lördag 29 september 2012

Månadsrapport september

 
September månad har gått fort! Har haft fullt upp på jobbet vilket gör att inläggsfrekvensen sjunker. När jag summerar ytterligare en månad ser jag att vi har tagit ytterligare ett steg framåt. Portföljen fick sig en ordentlig smäll i slutet av månanden men vi ökar ändå det egna kapitalet med 46 000 kr, vilket är bra.
 
Nedgången de senaste dagarna är välkommen och öppnar upp för nya inköp till bättre priser. Som långsiktig nettoköpare de kommande åren är nedåtgående eller stillastående börs optimalt.
 
Av ökningen av det egna kapitalet så står insättning av pengar för 32 000 kr, amortering för 3 000 kr och kursuppgångar i befintliga aktier för 11 000 kr. Soliditeten närmar sig 80 %. Ytterligare en skön psykologisk nivå att gå över. Yield on cost sjunker något för månaden vilket beror delvis på nya inköp och delvis på valutaförändringar.
 
Vi ligger efter våra utdelningsmål för 2012-2014 men jag är inte så bekymrad för det. Allt går enligt plan men jag köpt ett antal bolag med något lägre direktavkastning vilket påverkar yield on cost negativt kortsiktigt. Jag räknar med att vi närmar oss målet över tid när utdelningshöjningarna kommer att slå igenom och öka både utdelning i kronor och yield on cost. 
 
"Prognos utdelning 2013" avser hur mycket vi kommer få i utdelning i december 2013 (dvs utbetalt 2014) och byggs upp genom att jag kalkylerar hur mycket vi kommer sätta in till aktiedepån och köpa aktier för år 2013. Sen lägger jag till återinvestering av erhållna utdelningar vilket ökar utdelningen en skvätt till. Utdelningshöjningar eller sänkningar är inte med. Prognosen uppdaterar jag månadsvis. Att den förändras månad för månad beror på vilka bolag som jag köper in samt om aktiekurserna går uppåt eller nedåt i de bolag som är tänkta att köpas in. Om börsen sjunker kraftigt kommer därför prognosen att öka då man får fler aktier för samma belopp och mer utdelning för samma belopp.
 
Jag adderade JP Morgan i september till vår portfölj vilket gör att yield on cost och utdelning i kronor minskar men tanken är att utdelningstillväxten istället ska öka vilket över tid kommer göra att vi närmar oss målet. Nästa inköp blir troligen Citigroup. Tycker nivån nu är mycket intressant, se mitt tidigare inlägg om bolaget.
 
Vi täcker drygt 18 % av våra kostnader med nuvarande utdelningar. Det är skönt att se att procentsatsen ökar månad för månad. En dag hoppas vi kunna nå 100 %. Det är ett intressant mål och en rolig resa vi gör!
 
Utdelning i september summeras till 4907 kr vilket är något högre än snittet som ligger på knappt 4 000 kr i dagsläget.
 
September har varit en bra månad och jag hoppas oktober blir lika lyckosam.
 
Tålamod tålamod tålamod är receptet!
 
Trevlig helg!
 
ägamintid
 
 
 
 
 
 

söndag 16 september 2012

Citigroup - Tiden talar för köp

Citigroup är en aktie som jag analyserat ordentligt de senaste dagarna. Måste säga att jag är oerhört frestad att trycka till ordentligt på köpknappen. Citigroup har idag ingen utdelning att tala om. 4 cent om året ger en direktavkastning på hissnande 0,12 %.... Så det blir inte för utdelningen jag köper aktien, inte utdelningen som den ger idag. Snarare för att vinst och utdelning kommande år kan bli betydande.

Så här ser mina korta tankar ut. Citigroup är en av världens största banker med verksamhet i hela världen. Omsättningen är fördelad ganska jämt över världen med en något högre andel i USA än övriga regioner. Moaten bedömer jag vara stor och stabiliteten god.

Hälfen av intäkterna kommer från konsumentlån som är en mycket stabil verksamhet. Sen har de investmentbanking och transaction services som står för ca 25 % av intäkterna vardera.

Till detta kommer Citi Holdings som är en "bad bank" där tillgångarna monteras ner med stora förluster som följd. Andelen är nu 10 % av totalen och sjunker stadigt.

Eget kapital per aktie ex goodwill var i utgången av andra kvartalet 2012, USD 52. Idag handlas aktien till 35 USD vilket ger en kraftig rabatt mot nettotillgångarna.

Jag ponerar att bolaget över tid kan avkasta 10 % på eget kapital vilket skulle ge en vinst ca 5,20 USD per aktie i dagsläget. De borde de kunna avkasta mer än så men jag nöjer mig med detta. Egna kapitalet växer just nu med ca 10-12 % per år vilket gör att jag räknar med att Citigroup vid utgången av 2014 har 65-75 USD i bokfört värde per aktie.

