fredag 11 januari 2013

Köpte Nordjyske Bank

Några av er efterlyste analyser av mig. Jag har gjort ett försök nedan. Jag har inte för avsikt att ha allt för mycket detaljerade analyser på bloggen men då och då kommer jag att lägga ut lite sådana. Detta är mina tankar och funderingar så ta det inte som ett "analytiker-råd". Jag är en glad amatör men har en sund och långsiktig inställning till aktier till skillnad från många kvartalsfokuserade analytiker som måste prestera kortsiktigt.

Har köpt på mig ett gäng aktier den senaste dagarna i Nordjyske Bank. Det är en lokal Dansk bank med mycket goda finanser. Caset liknar till viss del Citigroup (bygger på att aktien ska upp till det egna kapitalet över tid) men banken verkar lokalt och inte globalt.

Min tes är att aktien över tid ska röra sig mot bokfört värde. Per idag handlas aktien i 80 danska kronor och bolaget har ett eget kapital per sista september på 170 danska kronor. Således köps aktien till 50 % av det egna kapitalet. Detta är naturligtvis inte gångbart över tid utan aktien kommer att närma sig eget kapital.

Anledningen till den låga värderingen är att kreditförlusterna är stora för tillfället. Danmark har inte varit skonade från konjunkturnedgång och bostadsprisfall och bankerna tvingas reservera stora belopp för potentiella förluster och skriva av faktiska förluster.

Tittar vi på resultaträkningen i Nordjyske så ser jag följande per sista september 2012: (Allt nedan i miljoner danska kronor) Basintjäningen före av- och nedskrivningar har legat stabilt i flera år vilket får mig att anta att det finns en stark underliggande rörelse.

Intäkter + 360
Personal & administrativa kostnader - 195
Övrigt (alla andra kostnader och intäkter netto) + 9
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar på lån +174

Avskrivningar och nedskrivningar av lån - 86 ( 2011, - 68)

Resultat före skatt + 88 (2011, + 66)

Skatt -23

Resultat efter skatt + 65

Vinst per aktie = 8 danska kronor baserat på 7700 000 aktier

Nedskrivningar tynger ju resultatet kraftigt. En nedgång i dessa kommer öka resultatet kraftigt. Säg en halvering av dom vilket kommer leda till ett resultat på 130 miljoner danska kronor vilket är en ökning av resultatet på nästan 50 %. Jag tror det kan bli betydligt mindre förluster än så när takten klingar av kommande år.

En återgång till en lönsamhet på eget kapital på 10 %, vilket är rimligt att anta om 1-3 år, ger en vinst per aktie på ca 17 danska kronor. Ett pe-tal på 10 ger 170 kronor i riktkurs. Ett alternativ värdering är att anta att aktien stiger till bokfört värde och en värdering kring eget kapital ger en kurs på 170 danska kronor.

Det egna kapitalet per aktie har ökat i flera år i rad och jag räknar med att det kommer att öka ytterligare framöver då vinster balanseras i hög grad (pga av låg utdelning). Så här ser historiken ut rörande det egna kapitalet per aktie:

2007 - 131
2008 - 137
2009 - 145
2010 - 157
2011 - 163
2012 - 170

Risken är fortsatta nedskrivningar ett tag till. Sen är handeln i aktien mycket liten vilket gör att det kan svänga ordentligt. Med tanke på att bolaget inte följs av några analyshus vad jag vet så kommer inte aktien få någon större draghjälp från media. Skagen skulle gillat aktien då den lever sitt egna bortglömda liv...

Utdelningen låg förra året på 1 krona och den antar jag kommer att höjas nu i februari när årsbokslutet kommer. Bolaget är mycket välkapitaliserat och har råd att börja dela ut betydligt mer. Med 17 kronor i vinst per aktie om några år så kan utdelningen blir stor till dagens aktiekurs. Återköp av aktier borde vara klockrent med tanke på värderingen och jag hoppas detta är något som styrelsen funderar kring.

Vad tycker Ni?

