska bli intressant att följa konsolideringen kommande år och förhoppningsvis bli belönad via mina innehav i några av de starkare danska bankerna. Som jag tidigare har skrivit så har jag innehav i Banknordik, Danske Bank, Spar Nord Bank, Lollands Bank, Nordjyske Bank och Nordfyns Bank.

Ha en trevlig kväll!

ägamintid

onsdag 29 maj 2013

Utdelning maj

Utdelningen ligger just nu på ca 38 000 kr i årstakt vilket är oförändrat mot april. Inga transaktioner har genomförts i månaden. Yield on cost ligger på 4,37 %.

De händelser som påverkar yield on cost är:


 • Höjningar och sänkningar av utdelningar


 • Valutakursrörelser


 • Inköp och/eller försäljning av aktier

Målet är att min yield on cost ska öka med 5-10 % årligen. Detta är dock svårt i dagsläget när jag köper aktier ganska regelbundet och många av köpen ligger runt min nuvarande nivå eller lägre. Men på sikt ska målet nås. Exempelvis kommer Danske Bank och Spar Nord att börja dela ut pengar nästa år vilket kommer att öka yield on cost. Ytterligare några bolag kommer också att höja utdelningarna.

Målet är att ligga på 50- 55 000 kr i utdelning vi årsskiftet.

Månadsbokslutet för maj kommer om några dagar.

Ha en skön kväll!

ägamintid

Didner & Gerge - en inspirationskälla

Didner och Gerge driver framgångsrika fonder och nyligen har jag fått nys om deras hemsida där man likt Skagen publicerar rapporter (kvartalsvis) där man kan läsa om deras innehav i de olika fonderna.

Hemsidan och rapporterna har ni här

Deras rapporter är en inspirationskälla och ger uppslag för vidare forskning i diverse bolag. Det intressanta med fonderna är att samtliga deras 3 fonder har slagit jämförelseindex över 3 år, över 5 år och sedan fonderna startades. Det är mycket bra! Det finns en mycket nyttig information att läsa i deras rapporter med tanke på deras historik av att överprestera mot index.

I fonden "småbolag" så slår det mig att deras två största innehav, som står för 20 % av fonden, är Sydbank och Jyske Bank. Intressant att de också snappat upp undervärderingen av den danska banksektorn.

I fonden "aktiefond" är Danske Bank största innehavet med 9 % och även Nordea är ett stort innehav.

I fonden "global" så är största innehavet Fairfax följt av Berkshire Hathaway. Även i den fonden finns Danske Bank med bland topp 10.

Det ska bli intressant att läsa deras halvårsrapport, som jag antar kommer i sommar, och se om de har ökat eller minskat i de danska bankerna.

Ha en skön dag!

ägamintid

tisdag 28 maj 2013

Svenska preferensaktier - så här ser läget ut

Jag har ett intresse för preferensaktier för att "parkera" pengar till en bra ränta under perioder. Med tanke på hur snabbt börsen har stigit så har mitt intresse för aktierna ökat. Jag är inte intresserad av Alliance Oil eller Eniro utan mitt fokus ligger på mer stabilitet och då är det fastighetsbolagen som fångar mitt intresse. Även Ratos, som jag skrev om igår, är intressant.

Vilka preferensaktier finns då noterade i Sverige och vilken direktavkastning (ränta) erbjuder dom?

Ratos, 5,7 % (100 kr / 1750 kr men ska 2017 höjas till 120 kr)
Alm Equity 4,1 %
Corem Property 7,5 %
Fast Partner 6,8 % (teckning pågår)
Balder 6,1 %
Klövern 7,2 %
Sagax 6,8 %

Det man kan säga generellt är att ju högre direktavkastning ju högre risk. Risken med preferensaktierna är främst, som jag ser det, att räntorna börjar stiga och preferensaktierna då blir mindre attraktiva vilket troligtvis kommer att sätta press på aktiekurserna. Att fastighetsbolagen skulle få svårt att betala ut utdelningen tror jag inte då utdelningen för preferensaktierna avser en ganska liten del av kassaflödet.

Jag räknar inte med någon kursuppgång om jag köper någon av dessa aktier utan det är mer ett sätt att behålla pengarna och få en mindre ränta tills det uppstår bättre köpläge på börsen. Jag kommer aldrig att bli någon stor fan av preferensaktier men att äga dom under kortare perioder istället för att ha pengarna på ett räntekonto är intressant.måndag 27 maj 2013

Ratos ger ut preferensaktierJag är ingen stor fan av Ratos. Deras utdelningspolitik förstår jag mig inte på. Med deras förmåga att hitta och vidareutveckla, bolag så borde de behålla pengarna i bolaget och skapa mervärde för vinsterna istället för att dela ut pengarna.

Nu ska de ge ut preferensaktier och kanske kan det vara något att "parkera" lite pengar i?

Länk till pressmeddelandet

 • Effektiv årsavkastning (1) beräknas uppgå till 6,8% givet en teckningskurs i Erbjudandet om 1 750 kronor per Preferensaktie

 • Vid fullteckning i emissionen tillförs Ratos totalt cirka 1 452,5 Mkr, före emissionskostnader

 • Jag ska ta mig en funderare på om det kan vara intressant att köpa några stycken sådana här.

