tisdag 30 april 2013

Utdelning april

Utdelningen ligger just nu på ca 38 000 kr i årstakt. Yield on cost ligger på 4,47 %.

De händelser som påverkar yield on cost är:

 • Höjningar och sänkningar av utdelningar

 • Valutakursrörelser

 • Inköp och/eller försäljning av aktier

Målet är att min yield on cost ska öka med 5-10 % årligen. Detta är dock svårt i dagsläget när jag köper aktier ganska regelbundet och många av köpen ligger runt min nuvarande nivå eller lägre. Men på sikt ska målet nås. Exempelvis kommer Danske Bank och Spar Nord att börja dela ut pengar nästa år vilket kommer att öka yield on cost. Ytterligare några bolag kommer också att höja utdelningarna.

Målet är att ligga på 50- 55 000 kr i utdelning vi årsskiftet.

Imorgon ska jag publicera månadsbokslutet för april. Det ser bra ut!

Ha en skön kväll!

ägamintid

söndag 28 april 2013

Försäkringsbolag och vallgrav - exempel från verkligheten

I dagarna blev jag uppringd från If (Sampos försäkringsbolag). Det var en mycket trevlig säljare som dessutom kändes omtänksam och personlig på ett bra sätt. Hur ofta har det hänt???

Jag har blivit uppringd av If tidigare och det som har slagit mig är att de jobbar med lokala säljare. De verkar inte ha ett callcenter i Norrland eller Stockholm som ringer upp utan personer med lokal förankring har ringt mig. Jag antar att detta är meningen för att jag som kund ska känna större förtroende för säljaren. Jag tycker det är ett bra drag av If.

Åter till frågeställningen. Anledningen till att jag började diskutera försäkring med säljaren är ju vår nya bil. Jag hörde mig för vad det skulle kosta att försäkra bilen hos dom. När vi ändå pratade så diskuterade vi även hemförsäkring.

Några reflektioner kring If

Säljaren gav ett väldigt bra pris för hemförsäkringen. Betydligt lägre pris än vad vi har idag hos Gjensidige. Det slog mig hur snabbt de var villiga att gå ner i pris för att få mig som kund. Jag sa vad jag hade idag och If gick ner till samma pris.

Bilförsäkringen skilde det ganska mycket på och där låg If 50 % högre än Gjensidige. Dessutom får jag 20 % rabatt hos Gjensidige om jag har mer än en försäkring. Här kunde inte If matcha priset från Gjensidige. If gick dock snabbt ner i pris även med bilförsäkringen men inte till samma nivå som Gjensidige. Jag tror att säljaren snart kommer att återkomma och ge mig samma pris när de fått information om vilket pris jag har via Gjensidige.

Om man nu ska äga aktier i försäkringsbolag så visar mina erfarenheter att vallgraven är väldigt liten, i alla fall när det gäller privatkunder.

För mig som kund är priset a och o. Försäkringarna är i stort sett identiska varför priset är det som jag värderar högst. Mitt enda krav är att jag vill ha ett försäkringsbolag som jag känner till och i det här fallet känner jag till båda.

Försäkringsbolag med ett starkt varumärke, som både If och Gjensidige har, har en vallgrav (liten?). Jag håller mig själv till aktörer som jag känner till.

Sen finns det självklart kostnadssynergier då bolaget är stora.

Men någon moat att tala om utöver ovanstående vet jag inte om det finns. De har knappast någon vidare "pricing-power" och deras kunder är väldigt flyktiga och byter gärna bolag om priset är bättre på andra sidan.

Det är en evig kamp för dessa aktörer att behålla kunder och ta nya kunder. Det är väldigt enkelt att jämföra priser. Jag ringde t.ex. Insplanet och fick en fullständig uppdatering på priserna från de olika aktörerna.

Enligt min bedömning är inte vallgraven stor i dessa företag men deras starka varumärken och stordriftsfördelar skapar förutsättningar för dom att ändå vara väldigt lönsamma. Min tidigare genomgång av försäkringsbolagen visar också att många av dom tjänar mer pengar på att förvalta kundernas pengar (förskottsbetalning av premier) än på själva försäkringsverksamheten. Således handlar det för de flesta bolagen om att öka volymerna för att kunna avkasta mer på förvaltningsdelen.

Ha en skön söndag!

ägamintid

lördag 27 april 2013

För bra för att vara sant?

