torsdag 31 maj 2012

Månadsuppdatering maj


Hej på er!

Satte ihop ett diagram för att visualisera mina framsteg.

Utdelning på årsbasis uppgår till 38 000 kr per sista mars och yield on cost uppgår till ca 6,5 % vilket är högre än mitt mål på 6,0 %. Jag har medvetet ökat yield on costen genom att köpa bolag med högre direktavkastning. Jag kommer fortsätta med detta då jag tror att detta kommer gynna mig mest i det här skedet av min strategi. Ju högre direktavkastning, ju mer att återinvestera vilket leder till ytterligare högre utdelning. Det gäller att få pengarna att jobba på allra bästa sätt och just nu söker jag hög direktavkastning.

Min årliga utdelning har stigit nästan varje månad sedan start. Detta är inte konstigt då jag har köpt aktier varje månad och klarat mig från större utdelningssänkningar. Jag känner en viss oro över några av innehaven men hoppas inte den är befogad. Det känns faktiskt mer oroligt att äga aktier med hög direktavkastning då jag ifrågasätter utdelningsnivån mer då. Kan det verkligen vara så bra? Då får jag gå tillbaka till min värdering och då känner jag mig tryggare. Det gäller att beakta utdelningsandelen och denna får gärna inte stiga över 65-75 % för då börjar det bli kritiskt. Jag försöker blanda upp högavkastarna med utdelningshöjare och jag tycker att jag har en rätt bra spridning mellan högavkastare och utdelningshöjare.

Utdelningen i maj uppgick till hela 8600 kr vilket är den bästa månaden hittills i år. Många bolag har utdelning under våren så det är inte förvånande. I juni räknar jag att få ca 2000-2500 kr i utdelning som jag kan återinvestera tillsammans med junilönen.
Det känns skönt att sammanställa månadens resultat. Det känns som om målet kommer närmare och det gör det ju även om det är många månader kvar.

Nästa månad siktar jag på att nå över 40 000 kr. Ytterligare en milstolpe i min maratonmatch för att äga min tid!

Trevlig kväll!

ägamintid

onsdag 30 maj 2012

Börsnedgången är min vän

Börsnedgången är för de flesta jobbig. Ibland även för mig då man ser sitt kapital minska dag för dag. Jag hör vänner och arbetskamrater klaga på nedgången. Jag ser nedgången som min vän då jag har chans att ackumulera upp aktier i en nedåtgående marknad eller stillastående marknad.

Jag får fler aktier för mindre pengar. Det gäller att vara kall och köpa regelbundet när lägen finns. Jag har inte förmågan att pricka botten eller sälja på toppen så jag försöker köpa regelbundet för att sprida risken. Så länge jag har ett stort inflöde i aktiedepån ser jag därför gärna att börsen fortsätter sin kräftgång ett tag till så att jag hinner köpa in fler kvalitetsföretag.

Under tiden börsen går ner så fortsätter mina utdelningar att flyta in och jag kan köpa ytterligare aktier. Vid årsskiftet kommer jag sätta nå ca 50 000 kr i utdelningar på årsbasis vilket motsvarar ca 2 månadsinsättningar för mig. Man kan säga att jag sätter in 14 månadsinsättningar varje år mao! Effekten av återinvestering av utdelningar är enorm över tid och det ska jag ta tillvara på.

Jag ser börsnedgången som min bästa vän och står gärna ut med deprimerad börs ett bra tag till. Jag har verkligen ingen brådska då jag inte behöver pengarna som jag köper för. Det är roligare att fiska aktier när börsen går ner än att jaga i en uppåtgående marknad.

Idag ser jag med glädje att flera av de större oljebolagen sjunker kraftigt. Min nästa affär kan mycket väl bli ett inköp av TOTAL, ENI eller Chevron.

Hur ser ni på börsnedgången? Fiende eller vän? Jobbig eller rolig?

ägamintid

söndag 27 maj 2012

Investeringsstrategi och lite övrigt

Jag tänkte uppdatera er lite på statusen kring min väg mot att "äga min tid". Jag har, som jag tidigare skrivit, gått från hårt skuldsatt till att vara lågt skuldsatt och under tiden byggt upp tillgångar. I det här inlägget får ni en bra historisk återblick. återblick 2011

2012 handlar om att fortsätta amortera men i en lägre takt, ca 3000 kr per månad. Det stora fokuset handlar om att bygga upp tillgångarna så att de kan generera utdelningar. Jag försöker att avsätta 32 000 kr i snitt i högutdelande aktier och aktier med en hög utdelningstillväxt.