  På senare år har jag blivit mer tveksam till Ratos affärsmodell men risken är ändå relativt liten i bolaget varför en investering skulle kunna bli aktuell. En ränta på 6,8 % är ganska ok.

  Ha en trevlig kväll!

  ägamintid

  söndag 26 maj 2013

  Vilket index ska man jämföra sig mot?

  Jag har ju en portfölj med bolag i USA, Danmark, Norge, Sverige, Österrike, England och Tyskland.

  Jag har börjat fundera på vilket index som är bäst att jämföra mig mot. SIXPRX är det index som är förvalt hos Avanza. Det är ett svenskt index som mäter avkastning + utdelning. Det är en ganska bra metod då det känns bäst att jämföra sig mot ett index som även räknar med utdelning. OMX30 är ett annat index som inte tar med utdelning vilket gör att avkastningen där är lägre.

  Mitt problem med jämförelsen mot dessa index är att det avser svenska aktier och jag har en internationell aktieportfölj. Således skulle jag vilja jämföra mig mot ett index som har en liknande sammansättning av aktier som jag har. Ett globalt index, gärna ett index som även beaktar utdelningen som en del av avkastningen.

  Jag vet att Skagen använder något index som är mer globalt, jag ska nog kolla in deras hemsida och se vad det är för något index.

  Några förslag på index som jag kan ställa min avkastning emot? Vad använder ni er av för index? Eller mäter ni mot räntor etc?

  Ha en skön söndag!

  ägamintid

  lördag 25 maj 2013

  Nokian Tyres - ett Wonderful Company


  Jag har börjat kika bolaget och måste säga att det är ett fantastiskt bolag. Stark marknadsposition, höga marginaler och stark finansiell ställning. Det är ett av de bästa bolagen jag har analyserat faktiskt. Dessutom är de verksamma i en bransch som är stabil med låg förändringstakt vilket minskar risken och däck är en förbrukningsvara som måste bytas ut med jämna mellanrum.

  Bolaget är marknadsledare på försäljning av däck, för "nordiska förutsättningar". Största marknaden är Ryssland och Norden. Man driver även ett stort antal Vianor-verkstäder i egen regi och med franchise-lösningar.

  Börsvärdet är 4,3 miljarder EUR och förväntat vinst efter skatt (konsensus) för 2013 är 357 miljoner EUR. P/E på 2013 års vinst är därmed ca 12.

  Rörelsemarginalen har från 2007-2012 legat i snitt på 22 % och ROE på 20 % ( ROA ca 13 %). Omsättningen har ökat med 60 % från 2007 till 2012.

  Bolaget har räntebärande skulder men har en kassa som överstiger dessa. Investeringsbehov finns och varierar över tid. Min bedömning är att de ligger på ca 100-200 miljoner EUR årligen. Med tanke på ROE så ska de fortsätta att investera för fortsatt tillväxt.

  Utdelningen 2012 landade på 1,45 EUR vilket ger en direktavkastning på ca 4,5 % vid en aktiekurs på 32 EUR. Vinst per aktie landade på 2,50.

  Med tanke på bolagets lönsamhet så bedömer jag att det finns en stor vallgrav.

  Ett bolag som Nokian Tyres är jag beredd att betala en hel del för då de verkar besitta mycket goda kvalitéer. De har historiskt haft en god tillväxt och deras investeringar som görs borde leda till fortsatt tillväxt. Om jag räknar med en tillväxt i omsättning på runt 5 % årligen och en ökning av vinsten med 10 % så borde bolaget generera en vinst per aktie på 3,5-4,0 EUR inom 2-3 år. Ett P/E-tal på 10 är lågt räknat för det här fina bolaget. Således skulle jag kunna tänka mig att köpa bolaget om det handlas under 35 EUR. Idag handlas aktien i 32 EUR. En nedgång till runt 30 EUR i samband med en allmänt svagare börs skulle sitta fint för ett första inköp.

  Konsensus estimaten, som finns på bolagets hemsida, ser ut så här:

  Försäljning 2013, 1693
  Försäljning 2014, 1905
  Försäljning 2015, 2064

  Vinst per aktie 2013, 2,70
  Vinst per aktie 2014, 3,08
  Vinst per aktie 2015, 3,45

  Utdelning per aktie 2013, 1,70
  Utdelning per aktie 2014, 2,00
  Utdelning per aktie 2015, 2,50

  På 4traders finns mer finansiell information på översiktlig nivå.

  Jag ska fortsätta läsa på om bolaget men jag är imponerad av det som jag hittills har läst.

  Några ägare här? Några potentiella framtida ägare här?

  Länk till bolagets hemsida

  Ha en skön helg!

  fredag 24 maj 2013

  Trustbuddy-rapport maj

  Jag lovade att återkomma med rapporter om hur det går för mina pengar som jag lånar ut via Trustbuddy. Här kommer rapport nr 2. Se första månadsrapporten här

  Jag satte in 5 000 kr den 25 mars och det har alltså gått två månader sedan insättningen.

  Hur har det då gått?

  Idag finns 5198 kr på kontot vilket innebär att jag har fått en ränta på 3,92 % på de två månader som pengarna har "arbetat" vilket ger en ränta på ca 23 % i årstakt (räntan är 221 kr och kreditförluster 23 kr).

