tisdag 30 oktober 2012

BP (British Petroleum) levererarIdag kom BP med en stark kvartalsrapport. Justerad vinst blev 5,2 miljarder USD mot förväntade 4 miljarder USD. BP höjer utdelningen med 12,5 % vilket är ett styrketecken. Direktavkastningen ligger nu på drygt 5 % och det är bland de bättre i sektorn. Aktiekursen steg knappt 4 % i London.

BP sålde för någon vecka sin 50 %-iga andel i TNK-BP till Rosneft, något som kommer inbringa ca 27 miljarder USD sammanlagt i kontanter och i aktier i Rosneft. Rosneft blir för övrigt världens största energiföretag om man räknar antalet fat olja som de pumpar upp. De passerar Exxon.
BP:s andel i TNK-BP har varit infekterad och har varit ett sänke för aktiekursen.

Nästa besked kan bli uppgörelsen med USA om oljeutsläppet i golfen. Nästan oavsett hur mycket BP ska betala så kommer det vara viktigt att kunna beräkna kostnaden och kunna lägga katastrofen bakom sig.

En annan fundering jag har och som några läsare också har är en eventuell delning av bolaget. Jag vet inte om detta är aktuellt i BP men det har förekommit spekulationer om en delning av BP. Man skulle i så fall dela bolaget i 2 eller 3 delar. Olja och gas en del, raffinaderi en del och "ny energi" en del. Jag tror inte det är så tokigt. Conoco Phillips gjorde detta nyligen och Total och BP kan följa efter.

Jag funderar på att ta in en post i BP den närmaste tiden. Värderingen är lägst bland de stora oljebolagen och utdelningen lär fortsätta att höjas kommande år. Jag gillar att Dudley (ny vd) fokuserar på att sälja lågt presterande tillgångar (låg ROA) och satsar på tillväxtprojekt med högre avkastning på investeringen. Jag ser också några triggers i närtid och en utdelning som jag tror kommer fortsätta att växa kommande år.

Har vinden vänt för BP? Några aktieägare här?

Trevlig kväll!
ägamintid

måndag 29 oktober 2012

Nackdelarna med att sätta upp mål


Jag sätter upp mål för vår privata ekonomi och mäter utfallet på regelbunden basis. Att sätta upp mål som är tydliga, lätta att mäta och är uppnåbara är viktigt (jag har tyckt det har varit viktigt). Målen ska också vara realistiska att nå men det ska krävas en bra prestation för att nå dom. Delmål måste kopplas samman med de långsiktiga målen för att man inte ska styra i fel riktning.

Det bästa med mål är att man mår otroligt bra när man nå dom. Det är en skön känsla att veta att man är på rätt väg. Det ger energi att nå ett mål. Får man mer energi så kan man sätta ännu högre mål. Sätter man också delmål som är kopplade till ett långsiktigt mål så styr man skeppet i rätt riktning.

Den senaste tiden har jag dock börjat fundera på nackdelarna med målen. Jag märker att jag når mina mål lättare om man köper en viss typ av aktie. I alla fall kortsiktigt når jag högre. Ett typexempel är att jag når mina kortsiktiga mål fortare om jag köper en aktie med hög direktavkastning än om jag köper en aktie med lägre direktavkastning men med en högre utdelningstillväxt. Ibland kommer jag på mig själv att jag "jagar" det kortsiktiga målet men kanske istället flyttar det långsiktiga målet längre bort i horisonten. Människan fungerar ju så att man vill ha snabb belöning snarare än att jobba långsiktigt.

Ibland är jag rädd att jag påverkas att ta ett visst beslut för att jag vill nå årets mål (2012 års mål) så mycket så att jag inte tänker långsiktigt. Målet är att bli ekonomiskt oberoende, att äga vår tid, om 10-15 år. Jag behöver därför inte stressa med att nå 2012 och 2013 års mål utan istället lyfta blicken 5-10 år framåt.

Nu är våra mål uppsatta så att de ska leda oss vidare mot våra långsiktiga mål och de aktier som jag köper ska generera den avkastning som krävs för att nå vårt långsiktiga mål. Men ändå har jag en känsla av obehag ibland. Gör jag rätt nu? Gör jag fel? Är jag så påverkad av årets mål att jag tar fel beslut?

En annan sak som är negativ med mål är att jag upplever en stress när jag tittar på målet. Kanske är det för att jag har satt upp ett för högt mål? Eller så är det helt naturligt... Jag vet inte. Stressen är dock jobbig.

Jag måste sätta mig ner och fundera igenom hur jag bygger upp målen för 2013 och vilka mål jag ska ha. Jag vill inte ha känslan av stress för att jag bommar ett mål. Sen vill jag inte luras att ta kortsiktiga beslut som påverkar mina långsiktiga mål negativt.

Kanske ska jag slopa målen? Kanske ska jag sätta en helt annan typ av mål?

Hur känner ni? Har ni mål? Känner ni stress? Känner ni igen er?

Det gäller att vara målmedveten...

ägamintid

söndag 28 oktober 2012

Vilken typ av bolag köper jag?

Jag läser på mycket om olika bolag och ägnar ett stort antal timmar varje vecka till att dels följa innehaven men även läsa in mig på nya bolag. Jag har en bevakningslista med 30-40 bolag som jag av olika anledningar tycker är intressanta. Jag söker bolag dels via "screening" på olika sajter, dels via bloggrannar, dels via börssnack och diverse affärstidningar. Jag läser även material från diverse fonder som Skagen och Labrusca m.fl. för att se vad de köper. Sen håller jag koll på duktiga investerare som Tilson, Buffett, Klarman med flera för att se vad de köper. Om man använder sig av de kanaler som jag nämner ovan får man ett stort antal bolag inom en mängd branscher att titta vidare på.

Många av världens bästa bolag värderas därefter. Jag är väldigt intresserad av bolag som McDonalds, Coca Cola, Procter och Johnson & Johnson. Jag tycker dock, allt som oftast, att värderingen av dessa bolag är för höga. Av ovan nämnda bolag tycker jag endast Johnson & Johnson är någorlunda köpvärt. Den här typen av världsklassbolag blir sällan billiga. De få chanser att köpa in sig till ett "bra pris" i dessa bolag är när de drabbas av tillfälliga problem och det händer ibland. Då ska man slå till.

Just bolag som befinner i tillfälliga problem (förhoppningsvis tillfälliga) hamnar ofta på min radar och det är där jag ofta köper. Exempel på detta är Vivendi, Citigroup, JP Morgan, France Telecom, RSA Insurance, Munich Re, Santander och Total. Av olika anledningar befinner sig de här bolagen i tillfälliga svackor orsakade av egna bolagsspecifika problem eller branschproblem. Sanofi, som jag köpte för drygt 1 år sedan, befinner sig i en omstöpning då många patent löper ut och man satsar nu på nya tillväxtmarknader och köpte Genzyme med många tillväxtprodukter. De har lyckats klara patentutgångarna bra och ska nästa år börjar de växa organiskt igen. Till skillnad från Astra så har Sanofi agererat väldigt bra och klarat patentklippan klart bättre.

