måndag 30 december 2013

Nyårssummering

Dags att summera 2013.

Nu är grunden i vår privatekonomi på plats efter hårt sparande och hårt arbete i några år. En kraftig skuldsättning för 3 år sedan är förbytt till en nettoförmögenhet på 1,5 miljoner. Vi har nu en stabilitet i vår privatekonomi som gör att vi kan sova mycket gott på natten. Nu ska vi jobba vidare mot målet att äga vår tid. Fokus framöver blir att hitta nya bolag som kan vara med och bidra till vår kassaflödesmaskin som på sikt ska göda oss med en passiv inkomst, i form av utdelning, som kan försörja oss. Här kommer några utvalda väsentliga händelser under 2013.

Årets flipp: De danska bankerna, utan tvekan. Det är var dessa som gjorde att portföljen sköt i höjden!

Årets flopp: RSA Insurance. Vinstvarning, sänkt utdelning och diverse problem som eskalerat under året. Jag är glad att jag sålde aktien i samband med utdelningssänkningen, tidigt i våras.

Årets inlägg: Hur mycket kan vi spara med en svensk medelinkomst Inlägget är det överlägset mest lästa inlägget sedan jag började att blogga.

295 blogginlägg har jag lyckats producera. Inte illa alls.

Utöver blogg och aktier så har jag hunnit med att bli pappa. Det var den bästa dagen under året!

Jag har lyckats göra "ofrivillig karriär", 2 gånger...

Det är inte lätt att sammanfatta ett helt år med några rader... Det har hänt så mycket. Jag har blivit pappa. Jag har bytt jobb. Börsen har stigit i höjden. Portföljen har stigit nästan 50 %. Bloggen är vid liv trots stor tidsbrist.

Jag har lärt mig väldigt mycket och är idag en bättre investerare än för ett år sedan. Detta ser jag som det viktigaste. Att utvecklas som investerare och bli bättre. Hård träning ger resultat, precis som när det gäller idrott, studier eller arbete.

Jag vill passa på att tacka för alla kommentarer och för att ni läsare gör bloggen levande. Nivån på diskussionen är så hög så att jag får nypa mig i armen. Ett stort tack! Jag kommer att fortsätta att skriva och dela med mig av mina tankar och hoppas att vi kan fortsätta utbytet. Lycka till under 2014!

ägamintid


söndag 29 december 2013

Passiv inkomst december

Så här ser vår passiva utdelning ut per december. Vi ligger på ca 52 000 kr i beräknad utdelning för 2014. Denna kommer att öka i takt med nya insättningar och utdelningshöjningar. Men med befintliga innehav är det denna passiva inkomst som jag förväntar mig. Jag skulle tippa på den vid nästa årsskifte har stigit till ca 75 000 kr.


Som framgår i diagrammet nedan så täcker vi ca 20 % av våra levnadskostnader med vår passiva inkomst. Vid årets början så låg vi på ungefär 18 %. Det är alltså bara en modest ökning under året vilket beror på att jag sålde några högutdelare tidigt under 2013 vilket sänkte vår årliga utdelning ganska kraftigt. Senare delen av året har vår utdelning stigit igen i takt med nya inköp.Slutligen en sammanställning över vår utdelning på årsbasis och vår yield on cost (YC). YC har också minskat något under året i takt med att fokus flyttades från utdelning mot att köpa kassaflöde. Jag bedömer att den kommer att ligga runt 4 % ett tag framöver då utdelninghöjningar kommer att öka YC medan nya inköp kommer att ligga på ett snitt på runt 3-4 %. Man lever inte av %:en utan av pengar så det viktiga är att utdelningen i pengar ökar. På sikt kommer både YC och pengar öka i takt med att innehaven höjer utdelningarna och varje inköp slår mindre mot YC.


Jag är sagolikt nöjd med året och ser fram emot att uppdatera mina många diagram under 2014. Det är ett stort nöje att månadsvis gå in och uppdatera diagrammen och få ett kvitto på att utvecklingen går enligt plan.

ägamintid

lördag 28 december 2013

Mål 20142013 års mål var följande:

Spara 360 000 kr
Amortera 40 000 kr

Vad blev då facit?

Jo, vi har satt av 384 000 kr till aktier (och köpt en bil). Vi har amorterat ca 60 000 kr. Målen för 2013 kan jag bocka av som avklarade!

För 2014 kommer jag bara att sätta upp 2 mål:


  • Vi ska sätta in 360 000 kr till aktiedepån
  • Jag ska fortsätta min utveckling och bli en ännu bättre investerare


Mål nr 2 är diffust. Jag vet inte riktigt hur jag ska mäta målet. Vi får se när 2014 är slut om jag kan bocka av målet som avklarat eller inte...Jag läser många finansböcker och det finns en bok som har fångat mitt intresse extra mycket. Det är boken Margin Of Safety med Seth Klarman. När jag läser boken så känner jag igen mig själv. Jag tänker i liknande banor. Det är troligen också därför som jag dras till bolag i kris och turn-around.case, omstruktureringscase t.ex. Jag ska under 2014 fortsätta att fokusera på den typen av bolag men givetvis hålla ögonen öppna andra case.

Lycka till med era investeringar.

ägamintid

torsdag 26 december 2013

Portföljen inför 2014

Den portfölj som jag går in med 2014 ser ut enligt följande:

Immofinanz
AIG
Citigroup
Protector Försäkring
Amhult 2

Vivendi
Talanx
Banco Santander
Kvaerner
Chesnara
Banknordik
Lollands Bank
Omega Healthcare Investors
American Realty Capital Properties
Prospect Capital
Van Lanchot

De 5 översta bolagen är de största innehaven. Jag känner mig fortsatt bekväm med fastighet, bank och försäkring. De ska bli väldigt spännande att se vad 2014 har att erbjuda.

Här kommer några spådomar:

AIG dubblar utdelningen
Citigroup höjer utdelningen kraftigt till 80 cent (årligen)
Immofinanz knoppar av BUWOG
Konsolideringen i den danska banksektorn fortsätter
Vivendi knoppar av SFR
Amhult 2 säljer samtliga bostadsrätter


onsdag 25 december 2013

2013 - en återblick på börsåret

2013 har varit ett bra börsår och ett bra privatekonomiskt år.

De stora indexen världen över har stigit kraftigt. Vår portfölj är i dags dato upp ca 49 % vilket är smått fantastiskt. Jag måste säga att man blir lite "rädd" då det känns lite för bra. Samtidigt när jag tittar på värderingen på innehaven så blir jag inte avskräckt. Det finns fortfarande möjlighet till ytterligare uppvärdering. Det gäller att koppla bort psykologin och fokusera på värderingen av bolagen. Man måste ha ett räcke att hålla sig i för att inte tappa fokus. Räcket är analysen av bolaget och den bedömda uthålliga vinstförmågan.

2013 började med att jag viktade om från högutdelare och köpte in mig i den danska banksektorn. Med facit i hand så var det detta som lade grunden till den goda utvecklingen 2013. Försäljningen av RSA, efter deras vinstvarning, i februari var mycket lyckad. Istället köptes en mängd mindre danska banker in. Banknordik, Spar Nord, Lollands Bank, Nordjyske Bank, Nordfyns Bank, Danske Bank och Sydbank köptes in till mycket låga värderingar tidigt under året. Samtliga dessa aktier gick som tåget under året medan RSA har fortsatt att sjunka.

Under andra halvan av året har jag minskat något i bankerna i takt med de kraftiga uppgångarna och har idag bara Lollands Bank och Banknordik kvar.

Sorgebarnet Vivendi kom äntligen till skott och genomför just nu den omstrukturering/renodling som jag väntat på ganska länge. I takt med att marknaden insåg att Vivendi menade allvar så har en ordentlig uppvärdering skett. Tålamod belönade sig.

Under sommaren så köpte jag in ett nytt stort innehav. Protector Försäkring som numera tillhör basen i aktieportföljen. Utvecklingen har varit god men det finns mer att hämta i aktien. Det amerikanska försäkringsbolaget AIG köptes in och tillhör tillsammans med Citigroup också stommen i portföljen.

Under hösten så gjorde jag en gedigen genomgång av Amhult2 och har plockat in ett ganska stort antal aktier i bolaget. Amhult2 är ett spännande bolag som jag tror kan överraska under 2014, i positiv bemärkelse. Jag hoppas att de kan fortsätta att öka substansvärdet och kanske nå ca 50 kr per aktie under nästa år.