  Detta är inga stora pengar i sammanhanget men det är en mycket bra ränta. Det ska bli intressant att stämma av kontot framöver när jag haft pengarna på kontot lite längre. Det som är intressant är att den räntan som jag har tjänat in lånas ut vilket gör att min utlåning nu är 5190 kr. Ränta på ränta-effekt.

  Kreditförlusterna hittills uppgår 23,19 kr. Här finns det en sak som förbryllar mig en smula. Den 22 maj så tittade jag på de transaktioner som är genomförda på kontot och såg då att jag har förluster på 30-40 st lån. Samtliga dessa lån har förluster på mellan 10-60 öre. Det verkar mycket märkligt. Det verkar inte rimligt. Är det Trustbuddy som tar ut en avgift som de sedan kallar för förlust? Är det någon annan här som har liknande transaktioner? Det här ska jag gräva vidare i...

  På totalen så är mitt experiment än så länge lyckat och det går bättre än mina förväntningar.

  Ha en trevlig helg!

  ägamintid

  torsdag 23 maj 2013

  Likviditet i porföljen 15 %

  Börsläget är som det är. Det är nästan uteslutande upp som gäller även om vi idag får en välbehövlig rekyl. Jag har varit återhållsam med köpen ett tag nu och har byggt upp en god likviditet som kommer att användas om börsen sjunker och de bolag som finns på min bevakningslista kommer ner i bättre inköpsnivåer.

  Det är självklart roligt när börsen stiger och förmögenheten ökar men eftersom vi ska vara nettoköpare i många år framöver så ser jag gärna stillastående eller sjunkande priser under ackumuleringsfasen.

  Likviditen kan öka ytterligare kommande månader om börsen fortsätter att stiga.

  Jag tycker fortfarande det finns bolag som handlas till rimlig värdering där jag kan tänka mig att köpa eller öka.

  Immofinanz, Citigroup, danska bankerna, Santander och ett par bolag till är inte hutlöst värderade, trots stora uppgångar.

  Annars börjar bevakningslistan se dyr ut och man får passa på att köpa när lägena dyker upp.

  Att ha en stor del likvider utan ränta är inte optimalt men jag vill ha pengarna på plats om det dyker upp ett läge och det kan ske snabbt. En rekyl på 10-15 % hade jag inte gråtit över...

  Ha en skön kväll!

  ägamintid

  tisdag 21 maj 2013

  Funderar på att öka upp i fastighetsaktier

  Närmast till hands ligger en ökning i Immofinanz. Jag har skrivit mycket om bolaget och tänker inte göra någon ytterligare större utläggning här men jag tycker bolaget är intressant på grund av den geografiska spridningen på fastigheterna.

  De äger ganska mycket fastigheter i Tyskland och Österrike och Polen vilket är marknader som jag tror på. Sen har de även exponering mot östra Europa i länder som Ungern, Rumänien och Ryssland. Ryssland är inget land som jag har stor tilltro till men det är en överkomlig andel av beståndet som är beläget där. Fastighetsbolag har en stabilitet och det känns bra att komma åt ett bolag med fastigheter i Europa.

  På den svenska börsen finns det några bolag som intresserar mig. Wihlborgs är exponerat mot Öresundsregionen vilket jag finner intressant.

  Wallenstam är starka på bostäder och har en stabil historik av organisk tillväxt.

  Sen sneglar jag också lite på Klövern, Diös och Balder. Dessa måste jag läsa in mig mer på.

  Annars har jag legat lågt med köp ett tag. Jag inväntar en rekyl då det har varit upp nu ett bra tag.

  Vilket är ert favoritfastighetsbolag i Sverige?

  Ha en bra dag!

  ägamintid

  måndag 20 maj 2013

  Lägger till CSN-lånen i balansräkningen  Som någon har påpekat så har jag inte haft med CSN-lånen i balansräkningen, men nu ska det bli ändring på det.

  CSN-lånen får nu en välförtjänt plats... :)

  Vi har båda CSN-lån och jag lägger ihop dom i en post i balansräkningen.

  Vi ökar därmed på våra skulder med ca 252 000 kr...

  Totala skulder uppgår därmed till 385 000 kr.

  Jag lägger ut ett diagram som visar effekten av förändringen. Bara att fortsätta att kämpa mot skuldfrihet.... :)

  Ha en skön kväll!

  ägamintid

  söndag 19 maj 2013

  Spara pengar genom att bli "laga-mat-smart"

  Mat är ett kärt ämne för oss. Vi gillar att laga mat, vi gillar att jobba med bra råvaror, vi gillar att nyttig mat. Det är ett stort intresse i vårt liv. Vi gillar även att kombinera god mat med ett gott vin.

  Kostnaden för mat är rätt väsentlig i ett hushåll vilket gör att det går att spara rätt mycket pengar om man är smart. Kostnaden är dessutom rörlig vilket gör att man kan påverka den i hög grad genom aktiva val.

  Det finns många sätt att spara pengar på när det gäller mat. Här kommer några!

  Att handla på "rea" eller på "extrapris" är givetvis ett sätt att spara kostnader utan att behöva tumma på vad man äter.

  Att göra storkok är ett annat sätt att spara pengar. Att köpa större kvantiteter är oftast billigare än att köpa mindre kvantiteter. Man sparar dessutom tid på att göra ett par stora kok per vecka. När jag gör mat så brukar jag gör 10-20 portioner åt gången som vi sedan fryser in och tar med oss som jobblunch.