Ha en trevlig helg!
ägamintid25 kommentarer:

 1. Intressant analys och verkligen ett bolag som inte uppmärksammas mycket.

  Har dock funderingar generellt till bankernas "Net interest earnings" vilket är största intäkterna. Hur mycket skulle dessa påverkas om utlåningen minskar (kanske halveras)? En nedgående bostadsmarknad borde påverka utlåningen så småningom. Om vi idag har en topp gällande krediter (boende, bil och konsumtion) vad händer om dessa bara amorteras (nyutlåningen minskar) och genom att lånementaliteten samt vanorna förändras?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är självklart en kritisk faktor. Min grundsyn på utlåning är att den borde över tid stiga i takt med inflationen men att vi nu har några år med sjunkande utlåning då det har gått för snabbt under en lång tid. Dagens pris på aktien tar hänsyn till de flesta (alla) orosmoment enligt min mening. Men självklart är jag beredd på en skakig resa. Ska tillägga att analysen som jag nu la ut inte är den fullständiga utan jag väljer att lägga fram viktiga punkter och inte göra den allt för detaljerad.

   mvh
   ägamintid

   Radera
  2. Bör även nämnas att NJB just nu har minskning i utlångingen.

   Men, och det är ett stort Men. NJB har en mycket fin Moat. NJB har näst nöjdaste kunder av alla danska banker, Man har en stor del av sina kunder inom Äldre och jordbruk som sällan lämnar/byter bank.

   Utlåningen bör öka i takt med att Fler kunder blir kreditvänligare under kommande förbättring av den danska konjunkturen och den danska finansinspektionens mer normalisering av sin policy.

   Dessutom värderas NJB Avskrivna lån numer till 0. Självklart kan en drös av dessa återvinnas, en rimlig nivå(den jag använder för värderingen) är runt 10+% Vilket ger en trevlig effekt om 3-5 år

   Radera
  3. #Anton
   Det är givetvis en mycket riskabel analys att försöka bedöma hur mycket som kan återvinnas. Där banken har sina största kreditförluster är bland mjölkproducenterna där ca 25% av dom utestående lånen är tagna som kreditförluster, man kan jämföra det med utlåning till privatpersoner där man bara behövt reservera ca 3% i kreditförluster. Ändå är det så att dom konstaterade förlusterna inte är högre för mjölkbönderna än för privatpersoner procentuellt. Så det är helt klart så att man måste dra en skarp linje mellan kreditförluster och konstaterade förluster.
   kalle56

   Radera
 2. Välkommen till klubben! :-)
  Tror det här är en av dom bättre tillbuden på marknaden idag men man ska nog vara beredd att det kan ta 2 eller 5 eller till och med 10 år innan vi får pris=eget kapital. Så länge som avkastningen är 15%/år på dagens aktiekurs så är det lätt att vänta.
  kalle56

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar! SÅ det finns läsare som äger aktien! Det trodde jag inte....

   Det kan ta tid att nå TBV men eftersom TBV kommer öka 10-15 % så blir avkastningen väldigt god när vi når dit, vilket vi förhoppningsvis kommer att göra. Det är ju ingen raket så jag hoppas äga aktien när jag äger min tid om några år.

   Tack för att du tittade in Kalle!

   mvh
   ägamintid

   Radera
 3. Investerarlivet
  Ja. Skulle det otroliga hända att folk slutar låna pengar, då får alla banker slå igen och dela ut det egna kapltalet till ägarna.
  Kalle56

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det skulle vara ett alternativ.

   Hur ser du på eventuella återköp av egna aktier? Det vore ju lysande med nuvarande värdering. Vad tror du det blir för utdelning 2013? Något måste de ju göra med allt kapital.

   mvh
   ägamintid

   Radera
  2. Dom har ju ett återköpsprogram och har köpt 350000 aktier. Nu har det varit lugnt ett tag, tror det beror på en del affärer i andra danska banker där det varit beskyllningar om att bankerna har hållit uppe sina kurser på konstgjord väg. Det är heller inte lätt för banken att köpa några större antal vid dessa priser. Det är ju egentligen 8,04 miljoner aktier i bolaget om man räknar med dom återköpta. Hoppas att det blir 2kr i utdelning i vår.
   Man satsar nu rätt hårt på att anställa personal för att öka utlåningen när konkurenterna går på knäna och måste banta sina balansräkningar. Det är ju en helt naturlig reaktion att utlåningen sjunker efter en sådan här kris. Det skulle vara mycket oroande om det vore tvärt om.
   Kalle56

   Radera
  3. Hej Kalle56 och Ägamintid,

   Tack för era svar. Självklart kommer inte utlåningen att upphöra helt. Men med fallande bostadspriser så minskar även utlåningen (dock med några år fördröjning såklart). Verkligen en intressant aktie som ska undersökas när vi kommer till den branschen i vår portfölj.