Sammanfattningsvis så har året varit magiskt bra. Jag har inga förhoppningar om att 2014 ska bli lika bra men förutsättningar finns för ytterligare ett bra börsår.

Jag återkommer med en sammanfattning av den privatekonomiska utvecklingen under året.

måndag 23 december 2013

lördag 21 december 2013

Att förvalta andras pengar

Jag hanterar vår familjs investeringar. Sedan några år tillbaka förvaltar jag min morfars pengar och numera även min mormors. Jag förvaltar mina syskons portföljer, min mammas och min svärfars portfölj.

Vad är nästa steg? Ja, det skulle vara att förvalta mina vänners pengar?

Jag har fått förfrågningar att förvalta stora pengar av några vänner. En del nära vänner och en del vänner till vänner och ytligt bekanta personer. Jag har tom fått förslag att förvalta helt okända personer pengar via min blogg.

En viss skepsis känner jag att förvalta andras pengar. Det är lätt att hamna i en situation där man känner press att leverera. Jag märker att förväntningarna är höga, allt för höga. Detta beror mestadels på okunskap om vilka förväntningar som man ska ha på aktieavkastning.

Jag brukar säga till mina potentiella investerare att jag försöker slå den riskfria räntan vilket är deras alternativ till att investera på börsen. Men att kunna erbjuda några % överavkastning är för lågt för att någon av dom ska vilja ta risken att köpa aktier.

Att ta betalt för mina tjänster känns främmande. Jag är inget proffs även om jag lägger stora delar av mina lediga tid på att analysera diverse aktier.

Jag vill inte känna mig ansvarig för andras pengar och må dåligt om det inte går som man har tänkt. Tills vidare kommer jag att avstå att förvalta vänners pengar. Det är ingen bra risk/reward.

Hur tänker ni när det gäller att investera andras pengar? Gör ni det? Har ni tackat nej!? Är det en bra idé?

Ha en trevlig helg!


fredag 20 december 2013

Triggers

En aktie kan vara övervärderad och undervärderad under längre perioder. Det har jag lärt mig under de år som jag har sysslat med aktier. Det krävs ofta någon form av bolagsspecifik nyhet eller större makroekonomiska förändringar för att det ska ge utslag på aktiekursen.

Det senaste året har jag börjat lägga större vikt vid att hitta "triggers", alltså hitta bolag där det finns saker i pipeline som kan förändra "marknadens" syn på bolaget. Jag har märkt att detta driver aktierna åt rätt håll. Om aktiemarknaden har en morot som hänger och dinglar lite längre fram så brukar det löna sig.

Exempelvis har Immofinanz en trigger i IPO:n eller spin-off av BUWOG som kommer att ske H1 2014. AIG har försäljningen av flygplansleasingen och återupptagen utdelning och återköp. Citigroup har kommande återköp och utdelning som triggers. Danska bankerna har minskande kreditförluster och Vivendi har en renodling av verksamheten som trigger.

Jag gillar denna typ av bolag, där det pågår förändringar till det bättre. Där det finns morötter en bit framåt i tiden. Jag tror, utan att kunna bevisa det empiriskt, att det är ytterst viktigt med ett positivt framtida nyhetsflöde och att bolagen visar att de genomför åtgärder som gynnar aktieägarna.
onsdag 18 december 2013

Julklappar

Julklappar är ett elände. Det känns som att blir svårare och svårare för varje år som går att hitta något som passar. Vad ska man köpa till någon som har allt?

Till barn kan man köpa något men till övriga i släkten är det svårare. Tidigare år har jag mest känt ångest när det gäller julklappar.

I år har vi gjort det enkelt för oss. Vi köper en sak var och rimmar sedan till denna och så får vi på något roligt sätt fördela julklapparna Eftersom vi inte är ensamma om att ha svårt att köpa julklappar så är vi alla överrens.

Jag tänkte istället lägga några hundralappar på de som behöver en julklapp mer än vad vi behöver. Ett par olika organisationer kommer att få en insättning och sen tänkte jag köpa en julklapp till "stadens" mer behövande. Jag har sett att det samlas in paket lite här och där, i stan, till personer som inte själva har någon möjlighet att köpa julklappar.

För övrigt ger jul- och nyårshelgen i år riktigt fina möjligheter till en välförtjänt ledighet. Det kanske är den finaste julklappen. Att få några extra dagar ledigt och umgås med familj, släkt och vänner.

måndag 16 december 2013

AIG - Mycket goda nyheterAIG meddelar idag att man säljer ILFC (flygleasingenheten) till AerCap Holdings för 5,4 miljarder USD.

Jag har tidigare skrivit om att detta är den sista pusselbiten i AIG:s renodling. Nu är AIG ett "rent" försäkringsbolag.

Kursen är upp 2 % pre-market. Nedan har ni en länk till pressmeddelandet.

Efter många turen med kinesiska investerare så är äntligen affären i hamn med en annan motpart.

Jag hoppas att detta tillsammans med förbättrad lönsamhet i försäkringsdelen nu lyfter AIG mot nya nivåer, till att börja med en värdering runt book value som ligger på ca 63 USD.

Länk

söndag 15 december 2013

Nya aktier på bevakningslistan

Den senaste tiden har jag läst in på 1 nytt företag 2 företag som jag tidigare haft på bevakningslistan.

Det nya bolaget heter Uniqa och ett är Österrikiskt försäkringsbolag. Jag fick upp ögonen för bolaget när Labrusca Global köpte in bolaget. De skriver lite om caset på följande länk. Uniqa är inget "P/B-case" utan bygger på att de kan öka lönsamheten på sin befintliga verksamhet.

De andra två som är nere på intressanta nivåer är Standard Chartered (STAN) som jag tidigare varit intresserad av. Nu ligger de under 1300 pence vilket ger ett P/E-tal på ca 10. Det känns ganska rimligt/prisvärt för en kvalitetsbank som STAN. Deras geografiska exponering lockar mig mycket.

Det tredje bolaget är Raiffeisen Bank som jag tidigare skrivit en del om. Se länken här. Skagen har tagit in banken och jag är fortfarande sugen på den. Trots att jag bedömer att de behöver ta in pengar, med utspädning som effekt, som är de ändå väldigt billiga på nivåer under 30 EUR.

Ovanstående 3 bolag ligger nära till hands för inköp framöver om börsen fortsätter att vara svag kommande månader.

Vad har ni själva för bolag på inköpslistan?

Trevlig helg!

lördag 14 december 2013

Barron´s 10 favorite stocks for 2014

Så här runt jul/nyår så kommer det en mängd "spådomar" om 2014 från banker och affärstidningar. Barrons underbygger sina analyser väl och den här artikeln är välskriven.

Aktierna som Barrons väljer för 2014 är:

Barrick Gold
Canadian Natural Resources
Citigroup
Deere
GM
Intel
MetLife
Nestlé
Simon Property Group
US Airways Group

Barrons skriver att dessa kan producera 15 % avkastning under 2014.

Jag känner inte till samtliga bolag men jag äger Citigroup och det är inget dåligt val. Deere har jag analyserat översiktligt och det känns intressant på nuvarande nivåer. MetLife känns ganska billiga. Nestlé är tryggt och stabilt men ganska högt värderat.

Eftersom man man måste prenumerera på tidningen så hittar ni artikeln så här: Googla "barrons top 10 stocks 2014" så kommer artikeln fram.

Trevlig helg!

torsdag 12 december 2013

Inköp Lollands Bank

Ökade en skvätt i Lollands Bank. Innehavet gick från att vara litet till lite mindre litet.

Första gången köptes Lollands Bank runt 110 dkr. Nu är kursen knappa 200 dkr men jag bedömer ändå att det finns god uppsida kvar.

Fusionen med Vordingborg är positiv och gör att banken nu blir en än starkare lokal bank, men något mindre finansiellt stark. I den danska banksektorn äger jag nu Lollands Bank och Banknordik

Protector har haft en svag utveckling. Sitter i lite funderingar i att öka ytterligare i bolaget. Vi får se hur börsen utvecklar sig och om det kan dyka upp några köplägen framöver.

Har haft en del datastrul och väldigt mycket jobb vilket har gjort att jag ligger lite efter med blogguppdateringarna.

Trevlig kväll!
måndag 9 december 2013

Inköp Banknordik, försäljning Nordjyske Bank

Köpte tillbaka Banknordik som tidigare såldes, och sålde Nordjyske Bank.