  Ytterligare ett bra tips, som jag tror att många missar, är att minska "svinnet". Titta i kylskåpet och ni inser att det finns ganska mycket mat som slängs i onödan. Jag kan gå till mig själv. Det står en öppnad paket med grädde, en halv zucchini, en citron, en burk med satay-sås, några lökar, några potatisar, en bit ost, lite rökt skinka, en gammal purjolök och en hel del annat smått och gott. Istället för att slänga dessa saker som ligger där så brukar vi en gång i veckan gå igenom och se vad som finns och göra något gott av det hela. Man kan göra en omelett, en pastasås, en gryta med grönsaker och något kött. Ja, det finns en massa att göra.

  Det går att få ihop flera måltider av "slattarna" och det går att göra det riktigt gott. Man sparar ganska mycket pengar på detta. Om man har ett stort svinn så försvinner mycket av vinsten man gjorde genom att handla på extrapris.

  Vi har satt upp ett krav som vi kör på när det gäller matinköp. Vi får köpa vilken mat vi vill så länge vi inte slänger något. Allt vi köper ska ätas upp. Detta gör vi inte på grund av ekonomiska orsaker utan för att vi har gett oss sjutton på att vi ska äta upp det vi handlar. Vi ska inte nyttja naturens resurser i onödan och slänga en massa mat. Jag måste säga att det känns bra att inte slänga en massa mat. Vi lever i överflöd och det känns inte rätt att slänga det vi köper. Att det dessutom är ekonomiskt fördelaktigt gör inte ont.

  ägamintid

  Därför äger jag inte guld

  Ponera följande:

  Du köper bolag X till P/B på 1,0 och P/E på 10. Du betalar för detta 1000 kr.

  Du köper 100 g guld för 1000 kr.

  Du vrider fram klockan 10 år.

  Bolag X har under dessa 10 år producerat varor och/eller tjänster och genererat lika mycket pengar som du betalade för bolaget. Om bolaget inte har betalat ut någon utdelning så har det egna kapitalet ökat med 100 %. Du äger alltså dubbelt så mycket tillgångar och aktiekursen är 100 % högre med samma ROA och P/E-tal som vid inköpstillfället. Alternativt har bolaget under 10 år delat ut all vinst och du har fått tillbaka din insats via utdelningarna.

  Guldet har gått upp eller ner men det har inte producerat några varor och/eller tjänster. 100 g guld är fortfarande, efter 10 år, 100 g guld, varken mer eller mindre. Din avkastning är helt beroende på om priset har stigit eller har sjunkit.

  Skillnaden mellan ett bolag och en guldtacka är att bolaget producerar vinst som kan delas ut eller återinvesteras i verksamheten medan 100 g guld är 100 g guld, varken mer eller mindre, 10 år senare.

  Över tid är min absoluta övertygelse att ett bolag som ger en avkastning på 10 % årligen, år efter år, kommer att utklassa en guldtacka som, år efter år, förblir en guldtacka.

  Det är möjligt att guld bevarar sitt värde, det vill säga att det stiger i takt med inflationen (eller inte tappar värde). Dock har jag högre förväntningar än att behålla värdet på mina tillgångar.

  Ytterligare en parameter som gör mitt val enkelt är att det inte går att analysera guld. Är det övervärderat eller undervärderat? Problematiken beror på att guldet saknar "E:et" i P/E. Eftersom guld inte producerar någon vinst så kan man inte sätta priset i relation till något. Ett bolag, som har "E:et" i P/E, kan jag med viss precision försöka lista ut "E:et".

  Guld är ingen investering utan ren spekulation på att någon annan är villig att betala mer än vad du själv gjort. Guld är ett laddat begrepp och att kritisera guld är på diverese forum som att svära i kyrkan. Guldet må vara vackert men jag kommer inte att äga mer guld än vad som finns i min förlovningsring.

  ägamintid

  torsdag 16 maj 2013

  Jag hämtar min inspiration i skogen

  Mycket av det jag skriver i bloggen författas i mitt huvud när jag är ute och går i skogen. Jag försöker att alltid ta en promenad efter jobbet. Få friskt luft, rensa skallen, koppla av och få tid att fundera över livet. Dessutom vill jag vara i god fysisk form. Jag vill leva länge och sköta om min hälsa på bästa sätt. Jag har ett stillasittande jobb så jag behöver aktivt söka upp motion.

  Just nu är det som skönast i skogen. Vitsipporna blommar, gräset börjar bli grönt, träden börjar bli så där härligt ljusgröna. Det doftar vår och det doftar svensk skog. Jag älskar den doften. Jag älskar den friska luften.

  Att gå i skogen gör att jag tänker fritt och kommer på många bra idéer. Jag går igenom vår privata ekonomi och söker efter lösningar och möjligheter. Jag funderar kring olika aktier, olika branscher och olika marknader. Jag funderar på framtiden. Jag funderar på vad vi ska äta på kvällen när jag kommer hem.