Min tes är att Citigroup kommande 12-24 ska närma sig en värdering kring 1 gånger TBV. Det ger en motiverad aktiekurs på ca 50-55 USD. På ett par års sikt borde de kunna nå högre då det egna kapitalet kommer att växa.

Bolaget har flaggat för kraftigt höjd utdelning och återköp av egna aktier i slutet av året. Kraftiga återköp av egna aktier skulle troligen sätta raketfart på aktien då man kan makulera aktier som köps för halva bokförda värdet.

Man kan också tänka sig att utdelningen skulle kunna vara ca 30-50 % av vinsten om några år och det det skulle innebära en utdelning på 2-3 USD (räknat på en vinst på 6 USD per aktie). Detta ska ställas i relation till dagens kurs på 35 USD.

Riskerna är att det egna kapitalet är övervärderat och att det inte kommer stiga i samma takt som jag tror och hoppas. Det är också ganska troligt att det är så. Dock kommer det egna kapitalet fortsätta att stiga trots nedskrivningar då det finns en sådan kraft i de underliggande tillgångarna.

Citigroup har en ruggigt intressant marknadsposition och befinner sig i en hatad och ratad bransch. En värdering av aktien i nivå med JP Morgan ger en uppsida på 50-75 % och en värdering i nivå med Wells Fargo och US Bankcorp ger en potential på 150-200 %. Vägen dit kan ta tid och bli volatil men nog ska ett friskt Citigroup över tid värderas betydligt högre än vad den gör idag.

Jag kan tänka mig att köpa en post och hålla i 3-5 år. När jag läser om deras breda och stabila underliggande verksamhet så har jag svårt att tro att aktien kommer handlas till 50 % av BV någon längre tid.

Läste en intressant kommentar från en analytiker. Han hävdade att en "spin-off" av deras transaction services skulle påvisa hur undervärderad banken är. Om jag själv räknar på det så förstår jag vad han menar. Transaction services gör ett resultat på ca 4 miljarder USD per år. En separat notering av den här delen skulle troligen värderas till ca 50-60 miljarder USD. Citigroups börsvärde är idag 100 miljarder USD. Man skulle med andra ord få hela deras konsumenlånedel med en värdering på 40-50 miljarder USD. Det kan bara kallas århundradets kap.

Jag tror på affärsmodellen och ser en avkastning på eget kapital på minst 10 % över tid. Det räcker för att jag ska kunna tänka mig att köpa in en väsentlig post av Citigroup till min portfölj.


Diagrammet ovan visar utvecklingen av Citigroups egna kapital per aktie exkl. goodwill sedan Q4 2010. Fram till Q2 2012 är det "faktiskt utfall". Från Q3 och framåt har jag uppskattat ökningen av det egna kapitalet. Aktiekursen borde över tid närma sig de blåa staplarna eller tom överstiga dom. Tidsaspekten på detta är dock svårare att sia om.

Tankar och funderingar? Några ägare här?

Trevlig söndag!

ägamintid

fredag 14 september 2012

Bra fart i portföljen

Börsrallyt sätter avtryck och portföljvärdet har exploderat senaste dagarna. Inköpet och JP Morgan var än så länge vältajmat. Till och med RSA har tuggat på ordentligt och är nu största innehavet.

Uppgången gillar jag definitivt inte. Jag är inte ute efter kortsiktiga vinster utan bygger en portfölj på lång sikt. Då vi ska leva på utdelningarna så är uppgången inte bra då direktavkastningen på kommande köp sjunker. Jag ser helst stillastående börs eller nedåtgående så länge vi är nettoköpare, vilket vi kommer vara kommande 5 åren. Men visst är det kul att se sina innehav stiga kraftigt. Sitter helt häpen så här på kvällen och undrar vad "marknaden" håller på med.

För övrigt så är jag fortsatt skeptisk till stimulanser hit och dit och vill inte att det byggs upp nya bubblor igen. Det känns väl konstruerat det här rallyt och baksmälla lär väl komma.

På inköpslistan kommande månader står HSBC, Citigroup, JP Morgan, Delta Lloyd, Aegon, Seadrill, Prospect Capital och Kinder Morgan Inc. Dessa aktier får gärna rekylera så att jag får chansen att plocka in dom till bättre priser!

Trevlig kväll och helg!
ägamintid

lördag 8 september 2012

Utdelningens betydele för totalavkastningen

Lite tankar kring utdelning och avkastning. Skriver ner lite korta tankar som jag funderat på idag.

Jag följer marknadsvärdet på aktieportföljen månadvis. Marknadsvärdet stämmer jag av mot anskaffningsvärdet för att se hur mycket portföljen har avkastat. Ett problem med det här att jag regelbundet köper samt att utdelningarna återinvesteras i nya aktier vilket gör att anskaffningsvärdet ökar.