Min strategi bygger på att köpa lågt värderade bolag, med en hög utdelning (direktavkastning). Utdelningen ska även öka över tid. Jag vill att bolagen är så pass starka så att de kan öka sin utdelning i takt med att vinsterna ökar.

Strategin i sig är inte komplicerad utan bygger på "underverket" ränta på ränta effekten. Effekten av ränta på ränta är enorm över tid.

Dock finns det svårigheter med att hålla sig strikt till strategin...

Det gäller att ha tålamod och månad för månad sätta in 32 000 kr. Jag får inte tumma på det här! Ibland känns det som att tillgångarna ökar med "snigels fart" men sanningen är att det går fort. Jag måste ha tålamod.

Det gäller att köpa "rätt" bolag som är lågt värderade och kan behålla och/eller höja utdelningen över tid.

Det gäller att inte bry sig om att börsen går ner och värdet i aktiedepån minskar. Tänk utdelning och försök glömma kursutveckling.

Det gäller att ha låga förvaltningskostnader och inte köpa och sälja för mycket aktier. Behåll bolagen så länge inget i deras verksamhet förändras dramatiskt.

Det gäller att inte läsa för mycket tidningar och lyssna på för mycket nyheter, man blir lätt påverkad av detta. Domedagen nämns allt för ofta i media. 80 % av småspararna köper på toppen och säljer på botten. Jag köper regelbundet och ju mer kris och katastrof, som inprisas, ju bättre. Jag får fler aktier för pengarna vid dåliga börstider!

Framtiden såg för ca 18 månader sedan mörk ut men nu ser jag ljuset. Med låga kostnader och relativt hög inkomst finns förutsättningarna för att redan 2017-2018 erhålla passiva inkomster som täcker mina levnadskostnader. Det här trodde jag inte var möjligt när jag startade i december 2010.

Så här ser min prognos ut just nu rörande årlig utdelning. Jag reviderar detta en gång per år och ska göra en revision i slutet av året. Med offensiva antaganden så ser det ut ungefär så här:

2012 ca 50 000 - 55 000 kr
2013 ca 85 000 - 90 000 kr
2014 ca 120 000 - 125 000 kr
2015 ca 155 000 - 165 000 kr
2016 ca 190 000 - 210 000 kr
2017 ca 245 000 - 255 000 kr
2018 ca 290 000 - 310 000 kr

Min sambo brukar säga att når vi upp till hälften av våra mål så har vi uppnått något väldigt bra. När jag tänker tanken att nå halva målet 2018, dvs 150 000 kr per år i utdelningar så ryser jag. Tänk att kunna erhålla 150 000 kr per år i utdelningar resten av livet. Det blir mycket "gratispengar" som trillar in.

Att jag ska "äga min tid" innebär att jag kan disponera min tid som jag vill. Jobba när jag vill och om jag vill, äta när jag vill, sova när jag vill och resa när jag vill. Så som livet borde vara. Mindre stress och mer tid för familj och vänner.

Trevlig söndag!

ägamintid

torsdag 24 maj 2012

Hög direktavkastning eller hög utdelningstillväxt?

Den frågan har jag ofta ställt mig...

Först och främst ska man hitta lågt värderade bolag, det är a och o. Sen ska de ha en utdelning som är hög, uthållig och stigande.

Jag har räknat på det här med utdelningstillväxt kontra hög direktavkastning och jämfört detta över tid. Min slutsats är att det är bättre att köpa ett bolag med en hög direktavkastning och svagt stigande utdelning än ett bolag med lägre initial direktavkastning och högre utdelningstillväxt.

Att det är bättre att köpa ett bolag med en hög initial direktavkastning beror på att man erhåller större utdelningar som kan återinvesteras vilket gör att man får ett stort försprång mot en aktie som har en lägre initial direktavkastning men en högre utdelningstillväxt.

Här kommer ett exempel:

Jag köper nedanstående två aktier för 10 000 kr vardera och återinvesterar all erhållen utdelning under 10 år. Efter 10 år så slutar båda bolagen att höja sin utdelning och behåller föregående års utdelning.