Jag gillar också bolag som befinner sig i omstrukturering där man går från att vara spretigt till att fokusera på kärnverksamheten. Detta innebär ofta försäljning/avknoppning som ökar avkastningen på tillgångar och eget kapital. Jag vill ha helst ha en katalysator för aktien jag köper.

Kinder Morgan är ett exempel på ett fantastiskt bolag som inte har några problem just nu. Där tycker jag att jag äger ett bolag som ligger helt rätt i tiden med en bransh som växer och en enorm moat.

När jag köper ett bolag så har jag satt upp ett pris jag tycker är rimligt för bolaget. Om bolaget handlas väsentligt under detta, minst 20-30 %, så köper jag. När jag ska sälja har jag ännu inte kommit fram till... Mina målkurser är rörliga och beror på bolagens utveckling. Jag får återkomma med mina tankar kring säljbeslut.

Jag börjar alltid min analys av varje bolag med att fokusera på bolagens mjuka värden. Hur ser marknadspositionen ut? Hur ser branschen ut? Har bolaget en "vallgrav"? Hur ser konkurrensen ut? Hur trovärdigt är bolaget? Har jag förtroende för ledningen? Är bolaget aktieägarvänligt? Vad gör bolaget framgångsrikt? Jag ägnar absolut mest tid åt att läsa in mig på dessa mjuka värden.

När jag är klar med detta så analyserar jag den finansiella biten. Där fokuserar jag främst på kassaflöde, rörelseresultat, balansräkning, avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar.  Jag är ju civilekonom och har jobbar inom ekonomi så den finansiella biten kan jag. Det viktigaste tycker jag är att se vad rörelsen genererar när jag justerar för diverse engångsposter. När jag gjort min finansiella undersökning på patienten så funderar jag på vad jag tycker att bolaget kan vara värt. Oftast slutar det med att jag är beredd att betala si eller så många gånger rörelseresultatet eller si eller så många gånger fritt kassaflöde. Jag försöker också bedöma om vinsterna ligger på en hög nivå eller låg nivå. Exempelvis så måste man beakta att försäkringsbolagen lider av det svaga ränteläget och därför finns det mer vinstpotential när ränteläget normaliseras. Således bör försäkringsbolag omvärderas i takt med att räntorna normaliseras. Om jag kan få 6-8 % direktavkastning under tiden jag väntar på detta, genom att äga RSA och/eller Munich Re, så känns det fin fint.

Jag gillar inte cykliska bolag utan håller mig till bolag som kan tjäna pengar i de flesta konjunkturer. Volvo AB är det sista bolaget jag skulle köpa då de är "super-cykliska" och kan tjäna lika mycket ena året som de kan förlora nästa år. Att de har någon form av vallgrav tvivlar jag dock inte på. Jag investerar aldrig i teknikberoende bolag i branscher som snabbt förändras. Apple är uteslutet. Äpplet är ett bolag som jag anser vara gravt övervärderat oavsett hur bra nyckeltalen ser ut per idag. Att de ska kunna hålla dagens marginaler är uteslutet och deras serier av produkter är korta vilket ständigt kräver förnyelse och innovativitet. En miss och det kommer slå mycket hårt mot bolaget. Jag kan skriva en lång historia om just teknikbolagens risker och Apple men det får bli en annan gång. Skulle jag investera i teknik så skulle jag göra som Lundaluppen och köpa en korg med 3-5 bolag. Men det är mer gambling än investering enligt mitt tycke.

Utdelning är något som är viktigt för mig. Dels för att vi ska leva av detta inom några år. Dels vill jag få betalt för den risk jag tar. I många fall gör också utdelningen att bolag slipper förvärva dyrt vilket är ett inte allt för ovanligt fenomen. Vivendi har varit experter på att handla dyrt med belåning. Något de nu försöker städa upp. Utdelningen ger också ett kassaflöde som jag kan använda till att öka på dippar i befintliga eller nya bolag. Ett bolag med en lång historia av utdelning ger en trygghet för mig. Jag köper i regel inget bolag om de saknar utdelning. Dock kan jag göra undantag som med Citigroup då de kommer börja med utdelning 2013. Jag kan också konstatera att deras vinster mer än väl tillåter stora utdelningar över tid.

Detta blev ett ganska spretigt inlägg men jag hoppas ni fick en inblick i hur jag tänker. Jag har ingen checklista som vissa andra bloggare har. Jag sitter inte och prickar av om diverse kriterier är uppfyllda. Alla bolag måste analyseras på sitt egna sätt utifrån att förutsättningarna är väldigt olika från bolag till bolag och bransch till bransch.

Ha en skön söndag!
ägamintid

lördag 27 oktober 2012

Konsten att hålla sig till sin strategi

Jag har signat upp mig för en kredit som är kopplad till aktiedepån. Jag har nu alltid tillgängliga medel. Tanken är att "krigskassan" ska användas vid exceptionella händelser. Exempelvis vid "flash-krasch" eller liknande eller vid andra kraftiga nedgångar för börsen eller enskilda aktier. Det är inte meningen att krediten ska användas för att trada eller handla aktier på månatlig basis.

Nu gäller det bara att hålla sig till denna strategi och inte falla för frestelsen att trada eller att köpa aktier för dessa pengar löpande under månaden. Detta är krigskassa och inget annat. Det är dessutom hög ränta vid belåning så det gäller att investera pengarna mycket väl om de används.

Jag har funderat mer på det här med att ha en likvid-andel på depån. Jag ska bygga upp en buffert på ca 10 % av portföljvärdet med likvida medel som kan användas vid större nedgångar. Det är bra att ha torrt krut när saker och ting inträffar. Jag kommer köpa aktier varje månad även fortsättningsvis men bara för 90 % av det som jag avsätter till aktier. De sista 10 % kommer gå till reserven som ska användas vid större nedgångar.

Med tanke på att portföljvärdet nu är ca 750 000 kr så ska jag jobba upp ca 75 000 kr i likvida medel i ett första läge. Det kommer gå ganska snabbt om jag låter delar av mina utdelningar bygga på reserven. Att bygga upp reserven kommer göra att utdelningsökningen går något långsammare då jag bara sätter 90 % av pengarna i arbete. Dock så kommer reserven ge en ökad flexibilitet att kunna agera när köplägen dyker upp.