   Radera
  4. Kalle, Jag förstår varför de tar det lugnt men tycker ändå de borde köpa för allt de har med tanke på att de kan makulera en mängd aktier nu till oerhört låga kostnader. Men de kanske kör igång pengamaskinen snart igen. Tack för dina kloka synpunkter.

   Radera
  5. Om vi tar Sverige som exempel. Där har i princip priserna legat still i 4-5 år men utlåningen har stigit med 5-7% om året ändå. Det har att göra med åldersstrukturen i samhället. Den så kallade 40-talist proppen går i pension och säljer sina betalda hus till en ung generation som är tvungna att låna. Så även med sjunkande huspriser kan man mycket väl ha stigande utlåning.
   Kalle56

   Radera
  6. #investerailivet

   Danska bostadsmarknaden har tappat runt 22% sedan toppnotering i 2007.

   I princip alla i fastighetssektorn har numer insett att marknaden har bottnat. Senaste tiden har bostäder i Danmark utanför storstäder stått still i pris och storstäder tillomed haft mindre ökningar.

   Självklart kan en ny finanskris störta det igen. Men det kommer påverka alla bolag och nästan alla finansiella instrument med. Så Om du köper aktier finns det inget speciellt mot denna aktie. Den är ett underbart "Buffetbolag"

   Radera
 4. Hej,

  Jag är med på tanken att banker bör värderas till åtminstone P/B=1 så länge de har rimlig avkastning på eget kapital och är själv lite sugen på att köpa in mig i några banker med lågt P/B, men jag är också lite skeptisk. Om P/B är lägre än 1 så kan man nå P/B=1 på två sätt:

  1) Högre P, vilket är det du verkar utgå från kommer ske
  2) Lägre B

  Att det egna kapitalet minskar är inget man kan bortse från om en bank gör stora kreditförluster. Hur ser du på det? Är värderingen för pessimistisk i förhållande till den möjliga minskningen av det egna kapitalet?

  Om man går till en stock screener, typ Financial Times stock screener http://markets.ft.com/screener/customScreen.asp, så hittar man exempelvis 18 danska banker med P/B lägre än 0,6. Det finns en annan Jyskbank med låg värdering också, nämligen Vestjyske. Det finns också en bank med P/B=0,03 (Skjern bank) som lär ha någon typ av problem med tanke på värderingen. 10 banker har P/B lägre än 0,4.

  Gör man om screeningen i Europa eller världen så hamnar man på hundratals banker med låga P/B-tal.

  Det vore därmed intressant att höra varför du har valt just Nordjyske bank av hundratals banker med låga P/B-tal eller ett tjugotal danska banker med låga P/B-tal! Är det någon särskild kvalitet i just Nordjyske?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Befogade tankar och kommentarer. Jag ger min syn på situtationen.

   Ett enkelt svar är att Nordjyske har en enorm finansiell styrka med ett en kapitaltäckning på nästan 20 %. Sen tjänar banken bra med pengar trots stora nedskrivningar/reserveringar. Således värderas banken som om man gjorde förlust och ska fortsätta att göra det och att man har en svag finansiell ställning trots att den är starkare än t.ex. alla svenska banker. Tom bland de bästa i Europa. Sen har man nöjda kunder och verkar i ett område där man väl känner till kundkretsen och förutsättningarna.

   Det är ett axplock som gör att jag är förundrad över värderingen. En bank i denna kaliber borde minst handlas till 1 gånger PB, kanske tom högre på sikt men det är inget jag räknar med just nu.