Jag skrev i ett tidigare inlägg i veckan om min erfarenhet med Trustbuddy. Nu har det gått några dagar till och min avkastning är nu 2,12 % på ca 33 dagar.

Det här är anmärkningsvärt. Min avkastning ligger alltså på en årstakt på ca 25 %. Det känns som att det är för bra för att vara sant. Jag måste säga att det är en intressant utveckling men samtidigt känns det olustigt då det känns för bra för att vara sant. Det kan inte vara så enkelt att tjäna 25 % årligen...

Något säger mig att det inte kommer att hålla i längden eller att det finns någon "hake" som jag har missat.

Jag fortsätter att följa utvecklingen och ser vart det här tar vägen.

Ha en trevlig helg!

ägamintid

fredag 26 april 2013

Inköp Kvaerner

Mitt senaste inköp är Kvaerner som jag bestämde mig för att slå till på. Bolaget har legat lite i skymundan för mig men den senaste tidens ras fick mig att köpa en skvätt. Kursen har gått ner nästan 50 % sedan årsskiftet. Min inköpskurs blev 9,40 norska kronor.

Kvaerner är ett bygg- konstruktions, utvecklings- och projektledningsföretag som är nischat mot större projekt inom olje- och gasindustrin och andra mycket komplexa byggnationer. Man äger alltså inga riggar likt Seadrill utan man bygger och konstruerar och projektleder i mycket stora och komplexa projekt.

Bolaget har en kort historik som "eget bolag" då det knoppades av från Aker Solutions 2010. Verksamheten har dock bedrivits inom sedan tidigt 1900-tal. Bolaget är noterat på Oslobörsen.

Bolaget spår starka resultat för 2013 och 2014 men har en något tunnare orderbok för 2015 och framåt. Det är just den oron som nu återspeglar sig i aktiekursen. Det finns även oro från lågprisaktörer på marknaden som gör att bolaget har haft svårt att vinna nya stora projekt.

Det blir en mindre post i portföljen tills vidare i Kvaerner.

Bolaget förväntas ge en direktavkastning på 11-15 % för 2013 och 2014 då orderboken är tjock. Man kan dela ut stora delar av resultatet då balansräkningen är stark (nettokassa) och man har små investeringsbehov.

Jag återkommer eventuellt med en mer utförlig analys. Just nu går min tid åt till min son och att läsa in mig på de danska bankerna som rapporterar i dagarna.

Portföljen just nu:

Vivendi
Talanx
Santander
Immofinanz
Kvaerner
Chesnara
Sparebanken Öst
Nordfyns Bank
Diadrom
Danske Bank
Nordjyske Bank
Lollands Bank
Citigroup
Prospect Capital
Spar Nord Bank
Banknordik

Portföljvärde ca 1,0 MKR

Ha en trevlig kväll!

ägamintid

Delårsrapport Nordfyns Bank


Nordfyns Bank är den andra danska banken att rapportera (Spar Nord var första). Det jag främst håller koll på när det gäller de danska bankerna är hur deras rörelseresultat utvecklas och naturligtvis hur nedskrivningarna utvecklar sig. Jag har förhoppningar om sjunkande kreditförluster men att de ligger kvar på höga nivåer och så tror jag på något lägre rörelseresultat då räntenettot är under press från de låga räntorna. Ni ser en sammanfattning nedan av resultatet.

Hovedpunkterne for regnskabet for årets første kvartal af 2013 er:

Resultatet før skat forrenter primoegenkapitalen med 14,2% p.a.

Basisindtjeningen udgør 13,6 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægterne øget til 37,1 mio. kr.

Udgifterne til personale og administration stiger som budgetteret med 1,2 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør 6,3 mio. kr.

Et resultat før skat på 8,7 mio. kr.

Rapporten är enligt mina förväntningar på alla punkter förutom nedskrivningarna. Nedskrivningarna hade jag räknat med skulle ligga runt 4-5 miljoner. Rörelseresultatet är lite bättre än vad jag förväntade mig.

Resultatet efter skatt landar på 6,5 miljoner vilket motsvarar 20 kronor per aktie.

Jag tror att Nordfyns Bank har en möjlighet att tjäna 80-100 kronor per aktie 2013 och 2014 med nuvarande utlåning och nuvarande takt på nedskrivningarna.

Kan de öka utlåningen och minska nedskrivningarna senare delen av 2013 och 2014 och 2015 så kan de nog komma upp i 120-150 kronor per aktie.

