fredag 26 april 2013

Delårsrapport Nordfyns Bank


Nordfyns Bank är den andra danska banken att rapportera (Spar Nord var första). Det jag främst håller koll på när det gäller de danska bankerna är hur deras rörelseresultat utvecklas och naturligtvis hur nedskrivningarna utvecklar sig. Jag har förhoppningar om sjunkande kreditförluster men att de ligger kvar på höga nivåer och så tror jag på något lägre rörelseresultat då räntenettot är under press från de låga räntorna. Ni ser en sammanfattning nedan av resultatet.

Hovedpunkterne for regnskabet for årets første kvartal af 2013 er:

Resultatet før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,2% p.a.

Basisindtjeningen udgør 13,6 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægterne øget til 37,1 mio. kr.

Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret med 1,2 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør 6,3 mio. kr.

Et resultat før skat på 8,7 mio. kr.

Rapporten är enligt mina förväntningar på alla punkter förutom nedskrivningarna. Nedskrivningarna hade jag räknat med skulle ligga runt 4-5 miljoner. Rörelseresultatet är lite bättre än vad jag förväntade mig.

Resultatet efter skatt landar på 6,5 miljoner vilket motsvarar 20 kronor per aktie.

Jag tror att Nordfyns Bank har en möjlighet att tjäna 80-100 kronor per aktie 2013 och 2014 med nuvarande utlåning och nuvarande takt på nedskrivningarna.

Kan de öka utlåningen och minska nedskrivningarna senare delen av 2013 och 2014 och 2015 så kan de nog komma upp i 120-150 kronor per aktie.

Värt att notera är att också att de har hybridkapital på 28 miljoner som de kan förtidsinlösa i år. Räntan ligger på över 10 % vilket gör att de skulle spara 3 miljoner årligen genom att förtidsinlösa lånet. Jag tror de kommer att göra detta under året och att vi får full effekt av besparingen 2014.

ROE ligger i årstakt på 14 % (resultat före skatt) och 10 % om vi mäter på nettoresultatet. Det är en ganska bra förräntning under rådande omständigheter.

Vid en aktiekurs på 585 kronor så värderas banken till P/E ca 7 (VPA 80 kronor) och P/B på 0,78.

Kursen har stigit ordentligt sedan mitt inköp men jag anser att den är värd ca 800-900 kronor vilket motsvarar P/B på 1,0 och P/E 10.

Länk till rapporten

ägamintid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...