Jag är positiv till månatliga köp av aktier då jag inte tror mig ha kapacitet att tajma upp- och nedgångar på börsen så jag kommer fortsätta att köpa regelbundet. Jag får med min likviditetsreserv också möjligheten att öka köpen lite ytterligare när mina bolag sjunker mer än vanligt. På detta sätt hoppas jag kunna köpa mer när det går ner än när det går upp.

Det som är bra med att köpa varje månad är att det blir en mekanisk strategi och man kan lägga bort känslorna. Ett eller två köp varje månad är enkelt att genomföra. Att köpa oregelbundet innebär en risk att man missar uppgångar genom att inte köpa alternativt att man köper allt på en gång vid fel läge och tajmar marknaden fel. Nu kommer jag köpa för 90 % av beloppet varje månad enligt en mekanisk strategi och samtidigt ha pengar kvar när det smäller till ordentligt. Givetvis kommer köp endast ske i bolag som jag anser ha en värdering som tillåter köp.

Att inte utnyttja min kredit blir en utmaning. Jag måste ha tålamod och hålla mig till min strategi och inte frestas av snabba klipp med belånade pengar. Jag har suttit i rävsaxen med lån en gång och det räcker. Det känns dock skönt att ha torrt krut när det smäller ordentligt.

Hur mycket likvida medel har ni normalt? Är ni alltid fullinvesterade? Hur tajmar ni inköpen?

Ha en skön helg!
ägamintid

fredag 26 oktober 2012

Julen är tidig i årSambon är sugen på Janssons frestelse och jag är inte sämre än att hjälpa till. Utöver Jansson så blir det prinskorv av bästa sort, hemmagjorda köttbullar och rödkål. Jag är ingen stor fan av julen men som en trogen "ja-sägare" så gör jag mitt bästa för husfriden....

Vad äter ni ikväll?

Taco?
Kebabpizza?
Hummer?

Ha en trevlig kväll och en skön helg!

ägamintid

torsdag 25 oktober 2012

Konsumtionshysteri - kvällstankar

Jag har haft en riktigt pissig dag idag. Inte på grund av börsen utan bara för att den har varit deppig. En tung dag helt enkelt, en dag när jag har ångest och lite ont i magen utan någon egentlig anledning. Jobbet var tufft och det i kombination med att jag bara känner mig seg och ångestladdad gjorde denna dag till en mindre bra. Dagen är inte slut än. Jag försöker avsluta dagen på ett bra sätt.

Sitter och kollar lite på PSV-AIK och tycker AIK är med ganska bra i matchen. Europa-league är rätt tråkig egentligen. De bättre lagen är inte allt för engagerade men kul för våra blåbärsgäng från Sverige att få känna på lite motstånd.

I pausen slog jag över till tv-programmet "plus" och tittade i ca 20 sekunder. Då säger programledaren ordet "konsumtionshysteri" och beskriver några personer som på olika sätt tar avstånd från detta. Det handlar om att avstå från prylar, för många prylar och att köpa rätt prylar. Jag tänker på mig själv om min sambo. Vi hade en "tjock-tv" fram till för några månader sedan. Jag var av princip emot att köpa en ny "platt-tv" då jag upplever att det är en del i konsumtionshysterin. Ju större tv ju mer framgångsrik? Ibland tycker jag det verkar som att "folk" har den uppfattningen. Jag var jävligt stolt över vår tjock-tv. Jag såg det som ett tecken på att vi var annorlunda. Annorlunda på ett bra sätt. Det var för mig en markering att vi inte ville vara med i konsumtionshysterin. Men nu har vi också en platt-tv. Främst på grund av att den tar mindre plats. Sen att bilden är värdelös får man väl stå ut med. Vad kan man begära av en tv som kostar 13 000 kr??? Hade gärna behållit den gamla tv-n som var både bättre och charmigare. Sen har vi hemma-bion. Det nya modet. Ju fetare högtalare och ju större tv man har desto bättre människa är man... eller?

Jag är inte fulländad när det gäller anti-konsumtion men jag njuter av att inte shoppa. Jag njuter av att åka till New York och komma hem utan att ha handlat mer än några byxor på H&M. Vänner och arbetskamrater undrade om det är något fel med mig när jag sa att jag endast handlat byxor på HM när jag var i New York. Jag tycker det var helt naturligt. Jag njöt av god mat och atmosfären och upplevelsen. Att jag inte handlade en massa prylar bara för att det var billigt är jag stolt över. Jag var inte intresserad av skiten.

För några veckor sedan var jag på after-work. I min lilla stad är det platsen där folk visar upp hur framgångsrik man är genom att bära "rätt kläder", köpa "rätt drinkar" och spela lite teater. Eftersom jag arbetar i kostym så brukar jag åka hem och byta om till lite ledare kläder. Sen skådar jag spektaklet när den ena efter den andra skuldslaven dominerar i baren. Ytligt är bara förnamnet när man är på after-work. Är man där för att ha kul med sina vänner eller är man där för att spela teater? Visa hur framgångsrik man är. Hur fina kläder man har? Hur bra det går på jobbet? Hur mycket pengar man tjänar? Vilken klocka man har?

Det senaste påhittet i mitt anti-konsumtionstänk är att köpa närodlat. Grönsaker inhandlas på torget hos lokala bönder. Ägg inhandlas av en släkting. Diverse andra saker köper jag lokalt. Nästa steg blir att skaffa en ko på balkongen... Nä, skämt åsido, men jag skulle gärna fixa mjölken lokalt också. Jag vill inte hjälpa till för mycket till att köpa långväga mat som inte är hållbar att producera.

Jag njuter av att vara annorlunda. I många fall innebär annorlunda, i dagens samhälle, att man inte har alla de senaste prylarna. Jag skaffade en smartphone för 1 år sedan. Jag var dumförklarad för att jag inte hade en sådan. Man måste ju ha en "apple". Har man en "apple" är man ju framgångsrik och "inne". Jag var inte intresserad av någon så jag körde vidare med min SE från 2008... Sen fick jag telefon med mail i jobbet. Jag valde en HTC. Varför har du inte Apple säger då vänner och arbetskamrater. Jag vill inte vara så alla andra. Jag är inte intresserad av att stå på 5-avenue och trängas i apple-store. Jag är inte intresserad av att ha en telefon som alla andra. Jag känner mig tuffare med min HTC...

Konsumtionssamhället där människor bedöms utifrån vilken bil, vilken tv, vilka kläder, vilken telefon, vilken lägenhet osv är ett skitsamhälle. Jag vill ha ett samhälle där det normala är att inte ha alla prylar, inte tvärt om. Jag vill inte att människor tittar på mig som att jag vore en utomjording för att jag inte handlar när jag är i New York.