Värt att notera är att också att de har hybridkapital på 28 miljoner som de kan förtidsinlösa i år. Räntan ligger på över 10 % vilket gör att de skulle spara 3 miljoner årligen genom att förtidsinlösa lånet. Jag tror de kommer att göra detta under året och att vi får full effekt av besparingen 2014.

ROE ligger i årstakt på 14 % (resultat före skatt) och 10 % om vi mäter på nettoresultatet. Det är en ganska bra förräntning under rådande omständigheter.

Vid en aktiekurs på 585 kronor så värderas banken till P/E ca 7 (VPA 80 kronor) och P/B på 0,78.

Kursen har stigit ordentligt sedan mitt inköp men jag anser att den är värd ca 800-900 kronor vilket motsvarar P/B på 1,0 och P/E 10.

Länk till rapporten

ägamintid

torsdag 25 april 2013

Trustbuddy-rapport april

Jag lovade att återkomma med en rapport om hur det går för mina pengar som jag lånar ut via Trustbuddy.

Jag satte in 5 000 kr den 25 mars och det har alltså gått en månad sedan insättningen.

Hur har det då gått?

Idag finns 5058 kr på kontot vilket innebär att jag har fått en ränta på 1,2 % under månaden vilket ger en ränta på ca 15 % i årstakt.

Denna avkastning är högre än den förväntade räntan enligt Trustbuddys hemsida:

"Som långivare hos TrustBuddy skall man förvänta sig en avkastning på 12% per år".

Detta är inga stora pengar i sammanhanget men det är en mycket bra ränta. Det ska bli intressant att stämma av kontot framöver när jag haft pengarna på kontot lite längre. Det som är intressant är att den räntan som jag har tjänat in lånas ut vilket gör att min utlåning nu är 5058 kr. Ränta på ränta-effekt.

Än så länge har jag inga kreditförluster men de lär komma och det är dessa som kommer att minska avkastningen från nuvarande höga nivå, tror jag.

Ha en bra dag!

ägamintid

onsdag 24 april 2013

Delårsrapport Spar Nord BankDå var delårsrapporterna igång för de danska bankerna. Det jag främst håller koll på när det gäller de danska bankerna är hur deras rörelseresultat utvecklas och naturligtvis hur nedskrivningarna utvecklar sig. Jag har förhoppningar om sjunkande kreditförluster men att de ligger kvar på höga nivåer och så tror jag på något lägre rörelseresultat då räntenettot är under press från de låga räntorna. Först ut är Spar Nord Bank.

Ni ser en sammanfattning nedan av resultatet.

"Spar Nord koncernens resultat før skat blev på 193 mio. kr. i 1. kvartal 2013 mod 144 mio. kr. i 1. kvartal 2012 og 5 mio. kr. i 4. kvartal 2012. Omregnet til årsbasis svarer resultatet til en egenkapitalforrentning på 12,7 pct. før skat".

Resultatet är riktigt riktigt bra och överstiger deras egen prognos kraftigt. Det är deras bästa kvartal på 6 år! Jag förväntar mig nu ett rörelseresultat före nedskrivningar på + 1200 miljoner danska kronor (Spar Nords egen prognos är 1000-1100 miljoner vilken de vidhåller i delårsrapporten).

Nedskrivningarna blev 109 miljoner vilket motsvarar 1 % av lånestocken. Detta är 47 miljoner lägre än för 4:e kvartalet 2012. Detta är i nivå med deras prognos om nedskrivningar på ca 1 % lånestocken.

ROE ligger på hela 12,7 % före skatt.

Vinsten per aktie landade för kvartalet på 1,10 kronor. Vinst per aktie bör landa mellan 4,0-4,5 kronor för helåret.

Aktien handlas till P/B på 0,7 vilket jag anser är för billigt med tanke på ROE och att kreditförlusterna fortfarande ligger kvar på en hög nivå. Det finns möjlighet att öka vinsten ytterligare kommande år när nedskrivningarna klingar av.

Den här rapporten är också intressant då den kanske indikerar lite vad som komma skall från de andra danska bankerna som ska rapportera kommande dagar och veckor. I morgon kommer Nordfyns Bank med sin rapport och jag hoppas att de också har bra luft under vingarna.

Länk till delårsrapporten

ägamintid

tisdag 23 april 2013

Försäljning Gazprom

Jag har fått nog av bolaget. Jag vill inte äga ett bolag vars största syfte är att tjäna staten och där aktieägarna alltid kommer i sista hand. Jag är trött på deras urusla kommunikation där man inte kan lita på någonting någon gång. Jag är trött på att företagsledningen aldrig för något för att höja aktiekursen trots att den är sanslöst undervärderad. Jag vill inte äga några bolag som har koppling mot Ryssland.

