fredag 21 november 2014

Delårsrapport VardiaI veckan kom Vardia med sin Q3. En ganska odramatisk rapport.

Trenden är ordet i rapporten, och trenden går åt rätt håll. Det är också det som är allra viktigast i det här skedet.


  • Försäljning upp
  • Loss ratio ner
  • Cost ratio ner
  • Combined ratio ner


Vardia är nu nere på gross loss ratio på 79,7 % för årets 9 månader och gross cost ratio på 22,9 % i kvartalet. Trots en tillväxt på 100 % så ligger Vardia nu bara ca 5%-enheter högre än de större försäkringsbolagen avseende gross cost ratio. Detta är inget annat än makalöst bra. Och %-en kommer att sjunka ytterligare kommande kvartal. Om man vill vara positiv, vilket jag är, så skulle jag tro att Vardia kommer att ha en bra mycket lägre kostnadsbas än de större aktörer när man mognat ytterligare och tillväxten sjunker. Att vara liten och ganska ny aktör gör att man inte dragit på sig för mycket ineffektivitet och man har startat med det bästa verksamhetsstödet (framförallt IT-system).

Tittar man netto så krävs det fortfarande några kvartal till innan de når ordentlig lönsamhet med tanke på att de jobbar hårt med återförsäkringen vilket innebär att deras egna del av försäkringsintäkterna är liten vilket trycker upp net cost ratio.

Risken i caset har minskat väsentligt i det här läget. Det finns för mig nu inga tvivel på att de kommer att vara lönsamma inom kort. Om det blir i slutet av Q4 eller Q1 2015 är av mindre betydelse.

Vardia behåller prognosen om vinst under Q4. Detta betyder inte att de kommer att visa vinst för Q4 men att de i slutet av kvartalet kommer att visa svarta siffror. Detta är som sagt av akademisk betydelse.

Norge och Sverige går fint. Danmark är frågetecknet då försäljningen startar från mycket låga nivåer. Även om de börjat växa så kommer det ta mycket lång tid att nå lönsamhet. Jag blir inte förvånad om de slår till med ett förvärv i Danmark för att öka intäkterna väsentligt och snabbare.

Vardia presenterade hos Avanza i onsdags. Presentationen finns på youtube här. Det kommer inte fram något nytt i presentationen som genomförs av VD för Sverige men den kan ändå vara intressant att lyssna på.

Som kuriosa kan nämnas att av Vardias 2500 aktieägare som finns 1500 hos Avanza. Dags att kasta in Kenny på Aktiefokus i styrelsen som representant för oss småsparare?

Sammanfattningsvis så ser det riktigt bra ut för Vardia. Riskpremien minskar för varje kvartal som går vilket på sikt kommer ge utdelning i aktiekursen. Tålamod är en viktig ingrediens när man investerar och här ska man nog ha en god nypa tålamod för att bli lyckosam. Men belöningen kan bli god om de fortsätter prestera på nuvarande nivå.

Länk till rapport och presentation

tisdag 11 november 2014

Labrusca Global läggs ner - Weintraub till Skagen fonder (igen)


Labrusca Global lägger ner efter stora utflöden från fonden beroende på ett svagt resultat. Fonden startades av Skagens tidigare stjärnförvaltare Weintraub. Med en årlig avkastning på 2,7 % sedan starten 2010 så har fonden inte rosat marknaden. Nu går inte Weintraub lottlös utan får jobbet att starta en ny globalfond åt Skagen fonder och blir dessutom partner och går in med "ett tresiffrigt miljonbelopp" i den nya fonden.

Vi får hoppas att han kommer att slå sina 2,7 % i den nya fonden....

Nytt jobb för Weintraub


För övrigt var jag inne idag på Skagen Fonders hemsida och såg att deras statusrapporter för oktober har publicerats. Det är alltid en höjdpunkt att läsa vad de tycker.

Skagen Global har ökat i Lundin Mining, AIG, Goldman Sachs Sanofi och Unilever och sålt ut bl.a. Teva och Hannover Re. Intressant att notera är att AIG och Citigroup är två av fondens 3 största innehav. Målkurserna ligger på 80 respektive 75 USD. Alltså en mycket stor uppsida i mycket stora företag. Jag sålde ju ut dessa två bolag för ett tag sedan. Inte på grund av att jag ansåg att de var övervärderade utan för att jag köpte hus. Jag håller AIG som det bästa bolaget och är sugen på att återta en position i bolaget.

Skagen Vekst  har köpt Citigroup och sålt Statoil. Lite längre ner i rapporten finns en slide där de går igenom sina tankar kring Citigroup. Den är värd att slänga ett öga på. Jag noterar för övrigt att de köpa Lundin Petroleum istället för Statoil då de inte anser att aktiekursen speglar bolagets goda prospekteringsportfölj.

Skagen Kontiki  I Skagen Kontiki noterar jag att de köpt Rocket som är en avknoppning från Kinnevik där de tror att bolaget kommer bli en dominerande aktör på tillväxtmarknaderna. De minskar sitt innehav i Gazprom då bolaget inte utvecklas som förväntat. Föga förvånande. Jag sålde själv Gazprom för en lång tid sedan då inget som ledningen kommunicerade genomfördes. Gazprom är buffel och båg och inget annat. Skräp kan man också kalla det.

Att hämta inspiration från diverse fonder tycker jag är ett utomordentligt sätt för att utvecklas som investerare och få upp ögonen för nya case. Hittar man inget intressant att investera i så är det ändå både roligt och väl investerad tid.