Detta är mina tankar, mina ögonblickstankar. Jag har mitt sätt att se på saker och ting. Andra har sina och det accepterar jag. Jag ser mig själv som fullt normal. Jag ser upp till människor med en gedigen utbildning och de som jobbar hårt. Jag ser en hårt arbetande person som mer framgångsrik än en person med en hemmabio.

Ny lyssnar jag på avslappningsmusik och försöker vända en dålig dag till en bra. Det är väldigt skönt att bara sluta ögonen och inse att det finns så mycket mer än prylar. Tänk på allt som inte kostar något. Att gå ut en söndagsmorgon och andas in den friska svenska luften. Känna doften av en nyvaken skog, höra fåglarna kvittra. Komma hem och ta en dusch och läsa en bok. Koka kaffe och njuta av ledigheten. Det är kvalité.

Om ni tycker att det är mycket reklam i bloggen så är det sant. Jag fick tipset av en arbetskamrat som sa att man kunde tjäna pengar på det. Det ser för jävligt ut och jag har inte tjänat en krona. Jag kommer ta bort stora delar av reklamen. Det här är en dagbok och ingen blogg jag driver för att tjäna storkovan. Fan vilken katastrof bloggen blev.

Sen vill jag passa på att tacka er alla läsare för att ni stöttar, ni skriver bra och intressanta kommentarer och gör bloggen levande. Det tycker jag är väldigt roligt och inspirerande!

Sedär, nu hann AIK göra 1-0 innan jag var färdig.

Ha en trevlig kväll!
ägamintid

Kungsleden kollapsar

Kungsleden är en aktie jag kikar lite på. Jag har tidigare tyckt att värderingen varit nedtryckt pga skattdomarna. Idag kom dock en ny smäll i aktien som är ner över 20 %. Jag har lite svårt att förstå mig på reaktionen i aktiekursen. Det är sedan tidigare känt att det handlar om mycket stora pengar om Kungsleden förlorar samtliga mål. Nu preciserar bolaget den potentiella kostnaden som egentligen var känd sedan tidgare och kursen fullständigt kollapsar. Nedan inom citationstecken ett utdrag från delårsrapporten rörande möjliga kostnader:

"Skatteprocesserna Trots de senaste årens förbättrade
förvaltningsresultat har aktiemarknadens syn på Kungsleden i hög grad
påverkats av de pågående skattetvisterna. Marknaden har efterfrågat ett
"worst case" scenario och det är också något som vi själva velat ge. Nu
har Skatteverket kommit med ett övervägande som, vad vi kan bedöma,
utgör det sista ärendet som kan komma att påverka ett "worst case"
utfall av skatteprocesserna för bolaget.

I och med detta ärende kan inte Kungsleden med nuvarande kunskap se
några ytterligare fall som skulle kunna medföra nya skattekrav. Om
samtliga nu kända fall till fullo skulle utfalla till vår nackdel bedöms
den maximala negativa effekten på eget kapital uppgå till
3 080 Mkr utöver de gjorda reserveringarna på 1 050 Mkr. Maximalt
utestående negativ likviditetseffekt, inklusive skattetillägg och ränta,
uppskattas samtidigt uppgå till 3 200 Mkr. Kungsledens bestämda
uppfattning är fortfarande att bolaget till fullo följt de lagar och den
praxis som gällt vid varje deklarationstillfälle. Mot den bakgrunden
kommer vi att fullfölja våra överklaganden i varje aktuellt ärende. Det
är rimligt att anta att vi också kommer att få helt eller delvis rätt i
flera fall.

Domstolarnas avgörande av skatteärendena sprider sig över flera år
framöver och innebär att den slutliga skatt vi kan komma att behöva
betala fördelas över tid på motsvarande sätt. Finansieringen av
utbetalningarna, även i ett "worst case", kommer därför att kunna ske
via löpande kassaflöde och de medel som frigörs som en följd av att vi
renodlar vår strategi och fokuserar på förvaltning av helägda
fastigheter".Jag tycker spontant att reaktionen är väl hård men i värsta fall kan det bli stora pengar att betala för Kungsleden. Jag avvaktar inköp tills vidare. Själva rörelsen värderas nu väldigt lågt och jag tror precis som VD att det kommer ta tid och att betalningarna kommer att slås ut över många år. Dock kommer detta självklart att sätta avtryck i Kungsledens utdelningar för några år framöver och osäkerheten kommer finnas kvar ett bra tag framöver.

Hur ser ni på Kungsleden? Köpläge? Säljläge? Avvakta?

Ha en bra dag!
ägamintid

France Telecom sänker utdelningen

outlook for 2013 and 2014

  • As in 2012, the Group will face a more difficult environment in 2013 than initially expected, with a deteriorating macro-economic outlook, strong competition in the French mobile market and continued regulatory pressure.
  • Given these unfavourable conditions, France Telecom-Orange will continue its strategy of adapting and of maintaining its market positions, but expects additional pressure in 2013 on its operating cash flow , which will nonetheless remain above 7 billion euros.
  • The Group foresees a reversal of this trend in 2014, supported by significant operational improvements, particularly in France, but also due to savings resulting from the Chrysalid programme, as well as the stabilisation of labour costs and an easing of regulatory pressure.
  • In 2014, the Group expects a return to growth in operating cash flow compared to 2013.
  • In order to preserve its financial strength and capacity to invest, while maintaining an attractive return for its shareholders, the Group aims to return to a net debt/EBITDA ratio of close to 2 at the end of 2014 and has decided to adapt its dividend policy. Accordingly, France Telecom-Orange will propose a dividend for both 2012 and 2013 of at least 0.80 euro per share
Ovanstående är saxat från bolagets Q3:a.
Bolaget sänker nu utdelningen från dagens 1,40 EUR till minst 0,80 EUR. Det var något överaskande för mig då bolaget så sent som för några månader sedan inte skulle sänka utdelningen. Det har också hintats om 1,20-1,30 EUR från bolaget. Jag är inte förvånad. Franska bolag (Vivendi) har överaskat förr och säger en sak först och gör något annat. Resultatet är dock bra om bolaget är på väg att nå sitt mål för helåret. Kassaflödet är otroligt starkt men nu har bolaget bestämt sig för att sänka skuldsättningen. Det kan vara ett klokt beslut på lång sikt. Aktien handlas med en direktavkastning på en bit under 10 %, inte illa. Värderingen är dessutom oerhört låg. Jag behåller.

Nedan lite mer kommentarer från bolaget:

"The Group delivered solid results for the third quarter enabling us to confirm our operational cash flow target for 2012. This was due to a decidedly improved commercial performance in France compared to the first half, as well as the contribution from Spain and countries in Africa and the Middle East which continue to drive the Group’s growth.
In 2013, operating cash flow will face additional downward pressure due to the significant pricing impact of a fourth player entering the French mobile market, and a macroeconomic and regulatory environment that will continue to be challenging. Measures begun in 2011 to deal with these multiple shocks will be expanded on in 2013. These measures include a more aggressive commercial pushback, improved offers, exploration of new growth areas as well as the careful management of our cost base. As a result, we can realistically envisage a return to cash flow growth in 2014.