Aktie A: Har en direktavkastning på 5 % och höjer den med 5 % per år i 10 år

Aktie B: Har en direktavkastning på 3 % och höjer den med 10 % per år i 10 år

Efter 10 år ser det ut så här:

Aktie A:
Erhållen utdelning under 10 år: 8183 kr
Årlig utdelning i evighet: 1246 kr
Yield on cost: 12,46 %

Aktie B:
Erhållen utdelning under 10 år: 5816 kr
Årlig utdelning i evighet: 1003 kr
Yield on cost: 10,03 %

Troligen krävs det ytterligare några år innan aktie B är ifatt. Jag har gjort många exempel och drar slutsatsen att en hög direktavkastning vid inköpstillfället är viktigare än en hög utdelningstillväxt.

En annan sak jag noterade när jag räknade är att köper man en aktie med en direktavkastning på t.ex. 12 % och köper nya aktier för utdelningen varje år så kommer man äga dubbelt så många aktier som när man köpte aktien, efter 7 år. Detta utan att bolaget har höjt utdelningen någon gång under 7-års perioden. Du kommer också ha en yield on cost på ca 25 %. Ränta på ränta är ett underbart fenomen.

Ha en trevlig kväll!

ägamintidonsdag 23 maj 2012

Månadens aktieköp

Jag har fått frågor om varför jag inte redovisar min portfölj här på bloggen. En mycket befogad fråga ska jag säga. Det finns flera orsaker till att jag inte redovisar alla innehav och jag tänker inte gå in på alla dessa skäl nu.

Men först och främst är jag inte ute efter att skapa en blogg där diverse läsare "skuggar" min portfölj och köper samma bolag. Jag är en hobbyanalytiker som bedriver denna bloggen för att jag tycker det är kul och jag vill inte känna något ansvar för andras köp- eller säljbeslut. Jag diskuterar gärna olika aktier och delger er mina tankar och funderingar och även till viss del vilka bolag jag köper, äger och är intresserad av. I dagsläget har jag därför valt att inte redovisa min aktieportfölj men kanske kommer jag att göra det i framtiden.

Nu ska ni få reda på två bolag som jag kommer att äga!

På fredag rasslar lönen in och jag har redan bestämt mig för vilka bolag jag ska köpa.

Det blir 202 aktier i Vivendi
Samt 1000 aktier i Tesco

Jag finansierar mina köp med insättning av månadens lön samt likvida medel som ligger och skvalpar i depån.

Jag bedömer att båda bolagen är köpvärda kring dagens kurser och de ger också en god utdelning. Värderingen för Vivendi anser jag vara mycket låg och Tesco är sällsynt lågt värderad. Skagen fonder har skrivit om båda bolagen, artiklarna finns att hitta på skagenfonder.se

Aktierna kommer att öka min årliga utdelning med ca 3500 kr. Total utdelning just nu är ca 38 000 kr på årsbasis vilket är en ökning från 28 000 från årsskiftet.

Vad köper ni för aktier?

Ha en trevlig kväll!

ägamintid

tisdag 22 maj 2012

Hur spenderar jag mitt "fria kassaflöde"?


Ett företag genererar kassaflöde. Om det är ett framgångsrikt bolag så genererar det ett stabilt och bra kassaflöde. Kassaflöde är något väldigt bra då man kan använda det till en massa roliga saker. Ett företag kan t.ex. investera i ny teknik, återköpa egna aktier, dela ut pengarna till ägarna eller lägga pengarna i kassakistan för framtida möjligheter.

Det fungerar precis på samma sätt när det gäller privatekonomi.

Jag har ett "fritt kassaflöde" som består av mitt hushålls inkomst minus våra månatliga utgifter. Det jag har kvar när jag betalat det som är nödvändigt (t.ex. hyra, mat, kläder, telefon, el etc) är mitt fria kassaflöde.

Det är här det roliga kommer in! Jag kan göra vad jag vill med dessa pengar och det tycker jag är lyxigt!

Eftersom jag vill använda mitt kassaflöde för att få ännu mer kassaflöde så försöker jag använda det på ett effektivt sätt.

Så här använder jag mitt fria kassaflöde:

Amortering - i dagsläget amorterar jag 3000 kr per månad vilket är betydligt mindre än 2011. Det beror på att jag har fått ner skulderna till en lägre nivå, en nivå som jag bedömer vara rimlig.

Aktieköp - ca 32000 kr per månad. Jag köper aktier i lågt värderade bolag med utdelning. Målet är att dessa aktier ska "yngla av sig" och ge mig utdelningar som jag kan återinvestera för att kunna köpa ännu mer aktier. I dagsläget erhåller jag utdelningar på ca 3000 kr per månad vilket också är en del av mitt "fria kassaflöde".