Jag mäter därför också marknadsvärdet mot "insatt kapital". Då får jag reda på hur mycket jag avkastat på de medel som jag själv satt in. Detta mått beaktar återinvesterad utdelning till skillnad från att mäta mot anskaffningsvärdet. Avkastningen på insatta medel kommer över tid stiga betydligt snabbare än avkastningen på anskaffningsvärdet.

En sak som jag la märke till när jag följde upp en excelsnurra är att utdelningen betyder väldigt mycket för den totala avkastningen på portföljen och för enskilda aktier.

Exempelvis har Vivendi avkastat 5,49 % sedan mitt inköp. Lägger jag till utdelningen så är avkastningen hela 9,77%. Det blir en bra mycket bättre avkastning när utdelningen läggs till! Euron har sjunkit en bra bit vilket har gröpt ut delar av min vinst då jag köpte när euron stod runt 9,00-9,20 kr. Kinder Morgan Inc ligger jag +- 0 på när det gäller marknadsvärde/anskaffningsvärde men lägger jag till utdelningarna så har jag en avkastning på över 4%. Sanofi är upp 13 % sedan inköp och 18 % när jag inkluderar utdelningen. Kommande år kommer nya utdelningar inkasseras vilket gör att effekten kommer ytterligare över tid.

Jag gjorde en uppföljning på samtliga bolag och fick, enligt mitt tycke, fram en häpnadsväckande intressant info. Utdelningen utgör en väsentlig del av avkastningen! En större del än vad jag kunnat tro! I vissa bolag ligger jag lite back men när jag beaktar erhållen utdelning så förvandlas det till ett plus.

Här några olika sätt som jag mäter utvecklingen på min portfölj:

Enskilda aktier mäter jag så här:
Avkastning = Marknadsvärde/Anskaffningsvärde
Total avkastning = Marknadsvärde+erhållen utdelning/Anskaffningsvärde
Total avkastning = Marknadsvärde+erhållen utdelning/Anskaffningsvärde

Portföljen mäter jag så här:
Total avkastning på insatt kapital = Marknadsvärde/insatt kapital
Totalavkastning på insatt kapital = Marknadsvärde/anskaffningsvärde

Med en yield on cost på över 6,7 % som jag har just nu så räknar jag med att få en ordentlig knuff åt det positiva hållet när det gäller totalavkastning. Över tid kommer utdelningarna spela en väsentlig roll när det gäller min totalavkastning, den saken är helt säker.

Jag är mer och mer säker på att jag är rätt ute både när det gäller värderingarna av bolagen som jag köper och att utdelningen över tid kommer "boosta" portföljavkastningen ordentligt över tid.

Skönt att få en "aha-upplevelse" så här en lördag!

Ha en fortsatt skön helg!

ägamintid

tisdag 4 september 2012

Utdelning - årsöversikt

Det här med utdelning intresserar mig, det har nog inte undgått någon som läser den här bloggen. Varför är det så intressant? Jo, det är en passiv inkomst som dimper ner på kontot utan att jag behöver lägga ner 1 minuts arbete. Dessutom ger en investerning, per idag, rätt till utdelning i all evighet (jag tycker det är fantasiskt) och förhoppningsvis också en stigande utdelning om företaget spelar korten rätt.

Jag har en mängd beräkningar som har med utdelning att göra. Mest för att jag älskar att göra grafer och tabeller men även för att kunna spåra vår framgång (hoppas jag inte får äta upp det...) och få en översikt över hur det ser ut framöver.


 
Ovan visas utdelningarna som har inkommit, och beräknas inkomma, fördelat per kvartal. 2011 är utfallet för året och 2012-2014 är prognoser. 2013 och 2014 kommer öka drastiskt eftersom vi köper fler aktier. Utdelningen 2013 är en rullande prognos och 2014 blir en rullande prognos när 2013 har startat. Det är ju så att om jag köper en aktie i juni 2013 så kanske utdelningen kommer först 2014 och då kommer den med i min rullande prognos för 2014. Som man kan utläsa så har vi slagsida i kvartal 2. Många utdelningar sker då, inte bara av nordiska bolag utan också av många europeiska bolag. Amerikanska har som bekant kvartalsvis utdelning och engelska ofta två gånger per år. Jag vill försöka nå en hyfsad fördelning över året och inte ha allt för mycket utdelning vissa månader. Det är bra att ha en ganska jämn ström av kassaflöde som kan återinvesteras när tillfällen dyker upp.
 
 
Ovan visas samma diagram men fördelningen är per månad istället. Kraftig slagsida i maj "stör" mig något men det spelar egentligen ingen större roll. Hoppas kunna öka utdelningarna första kvartalet där det ser knapert ut just nu.
 