This will be achieved while fully respecting our social contract and continuing our investment in the deployment of very high speed broadband networks – fibre and 4G – particularly in France where we confirm our 2 billion euro FTTH deployment plan which runs over the period from 2010 to 2015. We will preserve the Group's financial strength, assuring its independence and its ability to prepare for the future. Accordingly, we are adjusting our shareholder remuneration with a dividend for both 2012 and 2013 of at least 0.80 euros per share, which remains attractive in the current conditions. I am very confident in the ability of the men and women of France Telecom-Orange to meet these challenges. We have both the means and the ambition to do so.”...


ägamintid

onsdag 24 oktober 2012

Imorgon är en stor rapportdag!

Imorgon laddar jag upp med kaffe och en frukt och ska läsa igenom 3 intressanta delårsrapporter. Rapportperioden är trevlig och jag ser det som en högtid att som aktieägare få ta del av intressant information. Jag startar redan ikväll med att njuta av Dortmund-Real Madrid. Jag ser det som en form av uppvärmning inför morgondagen :)

Det är 2 franska bolag och ett spanskt som rapporterar.

France Telecom
Santander
Sanofi

Santander är alltid intressant då jag vill få en fingervisning om hur deras arbete med de dåliga lånen går. De dåliga lånen stiger och stiger i Spanien och Santander kämpar på med att absorbera dessa förluster med sin i övrigt friska verksamhet.

France Telecom kämpar med den tuffa situationen i Frankrike och det ska bli spännande att se hur lönsamheten och kassaflödet ser ut.

Sanofi har mer luft under vingarna och där förväntar jag mig fortsatt tillväxt för tillväxtmarknaderna.

Rapportperioden är en fröjd tycker jag. Oavsett hur resultaten ser ut kortsiktigt så är det kul med kursrörelser och uppdateringar från bolagen. Större rörelser nedåt kan leda till ytterligare köplägen i ovanstående bolag. Dock har Sanofi gått så pass bra så att uppsidan är begränsad.

Vivendi rapporterar senare men det är en rapport som jag verkligen ser fram emot. Det händer mycket i bolaget och jag vill ha en ordentlig genomgång om hur läget ser ut med den förväntade omstruktureringen.

Rapportperioden hittills har inte varit lysande och många bolag har inte lyckats nå förväntningarna från aktiemarknaden. Imorgon vet jag mer om hur det går för några av mina kelgrisar.


Gillar Ni rapportperioden? Eller känner ni oro?

Ha en trevlig dag!
ägamintid

tisdag 23 oktober 2012

Utdelning från TOTAL - 337 kr

Igår fick vi in utdelningen från det franska energibolaget TOTAL.

337 kr blev det den här gången, bolaget delar ut kvartalsvis. Det låter inte mycket men det är ändå 1400 kr per år vilket ger oss ca 4 kr per dag från bolaget utan motprestation. Det gäller att se saker och ting på rätt sätt! :)

Hittills i år har vi erhållit 27 200 kr i utdelningar

November kommer bli en bra månad med förväntade utdelningar på ca 5 700 kr.

Känslan av en passiv inkomst slår förvärvinkomsten med råge!

Snart kommer lönen och då blir det nog nya aktier i Citigroup. Sen står troligen Aegon och Delta Lloyd på tur.

Ha en fortsatt bra dag!

ägamintid

söndag 21 oktober 2012

Svenska aktier på bevakningslistan

Jag har många utländska bolag i portföljen och känner att jag behöver fylla på med några svenska bolag. Jag skulle behöva lite tips från er läsare. Har ni några svenska bolag som är intressanta?

Jag har börjat läsa in mig lite på några av nedanstående bolag men behöver fler idéer.

Beijer Alma
Axis
NCC
H&M
Oriflame
Peab
SEB
Kungsleden

Beijer Alma tilltalar mig. De är marknadsledare i sin nisch och har en mycket stark finansiell ställning. Jag är annars över lag skeptisk till svenska verkstadsbolag då jag tycker värderingen är hög. Beijer Alma tycker jag dock har en rimlig värdering.

Axis har en mycket intressant marknadsposition och produkter som ligger i tiden.

NCC är intressant då de har en stark marknadsposition och byggbolagen delar ut bra med pengar.

H&M är dyrt men bra. Dock för dyrt för min smak.

Oriflame har en intressant affärsmodell men har problem. Är de tillfälliga? Om de är det så är bolaget mycket intressant just nu till dagens värdering.

Peab - samma motivering som NCC

SEB - lägst värderad av svenska bankerna. Dock har jag problem med ägandet i och med Investor och en inte allt för stabil historik.

Kungsleden - lågt värderade utifrån den löpande rörelsen men skattedomar ligger som en våt filt. Här tror jag det finns uppsida i en verksamhet som är stabil till karaktären.

Har ni några svenska favoriter?

Ha en trevlig söndagskväll!
ägamintid

fredag 19 oktober 2012

Kinder Morgan Inc höjer utdelningen

Kinder Morgan Inc höjer utdelningen igen. Nu höjs den från 0,35 USD per kvartal till 0,36 USD per kvartal vilket motsvarar 3 %. Utdelningen höjs nästan varje kvartal så mer höjningar lär komma. De spår höjningar med 12,5 % per år fram till och med 2015 vilket är riktigt bra.

Så här skriver bolaget i PM:et:


Dividend 20% Higher Than Third Quarter 2011

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Oct. 17, 2012-- Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) today reported third quarter cash available to pay dividends of $362 million, up 93 percent from $188 million for the comparable 2011 period. Through the first nine months, KMI reported cash available to pay dividends of $972 million compared to $623 million for the same period in 2011. The company now expects to generate cash available to pay dividends of more than $1.325 billion for the year, significantly ahead of its published annual budget. The increase is attributable to the El Paso Corporation acquisition which closed in late May.

The board of directors increased the quarterly cash dividend to $0.36 per share ($1.44 annualized), which is payable on Nov. 15, 2012, to shareholders of record as of Oct. 31, 2012. This represents a 20 percent increase over the third quarter 2011 cash distribution per unit of $0.30 ($1.20 annualized) and is up from the second quarter 2012 dividend of $0.35 ($1.40 annualized) per share.

