lördag 6 september 2014

SemesterNu tar familjen ägamintid semester i två veckor och beger oss till ett varmare land.

Tack för alla goda råd och kommentarer. På återhörande om ett veckor! Eventuella gästspel kommer att göras på twitter.

Du följer mig på twitter här.

ägamintid

onsdag 3 september 2014

Försäljning AIG & Citigroup - minskat i Protector, Vardia & Amhult 2

Då har jag sålt av aktier för finansiering av husköp och andra kostnader som tillkommer (lagfart, pantbrev, reparationer, möbler och annat). Det var inget lätt beslut och har krävt mycket funderande och bollande fram och tillbaka. Jag hade att välja på att minska i samtliga innehav eller sälja några av dom.

Jag valde att sälja aktierna i AIG och Citigroup och att minska i Protector, Amhult 2 och Vardia. Rätt eller fel, ja det får framtiden utvisa.

Protector var tidigare största innehavet i portföljen, och större än Vardia. Nu är innehaven ungefär lika stora. Jag ser fortsatt bra potential i bägge aktierna på nuvarande nivåer. Vardia har under en tid pressats av en säljare (troligen Latour som säljer via Pareto) och jag ser goda möjligheter för aktien att vända upp när försäljningen är slutförd. Lönsamheten kommer att komma under Q4 eller Q1 och tillväxten är mycket god. Det ser väldigt bra ut för bolaget under 2015. Jag tycker värderingen tar höjd för att bolaget är i en tidig fas och kan de nå lönsamhet någon gång kommande två kvartal så är nedsidan mycket begränsad. Protector har en fortsatt fin uppsida och ska handlas kring 60 kr för att värderas i nivå med peers. Jag förväntar mig en höjning av utdelningen under 2015 och en riktigt attraktiv direktavkastning.

AIG och Citigroup känns riktigt jobbigt att sälja. Citigroup har jag ägt sedan 30-33 USD nivån och har haft en riktigt bra resa. AIG har jag ägt sedan 45 USD och det har också varit en bra resa. Bolagen utvecklas åt rätt håll och jag bedömer uppsidan vara väsentlig i båda bolagen (75 USD). Jag väljer ändå att fokusera på mina 3 nordiska innehav men utesluter inte att köpa in mig igen i bolagen.

Amhult anser jag ska handlas i nivå med eget kapital eller något högre vilket ger ca 51-55 kr i ett första steg. Med tanke på deras substansvärdetillväxt så finns det en god uppsida i aktien då substansen bör öka 10-20 kr per år kommande 3-5 år. Amhult 2 är mitt favoritbolag och det tog emot att sälja av där också. Men jag har möjligheten att fylla på innehavet, via månadsinsättningarna, framöver om kursen skulle dippa.

Månatliga insättningar kommer att användas till att öka i befintliga bolag och förhoppningsvis också för att ta in ytterligare 1-3 bolag. 3 bolag är för lite och jag ser gärna att jag har ca 5 bolag i portföljen.

Efter försäljning av AIG, Citigroup minskningar i Protector, Vardia och Amhult 2 så ser portföljen ut enligt nedan. 3 bolag med en ganska jämn fördelning.


Bolag                          Första inköpsdatum    Anskaffningskurs (snitt)    Andel

Vardia Insurance         Maj 2014                    27,50 NOK                   32 %

Protector Forsikring    Juli 2013                      18,10 NOK                   31 %

Amhult 2                     Oktober 2013              23,30 SEK                    34 %

Likvida medel                                                                                     3 %

Trevlig kväll!

söndag 31 augusti 2014

Månadsbokslut augusti

Det här blir sista månadsbokslutet innan husköpet som kommer att förändra förutsättningarna en hel del. Mindre pengar i depån och högre kostnader.

Augusti var ytterligare en bra månad då portföljen gick upp ca 3 %. Hittills i år är portföljen upp hela 39 %.