Banknordik har hela tiden varit min favoritbank bland de danska bankerna. Jag sålde aktien när de gick lite väl snabbt till 150 dkr. Nu är den nere igen på bra nivåer och jag har tänkt att hålla den till den uppnår min målkurs, som är 250 dkr

Nordjyske är stabil och trygg bank men jag finner potentialen större i Banknordik, om än till något högre risk. Sedan tidigare har jag Lollands Bank där jag fortfarande finner uppsidan stor.

Nu är det färdigt med justeringar i portföljen. Den känns bra balanserad inför 2014.

Ha en trevlig kväll!


fredag 6 december 2013

Aktieinnehaven och målkurser

Bolag Kurs Motiverad kurs K/M Uppsida
Protector Forsikring 19 35 0,54 84%
Van Lanchot NV 18,5 34 0,54 84%
Amhult2 28 50 0,56 79%
AIG 50 84 0,60 68%
Citigroup 53 84 0,63 58%
Immofinanz 3,5 5 0,70 43%
Santander 6,5 9 0,72 38%
Lollands Bank 200 275 0,73 38%
Kvaerner 11,2 15 0,75 34%
American Realty Capital 13 17 0,76 31%
Talanx 24,5 32 0,77 31%
Nordjyske Bank 116 150 0,77 29%
Omega Healthcare 33 40 0,83 21%
Vivendi 18,5 22 0,84 19%
Chesnara 300 330 0,91 10%
Prospect Capital 11,5 12 0,96 4%

Jag har gått igenom innehaven och noterat de kurser som jag finner motiverade på de innehav som jag äger per idag. Som synes ovan så finns det en stor spridning i uppsida.

Eftersom mina 5 största innehav står för ca 50 % av portföljen så är det avgörande hur dessa bolag kommer att utveckla sig.

De största innehaven är för närvarande Protector, Immofinanz, Citigroup, AIG och Amhult 2. Dessa bolag har enligt mina beräkningar en förväntad uppsida på 43-84 %. Protector Försäkring har den största uppsidan följt av Amhult 2. 

Mina motiverade kurser är beräknade utifrån lite olika parametrar men utgångspunkten är vilken uthållig vinstgenereringsförmåga bolagen har och hur bolagen bör handlas i förhållande till sina nettotillgångar.

Vissa bolagen kommer kanske aldrig nå mina motiverade kurser, andra kommer att nå dom snabbt och andra kommer att nå dom men det kommer att ta lång tid. Tidsaspekten är viktig. Om en aktie dubblas på 5 år så motsvarar det en årlig avkastning på 15 %. Tar det längre tid så blir avkastningen lägre. En stor uppsida i en aktie behöver inte innebära hög avkastning om det tar lång tid för aktien att uppnå den.måndag 2 december 2013

Månadsbokslut november

Ännu en månad har gått. November blev en bra månad. Vi satte in 35 000 kr till aktier amorterade 2 000 kr. Vårt egna kapital ökade med 93 000 kr vilket är riktigt bra. Snittökningen per månad sedan vi startade ligger nu på ca 52 000 kr.

Under november så bidrog bl.a. Citigroup ordentligt då aktien gick starkt andra delen av månaden. Aktieportföljen är upp drygt 50 % i år vilket jag är "ganska" nöjd med.... :)

Jag sitter och väntar på en rekyl som aldrig kommer. Kanske blir 2014 ett något svalare år. Låt oss hoppas så man kan plocka in aktier i nedgång.

Trevlig kväll!
lördag 30 november 2013

En helg i konsumtionens tecken

I helgen befinner vi oss i vår kungliga huvudstad. På agendan står shopping och julbord. Nya skor ska inhandlas, skinnhandskar och kanske något mer. Ett fantastiskt julbord är inbokat på en mycket intressant restaurang.

När vi bodde i Stockholm så var det mest jobbigt. Nu när vi är på besök så är det roligt och det kan tom vara ganska roligt att trängas med allt folk, något som vi inte gillade särskilt mycket när vi bodde här...

Det blir en riktig konsumtionshelg och i dagsläget konsumerar vi med gott samvete till skillnad mot några år sedan.

Imorgon ska jag sammanställa månadsbokslutet. November var ytterligare en bra månad. Problemet med börsuppgången är bara att värderingarna gör att det finns färre och färre aktier som är attraktiva prismässigt.

Låt oss hoppas att 2014 bjuder på lite rekyler eller nedgångar så att man kan hitta lite mer prisvärda bolag.

Trevlig helg!
onsdag 27 november 2013

Försäljning Danske BankSålde förra veckan Danske Bank. Har nu bara Lollands- och Nordjyske Bank kvar av mina danska banker.

Jag ser fortfarande uppsida i Danske Bank men vändningen verkar ta längre tid än vad jag beräknat och värderingen är inte enormt låg med beaktande av detta.

De mindre danska bankerna är lägre värderade. Jag kan tänka mig att återköpa Banknordik och eventuellt köpa fler i Lollands Bank och Nordjyske Bank. Samtliga dessa banker har enligt mitt tycke bättre risk/reward än Danske Bank.

Resan i Danske Bank har varit bra och jag tackar för mig tills vidare.

Jakten på köpvärda bolag fortsätter men det är svårt att hitta något riktigt hett.
lördag 23 november 2013

Portföljuppdatering

Efter att ha sålt och köpt lite olika aktier så är det dags för en uppdatering av portföljen. De 5 största bolagen står för ca 50 % av portföljen. 

5 största innehaven
Amhult 2
Citigroup
AIG
Immofinanz
Protector Försäkring

Övriga innehav
Vivendi 
Talanx
Banco Santander
Kvaerner
Chesnara
Lollands Bank
Nordjyske Bank
Danske Bank
Omega Healthcare Investors
American Realty Capital Properties
Prospect Capital
Van Lanschot

Marknadsvärdet uppgår till 1,5 miljoner. Portföljutveckling hittills i år 49,5 % (!!!).

Jag anser att marknaden är rätt högt värderad och bolagen måste under 2014 börja visa vinsttillväxt. Annars tycker jag det är dags (risk) för en rekyl ner. Den egna portföljen finner jag vara lågt värderad. Jag skulle kunna tänka mig att öka i samtliga mina 5 största innehav på dagens aktiekurser. Även mina övriga innehav kan jag tänka mig att öka i, men inte i alla av dom.

Trevlig helg!

fredag 22 november 2013

Uppdatering angående Trustbuddy

Inga pengar har kommit än från Trusbuddy. Det visade sig efter lite mailväxling med Trustbuddy att de har försökt nå mig per mail och telefon men jag har av någon anledning missat detta.

Jag måste skicka in lite uppgifter till dom sen ska pengarna betalas ut.

Således förväntar jag mig att få ut pengarna inom kort och jag kommer att meddela detta på bloggen.

Det har varit rätt mycket den senaste tiden med nytt jobb, familjen och en hel del annat. Det är nog anledningen till att jag inte haft koll på mitt uttag från Trustbuddy...

Trevlig kväll!

onsdag 20 november 2013

Inköp Protector Försäkring

Köpte in 1000 aktier till i Protector Försäkring på 19 kr i måndags.

Har nu en mycket stor post i bolaget. Aktien har gått ganska svagt sedan Q3:an. Rapporten var av blandad kompott men förändrar inte min bild av bolaget. Aktien är enligt min bedömning värd bra mycket mer än idag.

Jag tror bolaget kan nå ett resultat på 400-500 MNOK före skatt kommande år. Börsvärdet är idag ca 1600 MNOK. Det finns utrymme för fortsatt uppgång. Men jag har ingen brådska. Bättre sakta men säkert än snabba upp- och nedgångar.

Portföljen har nu 5 stora innehav:

Protector Försäkring
Immofinanz
Amhult 2
Citigroup
AIG

Det är fortsatt svårt att hitta bolag men jag finner samtliga 5 ovanstående bolag köpvärda vid dagens kursnivåer.

ägamintid

måndag 18 november 2013

Inköp Amhult 2Jag har köpt på mig ytterligare aktier i Amhult 2 och bolaget tillhör nu ett av mina 5 största innehav.

Jag har tidigare skrivit om det mycket intressanta fastighetsbolaget. Se den här länken.

I förra veckan fick Amhult 2 en rek av Stockpicker. Jag har läst analysen och håller med till stora drag. En värdering kring det egna kapitalet (39-40 kr) är rimligt i det läge som Amhult 2 befinner sig.

Sommaren 2014 ska Amhult 2 vinstavräkna de 52 bostadsrätter som just nu byggs. Jag räknar med att substansvärdet ökar med några kronor per aktie då. Dessutom behåller bolaget parkeringshus och kommersiella lokaler vilket kommer att ge kassaflöde, om än i en blygsam omfattning.