   Jag räknar med att banken ökar EK per aktie 10-15 % per år kommande år och en uppvärdering skulle då kunna blir mycket stor.

   mvh
   ägamintid

   Radera
  2. Kenny
   I en bank är P/B ointressant om man inte vet avkastningen på kapitalet. Det gäller också att titta på kvaliten av det egna kapitalet. Därtill är solvenstäckningen mycket viktig. Sedan måste man titta på kvaliten på låneportföljen. Man måste även se till bankens likviditet och till vilken kostnad banken kan låna upp kapital. Sedan är givetvis intjäningsförmågan och att banken har kontroll på kostnaderna stor betydelse. Men viktigast av allt är som ägamintid skriver, bankens moat. Det är några av dom parametrar du ska använda när du jämför olika banker.
   Kalle56

   Radera
  3. ägamintid;
   Tack för svar. Jag blir själv nyfiken på Nordjyske och om de inte ens går med förlust trots stora nedskrivningar och reserveringar (till skillnad från vad exempelvis Swedbank gjorde under krisen) så är det ytterligare en styrka.

   Jag gjorde en screening och lade på avkastning på eget kapital > 7 % (medel 5 år) som kriterium och då är Nordjyske en av två danska banker som blir kvar.

   Kalle56;
   Ja naturligtvis, det var det jag menade med "rimlig" avkastning på eget kapital, som väl bör ligga åtminstone kring eller över 10 % historiskt. I nuläget är det förmodligen lägre och därav värderingen. Jag var nyfiken på hur Nordjyske stack ut i mängden bland hundratals banker där jag gissar att åtminstone ett par till också har haft en historisk avkastning på eget kapital som är hyfsat hög. Finansiell styrka, vallgrav i form av nöjda kunder och därtill felaktig värdering räcker långt.

   Vid screening av danska banker så stack dock Nordjyske ut tillsammans med BankNordik, som dock är ännu lägre värderade. Förmodligen med sämre finanser och sämre på de andra parametrarna du nämner.

   Någon gång lär jag ta en titt på bankverksamhet och då ska jag lägga dina parametrar på minnet, tackar för det!

   Radera
 5. Din motsvarighet till Nordjyske bank är Citigroup, min egna är DNB som också är lågt värderad avseende eget kapital och P/E-tal. Vore intressant att höra vad du har att säga om DNB? Kan nog anse att potentialen kanske inte är lika stor i DNB, men möjligen att risken är lägre eftersom det är en relativt stor bank i en stabil ekonomi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har inte kollat DNB. Danmark har haft sin bostadskrasch med Norde fortfarande har toppriser vilket gör att jag är lite skeptisk. Redogör gärna för några nyckeltal och dina tankar kring banken.

   mvh
   ägamintid

   Radera
 6. Om jag inte tar fel hade man i utgången av tredje kvartalet en kassa på 33 kr per aktie?
  Samt ett resultat på 8.5 kr/aktie.
  Annualiserat ser det ut att bli ett P/E på ca 4,5 borttaget kassan, eller ca P/E 8 med kassan.
  Ser mycket intressant ut!
  Är dock mycket tveksam till att dem skulle ha en moat.
  Detta kräver mera analys!

  SvaraRadera
 7. Är imponerad av att du hittar så många spännande bolag. Nu har jag fått ett till på listan att titta närmare på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Det här uppslaget har jag fått på börssnack för att sedan själv göra min analys.

   mvh
   ägamintid

   Radera
 8. Spännande läsning! Gillade verkligen inlägget från förra veckan då du tog upp detta kring hur ens omgivning ser på en när man sparar/investerar i sin framtid.

  Keep up the good work !

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack, kul att höra! Jag gör mitt allra bästa!

   mvh
   ägamintid

   Radera
 9. Sökande uppmärksamhet.

  2015-2016 låneinvesteringar erbjudande 3% ränta endast. Jag är Richard Adams Kevin en representant för AKLM försäkringsbolag, e-post:
  (adams.credi@gmail.com)
  * Personlig lån.
  * Business lån.
  * Investeringar Lån.
  * Bostadslån.
  * Student lån.

  Här är en chans för dig att snarast låna från Richard Adams Kevin låneinvesteringar. Kontakt Email: (adams.credi@gmail.com) för akut lån Information
  Ansökan är ute 2015.Email: adams.credi@gmail.com
  Tell: +187499384874

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...