söndag 2 oktober 2011

Yield on cost per september och portföljutveckling i hittills i år

Min yield on cost gick ner något i september beroende på att jag inte köpte några aktier. För mina likvida medel sätter jag en ränta på 2,4 % vilket är den ränta som jag har i min aktiedepå. Detta gör att min yield on cost går ner.

Hade jag köpt aktier i Sanofi så hade den blåa kurvan sett bättre ut. Den gröna målkurvan slutar i december 2012 i diagrammet och då är det meningen att jag ska ha 6 % i yield on cost.

Jag ligger nu på runt 5,2 % vilket gör att varje köp av aktier med en direktavkastning under 5,2 % sänker min yield on cost och köp av aktier med högre direktavkastning höjer min yield on cost. Utdelningshöjningar höjer självklart min yield on cost och de höjer den rätt mycket efter som jag inte ökar mitt anskaffningsvärde.

I takt med att min yield on cost ökar så kommer det blir svårare att köpa aktier med en högre direktavkastning än min yield on cost vilket gör att jag inte förväntar mig någon extrem utveckling innan jag slutar göra månatliga insättningar. När jag slutar med månatliga insättningar om några år så kommer utdelningshöjningar att öka min yield on cost då mitt anskaffningsvärde ligger still.

Men eftersom jag lever av kr och öre och inte procenten så får jag inte stirra mig blind allt för mycket på procenten utan istället försöka öka mina månatliga utdelningsströmmar.

Yield on cost = Utdelning i kr i förhållande till anskaffningsvärde (utdelning kr / anskaffningsvärde kr)Avseende portföljavkastningen så ligger jag fortfarande betydligt bättre än OMX 30. Jag har en betydligt lägre volatilitet i portföljen vilket hjälper till. Jag tappar ofta mot index vid kraftiga uppgångar men tar igen när det går ner.

Detta är en vald strategi, att ha aktier med lågt betavärde. Jag vill inte ha för stora svängningar.

Grafen nedan är egentligen inte alls viktig för mig då jag mäter min framgång i hur utdelningarna utvecklas. Men av intresse följer jag också min portföljavkastning då jag har en stark tro på att jag kommer att utklassa index, kanske inte varje år men på 3-5 år sikt.


Hur går det för era portföljer i år? Har ni större eller mindre svängningar än något större index? Hur ser ni på yield on cost?

Önskar er en skön söndag

ägamintid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...