Resor - Jag och min sambo gillar att resa så vi sätter av 6000-7000 kr varje månad till ett resekonto så att vi kan åka iväg några gånger per år.

Hur fördelningen ser ut månadsvis kan variera lite beroende på hur aktievärderingarna ser ut. Ibland amorteringar jag mindre och ibland mer och ibland köper jag mer aktier och ibland mindre.

Jag tycker att mitt fria kassaflöde är en fröjd att spendera!

Vad gör Ni med ert kassaflöde?

ägamintid

Uppföljning av mina mål för 2012!

Jag tänkte kika lite på mina mål som jag satte upp för 2012 och se hur jag ligger till.

För 2012 satte jag upp följande mål:

1. Sätta in 360 000 kr till aktiedepån
Inga problem, jag snittar ca 32 000 kr per månad!

2. Amortera 100 000 kr på lånen
Kommer nog landa på 90 000 kr så det missar jag nog med lite marginal!

3. Nå 50 000 kr i utdelning på årsbasis
Ser ut som att jag kommer landa på 52-54 000 kr så det ska gå bra! (just nu ligger jag på 38 000 kr på årbasis, dvs ca 3 000 kr per månad)

4. Nå en yield on cost på 6 %
Jag tror jag landar på 6,1-6,4 % så det ska gå bra!

5. Spara minst 50 % av mitt hushålls nettoinkomst varje månad
Jag ligger på 52-56 % per månad så det ska jag klara!

Sammanfattningsvis så ser det ljust ut, facit har jag om ca 7 månader. Framförallt är det skönt att nå målet om 50 000 kr i årliga utdelningar vid årsskiftet! För 2013 ser det väldigt bra ut då mina utdelningar kan återinvesteras vilket kommer öka takten ytterligare! kort och gott går allt enligt plan och det är en sååååå skön känsla! Att börsen går ner känns riktigt bra då det är roligare för mig att "fiska" aktier än att "jaga" uppgångarna.

Hur går det för er?söndag 20 maj 2012

Bolag under bevakning för kommande inköp

Jag har tagit det lite lugnare senaste tiden med aktierna men har några bolag som jag finner intressanta till dagens kurser.

Chevron tycker jag är ett bra val kring 95-100 USD. Utdelningen höjdes nyligen och de ger nu 3,6 % i direktavkastning. Utdelningen har stigit varje år i 25 år.

Kinder Morgan Inc har tagit rejält med stryk handlas till 33 USD och ger en utdelning på ca 3,8 %. De beräknar höja utdelningen ca 10-12 % per år fram till 2015.

Sanofi handlas kring 54 EUR med en direktavkastning på knappt 5 %. De beräknar höja utdelningen till 50 % av årsresultatet vilket gör att jag förväntar mig att utdelningen kommer höjas 10-15 % de kommande 2 åren.

Oriflame handlas till låga multiplar och med en utdelning på 6,5 % tycker jag att de ser intressanta ut.

Vivendi har jag tidigare köpt på 16 EUR, de har nu gått ner ytterligare vilket gör att jag kommer öka i bolaget. Utdelningen ligger på ca 7,5 %. Värderingen känns mycket låg.

Av ovanstående bolag äger jag aktier i Kinder Morgan Inc, Sanofi och Vivendi.

Vad köper ni för bolag?

ägamintid

lördag 19 maj 2012

Tillbaka igen....

Jag är tillbaka efter en tids paus för bloggen. Jag trodde mitt nya jobb skulle bli lite lugnare, men icke sa Nicke.... Det har varit en fullständig katastrof med jobb både i Sverige och utomlands. Dock har jag även lugnare veckor så det är det bättre totalt sett. Nu är jag tillbaka i ok form och hoppas kunna uppdatera bloggen 1 gång per vecka.

Jag har fortsatt min resa med amortering och investering och framtiden ser ljus ut! Börsen får gärna fortsätta ner så att jag kan öka upp väl valda bolag.

Jag har i dagsläget årliga utdelningar på ca 36 000 SEK. Räknar med att nå 50 000 kr på årsbasis till årets slut. Min 10-års plan ligger intakt mao!

Har ni frågor om allt eller inget så ställ gärna dom så ska jag försöka svara!

Trevlig helg!


ägamintid
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...