Tack och hej säger jag till Gazprom. Första och sista gången jag ägde bolaget och troligen sista gången jag investerar i Ryssland. Grattis Putin också, för den värdelösa politik som du bedriver.

Den ryska rabatten lär sitta kvar.

ägamintid

söndag 21 april 2013

Ingen avsättning till aktieköp i mars

Det blir ingen avsättning till aktieköp i april. Pengarna som normalt sätts in på aktiedepån kommer istället att gå till köpet av den nya bilen. Vi har bestämt oss för att finansiera bilen utan nya lån.

Känns skönt att inte bygga på skulderna igen när vi nästan har amorterat ner dom till noll.

Nästa avsättning blir i maj då jag räknar med att vi kommer att sätta in 30 000 - 33 000 kr.

Ha en bra dag!

ägamintid

lördag 20 april 2013

Delårsrapport Diadrom 
Nedan en sammanfattning av fredagens rapport från Diadrom. Det är ingen dramatik i rapporten utan ungefär som jag förväntade mig. Kanske något bättre än mina förväntningar. Jag tror 2013 blir ett mellanår, i alla fall första halvåret.

Rörelseresultatet ökade 5 % vilket är något lägre än omsättningen, därav också lägre rörelsemarginal men på en väldig solid nivå.
 
Ökningen av konsulter gör att man kan förvänta sig en fortsatt modest tillväxt på 5-10 % resten av året, i omsättning.
 
Kvartalet är för övrigt det bästa i Diadroms historia.
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten landar in på samma nivå som rörelseresultatet. Inga investeringar är gjorda i kvartalet. Det är detta som är intressant. Bolaget har låga investeringsbehov och har därmed ett starkt kassaflöde. Inga räntebärande skulder finns så det är ett finansiellt starkt företag.
 
Omsättningen uppgick till 15,8 (14,6) Mkr en ökning med 1,2 Mkr eller 8,3 procent

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 Mkr till 4,2 (4,0) Mkr

Rörelsemarginalen uppgick till 26,8 (27,7) procent

Resultat före skatt uppgick till 4,3 (4,1) Mkr

Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,0) Mkr

Vinst per aktie uppgick till 0,46 (0,41) kr


Antalet anställda vid periodens utgång är 58 st vilket är 3 st fler än vid senaste
kvartalsslut och 2 st fler än vid motsvarande tid föregående år.

Hela rapporten finns här!

ägamintid

 

 
 


 

 
 

torsdag 18 april 2013

Barnsparande


Vi är, som ni vet, nyblivna föräldrar och nya saker tar min tid. Bloggen har gått på sparlåga ett tag men jag ska försöka att öka frekvensen framöver. Det har varit en härlig tid så här i början. Mycket nytt och mycket roligt!

Vi har bestämt att vi inte ska spara något till vår son i hans egna namn utan istället ska han få det ackumulerade barnbidraget (18 år * 1050 kr + ränta) när vi finner det lämpligt under förutsättning att pengarna används på ett bra sätt. Det blir, om jag räknar rätt, 226 800 kr plus ränta när han fyller 18 år. Dessa pengar är inget vi kommer att ge honom i handen utan de ska användas på ett lämpligt sätt. Exempelvis till en lägenhet när han ska plugga, körkort etc.

Vi kommer att sätta in barnbidraget i vår aktiedepå vilket gör att vi inte behöver starta ytterligare en depå med courtagekostnader och ytterligare administration.

Vi har startat ett sparkonto till honom där vi sätter in eventuella pengar som vi får från hans mormor och morfar och farmor och farfar. Dessa pengar går in på ett sparkonto och får ligga där och skvalpa.

Jag har funderat än del kring det här med sparande och tycker att vår modell borde bli bra. Att han kan få ut pengar till studier och lägenhetsköp längre fram i tiden känns bra. Jag tror det är viktigt att inte skämma bort mer än nödvändigt utan att han lär sig att förstå att pengar tjänar man först in och konsumerar sen. Jag har själv en bakgrund där jag själv jobbade hårt för mina pengar och har lärt mig att man inte får något gratis.

Hur gör ni andra föräldrar med sparande till barn?

ägamintidEtt litet ljus i mörkret i Spanien?