Finns det något bättre än att komma till jobbet, lite småtrött en morgon och ta en kopp kaffe, logga in på depån och se att det har kommit in några hundralappar i utdelning? Det är definitivt en fröjd... Det är lätt att bli blind när det bara är en massa siffror på en dataskärm. Men tänk er om någon skulle ringa på dörren 1 gång i veckan och ge dig 1000 kr! Vilken känsla det skulle vara. Eftersom vi nu är uppe i ca 48 000 kr i utdelning på årsbasis så innebär det just 1000 kr per vecka.
 
Ha en trevlig kväll!
 
ägamintid
 
 

söndag 2 september 2012

Finanssektorn i USA - JP MorganJag sitter med mina prognoser och tittar på kommande inköp. Jag har lagt upp inköpen för kommande 18 månader. Jag köper 1-2 aktier varje månad. I september tänker jag köpa ett knippe JP Morgan. Finanssektorn i USA är koncentrerad till ett mindre antal stora banker. JP Morgan, US Bancorp, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs och några till dominerar stort. JP Morgan fick sig en smäll tidigare i våras i samband med tradingskandalen och laggar efter övriga banker.

JP Morgan klarade finanskrisen bra tillsammans med Wells Fargo och US Bancorp och värderingen är nu tilltalande. P/E talet ligger runt 7-8 och utdelningen är stigande. Ett återköpsprogram kommer troligtvis att startas under hösten. Det fick tillfälligt läggas på is i samband med tradingskandalen.

Jag bedömer att dessa banker har mycket stora "moats". De har breda verksamheter med flera ben att stå på, de har stora marknadsandelar och enormt god lönsamhet. JP Morgan har jag förtroende för med VD Jamie Dimon i spetsen. Jag är övertygad om att banken kommer leverera över tid. Aktien känns i dagsläget som en badboll som är nedtryckt i vattnet. Jag väntar en återgång mot 45-50 USD som aktien handlades i innan skandalen. Bank och finans är en sektor som jag ser stora möjligheter just nu i. I Europa är det än större möjligheter men jag tycker det är för riskabelt där just nu om vi bortser från t.ex. de svenska bankerna.

Utdelningen ligger på 30 cent per kvartal vilket ger en direktavkastning på ca 3,2 %. Lägre än vad jag har i min portfölj men jag beräknar att de kommer kunna höja den med 10 % per år kommande 5 år. Utdelningsandelen ligger på 25% då de har en intjäning på 4-5 USD per år.

USA:s husmarknad verkar vara på väg att vända och bankerna är till skillnad mot Europa mycket starka. Bankverksamhet är, om den sköts rätt, en väldigt lukrativ verksamhet. När den här krisen klingat av om några år så borde bankerna stå väldigt starka.

Jag funderar även på att köpa mindre poster i Wells Fargo och US Bancorp. Wells Fargo är ju den bank som Buffett köpt in sig kraftigt i under en längre tid. Om jag inte minns fel så är det hans största noterade aktieinnehav efter Coca Cola.

Ha en trevlig söndag!

ägamintidlördag 1 september 2012

Månadsbokslut augusti

Dags att uppdatera hur det ser ut per sista augusti! Förmögenheten ökade med 40 000 kr. 32 000 kr sattes av till aktier och 3 000 kr amorterades på lånen. Således är det 5 000 kr som avser värdeuppgång på aktier. Om aktierna går upp eller ner spelar mindre roll. Det viktiga är att fortsätta spara och amortera regelbundet. Jag ser, som jag sagt många gånger tidigare, helst att börsen står på nuvarande nivåer ett bra tag till när jag ska köpa fler aktier.

Den stora skillnaden i år jämfört med 2012 är att vi har ökat våra tillgångar. Vi har minskat amorteringstakten betydligt och bygger nu upp tillgångarna istället. Vi har en soliditet nu på 78,3 % och den ökar stadigt. Vår finansiella ställning är nu stark.

Utdelningen på årsbasis är nu 45 330 kr. Prognosen för 2012 säger nu 53 000 kr. Det avser alltså den utdelning vi kommer få kommande 12 månader om vi behåller de aktier som vi har just nu.

Vi har en årstakt på ca 452 000 kr just nu när det gäller förändring av förmögenhet. Det är en stor siffra. Jag räknar med att vi kommande månader kommer kunna sätta av 30- 32000 kr per månad i aktier och till detta kommer utdelning på ca 5 000 kr per månad i snitt. Det innebär att vi kommer att köpa aktier för ca 35-37000 kr varje månad i och med att vi återinvesterar utdelningarna.

Jag stänger med glädje augusti 2012. Det har varit en bra månad både finansiellt och på det personliga planet.

Trevlig helg!
ägamintid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...