Jag kan tänka mig att ta in ytterligare aktier vid svagare börsdagar. En hög rabatt mot eget kapital samtidigt som bolaget kommer att addera eget kapital framöver gör att jag ser Amhult 2 som ett mycket intressant case inför 2014.

ägamintid

söndag 17 november 2013

Svenska bolag lyser med sin frånvaro

Jag har som bekant bara ett bolag i portföljen, som är noterat i Sverige, och det är Amhult 2.

Anledningen till detta är att jag tittar på bolag över hela världen och har funnit bättre case än på svenska börsen. Till stor del beror detta på att Sverige är en liten marknad och det finns så oerhört många fler bolag i USA, Tyskland och England t.ex.

Jag skulle gärna vilja ta in några bolag som är noterade i Sverige.

På bevakningslistan finns några fastighetsbolag som jag tidigare skrivit om. Jag håller även ögonen på Skanska och NCC.

H&M är en självklar favorit tillsammans med Handelsbanken, Getinge och SCA men jag tycker bolagen är för dyra. Möjligen är Getingen den som ser aptitligast ut tillsammans med Handelsbanken av ovanstående bolag.

Vidare finns det väldigt fina verkstadsföretag men de är också dyra. Jag tänker på bolag som Atlas Copco, Sandvik och Hexagon t.ex.

De bolag som jag har bevakning på är också Eurocon, AQ Group, Axis och Malmbergs.

Ytterligare några till finns på listan men det blir intressant först om börsen går ner en bit.

Det vore kul att få blir delägare i något eller några svenska bolag. Men jag inväntar bättre köpläge. Jag tycker fortfarande att Protector Försäkring och Amhult 2 är köpvärda och kommer antagligen öka i dessa bolag innan jag köper ytterligare något svenskt bolag.

Vad har ni för svenska favoritbolag idag? Eller vilka svenska bolag tycker ni är köpvärda till dagens aktiekurser?onsdag 13 november 2013

Passiv inkomst november

Vår utdelning på årsbasis har stigit till drygt 51 000 kr. Yield on cost har ökat något (till 4,3 %) vilket beror på försäljningen av några danska banker. Om jag tittar på hur mycket pengar vi har satt in i depån och sätter detta i relation till vilken utdelning vi har fått så har vi en yield on cost på ca 4,7 %. Detta mått är egentligen ett bättre kvitto på hur vår totala utveckling har varit.


Nedan framgår hur stor del av våra levnadskostnader som täcks av en passiv inkomst (utdelning). Vi är uppe i ca 20 % vilket innebär att vi täcker 1/5 av våra kostnader med utdelning. Det är inte så illa.


Portföljen är nu upp över 46 % i år. Det är en bättre utveckling än vad jag någonsin vågat drömma om. Att äga ca 15 bolag och nå den här avkastningen är otroligt! Mycket känns rimligt värderat i dagsläget men jag ser fortfarande värde i Amhult 2, AIG, Citigroup och några till.

söndag 10 november 2013

Köttgryta ala ägamintid

För ett tag sedan lagade jag mat för kommande månad. 15 portioner köttfärssås och 15 portioner köttgryta. Det är billigt med storkok, det är tidseffektivt med storkok, det är roligt att laga mat, det är gott med hemlagad mat.

Köttgrytan blev jag riktigt nöjd med och tänkte att jag skulle lägga ut receptet.

1,5 kg nötgrytbitar eller nötkött som du själv styckar upp i lagom stora bitar
kött och grönsakbuljong, några tärningar enligt din egna "känsla"
Tomatpuré
Soja
Lök
Curry
Spiskummin
Salt
Peppar
Grädde av valfri fetthalt
Lagerblad
Vatten
Morötter
1 förpackning frusna blandade grönsaker (innehåller blomkål, morötter, ärtor mm)
Ett par deciliter av gårdagens rödvin gärna italiensk i 100-kr-klassen (ej spansk, då går det åt helvete)

Gör så här:

Bryn grytbitarna tillsammans med löken. Salta och peppra. Lägg i vatten så att det täcker köttet. I med buljong och lagerblad och curry och spiskummin, tomatpuré, soja och vin. Låt koka i 1,5-2 timmar utan lock till vätska har försvunnit.

Lägg i skivade morötter efter en stund så att de blir lagom kokade. När köttet är kokt så att det är mört och morötterna är lagom att tugga på så häller ni i grädde och de frusna grönsakerna. De ska bara blir varma och ha kvar sitt tuggmotstånd. Smaka av med curry, spiskummin, salt och peppar tills du är nöjd.

Kostnad ca 7-10 kr per portion beroende på val av kött och "köttäthet".

Serveras med fördel med potatis eller ris och gärna ett italiensk vin (ej spanskt).

Lycka till!

ägamintid


lördag 9 november 2013

Försäljning Nordfyns Bank, ökning i Protector FörsäkringFör ett tag sedan sålde jag Banknordik och Spar Nord. I veckan sålde jag Nordfyns Bank. Bankerna har gått enormt bra och jag väljer att ta hem lite vinster och minska exponeringen något mot den danska banksektorn.

Jag passade på att öka i Protector Försäkring på 19,40 nkr.

Protectors rapport för Q3 var bra men något svag avseende combined ratio. Kursen har gått något svagt efter rapporten och jag bestämde mig för att öka en smula.

Protector är betydligt billigare än peers och har dessutom en betydligt högre tillväxt. Jag ser stora värden i Protector. Det som kändes extra intressant, när jag läste delårsrapporten, var att bolaget nu flaggar snabbt sjunkande kostnader i Danmark och Sverige 2014. Det ska bli mycket intressant att se hur Protectors marginal kommer att påverkas av detta. Det torde finnas en god uppsida på marginalsidan är dessa länder når en kritisk massa.

Framöver så har jag planer på att öka i Amhult 2 och Citigroup. Jag sitter även och analyserar Caterpillar.

Ha en trevlig helg!

ägamintid


onsdag 6 november 2013

Delårsrapport Amhult 2Idag kom årets gäspning. Delårsrapporten från Amhult 2 var helt utan överraskningar.

Jag hade inte heller väntat några överraskningar då det mesta (allt) som händer i bolaget finns beskrivet i prospektet i anslutning till emissionen. Det som kan vara värt att nämna är att 40 % av bostadsrätterna, som just nu byggs, är sålda. Inflyttning kommer att ske sommaren 2014.

Rapporten finner ni här.

Kursen gick ner något på rapporten. Jag har inte köpt klart än i Amhult 2 så jag ser gärna att aktien rör sig ner mot 22-23 kr. Jag har tänkt att bygga upp ett innehav som tillhör mina 5 största.

Vill ni veta mer om Amhult 2 så har ni prospektet här och det beskriver läget mycket utförligt.

Mitt tidigare inlägg om Amhult 2 finner ni här.

Ha en trevlig kväll!

söndag 3 november 2013

Inköp Van LanschotJag har köpt in aktier i Van Lanschot som är en mindre holländsk bank. Nedan en kort presentation av den anrika banken.

Van Lanschot NV is the holding company of F. van Lanschot Bankiers N.V., the oldest independent bank in the Netherlands. With a history dating back 275 years, the strong foundations of the bank provide a solid basis for the future.
 

Van Lanschot is a specialised, independent wealth manager, dedicated to the preservation and creation of wealth for our clients.
Our strength lies in the special, strong relationship that our established names, Van Lanschot and Kempen & Co, have with private and institutional clients. Private banking, asset management and merchant banking are the areas in which we excel and can differentiate ourselves thanks to our personal service, expertise and experience.

Van Lanschot is the private bank for wealthy clients, entrepreneurs and family businesses. Van Lanschot also focuses on business professionals & executives, healthcare professionals, and associations and foundations.

Van Lanschot maintains its unique local presence with a network of 34 branches and clients meeting centres in the Netherlands, Belgium and Switzerland.

Kempen & Co is a successful international player in asset management, corporate finance and securities. These activities strengthen the wealth management proposition that we, as a group, can offer our clients.
Det börjar bli tjatigt men caset med den här banken är samma som för övriga banker som jag äger och har ägt. En tung period med stora kreditförluster har gjort att banken värderas mycket lågt. Van Lanschot är ett turn-around-case där de inom några år ska återgå till normal lönsamhet och förhoppningsvis en normal värdering.