  Att analysera aktier är mitt största intresse så en stor del av tiden går åt till att fundera kring mina befintliga innehav. Jag ser balans- och resultaträkningarna framför mig och jag har i stort sett alla siffrorna i huvudet. Jag räknar på värderingar och vinster och omsättning med mera. Att gå i skogen och analysera aktier är ett väldigt skönt sätt att analysera på! :) Ofta slutar det med att jag har några uppslag att titta på när jag kommer hem. Då plockar jag fram datorn och går igenom det som jag har kommit på när jag var ute på min promenad. Igår kväll när jag varit ute och gått gick jag in på Banknordiks hemsida och analyserade deras försäkringsverksamhet... Kanske blir det ett inlägg om den framöver även om den är en ganska liten del av deras totala verksamhet.

  Tänk att ett så fantastisk skönt nöje, som att ta en promenad i skogen, är gratis?!?! :) Mycket i livet, som är underbart, är gratis. Det tycker jag är värt att tänka på.

  Ha en skön kväll!

  ägamintid

  onsdag 15 maj 2013

  Delårsrapport Lollands Bank  Lollands bank rapporterade tillsammans med Banknordik idag.

  Alla siffror nedan i miljoner danska kronor.

  Rapporten var ganska bra. Vinst före skatt blev 8,1 och vinst efter skatt % (schablonskatt 25 %) 6,1 vilket ger en vinst per aktie på 6,70 danska kronor för första kvartalet (årstakt 26-27 kr).

  Intäkterna sjönk något jämfört med Q4 men utlåningen växte något jämfört med Q4 vilket är bra. Det är bara att hoppas att utlåningstillväxten är en trendvändning då utlåningen har sjunkit under en längre tid.

  Omkostnaderna var lägre än Q4 vilket var positivt.

  Nedskrivningarna uppgick till 6,1 vilket ger en årstakt på 24,4. 2012 var nedskrivningarna hela 48,0. Det pekar alltså mot en halvering av nedskrivningarna vilket är främsta orsaken till att banken nu tjänar bra med pengar.

  P/E baserat på vinsten för Q1 blir ca 5-6 vilket inte är dyrt. Osäkerhet finns rörande kursvinsterna och vilken nivå de kommer att ligga på kommande kvartal. I Q1 låg de på +5,0. Dessa kan variera mellan kvartalen. Även nedskrivningarna lär röra sig ryckigt under året, men förhoppningsvis kommer de att minska löpande under året. ROE årsjusterat uppgick till 8 %.

  Rapporten var rätt bra från Lolland. Nedskrivningarna ligger fortfarande på drygt 2 % av utlåningen vilket är högt. Det finns utrymme för fortsatta förbättringar för Lollands Bank. Jag tycker banken är fortsatt billig på 139 kr och ser en möjlig vinst, per aktie, på runt 30-35 kr inom 2-3 år och därmed en högre aktiekurs.

  Länk till rapporten

  ägamintid

  Delårsrapport Banknordik  Nu på morgonen kom rapporten från Banknordik. Jag måste nog säga att det inte blir någon hummer ikväll...

  Rapporten var ganska svag.

  Intäkterna lägre än vad jag förväntat mig och utlåningen sjunker 4 % jämfört med Q4 vilket är väldigt mycket.

  Nedskrivningar 55 miljoner vilket är dubbelt så mycket som jag förväntat mig.

  "Following a recent review of certain loan categories, especially to personal customers, BankNordik took impairment charges of DKK 55m in the first quarter. Based on an overall assessment of loan composition and collateral, the Bank expects impairment charges in 2013 to be at the same level as in 2012. This expectation presumes that the macroeconomic environment does not deteriorate".

  Resultatet före nedskrivningar var 77 miljoner vilket var högre än förväntat men detta är drivet av värdeförändringar på aktier och derivat till viss del.

  “Our Q1 performance was largely as we had expected, considering the more competitive market, reduced lending and the seasonal fluctuations of some of our sources of income,” said BankNordik CEO Janus Petersen".
   
  Det positiva är att kostnadsmassan fortsätter att sjunka och att de har startat ordentliga kampanjer för att ta in nya kunder och för att öka försäljningen mot befintliga kunder.
   
  Jag förväntar mig att kursen sjunker idag och därmed får hummern vänta till deras Q2:a släpps.
   
  Jag sänker mina förväntningar något avseende helårsresultatet och förväntar mig nu en vinst före nedskrivningar på ca 300 miljoner vilket motsvarar 30 kronor per aktie. Min bedömning kring bolaget kvarstår fortfarande. Bolaget kan tjäna ca 25 kr per aktie om nedskrivningarna återgår till mer normala nivåer vilket jag hoppas och förväntar mig att de gör kommande 2-3 år.
   
  Under dagen släpper även Lollands Bank rapport. Den blir också mycket spännande att läsa.
   
  Ha en bra börsdag!

  Länk till rapporten

  tisdag 14 maj 2013

  Delårsrapport Nordjyske Bank

  För en stund sedan kom rapporten från Nordjyske Bank.

  Allt nedan i miljoner danska kronor, föregående år inom parantes.

  Intäkter 127 (126)
  Kostnader 70 (69)
  Basintjäning 57 (57)
  Nedskrivningar 29 (32)
  Övrigt 0 (0)
  Resultat före skatt 28 (25)
  Resultat efter skatt 20,8 (18,5)

  Vinst per aktie 2,7 (2,4)
  Vinst per aktie årsjusterat 10,8
  P/E 9,0

  Eget kapital 1316 (1258)
  ROE 6,4 % (5,9 %)
  K/I 0,55 (0,545)
  P/B 0,57

  Rapporten var enligt min mening stark. Deras prognos låg på en basintjäning på 175-210 och nu har man dragit in 57 miljoner första kvartalet vilket pekar mot 220-230.