Nedanstående nyhet kom nu på förmiddagen. Jag har tidigare skrivit om att Santander tror att de dåliga lånen i Spanien toppar 2013 för att sedan vända ner. Kanske kan vi se ett tecken på det nu? En månad är ingen trend men någon gång ska trenden vända. Santander har en trovärdig ledning så jag tror mycket väl att de kan få rätt. Om nu de dåliga lånen börjar minska så ska även nedskrivningarna börja göra detta och då kommer Santanders basintjäning att börja visa sig längre ner i resultaträkningen.SPANIEN: DÅLIGA LÅN I BANKER SJÖNK TILL 10,39% I FEBRUARI  (Direkt) 
 
2013-04-18 10:15
 
STOCKHOLM (Direkt) Andelen dåliga lån i spanska banker minskade till 10,39 procent av den totala utlåningsvolymen i februari, från oreviderade 10,78 procent i december.
Det rapporterade den spanska centralbanken på måndagen, enligt Bloomberg News.
Bankernas utlåning sjönk samtidigt med 1,6 procent i februari jämfört med månaden före, och sjönk med 11,7 procent jämfört med samma månad 2012.


Makroredaktionen +46 8 5191 7931
Nyhetsbyrån Direkt

ägamintid

tisdag 16 april 2013

Min bevakningslista

Så här ser bevakningslistan ut för tillfället. Denna tar ingen hänsyn till om de är över- eller undervärderade för tillfället utan det är bara de bolag som jag av någon anledning finner intressanta.

Jag följer kursutvecklingen noga för vissa av nedanstående aktier där jag i närtid kan tänka mig att köpa.

Nu hoppas jag på fortsatt nedgång så att jag kan handla till bättre priser.


Aegon
Aflac
Annaly
Banco Santander
Beijer Alma
Bilia
BP
Braemar Shipping
Chesnara
Delta Lloyd
Diana Containerships
Drillcon
Eni
France Telecom
Gazprom
Glaxosmithcline
HSBC
Intesa Sanpaolo
JP Morgan
Klövern
KMI
Main Street Corp
Munich Re
NCC
Tribona
Oriflame
PEAB
PNC
Philip Morris
Prospect capital
RSA Insurance Group
Sampo
Sanofi
Seadrill
SHB
Skanska
Total
Triangle Capital Corp
Unicredit
Targa Resources
Williams Companies
Wells Fargo
Vivendi
Yara
EBIX
Immofinanz
CME Group
Microsoft
Ekornes
CVR Energy Inc
Hess
Eurocon
Diadrom
Grölandsbanken
Totens Sparebank

lördag 13 april 2013

Utdelning från Gjensidige

Jag fick i veckan utdelning från Gjensidige utan att jag äger aktier i bolaget. En intressant företeelse.

Gjensidige delar nämligen ut pengar till försäkringstagarna och vi har vår hemförsäkring hos dom. Vi fick hela 600 kr vilket motsvarar hälften av vad vi betalar för vår hemförsäkring.

Jag visste inte om att det fungerade så här men jag blev väldigt glad och överaskad.

Jag tror det fungerar så här. Gjensidige ägdes tidigare av en stiftelse vars syfte var att dela ut överskottet till försäkringstagarna. Sen gjordes en ägarspridning men stiftelsen är fortfarande ägare.

Jag säger tack till Gjensidige! En fin rabatt på hemförsäkringen blev det!

ägamintid

fredag 12 april 2013

Månadsrapport från Skagenfonder

Jag har för vana att läsa Skagenfonders månadsrapporter då det ger mig idéer om nya aktier.

För några dagar sedan läste jag deras rapport för mars.

I mars fanns inte så många nya intressanta bolag enligt mitt tycke.

Jag noterar att Skagen Vekst köpte bl.a. REC och KIA och att de har bl.a. sålt Hannover Re och Gjensidige.

Skagen Global har sålt bl.a. Gjensidige, Eletrobras och SCA.

Skagen Kon-Tiki har köpt bl.a. Maersk som Lundaluppen äger, Tullow Oil, som tillsammans med svenska Africa Oil prospekterar i Africa, och Citigroup. På säljsidan finns bl.a. de brasilianska bolagen Petrobras och Eletrobras.

Själv sitter jag med en lång bevakningslista som jag inom kort lägger ut på bloggen.

Ha en skön fredag!

ägamintidsöndag 7 april 2013

Bloggen tar time-out ett tag

Familjen ägamintid ska växa med 50 %!

