torsdag 25 oktober 2012

Kungsleden kollapsar

Kungsleden är en aktie jag kikar lite på. Jag har tidigare tyckt att värderingen varit nedtryckt pga skattdomarna. Idag kom dock en ny smäll i aktien som är ner över 20 %. Jag har lite svårt att förstå mig på reaktionen i aktiekursen. Det är sedan tidigare känt att det handlar om mycket stora pengar om Kungsleden förlorar samtliga mål. Nu preciserar bolaget den potentiella kostnaden som egentligen var känd sedan tidgare och kursen fullständigt kollapsar. Nedan inom citationstecken ett utdrag från delårsrapporten rörande möjliga kostnader:

"Skatteprocesserna Trots de senaste årens förbättrade
förvaltningsresultat har aktiemarknadens syn på Kungsleden i hög grad
påverkats av de pågående skattetvisterna. Marknaden har efterfrågat ett
"worst case" scenario och det är också något som vi själva velat ge. Nu
har Skatteverket kommit med ett övervägande som, vad vi kan bedöma,
utgör det sista ärendet som kan komma att påverka ett "worst case"
utfall av skatteprocesserna för bolaget.

I och med detta ärende kan inte Kungsleden med nuvarande kunskap se
några ytterligare fall som skulle kunna medföra nya skattekrav. Om
samtliga nu kända fall till fullo skulle utfalla till vår nackdel bedöms
den maximala negativa effekten på eget kapital uppgå till
3 080 Mkr utöver de gjorda reserveringarna på 1 050 Mkr. Maximalt
utestående negativ likviditetseffekt, inklusive skattetillägg och ränta,
uppskattas samtidigt uppgå till 3 200 Mkr. Kungsledens bestämda
uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo följt de lagar och den
praxis som gällt vid varje deklarationstillfälle. Mot den bakgrunden
kommer vi att fullfölja våra överklaganden i varje aktuellt ärende. Det
är rimligt att anta att vi också kommer att få helt eller delvis rätt i
flera fall.

Domstolarnas avgörande av skatteärendena sprider sig över flera år
framöver och innebär att den slutliga skatt vi kan komma att behöva
betala fördelas över tid på motsvarande sätt. Finansieringen av
utbetalningarna, även i ett "worst case", kommer därför att kunna ske
via löpande kassaflöde och de medel som frigörs som en följd av att vi
renodlar vår strategi och fokuserar på förvaltning av helägda
fastigheter".Jag tycker spontant att reaktionen är väl hård men i värsta fall kan det bli stora pengar att betala för Kungsleden. Jag avvaktar inköp tills vidare. Själva rörelsen värderas nu väldigt lågt och jag tror precis som VD att det kommer ta tid och att betalningarna kommer att slås ut över många år. Dock kommer detta självklart att sätta avtryck i Kungsledens utdelningar för några år framöver och osäkerheten kommer finnas kvar ett bra tag framöver.

Hur ser ni på Kungsleden? Köpläge? Säljläge? Avvakta?

Ha en bra dag!
ägamintid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...