Bolaget har följande mål som ska infrias 2017:

Core tier I ratio 15 %
ROE 10-12 %
K/I 60-65 %

Om de når ovanstående mål så räknar jag med att banken kommer att tjäna ca 4-5 EUR per aktie baserat på ett eget kapital på ca 45 EUR per aktie. Banken har en mycket kapitallätt verksamhet vilket gör att stora delar av vinsterna kommer att kunna delas ut till aktieägarna.

Van Lanschot värderas idag till P/B på 0,6. Börskursen är 18,65 EUR och eget kapital per aktie är 31,2 EUR.

Riskerna är av samma karaktär som för övriga banker. Att de dåliga lånen fortsätter att belasta resultatet under en längre period än förväntat och att balansräkningen innehåller skräp som ännu inte kommit upp till ytan.

Van Lanschot är noterad i Amsterdam och går att handla via telefonorder hos Avanza till ett courtage på 750 kr.

Några bra länkar finner ni nedan

Analytiker presentation

Analys

Hemsidan

lördag 2 november 2013

Månadsbokslut oktoberUtvecklingen i oktober har varit mycket bra. Vårt egna kapital ökade med 159 000 totalt vilket är den bästa månaden sedan vi startade vår resa. Snittökningen, per månad, sedan vi började vår resa är nu uppe på ca 51 000 kr. 

Aktiernas värde ökade med 155 000 kr varav vi satte in 30 000 kr till aktiedepån. Jag har en ganska stor skatteskuld som ska betalas in senare i höst vilket gjorde att vi satte av pengar till den skulden också. Vi amorterade dessutom 1800 kr på vårt sista lån.


Sammanfattningsvis var månaden fantastisk. Aktieportföljen har tagit sig över 1,4 miljoner och ligger vid månadsskiftet exakt på 1465 000 kr. Portföljen är upp 45 % i år vilket är enormt bra. Det återstår att se om nivån kan försvaras året ut... Utdelningen på årsbasis ligger på ca 50 000 kr.

Många av aktierna bidrog till uppgången. De danska bankerna gick som tåget. Vivendi har vaknat ur sin dvala och har den senaste tiden gått mycket bra. Även Santander har tuggat på ordentligt. Många av aktierna har bidragit. Immofinanz lyckades med konststycket att både ha utdelning och gå upp samtidigt. En bra månad helt enkelt.


Jag har som ni vet passat på att sälja några danska banker och köpt in mig i Amhult2. Den Holländskabanken Van Lanschot är inköpt. Jag återkommer med ett separat inlägg kring den banken.

Trevlig helg!

ägamintid

fredag 1 november 2013

Ökar i AIGDagens kursfall i AIG använder jag för att köpa lite fler aktier.

Gårdagens rapport, efter stängning, var inte dålig men långt ifrån fantastisk.

Rekylen ner idag är därför logisk. Jag passar på att köper lite fler aktier och hoppas att AIG kommer igen i nästa kvartal.

Book value per aktie fortsätter att öka och bolaget har återköpt några miljoner aktier under kvartalet. Den finansiella ställningen är mycket stark.

Samma triggers som tidigare finns:

Försäljning av flygleasing-delen
Ökad utdelning
Större återköp av egna aktier
Förbättrad lönsamhet för försäkringsdelen

Dessa triggers bör ta aktien upp mot book value per aktie kommande 12 månader. Book value ligger på ca 63 USD, lite beroende på hur man räknar. På sikt ska aktien högre men jag har ingen brådska.

Länk till rapportpresentationen

Trevlig helg!


onsdag 30 oktober 2013

Utdelning oktober 10 304 kr

Månadens utdelningar summerar till över 10 000 kr. Det innebär att de täcker nästan 50 % av våra levnadskostnader i oktober. Det är en rätt skön känsla att ha en passiv inkomst som täcker halva levnadskostnaden!

Oktober är en bra månad, näst bäst efter maj, men vårt snitt ligger på ca 4 000 kr per månad.

Hittills i år är utdelningen uppe i knappt 40 000 kr och med nuvarande innehav kommer vi inkassera drygt 43 000 kr för helåret 2013.

Med nuvarande innehav kommer vi att skramla ihop ca 51 000 kr 2014, i dagsläget.

I oktober fick vi utdelning från ARCP, PSEC, Kvaerner, Immofinanz och Chesnara. Immofinanz är ett av våra största innehav vilket bidrog till att oktober blev en stark utdelningsmånad.

Jag har köpt ytterligar en bank, tro det eller ej. Mer info om detta inköp kommer inom kort.

Dessutom kommer jag snart publicera bokslutet för oktober. En månad som har varit (hittills) helt fantastisk.

ägamintid

söndag 27 oktober 2013

Inköp Amhult2
Jag har plockat in aktier i det lilla och bortglömda fastighetsbolaget Amhult2. Jag började lite försiktigt med att köpa in ett par tusen aktier men tänker öka upp innehavet framöver. Jag köpte BTA som snart kommer att konverteras till aktier. BTA är billigare än aktien och likviditeten är bättre vilket gjorde valet ganska enkelt. Bolaget genomförde nyligen en nyemission och tog in 26 miljoner. Emissionen övertecknades vilket gjorde att man gjorde ytterligare en emission och tog in 4 miljoner. Intresset var mycket stort vilket är ett gott tecken.

Totalt uppgår antalet aktier till 6159 000 st. Det egna kapitalet uppgick i Q2:an till 212 miljoner. Med beaktande av nyemissionen så uppgår nu det egna kapitalet till ca 240 miljoner. Börsvärdet är idag 140 miljoner vilket innebär att bolaget handlas med en stor rabatt mot nettotillgångarna. P/B uppgår till 0,59. Beskrivet på ett annat sätt så kan man säga att bolaget nettotillgångar är värda ca 40 kr per aktie och aktien handlas i ca 23 kr.

Amhult2 äger idag mark i Torslanda utanför Göteborg. Totalt äger bolaget 47 000 kvadratmeter mark där man kommer att, i etapper, bygga hyresrätter, bostadsrätter och kommersiella lokaler. Under 2014 kommer man att färdigställa de första 52 bostadsrätterna på marken. Försäljningen av dessa kommer tillsammans med den nyligen utförda nyemissionen att finansiera fortsatt prospektering av marken och uppbyggnad av fler bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler. En bra översikt över bolagets mark och byggplan finns i prospektet sidan 29. Prospektet finner ni här.

Caset med Amhult2 bygger på att bolaget på ett kostnadseffektivt och lönsamt sätt kan bygga upp bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella fastigheter på sin mark och på så sätt skapa aktieägarvärde.  Jag känner till området ganska väl och det ligger i en mycket intressant del av Göteborg. Som grannar har Amhult2 både PEAB och JM som också medverkar i uppbyggnaden av det nya området Amhult.

Ett fastighetsbolag bör handlas i nivå med det egna kapitalet. Kan Amhult2 genom förädling av sin mark höja sitt egna kapital samtidigt som värderingen stiger upp till det egna kapitalet så finns det en mycket stor uppsida i bolaget. Det första steget av den här förädlingen är att sälja de bostadsrätter som nu byggs och använda pengarna från försäljningen och nyemissionen till fortsatta värdeskapande investeringar. Ett första tecken om de lyckas är att se vilken resultateffekt som försäljningen av de första bostadsrätterna får.

Aktiespararna har i en analys uppskattat reavinsten vid försäljning av samtliga bostadsrätter till ca 50 miljoner kr. Detta skulle öka bolagets egna kapital till ca 290 miljoner eller 47 kr per aktie. (Analysen i sig är ett skämt men det finns poänger i den som kan vara intressanta att fundera kring).

Jag kan inte spå hur det egna kapitalet (bolaget nettotillgångar) kommer att se ut om 5 år. Men om de lyckas med förädlingen så kommer antagligen substansvärdet vara en bra bit över 50 kr. Det kan vara både 75 kr eller 100 kr också. Då kommer givetvis aktien att handlas betydligt högre än dagens 23 kr.

Riskerna med Amhult2 är att bolaget befinner sig i ett tidigt skede och byggnation är komplicerat. Det kan bli betydligt dyrare än beräknat. Det kan dra ut på tiden. Fastighetsmarknaden i Sverige kan bli svag kommande år i Sverige. Räntorna kan stiga kraftigt vilket kan påverka försäljningen av t.ex. bostadsrätter. Bolaget är också begränsade till ett projekt och saknar diversifiering. Fler nyemissioner kan inte uteslutas framöver i takt med att byggnationen tar ytterligare fart. Så länge pengarna används rätt så ser jag dock inga problem med detta.