Chairman and CEO Richard D. Kinder said, “KMI had an outstanding quarter and our cash available to pay dividends nearly doubled compared to the third quarter of 2011. Growth was attributable to the strong performance of Kinder Morgan Energy Partners, and a full quarter of contributions from El Paso Pipeline Partners and the natural gas assets that we acquired in the El Paso Corporation transaction. We continue to be very pleased with the El Paso assets that we purchased and the people we have added to the Kinder Morgan team, and we are making significant progress in fully integrating the two companies. We are well on our way to achieving anticipated annual cost savings of more than $400 million, which is higher than our original estimate of $350 million. As the largest natural gas transporter and storage operator in North America, the Kinder Morgan companies are well positioned to play a leading and integral role as demand for natural gas continues to increase.”

Outlook

As previously announced, KMI expects to declare dividends of at least $1.40 per share for 2012, well above its 2012 budget of $1.35 per share, and an increase of approximately 17 percent over its 2011 declared dividend of $1.20 per share. The 2011 per share amounts are presented as if KMI were publicly traded for all of 2011.

As a result of the acquisition of El Paso and KMI’s normal expected annual growth, KMI continues to expect its dividend per share to grow at an average annual rate of around 12.5 percent through 2015 from its budgeted 2011 dividend of $1.16 per share.

KMI’s future results will be driven primarily by its ownership of the general partner of both Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (NYSE: KMP) and El Paso Pipeline Partners, L.P. (NYSE: EPB). KMP and EPB reported 9 percent and 18 percent increases, respectively, in declared cash distributions per unit for the third quarter compared to the same period in 2011, and both consist of strategic and diversified assets which generate stable and growing cash flows. Former El Paso assets currently at KMI include interests in El Paso Natural Gas pipeline, Mojave Pipeline, Florida Gas Transmission, Ruby Pipeline, midstream assets and Gulf LNG. Over time it is anticipated that these assets will be offered to KMP and EPB in future dropdown transactions.

Länk

Trevlig helg!
ägamintid

onsdag 17 oktober 2012

Portföljnyheter - Citigroup & Vivendi

Citigroup kom med en rapport som var positiv och aktiekursen har dragit iväg ordentligt. Jag som ville öka på 33-34 USD.... Nu är kursen uppe i 38 USD. Även om jag anser att motiverat värde är klart högre än så här så kommer jag vänta på en rekyl innan jag gör ett nytt inköp. Citigroups CEO avgick igår och en ny är utsedd. Jag kan inte bedöma effekten av detta men aktiemarknaden tolkar det positivt. Citigroups "tangible book value" steg till 52,70 USD i Q3 och det är mitt mål för aktiekursen inom 12-18 månader. På sikt kan aktien gå högre och resan på vägen kan/kommer bli krokig....

Vivendi befinner sig i media nästan dagligen då det spekuleras i hur de ska renodla verksamheten. Igår kom nyheter om en eventuell försäljning av SFR. Detta ryktet har inte kommenterats av Vivendi än. Det komiska i det här är att Frankrikes telekomminister går ut i media och motsätter sig en försäljning trots att Vivendi själva inte har uttalat sig om detta, utan det är i dagsläget bara ett rykte.

"SFR is a sensitive and strategic company for France," Pellerin said in an interview with Le Figaro".

Det är väldigt roligt att följa alla turer i Vivendi. Aktien har tuggat på bra sedan inköp och jag förväntar mig ytterligare uppvärdering om de får tummen ur och "styckar upp den feta grisen".

Ha en trevlig kväll!
ägamintid

tisdag 16 oktober 2012

Nordeas kundservice är under all kritik

Jag har läst Gustavs (gustavs aktieblogg) inlägg kring nätmäklare och avgifter samt bemötande och service. En mycket intressant serie som Gustav skrivit!

Nu är det så här att jag har en del innehav hos Nordea och är inte särskilt nöjd. Courtaget på vissa aktier är lägre än hos t.ex. Avanza men Nordea service är under all kritik.

Jag har ställt frågor kring källskatt på utdelning i utländska aktier utan att få korrekta svar. Kundservicen svarar inte ens på min fråga utan svarar på en helt andra frågor. Nordea tar inte sina kunder på allvar och det stör mig något förbannat mycket! Om de inte har svar på en fråga så ska de låta bli att svara och återkomma när det tagit reda på svaret. Nedan ett exempel som rör Vivendi där jag inte får svar på min fråga. Jag har haft en del andra diskussioner kring olika saker med liknande bemötande. Nu kommer jag att flytta mina aktier från Nordea till en annan nätmäklare. Jag anser att avanzas service är mycket bra och jag är väldigt nöjd över att vara kund där. Därför kommer jag troligen flytta mina aktier från Nordea till avanza.

Mina frågor är i fet stil nedan, börja längst ner.

Hej XXX

Den skatt (källskatt) som dras på utdelningen av utländska aktier kan avräknas mot schablonintäkten för Investeringssparkontot. Detta görs genom att du i din deklarationsblankett nästa år registrerar önskemål om avräkning.

Med vänlig hälsning
Nordea Bank AB (publ)

Men jag har ju ett ISK! Och då ska endast utländsk källskatt dras av.
Mvh

XXX

Hej XXX

Vad vi kan se ligger din skatteskyldighet i Sverige. Därför beskattas dina aktier enligt svensk skatt.

Med vänlig hälsning
Nordea Bank AB (publ)

Hej!

Ni drog 30 % skatt på min utdelning på
mina aktier i Vivendi som är noterad i
Paris. Varför? Enligt dubbelbeskattningsavtalet (se nedan) så borde det vara 15 %. Tacksam för svar.

Mvh

XXX

Ha en trevlig kväll!
ägamintid

måndag 15 oktober 2012

Vivendi - då var det dags igen....

Vivendi förekommer idag igen i media och det är nya spekulationer om försäljning/styckning.

Jag skrev för några dagar sedan om en potentiell styckning av Vivendi då det har spekulerats om försäljning av diverse bolag i konglomeratet. Idag är det SFR som är på tal....

Nu har GVT, Maroc Telecom, Activision Blizzard och SFR varit aktuella för försäljning. Snart samtliga bolag i konglomeratet!

Nedan artikeln från idag inom citationstecken, länk till artikeln finns ovan.

Det här är också intressant och en särnotering av SFR skulle enligt min mening inte vara fel, se fetmarkeringen nedan. SFR lider av enorm prispress i Frankrike och värderingen av Vivendi skulle troligen öka väsentligt om SFR särnoterades.