Draglok den här månaden var inte, hör och häpna, norska försäkringsbolag. Istället så steg AIG och Citigroup ordentligt och Amhult 2 gick mycket bra.

Marknadsvärde per sista augusti uppgår till 2,3 MSEK.

I nästa vecka ska jag sälja av aktier för att finansiera bostadsköpet.

Som det ser ut nu så kommer jag att sälja av AIG och Citigroup samt "hyvla" i Protector.

Jag måste erkänna att jag har ångest att behöva sälja mina guldklimpar men det är för en bra sak, vilket gör det hela enklare. Bolagen ovan är långt ifrån fullvärderade men jag har fått en mycket bra resa senaste 1-2 åren och känner mig riktigt nöjd.

En uppdatering av portföljen kommer att göras under nästkommande vecka.

Ha en skön söndag!


lördag 30 augusti 2014

Om jag hade 100 000 kr...

Jag fick frågan av Avanza hur jag skulle investera 100 000 kr.

Till att börja med vill jag poängtera att det beror mycket på...

Det kan skilja sig väldigt mycket på hur jag skulle investera 100 000 kr beroende på min livssituation. Har jag ett arbete som är säkert? Har fru/man arbete som är säkert? Hur ser familjesituationen ut? Hur fördelar sig mina tillgångar och skulder? Äger jag mitt boende? Ska jag flytta?

Det finns många parametrar att beakta men den viktigaste, om man ska investera pengarna i aktier, är att det är pengar som kan avvaras under en längre period. Man ska inte behöva använda pengarna på minst 5 år, kanske tom 10 år.

Ett bolag kan vara undervärderad och övervärderad under långa perioder och risken, om man behöver pengarna inom t.ex. 5 år, är att man tvingas sälja vid ett dåligt tillfälle (när aktierna är undervärderade).

Istället för att beskriva hur jag skulle gå tillväga så väljer jag att beskriva hur man skulle kunna starta ett aktiesparande om man börjar från 0 kr. I mitt förslag nedan så har man 0 kr i aktiesparande och får nu 100 000 kr i en gåva som man vill investera på ett lämpligt sätt.

Jag skulle till att börja med investera pengarna i aktier. Aktier utklassar övriga tillgångar över tid.

En passande strategi, som jag gillar, är "dollar cost averaging" vilken går ut på att man sprider inköpen över en längre period för att undvika att köpa allt på toppen (eller botten). Strategin passar också utmärkt om man avsätter pengar varje månad/kvartal till aktiesparande eller till barnsparande.

Det hela fungerar så här:

Första kvartalet så görs ett inköp med 5 000 kr i en lämplig aktie.

Andra kvartalet gör ytterligare ett inköp med 5 000 kr i en lämplig aktie.

Sedan upprepar man proceduren kommande kvartal.

Det innebär att man har investerat 100 000 kr efter 5 år.

Eftersom det tar 5 år att sätta pengarna i arbete så har man troligen kunnat köpa aktier både dyrt och billigt.

Om man vill så kan man köpa varje månad istället för varje kvartal. I det här exemplet tar dock pengarna slut efter 20 månader vilket är en något kort period. Helst ska man sprida inköpen längre än så (genom eget månadssparande skulle man kunna köpa varje månad och ha en längre uthållighet).

Vilka aktier skulle jag köpa?

Det är svårt att ge några enskilda aktier men generellt skulle jag fokusera på Large Cap- bolag med bevisad god historik och tillika bolag som ger utdelning. 10-15 bolag är en lagom spridning.

Ovanstående strategi innebär en låg risk och ger god nattsömn. Kompletterar man dessa 100 000 kr med ett månadssparande så skulle jag vilja säga att detta kan vara början på en riktigt bra pensionsförsäkring. Värt att beakta också är att du genom att köpa 10-15 bolag skapar en egen "fond" utan förvaltningsavgifter vilket gör att du antagligen kommer att överprestera jämfört med de flesta aktivt förvaltade fonder.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...