Dagens värdering tycker jag dock tar höjd för att det kan uppstå problem på vägen. Jag känner att det finns en trygghet i att kunna köpa in mig i en mycket intressant del av Göteborg med en rabatt på 40-50 %. En tillräcklig stor säkerhetsmarginal för att jag ska känna mig trygg med att jag inte ska förlora pengar. Bolaget skulle redan idag kunna sälja marken för över 40 kr per aktie till JM eller PEAB. Men bolaget har högre ambitioner än så. De vill förädla marken och bli en betydande aktör i Amhult.

Målet med min investering i Amhult2 är att kunna sälja mina aktier om ett antal år till minst 1,0 gånger det egna kapitalet vilket antagligen ger mig en avkastning på minst 100 % på satsat kapital. Jag väljer att köpa in mig rätt tidigt i det projektet Amhult. Alternativet finns ju att vänta in och se hur projektet fortlöper och köpa in sig vid ett senare tillfälle.

Likviditeten i aktien är inte bra men den lär bli något bättre när aktieantalet nu är högre. Den största ägaren i bolaget är Tipp Fastighets AB som har 91 % av rösterna och 57 % av aktierna.

Läs mer om bolaget på deras hemsida som ni finner här

Mycket information finns att läsa i emissionsprospektet som ni finner här

Här finner ni den externa värderingen av fastigheten

tisdag 22 oktober 2013

Försäljning Spar Nord Bank & Banknordik

Idag drog jag iväg mina aktier i Spar Nord Bank.

De första aktierna köptes in runt 29 dkr och min försäljning sker på 48 dkr. Avkastningen landar på över 60 % vilket är väldigt bra. Värderingen av banken är nu ganska rimlig vilket gör att jag väljer att hem en fin vinst.

Uppvärderingen av bankerna har gått snabbt, snabbare än väntat. En stark aktiemarknad har varit en bidragande orsak till den snabba uppvärderingen tillsammans med sjunkande kreditförluster.

Jag sålde även av resten av aktierna i Banknordik.

Kvar av mina danska banker finns Nordfyns, Lollands, Nordjyske och Danske.

Nordfyns ligger närmast till hands om jag kränger iväg ytterligare en bank. Nordjyske, Lollands och Danske kommer jag att behålla.

Jag sitter och läser in mig på Amhult2 för ett eventuellt köp. Ett mycket intressant litet fastighetsbolag med en värdering på halva det egna kapitalet. Bolaget äger en fin bit mark i Torslanda utanför Göteborg och bygger nu sina första fastigheter på marken. Jag återkommer med mer tankar kring bolaget.


söndag 20 oktober 2013

2013 var finansaktiernas år, 2014 är ? år

2013 har än så länge varit ett makalöst bra börsår. Europeiska börser och amerikanska börser har stigit ordentligt.

Vi har fått ta del i uppgången, och fått en än bättre utveckling, genom vår exponering mot finansaktier.

Det börjar bli svårt att hitta bolag nu, bolagen känns ganska rimligt värderade.

Jag kan inte se att det finns några riktiga straffsparkar inför 2014. Portföljen kommer till stora delar att se ut som den gör nu.

2014 ser osäkert ut (som alltid). Värderingarna är ganska rimliga så svagare konjunkturtendenser kan slå igenom med lägre aktiekurser.

Frågan är vad som kommer att lyfta 2014?

BRIC?
Råvaror?
Shipping?
Afrika?
Södra Europa?
Fastigheter?

Vad tror ni om börsåret 2014?


torsdag 17 oktober 2013

Försäljning BanknordikSålde av hälften av mina Banknordik. Banken är fortfarande inte högt värderad men uppgången har varit snabb och jag ligger rätt tungt i danska banker, inte minst med tanke på de makalösa uppgångarna den senaste tiden.

Jag bedömer fortfarande att aktien är värd 200 dkr och kommer att behålla resten av aktierna att tag till.

Egentligen borde jag inte sälja förrän de uppnår min riktkurs men in fallet Banknordik så har banken fullkomligen rusat senaste tiden vilket gör att jag väljer att ta hem lite vinst. Resultatet blev ca +57 % på 8 månader.

Jag kan tänka mig att köpa tillbaka aktien vid en större rekyl. De har ganska mycket att leva upp till vid nästa kvartalsrapport som kommer i november. Det ska bli mycket intressant att se om de klarar av detta.

Jag sitter också och funderar på att sälja av Nordfyns Bank som är den bank som jag tycker ser svagast ut även om värderingen är därefter.

Uppvärderingen av de danska bankerna har gått snabbare än förväntat och jag känner att det är skönt att plocka in lite vinst och inte bli för girig i det här läget. Det går alltid köpa tillbaka aktierna igen.
tisdag 15 oktober 2013

Chesnara i köptagen

Jag skrev lite om Chesnara när jag gick igenom aktieportföljen för några veckor sedan. I det inlägget skrev jag följande:

"Bolaget har flaggat för att de söker aktivt efter nya förvärv. Detta är intressant då det kan öka vinsten framöver, de har historiskt varit mycket framgångsrika på att förvärva bolag".

Länk till tidigare inlägg om Chesnara

Chesnara läste vad jag skrev och slog till med ett företagsköp härom dagen.

"Chesnara Plc ("Chesnara") is pleased to announce that it has entered into an agreement to acquire the entire issued share capital of Direct Line Life Insurance Company Limited ("Direct Line Life"), from Direct Line Insurance Group Plc ("Direct Line Group"), for a total consideration of £39.3 million, payable in cash on completion (the "Acquisition"). The Acquisition will be financed from a combination of existing cash resources and a new bank facility".

Länk

Jag ska ärligt säga att jag har svårt att bedöma hur bra förvärvet är. Det kan jag kan säga är att Chesnara har varit duktiga historiskt på att förvärva och integrera bolag. Dock är det intressant att de tar tillvara på möjligheter som dyker upp.

Chesnara betalar 39 MGBP för bolaget. För detta får man en vinst före skatt på 9,4 MGBP och en vinst efter skatt på 6,9 MGBP. Låter som en ok prislapp. Med ett börsvärde på ca 330 MGBP så är inte detta köp att förakta. Det kommer helt klart att bidra till framtida vinster.

Chesnara reagerade positivt på förvärvet. Jag anser fortfarande att aktien är relativt fullvärderad runt 3,00 GBP. Jag säljer dock inte utan kommer hålla denna aktien länge. Det ska bli intressant att se vad det nya förvärvet bidrar med till vinstutvecklingen. Avslutningsvis några rader från Chesnaras CEO.

"Commenting on the Acquisition, Graham Kettleborough, Chief Executive Officer of Chesnara Plc said:

"We are very pleased to have reached agreement to acquire a complementary UK business which we can integrate with our existing UK life book. Adding this portfolio to our existing book of business brings extra security, from increased size and concentrated governance, to both existing and the newly acquired policyholders. It is of benefit to our shareholders as it fits with our strategy, is accretive to our embedded value and will also help support our dividend paying capacity in the medium term.""


söndag 13 oktober 2013

Inköp Omega Healtcare Investors (OHI)

OHI är ett fastighetsbolag specialiserat mot hälsovård. Här kommer en beskrivning av verksamheten hämtad från deras hemsida:

"Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE:OHI) is a Real Estate Investment Trust ("REIT") providing financing and capital to the long-term healthcare industry with a particular focus on skilled nursing facilities located in the United States. 

At June 30, 2013, the Company owned or held mortgages on 477 skilled nursing facilities, assisted living facilities and other specialty hospitals with approximately 55,075 licensed beds (52,890 available beds) located in 33 states and operated by 47 third-party healthcare operating companies. 

As a source of capital to the healthcare industry, Omega continually evaluates the opportunities, trends and challenges affecting the industry. Our goal is to identify long-term investments in quality healthcare properties with outstanding operators that provide the most favorable risk/reward ratio to our investors". 

Liksom många andra reits har bolaget tagit stryk i takt med att de långa räntorna har börjat stiga. OHI har dock överlevt högre räntor tidigare så jag ser ingen anledning till panik. Det ger istället möjligheter att köpa in sig en intressant sektor där befolkningsunderlaget talar för bolaget. Andelen äldre personer i USA stiger vilket ger en naturlig tillväxt till OHI.

Bolaget spår ett utdelningsbart kassaflöde på 2,23,2,26 USD per aktie för 2013. Utdelningen ligger nu på knappt 1,90 USD per aktie på årsbasis.

Omega Healtcare Investors har fått en pytteliten andel i min portfölj. Kanske blir den större framöver. Jag ska nämna att jag ägt bolaget i några veckor. Aktierna köptes in på 28 USD.