Trevlig kväll!

söndag 9 november 2014

Delårsrapport Amhult 2Så kom då rapporten från Amhult 2. Som vanligt bjuder bolaget på ganska lite information. De är bättre på att bygga substansvärde än att haussa sitt bolag, det är en sak som är säker. Och det är inget som är negativt. Men ibland skulle de kunna slå sig lite mer för bröstet för de gör ett väldigt bra jobb.

Aktien handlas långt under eget kapital och för att öka värderingen tror jag det krävs att de fortsätter att bygga substansvärde på ett metodiskt sätt. De behöver dessutom bli bättre på att kommunicera med aktiemarknaden.


Egentligen gör det ingenting om aktien handlas under substansen, förr eller senare kommer den att handlas i nivå eller högre än substansen. Men det finns en viktig poäng med värderingen av Amhult 2, Bolaget är i behov av finansiering ytterligare några gånger innan deras projekt är färdigt. En högre aktiekurs (emission till en högre värdering) gör att man behöver trycka färre aktier vilket är förmånligt.

Ok, några tankar kring delårsrapporten också... Eftersom det inte går att hitta någon information i delårsrapporten så får man titta i månadsrapporterna som finns publicerade på hemsidan. Urdåligt!


7 lägenheter återstår att sälja, de har idag sålt 45 av 52 lägenheter. Enligt mäklaren som jag pratade med fanns bara 1 lägenhet kvar. Därför är jag något förvånad över uppgiften i delårsrapporten. Men säger de att det är 7 st kvar så är det så.


Eget kapital per aktie uppgår till 51 kr per aktie vilket innebär att bolaget handlas till ca 0,8 gånger nettotillgångarna. Lägger jag till uppskjuten skatt så blir eget kapital per aktie ca 54 kr.

I övrigt står det ingenting om utvecklingen av deras nya fastighet (kvarteret P) i delårsrapporten. I månadsrapporten för oktober kan man dock läsa att arbetet verkar flyta på. I denna fastighet har man ju skrivit avtal med bl.a. Willys och Friskis & Svettis.

Sammanfattningsvis en urvattnad rapport utan överraskningar. Kommande månader så ska det bli intressant att se om de uppvärderar fastigheterna i samband med bokslutet för 2014. Under 2015 ligger fokus på kvarteret P. Som jag tidigare skrivit som känns det tryggt att vara aktieägare i Amhult 2. Det kan sin verksamhet och de gör det smart och kostnadseffektivt. En uppvärdering av aktien har skett under året. Jag tycker att det finns mer att ge för aktien. En värdering i nivå med nettotillgångarna är inte i överkant, dvs 50-55 kr.

Om jag skulle ge Amhult 2 ett tips så kan de kika på Protector Försäkring. Det är ett bolag som är väldigt duktiga på både kommunikation och att driva business. De har släppt en ny presentation nu i november som är läsvärd. Att det finns självförtroende i det bolaget går inte att tvivla på. Och så ska det ju vara när man presterar på topp avseende i stort sett samtliga mätbara variabler. Länk till presentation.

Trevlig helg!

Länk till rapporten

torsdag 30 oktober 2014

Delårsrapport Protector FörsäkringIgår kom Protector med rapporten för Q3.

Jag tycker rapporten var mycket bra. Tillväxt i GWP på 26 %, CR 89 %. En fortsatt stark tillväxt och bättre CR än föregående år. Kostnaderna sjunker också ordentligt även om de ännu inte har lönsamhet i Sverige och Danmark.

Det operativa resultatet (vilket jag tycker är viktigast) landar på 75 MNOK mot 97 MNOK samma period föregående år. Det innebär en minskning med 22 MNOK. Det kan tyckas svagt men då ska man beakta att resultatet från de finansiella investeringarna är 48 MNOK lägre än samma period föregående år. Försäkringsrörelsen tjänar alltså betydligt mer pengar medan den volatila kapitalförvaltningen genererar mindre pengar. Om jag får välja vilken del jag helst vill ska gå bra så är det givet att utvecklingen i försäkringsverksamheten ska gå bra.

Det är utvecklingen i försäkringsverksamheten som bygger upp investeringsportföljen och på sikt kommer att skapa framgång för Protector. Investeringsportföljen har nu växt till 4,8 miljarder norska kronor och kommer att fortsätta att växa kommande år i takt med att försäkringsrörelsen växer. På sikt kommer portföljen att generera stora pengar till Protector.

Värt att notera är att förnyelsegraden ligger på ca 100 % både i Norge och Sverige och Danmark. Detta är också en väldig viktig punkt i rapporten.

Den stora nyheten i rapporten var att bolaget planerar intåg i ytterligare ett land. Vilket kan det då vara? Ja, inte är det Finland, som är en mycket svår marknad. UK är en väldigt svag marknad som jag inte tror att de vill in i. USA likaså och den känns avlägsen.

Tyskland, Benelux eller Baltikum är min bästa gissning. Antar att vi får mer information i samband med årsbokslutet. Jag tycker inte att det är fel att testa en ny marknad. För mig indikerar det att de nu är trygga med utvecklingen i Danmark och Sverige och vågar ta ytterligare ett steg. De har både finansiella muskler och lönsamhet för att ta steget och de har en affärsmodell som är bevisat gångbar.

EDIT: Nästa nya land ska, enligt en artikel jag läste, bli Belgien, Holland eller England. Intressant. 

Att kursen dippar tar jag med ro. Den operativa utvecklingen och intåg i ny marknad signalerar styrka och framtidstro. Jag tycker rapporten var riktigt bra. Det är en fröjd att vara delägare i det här välskötta bolaget.

Delårsrapport

Presentation
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...