onsdag 1 februari 2012

Vad är risk?

Jag var inne och tittade till mina PPM-fonder idag och hittade lite intressant information om risk. Dvs hur PPM definierar risk... Jag håller inte med...

Här kommer PPM.nu:s definition på risk:

"Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk.
Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används:
0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk".


PPM definition på risk är alltså betavärdet, dvs hur mycket fonden rör sig är ett mått på hur hög risk fonden har. Detta är en rätt vanlig definition av risk.

Men då ställer jag mig frågan: Är Skagen global en högriskfond? JA enligt PPM är fonden det. Skagen Global får 17 "poäng" enligt PPM och är därmed en högriskfond.

Jag är en aktiv läsare av Skagen fonders månatliga fondkommentarer och känner till Skagen Global rätt väl. Det sista jag skulle påstå är att fonden är en högriskfond, oavsett betavärde.

Skagen Global äger bolag med mycket låga p/e-tal, låga värderingar i förhållande till eget kapital. Tittar jag igenom floran av bolag i fonden så är det mycket stabila bolag som dessutom värderas lågt, eller historiskt lågt. Jag skulle säga att Skagen Global är en lågriskfond.

Således tycker jag betavärdet eller PPM:s definition är felaktig. Volatilitet har ignet med risk att göra.

Risk enligt mig är snabbt föränderliga branscher... :-) Därav försöker jag hålla mig till mat-, tandkräm- och rakhyvleföretag. De ska dessutom inhandlas till en låg värdering ala Skagen!

Detta var dagens fundering från mig.

Hur ser Ni på risk? Vad är risk? Vad betyder risk?

ägamintid

6 kommentarer:

 1. Nu gör du kreti och pleti konfys när du säger att "risk" kan betyda olika saker. Nej, nej nej!

  Inom finansbranschen - som gör anspråk på att jämställas med naturvetenskaper bla i och med instiftandet av "Nobelpris inom ekonomi" - kan det inte finnas någon annan sanning än den som branschen själv har definierat. Skiljer sig verkligheten från kartan är det kartan som gäller.

  SvaraRadera
 2. Betavärdet och volatiliet är inte samma sak. Betavärdet tycker jag inte är ett bra "riskmått". Däremot är ju volatilitet det om man nu definerar det som PPM gör (vilket "alla i finansbranschen gör). Dvs hur stora sväningar kan du som placerare förvänta dig om du investerar i värdepappret.

  Det du pratar om som balanserar upp denna volatilitet i Skagen Globals fall är "alfa" dvs överavkastning. Håller med dig om att sammantaget så tycker jag risk/reward är bra i Skagen Global. De grymt duktigta på att skapa överavkastning!

  /D

  SvaraRadera
 3. Jag är doktor och hanterar risk hela tiden. Om en patient har högt blodtryck finns en viss RISK för stroke, hjärtinfarkt etc. Om blodtrycket fluktuerar kring en låg nivå är det nog mindre risk än om det ligger väldigt stabilt kring ett högt värde. Så volalitet i det sammanhanget är mer ett uttryck för mät-o-nogranhet och inte risk för worst case scenario att inträffa.

  SvaraRadera
 4. Visst kan man definiera risk på olika sätt.

  Värdet på Skagen Global i svenska kronor föll runt 45 procent från november 2007 till november 2008. Jag skulle inte säga att det är låg risk om något lätt kan halveras i värde på ett år.

  Avkastningen på Skagen Global har dessutom varit lägre än räntan på säkert räntesparande under de senaste 5 åren akkumulerad.

  Skagen placerar själv fonden som en femma, där 0 är låg risk och 10 är hög risk.

  SvaraRadera
 5. Hallå!

  Varför köper du inte preferensaktier för dina pengar? Som det ser ut nu så ger tex Balder 7,5% i direktavkastning. Utdelning 4 ggr per år.

  SvaraRadera
 6. När jag som privat investerare placerar bedömer risken så utgår jag främst från "sannolikheten att bolagets utveckling inte följer gjorda estimat". Faktorer som kan påverka bolagets försäljning kan vara omvärldsproblem, ränta, skulder, vinterkyla osv.

  Jag har ingen Ph. D. på området men volatiliteten indikerar väl främst på fluktuationer i kursen och innehavet, inte bolagets verksamhet. Om jag har förstått det här rätt så fäster man alltså i definitionen vikt vid hur aktiekursen pendlar(?).

  Personligen tycker jag det är fel fel fel för så som investerare eller utdelningsjägare så är det verksamheten, inte dess nyckfulla aktiekurs som skall styra besluten. Sedan bör det väl sägas att en aktie kan vara över- respektive undervärderad vilket man i det långa eller korta perspektivet kan dra nytta av!

  När jag investerar köper jag inte högriskaktier. För mig är högriskaktier inte sådana aktier vars aktiekurs har pendlat upp och ner utan bolag med sådan verksamhet som kan gå antingen superbra eller superdåligt. Prospekteringsbolag/ta-fram-behandling-mot-cancer osv.

  Min slutsats är, vilken kanske inte stämmer överrens med ledande teoretiker på området, att risken är verksamhetens art och estimerad framgång. Cheers!

  Gustave

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...