lördag 20 april 2013

Delårsrapport Diadrom 
Nedan en sammanfattning av fredagens rapport från Diadrom. Det är ingen dramatik i rapporten utan ungefär som jag förväntade mig. Kanske något bättre än mina förväntningar. Jag tror 2013 blir ett mellanår, i alla fall första halvåret.

Rörelseresultatet ökade 5 % vilket är något lägre än omsättningen, därav också lägre rörelsemarginal men på en väldig solid nivå.
 
Ökningen av konsulter gör att man kan förvänta sig en fortsatt modest tillväxt på 5-10 % resten av året, i omsättning.
 
Kvartalet är för övrigt det bästa i Diadroms historia.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten landar in på samma nivå som rörelseresultatet. Inga investeringar är gjorda i kvartalet. Det är detta som är intressant. Bolaget har låga investeringsbehov och har därmed ett starkt kassaflöde. Inga räntebärande skulder finns så det är ett finansiellt starkt företag.
 
Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr

Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent

Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr

Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,0) Mkr

Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,41) kr


Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är 3 st fler än vid senaste
kvartalsslut och 2 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Hela rapporten finns här!

ägamintid

 

 
 


 

 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...