  Förhoppningsvis kan kreditförlusterna sjunka löpande under året vilket kan öka resultatet kommande kvartal.

  Jag ska läsa vidare i rapporten men tycker mig se vissa ljuspunkter och jag vidhåller att värderingen inte är utmanande trots att kursen stigit rätt bra den sista tiden.

  Nedanstående stycke är hämtat från rapporten och det är ett mycket viktigt stycke.

  "Tilfredsstillende første kvartal. De senere års negative udlånsudvikling er vendt til en lille udlånsvækst i første kvartal 2013".

  Att de har ökat utlåningen är väldigt positivt och antyder kanske ökad aktivitet hos kunderna och/eller att de tar marknadsandelar. Det är också ökad utlåning som kommer driva lönsamheten ordentligt uppåt så jag hoppas att trenden håller i sig även om jag tvekar att det har vänt redan.

  Lite kuriosa. Om vi antar att banken tjänar 57 miljoner i varje kvartal före nedskrivningar så blir det 228 miljoner. Nedskrivningarna bortser vi ifrån. Sen tar jag skatt med 25 % på vinsten. Då får jag en vinst per aktie efter skatt, exklusive nedskrivningar på 22 danska kronor per aktie. Där har vi potentialen i den här banken när nedskrivningarna klingar av.

  Jag förväntar mig att kursen stiger på den här rapporten.

  Ha en trevlig kväll!

  Länk till rapporten 

  måndag 13 maj 2013

  Hummer eller knäckebröd på onsdag?

  Den här veckan är det dags för flera intressanta delårsrapporter. Imorgon är det dags för Vivendi och Nordjyske Bank att rapportera. På onsdag är det dags för Banknordik, Lollands bank och Talanx och det blir lika spännande det!

  För att sätta lite extra spänning i tillvaron så har jag lovat min kära sambo "onsdagslyx" om rapporterna går vägen...

  Om Banknordik och Lollands Bank stiger 5 % så köper vi hummer och champagne. Stiger de inte 5 % så får vi nöja oss med knäckebröd och ett glas mjölk. Det är bara att hoppas att bolagen levererar på onsdag... :)

  Spänningen är oliiidlig ;)

  Ha en trevlig börsvecka!

  ägamintid

  lördag 11 maj 2013

  Att ha en budget utan att behöva ha det

  Vi har en god ekonomi. Mycket pengar trillar in varje månad och vi har möjligheten att sätta av stora delar av överskottet till ett sparande. Vi bygger en trygghet för oss och för vår familj. Den tryggheten ger oss ro i själen och vi vet att det finns pengar om vi vill hitta på något kul eller om vi behöver pengar av annan anledning.

  I veckan satt vi och diskuterade vår ekonomi och skrattade gott åt att vi sitter med vår budget och planerar för vilka inköp vi ska göra och vilka kostnader vi har dragit på oss. Vi konstaterade att vi egentligen inte behöver något budget. Plus och minus går alltid ihop för oss. Vi kan försöka att spendera alla våra pengar en månad men lyckas ändå inte göra det.

  Varför har vi då en budget? Jag ser på det så här: Det är enkelt att bli fartblind och då kan det gå snabbt att bränna iväg pengarna. Ett företag som är lönsamt (som vi är) har också ambitioner att bli än mer lönsamt eller behålla sin lönsamhet. Precis på samma sätt som ett företag i sämre skick försöker att förbättra situationen. Vi har en budget för att vi ska känna att varje inköp eller kostnad får en effekt i vår resultaträkning. Vi ska känna att vi har något att hålla oss i och rätta oss efter även om vi skulle kunna köpa precis vad vi vill, i stort sett.

  Budgeten gör att vi inte tar saker för givet. Vi inser att saker och ting kostar pengar. Det är som sagt lätt att bli fartblind. Budgeten är ett utmärkt redskap att skapa en trygghet, stabilitet och medvetenhet i tillvaron.

  Det är dessutom roligt att driva ett lönsamt "familjeföretag". Istället för att bränna iväg en massa pengar på prylar som inte har någon nytta av så kan vi planera för investeringar som vi verkligen vill göra.

  Budgeten lär finnas kvar hos oss för alltid. Jag tror det är farligt att inte ha något att hålla sig i om man vill styra åt rätt håll.

  ägamintid

  fredag 10 maj 2013

  Aktieportföljen har nått en milstolpe!  Värdet är för första gången uppe i 1000 000 kr.

  Det känns stort och det är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete bär frukt.

  Även om det bara blir ett temporärt besök över miljonen så är det en skön känsla!

  Nästa milstolpe är att nå 100 000 kr i utdelningar årligen. Det kommer att ta ett bra tag att nå dit men varje minut, varje timme, varje dag, varje vecka och varje månad så tjänar våra bolag pengar som gör att vi tar oss närmare målet.

  Ha en bra dag!

  ägamintid

  torsdag 9 maj 2013

  Immofinanz köper i Berlin  Immofinanz köper ytterligare fastigheter i Tyskland. De håller på att bygga upp ett innehav som är tillräckligt stort för att särnotera BUWOG på Frankfurtbörsen. De äger nu över 4 000 lägenheter i Berlin och de ska upp i 10 000 för att notera BUWOG.