Här finns en presentation som ger lite info om historik och verksamhet

Hemsidan har ni här


lördag 12 oktober 2013

Skagen Fonder månadsrapport

Jag är en trogen läsare av Skagen Fonders månadsrapporter. Den här gången var rapporterna extra spännande då de berörde några av våra aktieinnehav.

Skagen Global

Nordea köptes in med en riktkurs på 90-100 kr + stora utdelningar kommande år. Intressant. Jag är själv lite intresserad av Nordea men vill ha in den runt 70 kr. Fonden skriver även en del intressant kring Vivendi. Jag håller till stora delar med. Vivendis aktiekurs har fått fart den sista tiden för att det nu verkar troligt att de utför det som aktiemarknaden har väntat på så länge. Nedan Skagens syn på Vivendi:

Our thesis about a split of the company is playing out 
• Summary: After announcing two major divestments in July, Vivendi’s supervisory board decided to launch a study to split the group into two separate companies. A media company and a telecom company (SFR in France)
• Implications: The investment thesis is playing out. After fixing the balance sheet, Vivendi is moving forward with crystallising value for shareholders. Aside from still trading at a discount to peers, we continue to see opportunities for selling other assets  in the “new” media company just as SFR (telecom in France) is an obvious M&A candidate.


Fonden köper Raiffeisen Bank, en bank som jag själv är intresserad av. 

De säljer Immofinanz av en anledning som jag inte riktigt förstår mig på:

"Sold as some of our catalysts for the investment case had already been realized, while others are now less in focus". 

Jag ser själv att mycket av Immofinanz omstrukturering kvarstår och spin-off eller IPO är den stora händelsen nästa år.


I Skagen Vekst köper man ABB.

Talanx säljer man ut och äger nu inga aktier i bolaget. Man tackar för den fina resan som man fått och återkommer gärna på lägre nivåer. Själv ligger jag kvar och tror på en fortsatt behaglig resa. De minskar även sina innehav i Fortum och RSA Insurance.

Intressanta rapporter den här månaden från Skagen. Det är ett nöje att få tal del av deras synpunkter på ett lättläst och pedagogiskt sätt.onsdag 9 oktober 2013

Ökat i Citigroup

Ökade upp en smula i Citigroup på 47 USD.

Tänkte fortsätta öka upp i långsam takt i de bolag som känns svagast för stunden.

Nedan är några av de bolag som jag bevakar för köp.

Prospect Capital
ARCP
AIG
Protector Försäkring
Immofinanz
söndag 6 oktober 2013

Banco Santander rusarVarje gång jag tittar på portföljen så lyser Santander grönt. Aktien har gått upp enormt mycket senaste 3 månaderna.

Uppgången senaste månaden är 20 % och de senaste 3 månaderna hela 34 %. En sanslös uppgång för en så stor bank. Samtidigt har börsen i USA och Europa gått ganska svagt. Uppgången förbryllar mig något.

Vad är då förklaringen? Det finns faktiskt inte mycket nyheter som underbygger uppgången. Inte bolagsspecifika nyheter i alla fall.

Jag tror uppgången har att göra med att Brasilien börjar stabiliseras vilket nu diskonteras i aktien. Brasilien och Sydamerika är Santanders viktigaste marknader. Även en viss stabilisering i Spanien kan skönjas vilket också kan vara en bidragande orsak. Jag slängde ett snabbt öga på Telefonica och ITUB och konstaterar att Telefonica visar samma mönster med en liknande uppgång senaste 3 månaderna. Den Brasilianska banken ITUB är också upp kraftigt senaste 3 månaderna.

Jag tror att uppgångarna är ett tecken på att Brasilien är på väg att vända. Vi får se om detta stämmer kommande månader.

Jag hade tänkt att öka i Santander men kursuppgången har gjort att jag avvaktar och försöker komma in på lägre kurser.

ägamintid

lördag 5 oktober 2013

Berättelsen om den onåbara banken (Swedbank)

Som jag tidigare skrivit så funderar vi på att köpa hus. Av den anledningen så kontaktade jag förra veckan banken. Jag ringde Swedbanks lokala kontor i stan för att boka in ett möte kring lånelöfte/bolån.

Jag ringde första samtalet till Swedbanks lokala bankkontor klockan 09.55. En växeltelefonist svarade och meddelade, när jag frågade efter någon att prata om bolån med, att jag skulle återkomma efter 10.00 då "bolånegruppen" tar emot samtal efter 10.00. Jag fick frågan om jag ville vänta kvar i luren 5 minuter eller återkomma. Jag valde att återkomma. Lätt förvånad la jag på luren och funderade både en och två gånger över varför de inte är tillgängliga på kontorstid.

Nåväl, jag ringde tillbaka klockan 10.00. Efter att ha väntat 2-3 minuter i telefonkö kom jag tillbaka till växeltelefonisten. Hon kopplade mig till bolånegruppen. Efter att 5 signaler gått fram så gick en telefonsvarare på. "jag kan inte ta ditt samtal just nu pip pip pip pip"....

Ok, lätt irriterad insåg jag att jag inte kom tillbaka till telefonisten utan att jag var tvungen att ringa tillbaka igen.

Jag gör ett nytt försök. Telefonisten svarar och kopplar mig återigen vidare till bolånegruppen. Det går signal efter signal men inget svar. Ingen vidarekoppling sker till växeln och efter 15-20 signaler lägger jag på luren.

Jag testar en 4:e gång och pratar igen med växeltelefonisten som kopplar mig vidare. Jag klargör att nu får "f-n" någon svara annars går jag till en annan bank. Jag kopplas vidare men ingen svarar återigen.

Jag ringer till växeln igen och en man svarar i luren. Jag förklarar att jag ringt 5 gånger utan att få tag i någon person som kan hjälpa mig med ett bolån. Han säger att han ska koppla mig vidare. Jag påpekar att jag inte vill bli vidarekopplad utan att han får hämta någon som jag kan prata med. Han säger då att han bara kan koppla mig vidare. Jag hälsar honom att jag inte är intresserad längre av att träffa någon person på banken och hälsar att jag istället ringer Nordea. Personen i växeln slänger då på luren.

Ja, vad ska man säga? Ingen vidare service att tala om hos Swedbank i min stad. Jag kan säga att jag aldrig kommer att låna några pengar i den banken. Jag kan också säga att ingen av mina vänner kommer att låna några pengar i den banken. 

Jag måste säga att jag tycker det är ett skämt att Swedbank, år 2013, öppnar klockan 10.00. Hela banken är ett skämt. Tillgänglighet och kundvänlighet borde vara a och o. Det är något som Swedbank har fullständigt missat. Kanske hade de en dålig dag? Kanske är det alltid så här? Jag vet inte för jag är sällan på banken. Men den dag då jag behövde prata med banken så hade de sovmorgon till 10.00 och när de väl hade öppnat så satt de antingen och fikade eller var de sena till jobbet eller hade inte kopplat på telefonen.

Nu är det helg så nu ska vi vara glada. Banken är stängd och allt är frid och fröjd :)
fredag 4 oktober 2013

Utdelning september

Utdelningen i september uppgick till 903 kr.

Utdelningar trillade in från AIG, ARCP och PSEC.

För oktober ser det bättre då det inkommer utdelning från bl.a. Kvaerner och Immofinanz.

Utdelningen på årsbasis ligger med nuvarande portfölj på ca 46 000 kr och yield on cost uppgår till drygt 4 %. Ni ser utvecklingen i diagrammet nedan.


"Yield on insatt kapital" är ett bättre mått på "framgången". Nyckeltalet säger hur mycket utdelning vi får på vårt insatta kapital. Då vi återinvesterar erhållen utdelning så ökar vårt anskaffningsvärde på aktierna vilket sänker yield on cost. När vi säljer aktier med vinst och köper nya så ökar anskaffningsvärde vilket sänker yield on cost. Därför är yield on insatt kapital ett mer rättvisande mått.

Jag har ingen uppföljning på detta nyckeltalet månadsvis men jag har gjort en mindre detaljerad beräkning där det visar sig att nyckeltalet ligger på ca 4,4-4,5 %.

Ha en trevlig kväll!

Danske Bank igen

Klipper in en kortare intervju med Danske Banks nya VD.

Det blir intressant att se hur aktien reagerar på uttalandet att han kan komma att sänka avkastningsmålet på 12 %.