Återkommer om några dagar.

ägamintid

lördag 6 april 2013

Snart drar rapportperioden igång!

Precis när årsboksluten är avklarade så väntar snart Q1:orna. En härlig tid med mängder av spännande information.

Vissa rapporter är mer intressanta än andra. Vivendi ska bli spännande att ta del av. Även deras årsstämma ska bli intressant. Det kan dyka upp information kring styckningen av bolaget.

Bankerna blir extremt intressanta. Avseende Santander så är det som vanligt att se utvecklingen på de dåliga lånen och nedskrivningstakten och deras egen prognos för när detta vänder. Santander har ett flertal gånger flaggat för att dåliga lån toppar under året för att sedan vända ner. Senast på årsstämman för några dagar sedan så sa styrelseordförande att vinsten förväntas öka kraftigt under året och att banken har reserverat färdigt för dåliga lån på fastigheter.

De danska bankerna har samma problem och där ska det bli intressant att se vad Danske Bank, Jyske Bank och Sydbank skriver i sina rapporter kring nedskrivningar. De är de stora bankerna och bör spegla marknaden ganska väl. Det finns vissa ljuspunkter i Danmark med sjunkande kreditförluster, det har både Danske Bank och Nordea flaggat för. Vi får se om den trenden fortsätter.

Rapportperioden ger ofta upphov till större prisrörelser vilket kan ge köplägen. Jag hoppas på några floppar bland bolagen på bevakningslistan.

Rapportperioden är en höjdpunkt för mig som investerare. Jag älskar att läsa delårsrapporter.

ägamintid

fredag 5 april 2013

Utdelning mars

Utdelningen i årstakt ligger per sista mars på 35 600 kr. Yield on cost ligger på 4,2 %.

Prognosen för 2013 pekar nu mot ca 50 0000 - 55 000 kr vilket är en effekt av omstruktureringen i portföljen som gjort att jag har fått sänka ambitionsnivån en aning. På längre sikt är dock min prognos oförändrad. Den långsiktiga prognosen säger att vi ska täcka våra levnadskostnader med utdelningar runt 2018.

I övrigt kan jag säga att livet känns helt underbart!

torsdag 4 april 2013

Hög risk eller låg risk?

Min portfölj är ganska, för att uttrycka det milt, fokuserad mot finans just nu. Det beror till största delen för att jag tror det finns mycket värde där. Framförallt i Danmark där fastighetsbubblan sprack och bankerna har bombats sönder.

När jag ser på risken i portföljen så tycker jag ändå inte att den är särskilt hög. Flera av bolagen får kännetecknas som stabila med god historik och goda finanser.

Avseende innehaven i danska banker samt Citigroup så kan det uppfattas som högriskaktier. Jag tycker själv inte det. Jag har gått igenom bolagen mycket noga och köpt dom till låga priser. Även om det dröjer innan ekonomin vänder så ser jag att nedsidan är ganska begränsad. Risken att en bank faller finns, men den är inte stor.

Ofta talas det om hög risk om det är hög volatilitet i en aktie. Aktier med högt betavärde har en hög risk. Jag håller inte med om detta. Om en aktie rör sig mycket eller lite har enligt mig inget med risken i bolaget att göra.

Risk enligt mig är att jag köper en aktie till ett för högt pris och att jag samtidigt gör felaktiga antaganden som gör att värdet visar sig vara lägre än vad jag trodde vid inköpstillfället.

Tillfälliga nedgångar för enskilda aktier har inget med risk att göra. En akties korrekta värde visar sig över tid.

Jag tycker att jag har god kontroll över de bolag jag äger och att jag köpt till ett bra (lågt) pris med en säkerhetsmarginal som gör att även felaktiga antaganden inte leder till några stora förluster.

Jag tycker därför att risken i portföljen är låg trots exponering mot finans. Tiden får utvisa om min bedömning är korrekt.

Vad är risk för er?

ägamintid

onsdag 3 april 2013

Stora förändringar i aktieportföljen

I slutet av förra veckan gjorde jag stora justeringar i aktieportföljen då ett antal aktier såldes av. Några såldes på grund av stora kursuppgångar, andra för att de inte passar in i portföljen och andra aktier av andra anledningar. Kinder Morgan, TOTAL, France Telecom, HSBC, JP Morgan var några av bolagen som såldes av. Vissa av bolagen har haft för liten vikt i portföljen och jag hade inte tänkt att öka upp ytterligare i bolagen. Aktierna är kvar på bevakningslistan så länge.