"French media conglomerate Vivendi SA (VIV.FR) is in talks to merge its mobile unit SFR with French cable provider Numericable, French weekly paper the Journal du Dimanche reports Sunday citing sources familiar with the matter.
Such a tie-up would generate around 1 billion euros ($1.3 billion) of cost savings, the paper reports, citing an unnamed person with knowledge of the situation.
Negotiations are moving towards a plan that would involve Vivendi taking a 49% stake in the merged entity and between EUR4 billion and EUR5 billion in cash, the newspaper says. Ultimately, the company would be listed, allowing Vivendi to pull out, reports the newspaper, citing one source.
French daily Le Figaro carried a similar story on its website Sunday. According to an unnamed person familiar with the issue who spoke to Le Figaro last week, Vivendi could have taken EUR8 billion in cash and 35% of the merged company, the paper says.
Another option would be to selling SFR to Vodafone Group PLC (VOD.LN), the telecom company that sold its 44% share in SFR to Vivendi last year, the Journal du Dimanche also reports. Alternatively, Vivendi could list SFR alone, it adds.
Neither Vivendi nor Numericable immediately returned requests for comment".

Trevlig kväll!
ägamintid

Ändrad layout på bloggen


Jag är ingen "datagud" ska sägas men jag har försökt att ändra layouten lite på bloggen för att få den något trevligare. Resultatet vet jag inte om det är bra. Vi får väl se om ett tag hur det känns.

Jag har också lagt in lite reklam i bloggen. Mest för att se hur google-adsense fungerar. Jag hoppas att det inte stör för mycket. Det som stör mig är att jag får upp irrelevant reklam. Dejtingsidor mm är inget jag vill ha på bloggen. Jag ska försöka få bukt med den typen av annonser och se om jag kan få reklam som speglar läsarnas intresse istället.

Ett problem som dök upp var när jag vill spärra en del teman, för reklam, så går inte detta! Jag vill inte visa innehåll som dejting och spel och dobbel mm på bloggen. Hur gör jag för att bli av med detta?

Jag läser på google-supporten att man kan spärra vissa områden genom att trycka på "allmänna kategorier" och sedan blockera de typer av annonser man inte vill visa. Men när jag går in och kikar på google-kontot så finns inte ens rubriken "allmänna kategorier" hos mig. Därav kan jag inte spärra innehåll i annonser som jag inte vill ha. Jag har en rubrik som heter "känsliga kategorier" och där är "hazardspel och vadslagning" blockerad men i övrigt kan jag inte göra något där. Finns inget övrigt att välja på.

Jag skulle behöva hjälp av någon kunnig hur jag kan bli av med icke önskvärd reklam på bloggen

Någon som vet?

Ha en trevlig kväll!
ägamintid

söndag 14 oktober 2012

Rostad paprikasoppaSöndagar är en soppdag för oss. Från slutet av september till någon gång i mars så gör vi soppa på söndagkvällarna. Det är skönt att värma sig med en riktigt smakrik soppa när det är mörkt och kallt ute.

Att göra soppa är roligt och enkelt och det blir alltid gott. Det blir inte alltid som man tänkt sig men i stort sett alltid väldigt gott!

Det finns så många olika soppor så det är omöjligt att göra samma soppa två gånger. Idag blir det rostad paprikasoppa enligt ett recept från tasteline.com

Ingredienser


Tillagning


1. Sätt ugnen på grill. Dela paprikorna i fjärdedelar och grilla dem med skalet uppåt i en ugnsfast form tills skalen är nästan helt svarta. Lägg sedan paprikan i en plastpåse, förslut och låt ligga i fem minuter. Ta upp paprikan ur påsen och dra av skalet.

2. Hetta upp olja i en stekpanna på medelstark värme. Tillsätt vitlök och lök och bryn i fyra minuter eller tills lökarna är mjuka och gyllenbruna. Tillsätt de hackade tomaterna och stek ca fem minuter.

3. Lägg paprikan och tomatblandningen i en mixer eller matberedare och kör dem till en puré. Häll tillbaka blandningen i kastrullen och tillsätt buljongen. Koka upp soppan och strö över krossad svartpeppar. Servera med grovtbröd.
 
 Förra helgen gjorde vi jordärtkockssoppa. Den var enormt god!
 
Det är som bekant rätt många ekonomiskt sinnade som läser den här bloggen så här kommer några tips till er.
 
Gör alltid större mer soppa än vad ni äter upp. Soppa går alldeles utmärkt att frysa in och ta med sig som lunchmat. Soppa är inte dyrt så det blir en billig jobblunch. Sen kör jag med ibland med ett beprövat trick. Jag lägger ofta i linser och/eller potatis i soppan för att göra den mer "matig". Det är också ett enkelt och gott sätt att göra soppan billigare per portion. Nu var inte poängen med det här inlägget att ge ett billigt mattips utan ett gott mattips men jag kunde inte låta bli!
 
Underskatta inte att koka en god soppa en kall och mörk höstkväll. Det värmer själen och skapar en trevlig stund tillsammans, i köket, innan helgen är slut! Festar man till det ordentligt kan man också ta ett glas vin till soppan om det blev lite över från lördagskvällen.
 
Ha en fortsatt trevlig kväll!
 
ägamintid
 

 

lördag 13 oktober 2012

Ökade i Kinder Morgan Inc (KMI)

Igår ökade jag upp mitt innehav i Kinder Morgan Inc (KMI) till 34,30 USD.

Jag passade på när kursen backade ett par procent i början av handelsdagen. KMI är en av få aktier som inte gått så där lysande den senaste tiden. Det är ett defensivt bolag och går i regel bättre när börsen är svag och sämre när börsen är stark.

Direktavkastningen ligger på drygt 4 % och bolaget har kommunicerat ut att man avser höja utdelningen med 12 % årligen till och med 2015. Det är en mycket hög utdelningstillväxt och kommer höja min yield on cost till 5,6-5,7% 2015.

KMI är ett av mina favoritinnehav då de har en mycket stabil verksamhet. De tillhandahåller pipelines och lagringsterminaler för olja och gas. De tar betalt på flödet som genomströmmar deras pipelines. De är ganska oberoende av oljeprisets utveckling utan mer beroende av användningen av olja och gas. Gassektorn i USA ökar enormt då man har hittar stora fyndigheter av gas de senaste åren.

KMI har det största systemet av pipelines i USA och finns över hela landet i de viktigaste områdena. De är även så stora så att de kan vara med och bygga nya piplines till nya stora olje- och gasfält.

Nästa köp kommer bli ytterligare aktier i Citigroup. Jag sitter och hoppas på en rekyl så jag kan köpa fler.

Ha en trevlig helg!
ägamintid

tisdag 9 oktober 2012

Vivendi - styckning?

Jag äger Vivendi sedan ett tag tillbaka. Fick upp ögonen för bolaget när Skagen fonder skrev om bolaget.


Vivendi är ett konglomerat med den största delen av verksamheten inom telekom, de äger bl.a. SFR och Maroc Telecom.

Det har länge spekulerats om en styckning (alt. särnotering av ett eller flera bolag) av bolaget för att synliggöra de värden som finns. Jag är själv en förespråkare av detta och ser det som en katalysator för aktiekursen.

