söndag 24 februari 2013

Nordfyns bank - Analys
Nordfyns bank hittade jag för några veckor när jag gjorde en genomgång av de danska bankerna. Jag äger en skvätt i den tillsammans med några andra danska banker. Nedan följer mina tankar kring banken som jag finner mycket köpvärd.

Allt nedan avser miljoner danska kronor om inget annat anges.

Nordfyns Bank är en liten bank med intäkter på ca 150 och ett börsvärde 140. Resultatet för 2012 landade på 29,4 jämfört med 9,6 för 2011. Basintjäning före nedskrivningar var 52 och nedskrivningar var 21,5.

När jag räknar på det här caset så ser jag en basintjäning på 45-60 per år (ledningen i banken spår en basintjäning för 2013 på 45-55). Detta ställer jag i relation till börsvärdet och får då fram att banken handlas till ca 3 gånger intjäningen för nedskrivningar och skatt. Det är en låg värdering.

Banken tjänade 2012 29,4 efter skatt vilket ger ett P/E-tal på låga 4,5. Det är en styrka att banken trots stora nedskrivningar gör det bästa resultatet i banken historia!

Banken skrev under 2012 ner 1,5 % av lånetocken vilket är högt. En mer normal nivå ligger troligen på 0,3-0,5 vilket skulle ge nedskrivningar på ca 4-7 årligen. Detta kommer nog dröja men om 2-4 år så borde de ligga någonstans där. Potentialen är en vinst efter skatt på ca 40-50 om några år vilket ger en mycket låg värdering.

Den finansiella ställningen är stark. Man återbetalade under hösten delar av de lån som man tagit från staten och kommer under 2013 att betala av resten vilket kommer sänka kostnadbasen för banken med ca 3 då man betalar 10 % ränta på dessa lån. Kostnadsminskningen kommer alltså slå igenom fullt ut 2014. En sänkning av kostnaderna med 3 är ganska mycket med tanke på att 2012 års resultat blev 29,4.

Banken skriver själva att lånen togs för att ta vara på de marknadsförutsättningar som finns. Banken är mycket finansiellt sund och siktar på att ta marknadsandelar när andra banker är svaga. Det jag har läst om bolaget och ledningen så känns det tryggt. De styr den här banken mycket bra.

Eget kapital delat med utlåning är ca 17 % vilket innebär att de har ca 1 kr i eget kapital för varje 5 kronor som lånas ut. Det är en ganska låg hävstång vilket är bra. Det finns utrymme att öka hävstången när marknaden stabiliseras och därmed öka lönsamheten.

Inlåning delat på utlåning är hela 140 % vilket är mycket högt. Det innebär att de finansierar sin utlåning via inlåning från kunderna. De har inget behov av extern upplåning om marknaden skulle frysa. Det är en stor styrka och alla banken världen över jobbar just med denna relation just nu. Man vill vara "självförsörjande" och slippa extern finansiering så långt som möjligt.

2012 uppnådde banken ROE på 12 % trots nedskrivningar på 1,5 % av lånestocken. Det är helt makalöst bra!

Utdelning för 2012 är föreslagen med 10 danska kronor vilket motsvarar ca 12 % av årsvinsten. Det ger en direktavkastning på ca 2,5 %. Ni som kan räkna ser ju att om de skulle dela ut hela vinsten så skulle bolaget ge en direktavkastning på ca 25 %. Det beror ju på att bolaget värderas till 4 gånger årsvinsten. Med lägre kreditförluster kommande år så är min bedömning av utdelningen kommer att öka kraftigt.

För 2013 tror jag på 80-90 danska kronor i vinst per aktie. Med enb aktiekurs på 430 danska kronor så är det en mycket låg värdering. Utdelningen nästa år borde höjas till 15-20 danska kronor om inte världen går under. Aktien handlas till 0,5 gånger book value vilket jag anser är på tog för lågt. Med en ROE på 12 % ska aktien handlas till minst 1,0 gånger book value. Med en låg utdelningsandel så bygger bolaget snabbt upp det egna kapitalet och över tid borde detta göra att man kan öka utlåningen och öka resultatet. Den danska lånemarknaden kommer inte att vara död i all evighet, det kommer en vändning även där.

Risker finns det ju i banken och i branschen.

Den stora risken, som jag ser det, är uppköp av banken till ett för lågt pris. Jag har inte hittat någon information kring ägandet men vad jag har kunnat läsa så verkar det inte finnas någon riktigt stor huvudägare. Jag antar att det finns större bankerna som håller ögonen på Nordfyns Bank. Banken har en stark marknadsposition och har ROE som ligger i toppklass av samtliga banker i Danmark.

Det finns risker att kreditförlusterna kommer att fortsätta en längre tid vilket skjuter upp uppvärderingen av banken och hela sektorn. Dock tjänar banken bra pengar idag, trots nedskrivningar, så det spelar ingen roll om vändningen i den danska ekonomin drar ut på tiden.

Jag ser inga stora finansiella risker i banken.

Att banken skulle vara liten ser jag ingen stor risk i. Bankverksamhet har fungerat som den gör idag sedan tidernas begynnelse och kommer fortsätta att göra så. Ett it-system som är värt namnet är de investeringar som krävs. Det viktigaste är att ha bra kundservice och ha nöjda kunder. Jag tror att de små lokala bankerna har en fördel mot de stora då de uppfattas som mer kundvänliga.

