onsdagen den 16:e april 2014

D. Carnegie - storaffär på gångIdag meddelade D. Carnegie att man för en dialog med HBS II om en sammanslagning. Om affären blir av skulle det innebära att D. Carnegie fastighetsbestånd ökar från ca 3 miljarder till 9 miljarder, en tredubbling.

De nuvarande ägarna av HBS II Obligo Investment Management AS kommer att bli en stort ägare i D. Carnegie efter sammanslagningen.

Det är svårt att bedöma än hur bra detta är. Styrelsen i respektive bolag ser stora synergier mellan fastighetsbestånden genom en gemensam fastighetsförvaltning och användande av D. Carnegies process för att renovera lägenheterna mm.

Följande artikel finns att läsa i Di.se där D. Carnegies VD uttalar sig kring den eventuella sammanslagningen.

D. Carnegie kommer antagligen/troligtvis att betala ägarna i HBS II med aktier. Hur bra affären blir är därmed mycket beroende på hur många aktier de kommer att få.

Jag antar att det kommer mer information framöver och eventuellt en proformaredovisning där man kan ta del av effekten av sammanslagningen.

Jag drar ingen slutsats om den eventuella affären än men tycker att det ser spännande ut. Bolaget kommer absolut vara aktuellt för en större lista om affären går igenom. Det blir ett mycket stort bolag inom privatbostäder vilket säkerligen kan locka en hel del investorer som vill exponera sig mot denna typ av fastigheter.
tisdagen den 15:e april 2014

Inköp MekonomenJag ökade en aning i Mekonomen och portföljandelen uppgår nu till ca 5 %.

Mekonomen gick starkt efter mitt första inköp och steg från runt 155 kr till 185 kr. Utdelningen avskiljdes för några dagar sedan och aktien har sedan dess backat.

Caset är oförändrat sedan jag skrev om det första gången. Ni läser mina tankar om Mekonomen i nedanstående inlägg.

Genomgång Mekonomen

Jag har för avsikt att bygga upp ett väsentligt innehav i bolaget och kommer att köpa fler om aktien fortsätter att backa.

Trevlig kväll!

måndagen den 14:e april 2014

Citigroup Q1Idag släppte Citigroup Q1 och det ser trevligt ut.

Vinsten per aktie landar på 1,30 USD vilket är i nivå med föregående år.

Kapitaltäckningen (Basel III Tier 1 common ratio) ökar från 9,3 % till 10,4 %.

Tangible book value per aktie ökar från 52,35 till 56,40 USD.

ROE landar på ca 8 % vilket är något sämre än för samma period föregående år. Detta är kopplat till att Citigroup bygger upp kapital och måste generera högre vinster för att behålla samma ROE.

Lägre kreditförluster än för samma period föregående år.

Nedmonteringen av Citi Holdings fortsätter och tillgångarna är nu bara 6 % av Citigroups totala tillgångar

Några ord från CEO:

Michael Corbat, Chief Executive Officer of Citi, said, "Despite a quarter that was difficult for our company, we delivered strong results. Both our consumer and institutional businesses performed well and we grew both loans and deposits while holding the line on our expenses. We reduced our deferred tax assets more than any other quarter since the crisis and drove Citi Holdings closer to break even.

Very cognizant of our shareholders desire to see a sustainable return of capital, we are engaged with the Fed to better understand their expectations regarding the CCAR process. We are committed to bringing our capital planning process to the highest possible standards, befitting an institution of our global reach. I will dedicate whatever resources and make whatever changes necessary to achieve this critical goal," Mr. Corbat concluded.

Rapporten känns mycket lovande. Citigroup värderas fortfarande lägst av de stora bankerna i USA och betydligt lägre än bl.a. nordiska banker. Vinst per aktie ligger runt 5 USD på årsbasis och banken handlas till 0,8 gånger tangible book value. Jag anser att banken är undervärderad. Min första analys som jag gjorde av banken har ni här och den är fortfarande aktuell.

Länk till rapport och presentation finns här.


söndagen den 13:e april 2014

Inköp D. CarnegieJag har varit aktiv nu ett tag. Förutom köp i Citigroup och Amhult 2 hann jag även med att plocka in ytterligare aktier i D. Carnegie. Jag fick ju bara 300 st vid när jag tecknade i nyemissionen. Nu har jag fyllt på med ytterligare aktier motsvarande 5 % av aktieportföljen.

Jag har skrivit en del om D. Carnegie tidigare här på bloggen. 

Jag tror på bolagets affärsidé och även om jag betalade 1,1 gånger eget kapital så kan jag stå ut med det då det egna kapitalet kommer att växa framöver. Det finns 44,8 miljoner aktier vilket ger ett marknadsvärde på bolaget på ca 2 miljarder. Bolaget har ett eget kapital på ca 1,8 miljarder.

Förutom att bolaget kommer att höja hyror, och därmed driftnetto och substansvärde, så finns det även en "joker". D. Carnegie har betalat ca 10 000 kr per kvadrat för hyresrätterna. Om ett antal år när större delen av bostäderna är renoverade så torde det inte vara omöjligt att man vill ombilda till bostadsrätter. Det finns en betydande uppsida i och med detta då vi alla vet vilka priser som råder i Stockholm. Renoveringarna bör ha en positiv effekt på levnadsförhållandena i förorterna och på sikt skulle en omvandling till bostadsrätter öka den sociala statusen i områdena. Min tes är ett långskott men ändå intressant både ur ett aktieägarperspektiv och boendeperspektiv.

Vad är D. Carnegie värt? Per idag skulle jag kunna tänka mig att marknaden kan värdera bolaget till 1,2-1,5 gånger eget kapital. Det skulle innebära 50-60 kr. Jag har alltså inte köpt aktien till något fyndpris. Potentialen är dock stor på sikt om bolaget genomför den resan som man tänker sig göra. Aktierna kommer att ligga i portföljen under lång tid så länge bolaget spelar korten rätt. Jag har även planerat att köpa in några styck till min son med en placeringshorisont på 18-20 år.

Risken ser jag som måttlig. Bolaget äger många hyresrätter och vakanserna är låga och låga lär de förbli över en överskådlig framtid. Den största risken, som jag ser det, är att bolaget förvärvar nya fastigheter till överpris. Bolaget har nu mycket pengar som ska sättas i arbete. Jag hoppas att de nu kommer att användas på bästa sätt.

Vad säger Ni om bolaget? Är några av bloggläsarna ägare?

Ha en skön söndag.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...