Försäljningarna är en effekt av att jag delvis ändrat inriktning nu och går mer mot "value-case" och mindre mot utdelning även om dessa två kriterier kan gå hand i hand, se mitt inlägg om "checklista vid aktieköp".

Jag har insett att min jakt efter utdelning ibland har gjort att jag ibland har valt "fel" bolag och valt bolag som är för dyra med en begränsad uppsida. Jagandet efter utdelning har också gjort att jag tagit kortsiktigt bra beslut men som inte har varit optimala på lång sikt. Utdelningen kommer att öka naturligt med mitt nuvarande sätt att investera. Effekten av försäljningarna ovan är att utdelningen för portföljen sjunker ordentligt och likaså yield on cost. Detta är inget problem för mig utan jag jobbar vidare med strategin och utdelning och yield on cost kommer att öka kommande månader och år.

Således har jag gjort en rejäl omstrukturering och jag hoppas att jag nu ska kunna hålla nere transaktionstakten ordentligt framöver. Det bör inte bli så stora förändringar framöver utan det ska vara "färdigstädat" för den här gången.

När jag stuvat om ordentligt så kan jag lika gärna publicera portföljen i sin helhet. Så här ser den ut.

Portföljen består 2013-04-03 av följande bolag:

Vivendi
Talanx
Santander
Immofinanz
Gazprom
Chesnara
Sparebanken Öst
Nordfyns Bank
Diadrom
Danske Bank
Nordjyske Bank
Lollands Bank
Citigroup
Prospect Capital
Spar Nord Bank
Banknordik

Portföljvärde ca 0,9 miljoner

En del av bolagen är nya och en del har jag ägt ganska länge men inte skrivit om.

Jag kommer uppdatera portföljen löpande när jag köper eller säljer aktier. Dock vet jag inte när jag kommer att redovisa antalet av varje aktie och därmed synliggöra viktningen av innehaven.

Just nu står Danske Bank, Santander och Citigroup på köplistan.

Jag ska försöka skriva några rader om min portföljsammansättning och mina bolag inom kort.

Ha en trevlig kväll!

ägamintid


tisdag 2 april 2013

Checklista vid aktieköp - under uppbyggnad

Jag jobbar på en checklista som ska användas vid aktieköp men jag har problem att hitta någon som passar... Jag väljer bolag av så många olika anledningar. Ibland är det "turn-around-case", ibland är det utbombade danska banker, ibland är det styckningscase, ibland är det "wonderful companies". Det finns väldigt många anledningar till varför jag köper ett bolag.

Det som är gemensamt är att jag vill komma åt bolaget till ett PRIS som jag anser understiger bolagets värde. Och till det så vill jag ha en säkerhetsmarginal om mina beräkningar visar sig felaktiga. Priset är egentligen det viktigaste av allt då jag kan tänka mig att köpa ett ganska svagt bolag om jag får det till ett fantastiskt pris.

Jag gör redan idag en grundlig research men det kan ändå vara bra att speca ner vilka bedömningar som ska göras innan inköp. Det kan dessutom vara bra att gå tillbaka till vid ett senare tillfälle.

Hur ska då checklistan se ut? Jag har tagit fram några punkter som jag tycker är viktiga. Ni får gärna hjälpa till att ta fram fler punkter!

Finansiell stabilitet

En viktig parameter. Hur ska man mäta det? Det beror till stor del på bolaget i fråga. Jag har svårt att sätta några nyckeltal här som jag alltid kommer att använda. Men jag måste göra en bedömning av varje bolag från fall till fall. Bolaget ska klara påfrestningar, stora sådana, i dåliga tider, det är minimikravet och då krävs en stark balansräkning. Att bolaget har gjort vinst senaste 5 åren är också ett minimikrav.

Moat / vallgrav

En vallgrav är inte nödvändig men det är givetvis bra om det finns. Kan jag köpa ett "sämre bolag" till ett magiskt pris så kan jag tumma på detta krav. Således ska jag försöka utröna om bolaget har en vallgrav men det är inget krav.

Uthållig vinstnivå

Här ska jag bedöma hur bolagets uthålliga vinstnivå ser ut. Jag ska mäta detta i vinst per aktie för att även beakta förändring i antalet aktier. Exempelvis ska jag försöka bedöma vad Nordfyns Banks uthålliga vinstnivå ligger på. Då får jag titta dels på historiken men också på hur det ser ut idag och kommande år. Här kan man räkna bort sig men när jag använder en "margin of safety" i ett senare steg i min analys så ska jag ta höjd för felräkningar. Vissa bolag bedöms främst med kassaflöden så kanske får jag bedöma detta istället för vinstnivå när det gäller vissa bolag...