  Det intressanta är just det som står lite längre ner i texten från Immofinanz. Berlin är fortfarande modest prissatt om man jämför med andra storstäder och huvudstäder i Europa. Mitt case i Immofinanz bygger bl.a. på att noteringen av BUWOG ska minska substansrabatten i Immofinanz då tyska fastighetsbolag värderas runt 1,0 gånger book value. Immofinanz värderas till knappet 0,6 gånger book value. Det ska bli spännande att följa deras offensiv i Tyskland.

  “Berlin is still one of the most reasonably priced major cities in Germany when you look at rents and the prices for condominium apartments. However, a catch-up process has been underway for several years and this upward trend will continue in the future. This city benefits from relocation from Germany’s eastern provinces as well as a strong increase in the number of households. In addition, residential construction is relatively low“, explained Hoff.

  “We recently set a minimum level of 10,000 for the acquisition of apartments in Germany as the requirement for a possible initial public offering by BUWOG. Further acquisitions are currently under evaluation“, commented Daniel Riedl, COO of IMMOFINANZ Group and Chairman of the BUWOG Supervisory Board. The gradual shift of the portfolio to Germany will allow for an increase in the gross rental return and clearer positioning in the peer group “German Residential“.

  Länk

  onsdag 8 maj 2013

  Vart kommer skinkan ifrån?

  Igår var jag i mataffären. Det är en mycket trevlig liten affär med god service och fräscha varor. En ganska lyxig liten butik. Jag gick till charken och skulle köpa ost och skinka. Det fanns 5 styck rökta skinkor att välja mellan och jag ville ha en av dom. Jag frågade vad skinkan kom ifrån. Expediten visste inte detta. Lite snopet tycker jag som gärna vill veta vad jag köper.

  Egentligen är det ganska konstigt att de inte vet vad det är för något som de säljer. Egentligen är det ganska anmärkningsvärt att vi konsumenter inte vet vad vi stoppar i oss...

  Är man på systembolaget så vill man gärna veta vad vinet kommer ifrån, vilka/vilken druva vinet är producerat på. Om det är fatlagrat och hur länge det är lagrat osv. Man förväntas också få svar från personalen på Systembolaget. De är i regel kunniga och svarar gärna på frågorna.

  När vi står i charken vet vi dock inte ett skvatt om vart skinkan kommer ifrån eller hur den är tillverkad. Det känns väldigt märkligt. Kanske ställer jag för stora krav på personalen?

  Nu ska jag ha för vana att alltid fråga vart skinkan och korven kommer ifrån när jag handlar i manuell chark. Jag vill att personalen ska vara lika kunnig där som när jag köper en flaska vin.

  tisdag 7 maj 2013

  Delårsrapport Kvaerner

  Idag kom delårsrapporten från Kvaerner. Inget toppenresultat men kursutvecklingen har varit svag så en del borde vara inprisat.

  Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) amounted to NOK 103 million, resulting in an EBITDA margin of 3.5 percent. At the end of the quarter, the order backlog totalled a record-high NOK 31.6 billion, including incorporated joint ventures.
  "Our order backlog, when including the Hebron project, has nearly tripled over the last 12 months. It provides a robust platform to strengthen our competitiveness", says Jan Arve Haugan, President & CEO of Kvaerner.

  Förväntningarna låg på en EBITDA på ca 130 miljoner.

  Jag har ingen anledning att förändra min syn på bolaget. Får de ordning på marginalerna kommande kvartal så ser det ganska bra ut.

  Länk till rapporten

  Ha en trevlig kväll!

  ägamintid

  måndag 6 maj 2013

  Maj är bästa månaden för utdelningar

  Maj är den månad då de flesta av mina innehav delar ut. Eller rättare sagt den månad då jag får mest pengar i utdelning. Mina större innehav i Talanx och Vivendi delar ut i maj. Dessutom delar Chesnara, Santander, Citigroup och Prospect Capital ut.

  Citigroups utdelning är än så länge väldigt liten men jag räknar med att den kommer att höjas väsentligt kommande år. De borde kunna dela ut runt 1/3 av resultatet om ett par år vilket skulle innebära en årlig utdelning på ca 1,5-2,0 USD per aktie då jag räknar med att de kommer att takta på 5-6 USD i vinst per aktie.

  I Santander har jag valt att ta aktier istället för pengar. Santander ökar antalet aktier istället för att dela ut cash. Tycker man att aktien är billig och inte vill bli utspädd så ska man ta nya aktier. Jag hoppas att de under kommande år slutar med denna typ av hantering och istället återinför cash-utdelning och/eller återköp av egna aktier. För banken handlar det om att öka upp kapitalet under en begränsad tid.

  Efter maj så ser det tunnare ut på utdelningsfronten och jag räknar inte med några större utdelningar förrän i oktober då Kvaerner och Immofinanz delar ut.

  ägamintid

  söndag 5 maj 2013

  Portföljen upp 14,8 % i år

  Jag följer självklart värdeutvecklingen för aktiedepån även om jag mest följer hur mina bolag går operativt. Det är dock svårt att räkna exakt hur det har gått. När jag läser Avanzas rapport så är ökningen 14,8 %. Nu har jag flera depåer så det är svårt att veta om detta är en exakt siffra. Men jag bedömer att det ligger ungefär på den nivån. Jag är väldigt nöjd med kursutvecklingen på aktierna i portföljen.