Riktkurser och annat vill jag inte ge ut men jag tycker en värdering kring 1,0 gånger book value vore lämpligt vilket skulle ge en kurs på ca 800 danska kronor då book value just nu ligger på 823 danska kronor. De kommer att tjäna ytterligare 80-90 danska kronor 2013 vilket kommer öka book value till ca 900 danska kronor inklusive betalning av utdelning.

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR ETT KÖPRÅD UTAN JAG REDOGÖR FÖR MITT EGNA INVESTERINGSBESLUT OCH MINA TANKAR KRING BOLAGET.

Ha en bra dag!

mvh
ägamintid

4 kommentarer:

 1. Intressant analys! Jag håller med dig i stort men skulle vilja peka på några detaljer där jag tycker mig ana lite för mycket optimism:

  - Nedskrivningarna har endast under 3 av de 11 senaste åren varit under 0,5 %. Snittet 6 år innan finanskrisen var 0,6 % och snittet under de 11 senaste åren inkl. finanskrisen är 0,9 %. Det är någonstans häremellan man borde hamna på lång sikt även om man under enstaka år säkert går ner mot 0,3-0,5 %.

  - Hävstången i utlåningen, som jag 2012 får till 5,8 (utlåning/eget kapital) är den 13:e högsta (och 13:e lägsta) av Danmarks 25 börsnoterade banker. Det är med andra ord inte lågt, men inte inte heller högt. Lägre än storbanker men något över medel för Danmarks mindre banker vilket innebär att risken är större än för den genomsnittliga banken även om det inte är något extremt vi talar om.

  - Historisk utdelningsandel från danska småbanker är mycket låg. Ser man tillbaks till 1990-talet fram till tiden innan finanskrisen så ligger utdelningsandelen för de banker jag har undersökt kring 10-30 % av årsvinsten. Mer än så ska man nog inte räkna med i framtiden heller.

  - Valutarisken borde också vara påtaglig då verksamheten huvudsakligen bedrivs inom Danmark. Dock tror jag att den svenska kronan kommer att tappa i värde mot den danska då den svenska krisen slår till och bostadsbubblan brister.

  - Bankens historiska lönsamhet är ganska svajig men man verkar ha fått till det 2012 via ett extremt bra räntenetto. Lyckas man hålla uppe denna lönsamhet så är det en extremt felaktig värdering av aktien även vid dagens nedskrivningsnivåer och speciellt om man når nivåer kring 0,6-0,9 % över tid som jag tror är rimliga.

  - Den finansiella styrkan är också större än storbankernas sett till kapitaltäckningsgrad och primärkapitalrelation, vilket förmodligen är nödvändigt pga. mindre diversifiering i utlåningen. Dock är det så att många mindre danska banker har högre finansiell styrka. Nordfyns har den sjätte sämsta finansiella styrkan av Danmarks 25 börsnoterade banker sett till kapitaltäckningsgrad.

  Att banken gör en kraftig vinst, delar ut pengar och återbetalar lån till danska staten ser jag som stora styrkor och till P/E 4 så är det riktigt svårt att hålla sig borta från denna intressanta bank.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina synpunkter!

   Några korta kommentarer.

   Finansiella styrkan är enligt mitt tycke mycket stark. Jag väljer att jämföra mot banker rent generellt och då framstår många av de mindre danska bankerna som mycket starka med låg hävstång.

   Valutarisken ser jag som måttlig. Danska kronan är kopplad till EUR och att EUR skulle sjunka ytterligare mot SEK ser jag inte som uteslutet.

   Angående utdelningen så räknar jag inte heller med några större utdelningar kommande 2-3 år men kanske högre utdelning på sikt. Det spelar iofs ingen roll så länge de sätter sin balansräkning i arbete och återupphåller en hög ROE.

   Nedskrivningarna kan bli både högre och lägre än historiska snittet men precis som du och jag poängterar så är banken köpvärd även på dagens vinst. Med lägre nedskrivningar så blir resultatet än högre.

   Jag ser P/B på 1 inom 1-3 år och det är det som jag bygger caset på. Med tanke på att de ökar book value per aktie med 70-90 danska kronor årligen med dagens lönsamhet så har kursen möjlighet att leta sig upp mot 1000 danska kronor om vi uppnår P/B på 1 år 2015/2016.

   Nedsida finns ju vid negativt sentiment men rent verksamhetsmässigt så tror jag att banken kommer stå sig bra och jag känner en stor trygghet i hur banken sköts.

   Vore kul att få se din sammanställning kring de danska bankerna.

   Som jag tidigare skrev så har jag även köpt en post i Lollands Bank. Jag återkommer med mina tankar kring den. Lollands bank har en än starkare finansiell ställning, P/B på 0,33 vilket är otroligt lågt och behövde inget statligt stöd. Dock känns deras nedskrivningar väldigt höga och man undrar hur deras utlåning har fungerat. Men trots det tjänar de pengar. Lollands bank är också riktigt intressant.

   mvh
   ägamintid

   Radera
 2. Ja precis, i absoluta tal så är den finansiella styrkan god vilket i slutändan är det som räknas! Jag har bara kollat på svenska storbanker och de danska bankerna, så jag är ingen bankmästare även om jag försöker lära mig mer :-)

  Sammanställningen kommer under veckan, jag tror jag vill få med Lollands årsbokslut också och uppdatera siffrorna. De har för övrigt extremt höga kreditförluster sedan mycket länge men tjänar ändå pengar, lite märkligt.

  SvaraRadera
 3. I väntan på inlägget så kan jag ju länka till tabellen, som i princip säger allt även om jag har tolkat den och skrivit ett inlägg kring den:

  http://www.aktiefokus.se/wp-content/uploads/2013/02/25danskbanker_allt.png

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...