Sedan bolaget började sätta planerna i bruk att sälja av delar av sina verksamheter så har det spekulerats vilt. Kul tycker jag!

Först kom det information om att man ska sälja sin andel i Activision Blizzard. Dock har ingen köpare ännu dykt upp. Det rör sig om stora pengar och inte allt för många potentiella köpare finns. Alternativet är att sälja ut aktierna över börsen men det lär nog inte ske.

Sen kom det information om att man ska sälja GVT som är verksamt i Brasilien. Flera intressenter finns och möjligheten att sälja detta bolag bedömer jag som god.

Nu i veckan kom information om att man vill sälja Maroc Telecom. Bedömer chanserna som goda för detta och en potentiell köpare kan bl.a. vara ett av mina andra innehav, France Telecom...

Vivendi äger en hel hög med högkvalitativa företag och jag bedömer att det finns stora övervärden vid försäljning av ett eller flera av dessa om man kan få ut rimliga priser. Det är inte lätt idag att finansiera köp av bolag av den här storleken vilket försvårar försäljningsprocessen. Bankerna har ju stramat åt ordentligt och det krävs troligen stora egna insatser från det köpande bolaget för att få till en bra finansiering.

Det här är en mycket spännande saga att följa och jag hoppas man kan få till en eller två affärer innan årets slut vilket sannerligen skulle sätta lite fart på aktiekursen.

Ha en trevlig kväll!

ägamintid

lördag 6 oktober 2012

Branschfördelning i portföljen

I diagrammet nedan har visas branschsammansättningen i aktieportföljen. Jag har, som jag tidigare har skrivit, många grafer och tabeller för att följa upp utvecklingen. Jag tycker det är ganska kul att följa hur fördelningen mellan branscher ser ut. Slagsidan är som ni ser stor mot försäkring och bank. Det är inte så konstigt. Dessa branscher är just nu "ratade" och det är låga värderingar och höga direktavkastningar. Jag tycker att det finns stora värden i dessa sektorer och har passat på att köpa in mig rätt ordentligt här.
 
Försäkringsbolagen lider av det låga ränteläget då de en stor del av deras verksamhets vinst uppstår i deras förvaltningsverksamhet. De investerar ju försäkringspremier i statspapper till största delen. Den störta katalysatorn för försäkringsbolagen är en stabilisering av finansmarknaderna och att räntorna återgår till mer normala nivåer. Mitt största innehav är RSA Insurance.
 
Banksektorn i Europa och delvis i USA ser ut som den gjorde i Sverige för några år sedan. Relativt dålig kreditkvalité och värderingar långt under det egna kapitalet. Bankerna kämpar för att minska sin exponering mot "dåliga lån" för att öka kapitaltäckningen. Om bankerna kan reda ut det här med hjälp av centralbankerna och aktivt arbete finns en betydande uppsida här. Jag har valt att köpa in mig i HSBC, JPM och Citigroup samt Banco Santander. 
 
 
 
Energi ger höga direktavkastningar och verkar i en bransch som jag finner intressant på kort och lång sikt.
 
Sen har jag mindre exponeringar mot andra sektorer. Jag skulle vilja öka upp en del i läkemedel. Jag äger Sanofi men skulle gärna plocka in några ytterligare bolag som t.ex. Glaxosmithcline.
 
Kommande månader kommer jag fortsätta att öka i bank och försäkring då jag har lite fler idéer där.
 
Hur ser er exponering ut mot olika branscher?
 
Ha en trevlig helg!
ägamintid
 

måndag 1 oktober 2012

ägamintid-prognosen


Så här ser den långsiktiga prognosen ut för när vi kan äga vår tid. Det är ett grovt försök att försöka kalkylera hur utdelningen kommer utveckla sig för oss utifrån våra nuvarande förutsättningar. 2011 är utfall och 2012 och framåt är prognoser. Jag har gjort hyfsat detaljerade prognoser tom 2014. Från 2015 och framåt är det mer grova antaganden. Jag räknar alltid 1-2 år framåt för att få ett hum om hur kommande år ser ut.
 
 

 
 
Som synes så ligger vi något efter prognosen för 2014. Det kan dock ändras i takt med att vissa av aktierna höjer eller sänker utdelningen. Det kan också förändras om börsen sjunker och vi kan köpa fler aktier för samma peng och därmed få en högre direktavkastning vid inköpstillfället.
 
Runt 2018 så ska vi bryta över den gröna linjen och det indikerar att vi täcker våra levnadskostnader med en passiv inkomst. Därefter blir stigningen brant beroende på att utdelningarna, som återinvesteras, är ca 300 000 kr per år. När dessa 300 000 kr återinvesteras så ökar det utdelningen i en hög takt. Till detta kommer ytterligare insättningar från våra förvärvsinkomster.
 
Det är ganska lätt att hålla uppe inspirationen och energin när man ser att det "bara" är 6-7 år kvar innan vi täcker våra levnadskostnader! Att utdelningen blir en allt större del av vårt kassaflöde gör att våra egna insättningar blir allt mindre viktiga. Vi kan slå av något på insättningstakten och istället återinvestera utdelningarna. Det är viktigast att satsa hårt i början för efter ett tag kommer kapitalet att göra en allt större del av jobbet. Det är viktigt att hålla disciplinen uppe nu för att kapitalet snabbt ska nå upp till en kritiskt nivå då man kan släppa loss dess fulla potential.
 
I dagsläget sätter vi in ca 360 000 kr per år i aktier och får utdelningar på ca 50 000 kr. Det innebär att vi får ca 15 % i utdelningar i förhållande till vad vi själva sätter in. Om 2 år så kommer utdelningarna ligga på ca 120 000 kr vilket gör att vi får 33 % utdelningar i förhållande till vad vi själva sätter in. Det är denna effekten jag vill åt. Pengarna som sattes in för några år sedan gör jobbet och nya insättningar blir allt mindre viktiga. 2017-2018 kommer utdelningarna vara lika stora som våra egna insättningar. Då kommer vi få ut ca 300 000 kr i utdelningar och själva sätta in ca 300 000 kr.
 
Ja, man kan skriva länge om matematik och prognoser. Det viktiga är att vi tar en månad i taget och inte drömmer oss bort i prognoser 7-8 år framåt. Dock är det skönt att ta fram den här typen av beräkningar ibland när det känns som att det står still. Det står inte still utan bolagen jobbar för oss 24-7! Varje dag tjänar de pengar för att göda oss med utdelning år efter år efter år. Pengamaskinen tar aldrig semester - pengamaskinen sover aldrig. Den jobbar åt oss och över tid kommer den ge oss en tillräckligt stor portion passiv inkomst för att vi ska kunna ägna oss åt att äga vår tid.
 
Trevlig kväll!
 
ägamintid
 
 
 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...