  Citigroup har gått enormt bra och Talanx har tuggat på. De danska bankerna har gått över all förväntan vilket har höjt portföljavkastningen ordentligt.

  Valutorna påverkar också avkastningen i hög grad då jag äger många utländska bolag.

  När jag summerar årets första 4 månader så är jag mycket nöjd med utvecklingen. Dels kursutvecklingen men mest är jag nöjd med utvecklingen av verksamheten i de bolag som jag är delägare i.

  Hur har det gått för er hittills i år?

  Ha en skön helg!
  ägamintid

  lördag 4 maj 2013

  Svenska bolag på bevakningslistan

  Jag äger bara ett svenskt bolag och det är Diadrom. Det är inte så att jag inte vill äga några svenska bolag. Jag ser fram emot att få plocka in fler bolag med säte i Sverige. Det finns en mängd kvalitativa bolag här och jag är intresserad av många av dom.

  Priset är problemet just nu. Atlas Copco, Skanska, NCC, Sandvik, Alfa Laval, Intrum, SCA, SKF, Volvo och flera andra bolag är bolag som jag tycker är intressanta. Verkstadsbolagen tycker jag dock handlas högt och jag ser fram emot att få köpa dom när värderingarna är lägre.

  De bolag som jag nu har funderingar på att köpa i Sverige är:

  Eurocon
  Malmbergs
  Aros
  Swedish Match

  Listan kommer att bli längre om börsen sjunker en del. Men just nu är det ganska få bolag som jag tycker är intressanta. Återigen, jag ser fram emot en rekyl eller en större nedgång på börsen.

  Vilka bolag anser Ni vara köpvärda i Sverige?

  torsdag 2 maj 2013

  Delårsrapport Danske Bank  Nu på morgonen kom Q1:an från Danske Bank. Som vanligt så håller jag koll på intäkterna och nedskrivningarna. De stora bankerna har breda kundbaser och utvecklingen avseende nedskrivningarna bör vara vägledande även för de mindre bankerna.

  Här är några höjdpunkter från rapporten:

  Nettovinst 1,5 miljarder danska kronor vilket är lägre än mina förväntningar och marknadens förväntningar.
  Nedskrivningar 1,5 miljarder danska kronor vilket är lägre än mina förväntningar och marknadens förväntningar
  Kostnadsnivån något bättre än väntat
  Intäkterna lägre än väntat
  Vinst per aktie 1,50 danska kronor
  ROE 4,3 %

  Resultatet var inte bra. Det är fortsatt svagt. Banken håller fast vid prognosen om ett resultat på 7,5-10 miljarder danska kronor för helåret. Nu har man tagit hem 1,5 miljarder av dessa så man måste öka takten resterande del av året.

  Det finns klar förbättringspotential för banken. De har som mål att nå ROE 12 % kommande år. Det är ett högt uppsatt mål om man tittar på hur det ser ut idag.

  Jag räknar med att kursen kommer att backa idag. Det återstår att se hur mycket. Jag är intresserad av att köpa fler aktier runt hundralappen.

  Sammanfattningsvis har 3 av mina danska banker rapporterat. Spar Nords rapport var väldigt bra. Nordfyns rapport var mycket bra och Danske Banks rapport var mindre bra. Det positiva är att nedskrivningarna har minskat ordentligt för bankerna (inte Nordfyns) medan intäkterna är svaga då utlåningen sjunker. Värderingen av bankerna är alltjämt för låg, enligt min mening.

  Länk till rapporten

  ägamintid

  onsdag 1 maj 2013

  Månadsbokslut april

   
   
  April blev en bra  månad. Det egna kapitalet ökade med 115 000 kr. Vi satte inte in något till aktiekontot utan sparade istället 20 000 kr som ska användas till vårt kommande bilköp. Vi amorterade 20 000 kr. Värdet på aktierna ökade med 75 000 kr.
   
  Aktieportföljen är nu värd ca 985 000 kr. Målet att nå 1000 000 kr närmar sig ytterligare. Det blir en härlig milstolpe att nå!
   
  Jag märker mer och mer att utvecklingen för våra aktier avgör hur "bra" månaden blir. En uppgång eller nedgång på 3 % slår +- 30 000 kr vilket motsvarar hela vår insättning till portföljen. Detta är naturligtvis en effekt av att aktieportföljen blir större och större.

  Jag är mycket nöjd med månaden. Tillgångarna ligger nu på 1260 000 kr och lånen på 134 000 kr. Soliditeten har stigit till 89 %.
   
  Sedan årsskiftet har vår nettoförmögenhet ökat med 320 000 kr. Av ökningen så har tillgångarna ökat med 272 000 kr och skulderna har minskat med 48 000 kr.

  Förmögenhetsökningen i årstakt ligger på ca 505 000 kr sedan vi startade i december 2010, motsvarande ca 42 000 kr per månad i snittökning. Det är bra!
   
  Under månaden så såldes Gazprom och Kvaerner köptes. I övrigt inga förändringar i aktieportföljen.
   
  Det blir intressant att se vad maj har att komma med.
   
  ägamintid
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...