Jag är inte förvånad över detta för jag tror att det blir tufft att nå målet om inte utlåningen i Danmark börjar öka. Banken lider av en svag marknad i Danmark vilket bromsar utlåningstillväxten. Dessutom har banken tappat en del kunder genom införandet av diverse avgifter.

Jag är övertygad om att banken i längden kan bli framgångsrik och vägen för att bli framgångsrik är att ha nöjda kunder, inte att ha höga (högst) avgifter.

Han dementerar också ryktet om en strukturaffär med SEB vilket är självklart att han gör. Det hör till spelet. Jag är av uppfattningen att det inte det inte finns någon rök utan eld. Ägarbilden i de båda bankerna öppnar upp för en affär. Spännande tider väntar.


DANSKE BANK: AVKASTNINGSMÅL KAN KOMMA ATT SÄNKAS ENL VD (NY) (Direkt)  Skriv ut
2013-10-04 07:17
 
(tillägg: fjärde och femte stycket)
STOCKHOLM (Direkt) Danske Banks avkastningsmål om 12 procent på eget kapital 2015 kan komma att sänkas.
Det uppger bankens nya vd Thomas Borgen till fredagens upplaga av Dagens Industri.
En eventuell affär med SEB avböjer han emellertid att kommentera, skriver tidningen.
Samtidigt citeras vd med:
"Det jag jobbar med är att göra banken mer kundorienterad och effektiv. Det finns inga planer eller tankar på strukturella affärer".
Tillväxtmöjligheter ser han i Sverige och Norge.
"Tillväxten ska ske i Sverige och Norge - vi har spännande kunder och en god organisation. Där ser jag en god potential", säger han till tidningen.

Börsredaktionen +46 8 5191 7910
Nyhetsbyrån Direkt

torsdag 3 oktober 2013

SEB + Danske Bank = Sant?

Idag kommer uppgifter på di.se om en eventuell strukturaffär mellan SEB och Danske Bank. Jag kan säga att jag inte ens har tänkt tanken tidigare. Det kanske jag borde ha gjort? Jag tycker det är ganska sensationella uppgifter.

Klipper in texten från di.se. Länk finns nedan.

Storaffär på gång i bankvärlden

Danske Bank och SEB har påbörjat sonderingen inför någon form av storaffär. Det skriver Dagens industri.
Enligt Dagens industri ska SEB ha tagit kontakt med Danske Bank för en första sondering inför någon form av storaffär.
Orsaken ska vara att den svenska banken känner sig för liten jämfört med giganten Nordea.
”Bankerna är kulturellt lika, däremot är värderingen av Danske Bank inte så attraktiv för en sådan här typ av affär nu”, säger en bedömare till Di.
Och från de båda utpekade bankerna är det locket på.
”Det uppstår då och då rykten om banker, och som alltid väljer vi att varken dementera eller bekräfta”, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör på SEB, till Di.
Inte heller Danske Bank vill säga ett ord i ärendet.
En storaffär skulle enligt Dagens industri förklara både spekulationerna om att SEB:s vd Annika Falkengren står på tur för att bli vd i Investor efter Börje Ekholm och det hastiga vd-bytet nyligen i Danske Bank.

Länk till artikeln på di.se

onsdag 2 oktober 2013

Månadsbokslut september

Ytterligare en månad har gått. Tiden går snabbt när man har roligt! Allt känns bra för tillfället. Nya jobbet, familjen, aktierna och allt annat som gör livet värt att leva.


Utvecklingen i september har varit god. Vårt egna kapital ökade med 62 000 totalt. Snittökningen sedan vi började vår resa ligger på ca 48 000 kr per månad.

Aktiernas värde ökade med 37 000 kr och vi satte in 25 000 kr till aktiedepån. Jag har en ganska stor skatteskuld som ska betalas in senare i höst vilket gjorde att vi satte av pengar till den skulden också.

Sammanfattningsvis var månaden framgångsrik. Aktieportföljen har tagit sig över 1,3 miljoner och ligger vid månadsskiftet exakt på 1320 000 kr. Utdelningen på årsbasis ligger på drygt 46 000 kr.Ha en trevlig kväll!

ägamintid

tisdag 1 oktober 2013

Husplanerna avblåsta

Vi var och tittade på "drömhuset" i helgen. Det var fint, väldigt fint. Det var precis det drömhus som vi vill ha.

Men vi känner att vi inte är redo än att flytta in i ett stort hus. Det är ett stort steg att gå från hyresrätt till en villa.

Vi behöver mer tid att fundera på vad vi vill ha för typ av hus. Vi behöver mer tid att fundera på om det är värt att belåna sig igen med stora summor.

Ett hus för ca 4,5 miljoner med lån på 3,8 miljoner är väl saftigt att köpa på kort varsel och utan att ha tittat på särskilt många hus. Köpet skulle också innebära att vi skulle behöva sälja de aktier som på sikt ska försörja oss.

Vi får ta och tänka om lite och titta på fler hus innan vi bestämmer oss.

Dessutom vill vi känna på hur livet blir när vi båda jobbar igen. Hur förändras livet när "fru ägamintid" börjar jobba heltid och sonen börjar på dagis?

Vi kommer att titta på fler hus men inte köpa något förrän vi känner att läget är optimalt. Den här gången blev vi väldigt förtjusta i huset och längtan blev stor. Dock måste vi vara kalla och fundera igenom situationen väl innan vi slår till.

Vi har suttit i en skuldfälla en gång tidigare vilket säkerligen spelar in när man återigen är på gång att skaffa stora lån.

Det lär bli fler inlägg om husplanerna framöver...

Imorgon kommer månadsbokslutet för september. Det är otroligt vad snabbt tiden går!

ägamintidGenomgång av aktieportföljen - del 17 - Nordjyske Bank

Nordjyske bank är en liten dansk banks om ingår i min "portfölj" av danska banker. Banken är baserad på Jylland och har en stor exponering mot jordbruk vilket har gjort att kreditförlusterna har varit stora senaste åren. Det verkar också som att de kommer att hänga i ett tag till. Men inte för alltid.

Caset Nordjyske Bank liknar de andra danska bankerna. Ett mycket besvärligt läge för bankerna har gjort att värderingarna, främst för de mindre bankerna, är mycket låga. Nordjyske Bank är trots sin mycket starka finansiella ställning lågt värderad. Banken har en av de starkaste finansiella ställningarna bland de danska bankerna och har inte tagit upp något lån från staten som många andra banker har gjort.

Den starka finansiella ställningen borgar för kraftigt höjd utdelning på sikt och antagligen även återköp av egna aktier med rätt stora kvantiteter. Banken är dock försiktig så jag förväntar mig inga stora utdelningar i nuvarande läge.

Nordjyske handlas till P/B på 0,55 och p/e på ca 8-10. Jag bedömer att den uthålliga vinstnivån ligger på ca 17-20 dkr per aktie. Detta ska ställas till dagens aktiekurs på ca 100 dkr.

För att Nordjyske Bank och de övriga danska bankerna ska återgå till normal lönsamhet (ROE 10 %) så krävs att den danska ekonomin stabiliseras och kreditförlusterna återgår till mer normala nivåer. Jag tycker mig se tecken på att det går åt rätt håll vilket gör mig hoppfull.


söndag 29 september 2013

Genomgång av aktieportföljen - del 16 - Lollands BankLollands Bank är en mycket liten dansk banks om ingår i min "portfölj" av danska banker. Banken ska, om allt fungerar, fusionera med Vordingborg Bank och bilda en större bank med namnet Vor Bank.

Caset Lollands Bank liknar de andra danska bankerna. Ett mycket besvärligt läge för bankerna har gjort att värderingarna, främst för de mindre bankerna, är mycket låga. Lollands Bank är trots sin relativt starka finansiella ställning väldigt lågt värderad.

Fusionen ska enligt uppgift från bankerna ge besparingar på minst 10 miljoner danska kronor. Går detta i lås så kommer Vor Bank att vara både större och mer lönsam än de två bankerna var för sig.

Lollands handlas till P/B på 0,5 och p/e på ca 7. Jag bedömer att den uthålliga vinstnivån ligger på ca 35-40 dkr per aktie. Detta ska ställas till dagens aktiekurs på ca 160 dkr.

För att Lollands Bank och de övriga danska bankerna ska återgå till normal lönsamhet (ROE 10 %) så krävs att den danska ekonomin stabiliseras och kreditförlusterna återgår till mer normala nivåer. Jag tycker mig se tecken på att det går åt rätt håll vilket gör mig hoppfull.

Hemsidan hittar ni här

Övriga delar i serien om aktieportföljen hittar ni här
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...