Lönsamhet

Bolagen ska helst ha hög lönsamhet så klart. ROE på 10 %  minst, gärna betydligt högre runt 15-25 % eller högre. ROA har jag också tänkt att bedöma men jag har inte bestämt vilken nivå jag ska sätta här. Här får jag också räkna på vilken uthållig nivå jag tror bolagen ska kunna ha, precis som med vinst per aktie. Lönsamhetsmått varierar också mellan bransch och bolag så kanske får jag göra mer kvalitativa bedömningar här än rent kvantitativa.

Företagsledning

Jag måste bilda mig en uppfattning om företagsledning och styrelse. Har bolaget en ärlig ledning? Hur har de historiskt agerat? Håller de prognoser? Håller de det de lovar? Delger de marknaden positiva som negativa nyheter på ett korrekt sätt?

Utdelning/återköp aktier

Bolaget behöver inte ha utdelning men ska kunna dela ut kommande år. Når de mina krav ovan så ska utdelning förr eller senare vara aktuellt. Jag är lite kluven här hur jag ska göra med det här kravet.

Ägarbild

Viktigt med en gynnsam ägarbild med en stark ägare alternativt ett ägande som öppnar upp för uppköp.

Pris

Den viktigaste parametern...... Jag ska nå en avkastning på minst 10 % på satsat kapital och ska ha en marginal på inköpskursen om mina antaganden blir felaktiga. Målet är att nå en "teoretisk avkastning" på 15 % eller mer men här beror det på vilken typ av bolag som jag köper. Ett högkvalitativt bolag med en stor vallgrav kräver ett lägre avkastningskrav än ett bolag utan vallgrav. 10 % med vallgrav och 15 % eller mer för bolag utan vallgrav?

"Margin of safety"

Innan inköp ska jag förvissa mig om att jag inte köper bolaget för dyrt utan att jag har en marginal ifall mina beräkningar inte blir de som jag från början trodde. Jag ska drav av 15-30 % på min beräknade inköpskurs för att ha en säkerhetsmarginal. Jag har inte bestämt vilken nivå jag ska använda än men någonstans mellan 15-30 % borde det vara. Dessutom är ett lågt P/B något jag eventuellt väger in.

Portföljsammansättning

Ett bolag får väga max 15 % av portföljens totala storlek men får växa och bli större men inte större än 20 % av total portfölj. Ett bolag måste väga minst 5 % av portföljen men får byggas upp under en tid och kan således väga mindre än 5 %.

Övriga bolag

Utöver ovanstående kriterier så ska jag kunna köpa in "obligationsliknande" aktier som t.ex. preferensaktier eller liknande för att ge portföljen kassaflöde i form av utdelningar och "parkera" pengar.

Så här ser listan ut just nu. Mer arbete återstår. Jag ska testa att använda den med ett befintligt innehav och se vad den ger för resultat.

 1. Finansiell stabilitet 
 2. Moat / vallgrav
 3. Uthållig vinstnivå
 4. Lönsamhet
 5. Företagsledning
 6. Utdelning/återköp aktier
 7. Ägarbild
 8. Pris
 9. "Margin of safety"
 10. Portföljsammansättning

Kommentarer och funderingar mottages gärna!

ägamintid

måndag 1 april 2013

Intervju med Günter Mårder - di.se

Jag läste en intressant intervju på di.se idag där Günter svarar på frågor kring privatekonomi och sparande. Jag känner igen mig mycket i intervjun och tycker han har sunda tankar.

150 bolag kanske är lite mycket att äga.... men man vet ju inte viktningen i hans portfölj. 5 bolag kanske står för 90 % av portföljvärdet? Hur som helst så är det kul att det finns sparekonomer som är intresserade av aktier på riktigt. Intresset är äkta och han jobbar inte bara för att "lura" på sina kunder en massa sparprodukter.

Som gammal styrelseledamot i unga aktiesparare så har jag träffat Günter några gånger våra årliga konferenser. Vi tog en öl tillsammans och pratade investeringar. En mycket trevlig person redan på den tiden. Att han skulle gå långt förstod jag redan då, för många år sedan.

Länken till intervjun har ni här: Günter snålar sig fram

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...